Identifiering och distribution av säkerhetsutgåvan från den 12 februari 2008

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Som en del av vårt pågående arbete med att tillhandahålla identifieringsverktyg och distributionsrekommendationer för säkerhetsuppdateringar ges dessa råd beträffande identifiering och distribution för alla uppdateringar som publiceras under en MSRC-utgivningscykel (Microsoft Security Response Center). Den här vägledningen innehåller rekommendationer som baseras på scenarier som kan förekomma i Microsofts operativsystemsmiljöer, till exempel användning av verktyg som Windows Update, Microsoft Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Windows Server Update Services (WSUS), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Microsoft Systems Management Server (SMS) och Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT).
INLEDNING
Den här artikeln innehåller information om identifiering och distribution för säkerhetsutgåvan från den 12 februari 2008.
Mer Information

Identifiering och distribution

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Windows Update, Microsoft Update och Office Update

Säkerhetsuppdateringarna från den 12 februari 2008 kan hämtas från följande webbplatser. Eventuella undantag beskrivs nedan. Produkter som stöds av den aktuella webbplatsen anges också.
Artikelnummer Artikelns titel Beskrivning
947890 MS08-008: Ett säkerhetsproblem i OLE-automation möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Microsoft Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Säkerhetsproblem i Microsoft Word möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
947081 MS08-011: Säkerhetsproblem i filkonverteraren i Microsoft Works möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Works 8.0.
947085 MS08-012: Säkerhetsproblem i Microsoft Publisher möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
947108 MS08-013: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
Obs! Alla uppdateringar är inte tillgängliga på alla webbplatser som anges.

Miljöer där MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) 2.0.1 används för att identifiera säkerhetsuppdateringar

Om du använder MBSA 2.0.1 för att identifiera säkerhetsuppdateringar, kan du identifiera samtliga uppdateringar som gavs ut den 12 februari 2008. Undantag anges i följande lista:
Artikelnummer Artikelns titel Beskrivning
947890 MS08-008: Ett säkerhetsproblem i OLE-automation möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Säkerhetsproblem i Microsoft Word möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
947081 MS08-011: Säkerhetsproblem i filkonverteraren i Microsoft Works möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Works 8.0.
947085 MS08-012: Säkerhetsproblem i Microsoft Publisher möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
947108 MS08-013: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
Obs!
  • MBSA 1.2.1 stöds inte längre och identifierar inte säkerhetsuppdateringar som har getts ut efter oktober 2007.
  • MBSA 2.0.1 stöds inte av Windows Vista men stöder fjärrgenomsökning av datorer där Windows Vista körs. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
    931943MBSA-stöd (Microsoft Baseline Security Analyzer) för Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Miljöer där WSUS (Windows Server Update Services) används för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar

Om du använder WSUS 2.0 eller 3.0 för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar täcker du in de flesta uppdateringar som gavs ut den 12 februari 2008. Undantag finns i följande lista.
Artikelnummer Artikelns titel Beskrivning
947890 MS08-008: Ett säkerhetsproblem i OLE-automation möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Säkerhetsproblem i Microsoft Word möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
947081 MS08-011: Säkerhetsproblem i filkonverteraren i Microsoft Works möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Works 8.0.
947085 MS08-012: Säkerhetsproblem i Microsoft Publisher möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
947108 MS08-013: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
Obs! SUS 1.0 SP1 stöds inte längre och tar inte emot säkerhetsuppdateringar.

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Microsoft SMS (Systems Management Server) 2.0, SMS 2003 eller SCCM (System Center Configuration Manager) 2007

Du kan identifiera och distribuera alla säkerhetsuppdateringar från den 12 februari 2008 om du använder något av följande:
  • SMS 2.0 med SUIT
  • SMS 2003 med SUIT eller med ITMU
  • SCCM 2007
Undantag anges i följande lista:
Artikelnummer Artikelns titel Beskrivning
947890 MS08-008: Ett säkerhetsproblem i OLE-automation möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Säkerhetsproblem i Microsoft Word möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
947081 MS08-011: Säkerhetsproblem i filkonverteraren i Microsoft Works möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Works 8.0.
947085 MS08-012: Säkerhetsproblem i Microsoft Publisher möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
947108 MS08-013: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
Obs! SMS med SUIT stöder inte Windows Vista, x64-baserade versioner av Windows eller Windows Itanium-baserade system.

ESUIT kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:

