Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Installationen av Windows XP Service Pack 3 misslyckas med ett felmeddelande, och följande fel loggas i installationsloggen för service Pack-uppdateringen: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 949388
Symptom
Du försöker installera Windows XP Service Pack 3 (SP3) på en dator med Windows XP. Men får du något av följande felmeddelanden.

Fel 1

Uppdateringen kräver att datorn ska vara på växelström.

Fel 2

Installationen av Service Pack 3 har avbrutits eftersom Microsoft Shared Computer Toolkit för Windows XP inte är kompatibel med den här versionen av Windows. Innan du fortsätter måste du: 1) Avinstallera Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (Valfritt) Installera Windows SteadyState, den nya versionen av Microsoft Shared Computer Toolkit. Gå till sidan för delad åtkomst på Microsofts webbplats för mer detaljerad information.

Fel 3

Installationen av Service Pack 3 har avbrutits eftersom Windows XP SP3 inte kan installeras över RDP 6.0 MUI PACK (uppdatering för Windows XP (KB925877)). Innan du fortsätter måste du avinstallera KB925877.

Felmeddelande 4

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 kan inte användas på Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Ett unikt SP3-uppdateringspaket för WinFLP kommer att göras tillgängligt på download.microsoft.com.

Fel 5

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 kan inte användas på Windows Embedded för Point of Service (WEPOS). Ett unikt SP3-uppdateringspaket för WEPOS kommer att göras tillgängligt på download.microsoft.com.

Felmeddelande 6

Installationsprogrammet kan inte fortsätta eftersom en eller flera förutsättningar som krävs för att installera Service Pack 3. Mer information finns i loggfilen Enhetsbeteckning: \windows\svcpack.log.
I samtliga fall loggas följande felmeddelande dessutom också i installationsloggen för service Pack-uppdateringen:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Obs! Installationsloggen för service Pack-uppdateringen (svcpack.log) finns vanligen i följande mapp:
Enhetsbeteckning: \Windows\svcpack.log
Orsak
Flera förutsättningar måste vara uppfyllda före installation av Windows XP SP3. Om något av villkoren inte är uppfyllda, får du något av felmeddelandena i avsnittet "Symptom". Följande orsaker beskrivs orsakerna till felmeddelandena som nämns i avsnittet "Symptom":

Orsak till felmeddelande 1

Det här felet uppstår om du försöker installera service Pack-versionen när datorn körs med batteri. Denna kontroll utförs för att undanröja risken för att uppdateringen ska misslyckas på grund av att batteriet tar slut under installationen.

Orsak till fel 2

Det här felet uppstår om du försöker installera Service Pack-uppdateringen på en dator där "Microsoft Shared Computer Toolkit för Windows XP" redan är installerat. Den här versionen av toolkit är inkompatibel med Windows XP SP3.

Orsak till felmeddelande 3

Det här felet uppstår om du har "Uppdatering för Windows XP (KB925877)" på datorn. Den här uppdateringen innehåller Multilingual User Interface Pack (MUI) för Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Detta MUI-paket är inkompatibel med Windows XP SP3.

Orsak till felmeddelande 4

Det här felet uppstår om du försöker installera Windows XP SP3 över operativsystemet "Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)". Den här versionen av service Pack-uppdateringen gäller inte för operativsystemen WinFLP.

Orsak till felmeddelande 5

Det här felet uppstår om du försöker installera Windows XP SP3 över operativsystemet "Embedded för Point of Service (WEPOS)". Den här versionen av service Pack-uppdateringen gäller inte för operativsystemet WEPOS.

Orsak till felmeddelande 6

Det här felet uppstår om du försöker installera Windows XP SP3 över Windows XP Media Center Edition eller Windows XP Media Center Edition 2003.

Obs! Det här felet uppstår inte om du försöker installera Windows XP SP3 över Windows XP Media Center Edition 2004 eller senare versioner.
Lösning
Åtgärda felen måste du följa instruktionerna som är lämpliga för felmeddelandet som du fick. Dessa steg beskrivs i nedanstående avsnitt.

Lösning för felmeddelande 1

Ansluta datorn till en växelström som ett eluttag. Mer information om strömförsörjningen för datorn kontaktar du datortillverkaren.

Lösning för felmeddelande 2

Avinstallera Microsoft Shared Computer Toolkit. Gör så här:
  1. Klicka på Start, klicka på ControlPaneloch klicka sedan på Lägg till eller RemovePrograms.
  2. Klicka på Microsoft Shared Computer Toolkitoch klicka sedan på Ta bort.
  3. Installera Windows XPSP3 när programmet tas bort.
Windows SteadyState stöder inte Windows 7. många funktioner kan dock replikeras med hjälp av inbyggda funktioner i Windows 7 och gratis verktyg från Microsoft. Om du vill hämta mer information finns på följande Microsoft Download Center-webbplats:

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet SteadyState_Setup_ENU.exe nu.

Lösning för felmeddelande 3

Använd Lägg till eller ta bort program för att avinstallera "Uppdatering för Windows XP (KB925877)". Den här uppdateringen innehåller Multilingual User Interface Pack (MUI) för Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Gör så här:
  1. Klicka på Start, klicka på ControlPaneloch klicka sedan på Lägg till eller RemovePrograms.
  2. Markera Visa uppdateringar Kontrollera boxat överst på sidan.
  3. Klicka på Update för Windows XP (KB925877)och klicka sedan på Ta bort.
  4. När uppdateringen KB925877 har tagits bort, kan du installera Windows XPSP3.

Lösning för felmeddelande 4 och 5

Den här versionen av Windows XP SP3 är inkompatibel med operativsystemet WinFLP eller WEPOS som finns på datorn. Ett unikt service pack-uppdateringspaket för operativsystemen WinFLP och WEPOS operativsystemet kommer att ges ut på Microsoft Download Center vid ett senare tillfälle.

Mer information om hur du hämtar den här unika Windows XP SP3-uppdateringen från Microsoft Download Center kommer att finnas i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Lösning för felmeddelande 6

Om du vill installera Windows XP SP3 på en dator med Windows XP Media Center Edition eller Windows XP Media Center Edition 2003, måste du först installera Windows XP Service Pack 2 (SP2). Du kan använda automatiska uppdateringar eller Windows Update för att hämta Windows XP SP2.
winxpsp3 windowsxpsp3

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 949388 – Zadnji pregled: 02/09/2014 09:13:00 – Revizija: 2.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbmt KB949388 KbMtsv
Povratne informacije