Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Uppdateringen inaktiverar SNP-standardfunktioner för Windows Server 2003 och Windows Small Business Server 2003

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 948496
Inte säker på om detta är rätt? Vi har lagt till det här problemet till vår diagnostiska minnesdump som kan bekräfta.
Symptom
Efter installation av Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) eller Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (SNP) på en dator som har en TCP/IP-avlastningsaktiverade nätverkskortet kan det uppstå många nätverksrelaterade problem.

Följande problem kan uppstå när Windows Server 2003 SNP är aktiverat:
 • När du försöker ansluta till servern med hjälp av en VPNconnection, visas följande felmeddelande:
  Fel 800: Det gick inte att upprätta en anslutning.
 • Du kan inte skapa en Remote Desktop Protocol (RDP) anslutning till servern.
 • Du kan inte ansluta till resurser på servern från en computeron det lokala nätverket.
 • Du kan inte ansluta en klientdator till domänen.
 • Du kan inte ansluta till Exchange-servern från en computerthat med Microsoft Outlook.
 • Inaktiva Outlook-anslutningar till Exchange-servern kan rensas.
 • Dåliga nätverksprestanda uppstår.
 • Dåliga nätverksprestanda kan uppstå när youcommunicate med en Windows Vista-baserad dator.
 • Du kan inte skapa en utgående FTP-anslutningar från theserver.
 • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol () serverservice kraschar.
 • Datorn är långsam när du loggar in på thedomain.
 • Nätverksklienter för översättning av nätverksadresser (NAT) som är locatedbehind för Windows Small Business Server 2003 och Internet Security and Acceleration(ISA) Server upplever Periodvisa anslutningsproblem.
 • Det uppstår intermittent RPC-communicationsfailures.
 • Servern kraschar.
 • Servern får brist på icke-växlingsbart minne
Obs! SNP-funktioner stöds för närvarande inte i Itanium-baserade system.
Lösning

Information om uppdateringen


Den här uppdateringen inaktiverar SNP-standardfunktioner. Efter installation av den här snabbkorrigeringen kan återaktivera du manuellt funktionerna genom att ändra registervärden. Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003, x 86-baserade versioner (KB948496) nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003, x 64-baserade versioner (KB948496) nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003, Itanium-baserade versioner (KB948496) nu.

För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Du måste ha Windows Server 2003 Service Pack 2.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här uppdateringen ersätter inte några andra tidigare utgivna uppdateringar.

Filinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några filer.

Workaround
Undvik det här problemet genom att använda någon av följande tre metoder. Du måste starta om datorn när du har provat någon av dessa metoder.

Metod 1: Manuellt inaktivera Skalning på mottagarsidan och TCP-avlastning i nätverkskortets drivrutin


Gör så här om du vill manuellt inaktivera Skalning på Mottagarsidan och TCP-avlastning i nätverkskortets drivrutin:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv följande kommando och klicka sedan på OK:
  ncpa.cpl
 3. Högerklicka på ett nätverkskortobjekt och klicka sedan påEgenskaper.
 4. Klicka på Konfigureraoch klicka sedan på flikenAvancerat .
 5. Klicka påSkalning på mottagarsidanoch klicka på Inaktivera i listanvärde i listan egenskap .
 6. Klicka på TCP/IPOffloadi listan egenskap och klicka på Inaktivera i listan.
 7. Upprepa steg 2 till 5 för varje nätverk adapterobject.

Metod 2: Uppdatera drivrutinerna för nätverkskortet


Kontakta tillverkaren av nätverkskortet eller den ursprungliga utrustningsansvarige (OEM) om du vill se om det finns en uppdaterad drivrutin för nätverkskortet för datorn. Drivrutinen måste uppfylla NDIS Network Driver Interface Specification () 5.2 eller senare i denna specifikation.

Information om hur du kontaktar tillverkare av program finns på följande Microsoft-webbplats:

Metod 3: Manuellt inaktivera Skalning på Mottagarsidan och TCP-avlastning i registret


Om du vill att vi ska göra detta åt dig, går du till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du hellre vill göra det själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Lös det åt mig

Om du vill inaktivera Skalning på Mottagarsidan och TCP-avlastning i registret automatiskt, klickar du på länken Lös det här problemet . Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Den här guiden kan vara på engelska bara.Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en CD.Du kan sedan runthe automatisk korrigering på datorn där problemet.

