Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av PerformancePoint Server 2007 Service Pack 1

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office PerformancePoint Server 2007. I denna artikel finns information om hämtning av uppdateringen och länkar till en lista över åtgärdade problem. Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av uppdateringen.
INLEDNING
PerformancePoint Server 2007 Service Pack 1 (SP1) innehåller stabilitets- och prestandarelaterade förbättringar. Vissa korrigeringar i PerformancePoint Server 2007 SP1 har tidigare getts ut som separata uppdateringar. PerformancePoint Server 2007 SP1 innehåller alla tidigare uppdateringar.
Mer Information

Information om Service Pack-uppdateringen

Lista över problem som åtgärdas genom detta Service Pack och uppdateringar som ingår

Om du vill veta mer om problem som åtgärdas i detta Service Pack och uppdateringarna som ingår, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
948305 Problem som åtgärdas i Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Nya och uppdaterade funktioner

Mer information om funktioner i PerformancePoint Monitoring Server som är nya eller uppdaterade i PerformancePoint Server 2007 SP1 finns i Readme-filen för Monitoring Server på följande Microsoft-webbplats:Mer information om funktioner i PerformancePoint Planning Server som är nya eller uppdaterade i PerformancePoint Server 2007 SP1 finns i Readme-filen för Planning Server på följande Microsoft-webbplats:

Installationsinformation

Skaffa PerformancePoint Server 2007 SP1

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
32-bitarsversion
HämtaHämta paketet med 32-bitarsversionen av PerformancePoint Server 2007 Service Pack 1 nu.
64-bitarsversion
HämtaHämta paketet med 64-bitarsversionen av PerformancePoint Server 2007 Service Pack 1 nu.

Uppgraderingsinformation

Åtgärderna för uppgradering av Planning Server har ändrats i PerformancePoint Server 2007 SP1. Mer information finns i distributionsguiden på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Kända problem

Mer information om kända problem i Monitoring Server i PerformancePoint Server 2007 SP1 finns i Readme-filen för Monitoring Server på följande Microsoft-webbplats:Mer information om kända problem i Planning Server i PerformancePoint Server 2007 SP1 finns i Readme-filen för Planning Server på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 948060 – senaste granskning 01/16/2015 02:19:15 – revision: 1.0

Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 32-bit, Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 64-bit

  • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbfix kbexpertiseadvanced atdownload KB948060
Feedback