Sammanfattning av vägledning för identifiering och distribution

I följande tabell sammanfattas vägledningen för identifiering och distribution för varje ny säkerhetsuppdatering.
SäkerhetsuppdateringBulletinKomponentOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 2.0.1WSUS 2.0 och WSUS 3.0SMS Security Update Inventory ToolSMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesSCCM 2007
Identifiera och distribueraIdentifiera och distribueraIdentifiera och distribueraEndast identifieringIdentifiera och distribueraIdentifiera och distribueraIdentifiera och distribueraIdentifiera och distribuera
946538MS08-003Active DirectoryEj tillämpligtJaJaJaJaJaJaJa
946456MS08-004TCP/IPEj tillämpligtJaJaJaJaJaJaJa
942831MS08-005IISEj tillämpligtJaJaJaJaJaJaJa
942830MS08-006IISEj tillämpligtJaJaJaJaJaJaJa
946026MS08-007WebDAVEj tillämpligtJaJaJaJaJaJaJa
947890MS08-008OLEEj tillämpligtDelvis, se Windows Update-avsnittet ovanDelvis, se Microsoft Update-avsnittet ovanDelvis, se MBSA-avsnittet ovanDelvis, se WSUS-avsnittet ovanJaDelvis, se SMS-avsnittet ovanDelvis, se SCCM-avsnittet ovan
947077MS08-009WordJaEj tillämpligtDelvis, se Microsoft Update-avsnittet ovanDelvis, se MBSA-avsnittet ovanDelvis, se WSUS-avsnittet ovanJaDelvis, se SMS-avsnittet ovanDelvis, se SCCM-avsnittet ovan
944533MS08-010Internet ExplorerEj tillämpligtJaJaJaJaJaJaJa
947081MS08-011WorksJaEj tillämpligtDelvis, se Microsoft Update-avsnittet ovanDelvis, se MBSA-avsnittet ovanDelvis, se WSUS-avsnittet ovanDelvis, se SMS-avsnittet ovanDelvis, se SMS-avsnittet ovanDelvis, se SCCM-avsnittet ovan
947085MS08-012PublisherJaEj tillämpligtDelvis, se Microsoft Update-avsnittet ovanDelvis, se MBSA-avsnittet ovanDelvis, se WSUS-avsnittet ovanJaDelvis, se SMS-avsnittet ovanDelvis, se SCCM-avsnittet ovan
947108MS08-013OfficeJaEj tillämpligtDelvis, se Microsoft Update-avsnittet ovanDelvis, se MBSA-avsnittet ovanDelvis, se WSUS-avsnittet ovanJaDelvis, se SMS-avsnittet ovanDelvis, se SCCM-avsnittet ovan
Obs! SMS med SUIT stöder inte Windows Internet Explorer 7, Windows Vista, x64-baserade versioner av Windows eller Itanium-baserade versioner av Windows.

Återutgivna säkerhetsuppdateringar

Det finns inga återutgivningar den här månaden.

Vanliga frågor

F1: Vad gör Microsoft för att ge råd beträffande distribution av dessa uppdateringar?

S1:
Microsoft uppmuntrar systemadministratörer att delta i den månatliga tekniska webbsändningen för att lära sig mer om säkerhetsuppdateringar. Webbsändningen för den här säkerhetsuppdateringen äger rum den 13 februari 2008 kl. 11:00 (Stillahavstid). Anmäl dig på följande Microsoft-webbplats: Anmäl dig på följande Microsoft-webbplats:F2: Går det att använda MBSA för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S2:
Ja, du kan använda MBSA 2.0.1 för att helt identifiera behovet av följande säkerhetsuppdateringar som gavs ut igen den 12 februari 2008, utom där annat anges:
Artikelnummer Artikelns titel Beskrivning
947890 MS08-008: Ett säkerhetsproblem i OLE-automation möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Säkerhetsproblem i Microsoft Word möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
947081 MS08-011: Säkerhetsproblem i filkonverteraren i Microsoft Works möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Works 8.0.
947085 MS08-012: Säkerhetsproblem i Microsoft Publisher möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
947108 MS08-013: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
Om du vill veta mer om vilka program som för närvarande inte identifieras av MBSA klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du har installerat ett program som finns med i listan i avsnittet "Program som berörs" för en säkerhetsbulletin som nämns i den relaterade artikeln, måste du eventuellt själv avgöra om du måste installera den säkerhetsuppdatering som krävs. Mer information om MBSA finns på följande Microsoft-webbplats:F3: Kan jag använda SMS eller SCCM för att avgöra om uppdateringarna krävs?

A3:
Ja. SMS hjälper dig att identifiera och distribuera dessa säkerhetsuppdateringar. I SMS 2.0 med SUIT och SMS 2003 med SUIT används MBSA 1.2.1-teknik för identifiering. Det innebär att SMS 2.0 med SUIT och SMS 2003 med SUIT har liknande begränsningar som MBSA 1.2.1. På följande Microsoft-webbplats finns mer information om SMS: SUIT med ESUIT krävs för att identifiera alla säkerhetsuppdateringar för Microsoft Windows och andra berörda Microsoft-produkter. Om du vill veta mer om begränsningarna i SUIT klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306460Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
I SMS 2.0 med SUIT och SMS 2003 med SUIT används även Microsoft Office Inventory Tool för att identifiera säkerhetsuppdateringar som krävs för Microsoft Office-program, till exempel Microsoft Word.

SMS 2003-användare kan även använda ITMU för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar. I ITMU används teknik från Microsoft Updates. Mer information om ITMU finns på följande Microsoft-webbplats: I SCCM 2007 används WSUS 3.0 för identifiering och distribution av de här säkerhetsuppdateringarna. Därför stöder SCCM 2007 allting som stöds av WSUS 3.0.
Egenskaper

Artikel-id: 948874 – senaste granskning 01/16/2015 10:05:02 – revision: 3.2

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X för Macintosh Standard Edition, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB948874
Feedback