Gå nu till den "Löstes problemet?"avsnittet.

Jag löser det själv


Viktigt Det här avsnittet, metod eller aktivitet innehåller instruktionerna om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret på felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Om du vill inaktivera Skalning på Mottagarsidan och TCP-avlastning manuellt, så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör.
 2. Skriv följande kommando i den öppenoch klicka sedan på OK:
  regedit

 3. Leta upp följande undernyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

 4. Högerklicka på EnableTCPChimneyoch och Ändra.
 5. Skriv i rutan data0, och klicka sedan på OK.
 6. Högerklicka på EnableRSSoch klicka sedan påÄndra.
 7. Skriv i rutan data0, och klicka sedan på OK.
 8. Högerklicka på EnableTCPAoch klicka sedan påÄndra.
 9. Skriv i rutan data0, och klicka sedan på OK.
 10. Avsluta Registereditorn och starta sedan om thecomputer.
Om du anger värdet för registerposten EnableTCPChimney till 1, aktiveras funktionen för TCP Chimney. På samma sätt, om du anger värden för registerposterna EnableRSS och EnableTCPA till 1 RSS-funktioner och TCPA-funktioner är aktiverade.
Löstes problemet?
Kontrollera om problemet är borta. Om det är fast, är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta support.Det gör du genom att gå till den Microsoft Support för småföretag webbplats.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Avancerad information
Dessa problem beror på olika problem med Windows Server 2003 SNP-funktionerna som är aktiverade i Windows Server 2003 Service Pack 2. Dessa funktioner inkluderar får sida skalning (RSS) och TCP-/ IPOffloading. Problemen omfattar följande:
 • RSS är inte kompatibelt med NAT eller med Utjämning av nätverksbelastning (NLB).
 • TCP/IP-avlastning har problem med fönsterskalningsfunktionen. Problemet uppstår vanligtvis när du kommunicerar med en dator med Windows Vista. Windows Vista använder fönsterskalningsfunktionen.
 • Vissa TCP/IP-avlastningsaktiverade nätverkskort skickar inte TCP keepalive-meddelanden men Exchange-servrar använder TCP keepalive-meddelanden för att rensa inaktiva klientsessioner.
 • TCP/IP-avlastningsaktiverade nätverkskortet kan använda mycket icke-växlingsbart minne. Detta kan orsaka andra problem i operativsystemet.
 • I vissa fall kan kräva TCP/IP-avlastningsaktiverade nätverkskortet stora block av sammanhängande minne. Detta gör att datorn kraschar när den försöker frigöra minne.
För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Mer information om SNP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
912222Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack-versionen
I sällsynta fall kan fungerar den här snabbkorrigeringen inte. Till exempel när du använder samarbetande program nätverkskort på datorn, fångas ändringar i inställningarna för TCP Chimney och skalning på Mottagarsidan inte upp av det samarbetande programmet nätverkskort. Detta medför förlust av nätverksanslutningen. När du har installerat snabbkorrigeringen måste du kontrollera egenskaperna för network adapter team och kontrollera att TCP Chimney eller TOE och skalning på Mottagarsidan inställningar också har inaktiverats. Om snabbkorrigeringen går inte att inaktivera TCP Chimney eller TOE och skalning på Mottagarsidan funktionen, kan du inaktivera Skalning på Mottagarsidan och TCP Chimney-avläsning med någon av de metoder som beskrivs i avsnittet lösning.Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Microsoft tillhandahåller kontaktinformation för tredje part för att hjälpa dig att hitta teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten av denna information från tredje part.
fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Svojstva

ID članka: 948496 - Poslednji pregled: 10/10/2014 19:39:00 - Verzija: 11.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbmdd kbmsifixme kbfixme atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbsmbportal kbmt KB948496 KbMtsv
Povratne informacije