Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Lösa installationsproblem med Internet Explorer 8

Steg 1 Kontrollera Förutsättningar för att installera Internet Explorer 8
Följande uppdateringar måste tillämpas före installation av Internet Explorer 8:Ytterligare information om vad som krävs för installationen finns på följande Microsoft-webbplats: "Förutsättningar för att installera Internet Explorer 8

Steg 2 Testa de allmänna felsökningsmetoderna
Följande metoder avser endast allmänna problem. Vi rekommenderar att du försöker med enklare metoder.

Metod A: Återställa säkerhetsinställningar i Windows till standard (Klassificering: Lätt)

Lös det åt mig

Återställ Windows-säkerhetsinställningarna automatiskt genom att klicka på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.


Obs!
 • Den här guiden är kanske bara på engelska, den automatiska lösningen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Återställ säkerhetsinställningarna manuellt för Windows genom att följa de här stegen:

Obs! Den här lösningen gäller inte för Windows XP Home eller Windows Vista Home Basic och Home Premium. Återställ säkerhetsinställningarna för Home-versionerna med Fix it, systemåterställning eller säkerhetskopian.

 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och tryck på. RETUR.
 2. I Windows XP skriver du följande kommando och trycker på RETUR:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  I Windows Vista skriver du följande kommando och trycker på RETUR:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  Meddelandet Åtgärden är slutförd visas och ett varningsmeddelanden om att något inte kunde slutföras. Du kan bortse från detta meddelande. Det finns mer information om detta meddelande i filen %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.


När du har återställt Windows säkerhetsinställningar försöker du installera Internet Explorer igen. Om problemet kvarstår provar du med Metod B.


Metod B: Sök igenom datorn efter skadlig programvara (Klassificering: Lätt)

Hur du söker igenom datorn efter skadlig programvara beror på vilket skyddsprogram som används.

Viktigt! Om du använder antivirusprogram och skydd mot skadliga programvara ska du uppdatera de här definitionsfilerna innan du söker igenom datorn.

Om du inte vet hur du uppdaterar de här definitionsfilerna, eller om du inte vet hur du söker igenom datorn, kan du använda Microsoft Safety Scanner.

Testa att installera Internet Explorer igen när du har sökt igenom datorn efter skadlig programvara. Om den här metoden inte fungerade testar du Metod C.

Metod C: Inaktivera skyddsprogram mot virus och spionprogram tillfälligt och försök sedan att installera Internet Explorer 8 (Klassificering: Lätt)

Obs! Innan du tillfälligt inaktiverar virusskyddet bör du se till att Windows-brandväggen är aktiverad. När du har vidtagit de här åtgärderna aktiverar du antivirusprogrammet igen.

Antivirusprogrammet är avsett att hjälpa till att skydda datorn från virus. Du ska inte hämta eller öppna filer från otillförlitliga källor, besök inte otillförlitliga webbplatser och öppna intebifogade filer när antivirusprogrammet är inaktiverat. Om du vill ha mer information om datorvirus klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
129972 Datorvirus: beskrivning, förebyggande åtgärder och återställning

Varning! Den här lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen med anger informationen så att du kan använda lösningen om du vill. Använd detta alternativ på egen risk.

Om du vill använda metoden följer du de här stegen:
 1. Inaktivera antispion- och antivirusprogram. Gör det genom att högerklicka på lämplig ikon för antispion- eller antivirusprogrammet i meddelandefältet. Klicka sedan på Avsluta eller Inaktivera.
 2. När antispion- och antivirusprogrammen inaktiverats försöker du att installera Internet Explorer 8 igen.
 3. När installationen av Internet Explorer 8 slutförts aktiverar du antispion- och antivirusprogrammen igen.
Om problemet kvarstår provar du med Metod D.

Metod D: Installera Internet Explorer 8 i felsäkert läge (Klassificering: Ganska lätt)


Så här installerar du Internet Explorer 8 i felsäkert läge:
 1. Starta datorn i felsäkert läge. Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge manuellt klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  310353 Konfigurera Windows för start i felsäkert läge
 2. När du har startat datorn i felsäkert läge försöker du installera Internet Explorer 8 igen.
 3. Starta datorn i normalläge när du har installerat Internet Explorer 8.
Om problemet kvarstår provar du med Metod E.

Metod E: Kontrollera om det finns några filer som inte kan säkerhetskopieras eller uppdateras (Klassificering: Ganska lägg)

Lös det åt mig

Om du vill lösa det här problemet automatiskt klickar du på knappen eller länkenFix it . Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ stegen i guiden Fix it. Testa att installera Internet Explorer 8 när d har kört Fix it-lösningen.

Obs!
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på datorn som har problemet.

Jag löser det själv

Följ de här stegen:
 1. Ta reda på om det finns ett problem som förhindrar att filerna säkerhetskopieras eller uppdateras. Gör så här:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Kopiera och klistra sedan in (eller skriv) följande text i rutan Öppna och klicka sedan på OK så öppnas filen ie8_main.log:
   %windir%\ie8_main.log
   Obs! Filen ie8_main.log ligger som standard i mappen C:\Windows.
  3. Tryck på CTRL+END så att du kommer till slutet av filen ie8_main.log.
  4. Klicka på SökRedigera-menyn.
  5. I rutan Sök efter skriver du ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled.
  6. Under Riktning klickar du på Upp och sedan på Sök nästa.

   Om du hittar texten "ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled" anger detta att det finns ett problem som förhindrar att en Internet Explorer 8-fil sparas för borttagning. Text av följande slag i loggfilen anger till exempel att det finns ett problem:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
 2. Återställ behörigheterna för filen Vgx.dll. Om du vill ange standardvärden för filens behörighet klickar du på Start och Kör, skriver cmd och klickar sedan på OK. Kopiera och klistra sedan in (eller skriv) något av följande kommandon i kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
  • Om du använder Windows XP kopierar du och klistrar in (eller skriver) följande kommando:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Om du använder Windows Server 2003 kopierar du och klistrar in (eller skriver) följande kommando:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
  • Om du använder Windows Vista kopierar du och klistrar in (eller skriver) följande kommando:
   Takeown /f "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /a

   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P "NT SERVICE\TrustedInstaller:F" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" BUILTIN\Users:R
 3. Testa att installera Internet Explorer 8. Om loggfilen visar att problemet kvarstår upprepar du åtgärderna i den här metoden.Om de här metoderna inte löser problemet kan du kontakta Microsoft Support.

Mer Information
När du försöker att ta bort Windows Internet Explorer 8 kanske programmet inte visas i listan Installerade uppdateringar i Windows Vista eller Windows Server 2008. Mer information om hur du åtgärdar det här problemet får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
965227 Windows Internet Explorer 8 visas inte i listan Installerade uppdateringar i Windows Vista eller Windows Server 2008
Egenskaper

Artikel-id: 949220 – senaste granskning 02/26/2014 19:13:00 – revision: 25.0

Windows Internet Explorer 8

 • kbmsifixme kbfixme kbresolve kbprb kberrmsg kbpubtypekc kbtshoot kbexpertiseinter kbcip kbconsumer KB949220
Feedback
style="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>