Beskrivning av Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2007 Service Pack 1

Sammanfattning
Microsoft har gett ut Samlad uppdatering 3 för Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1). I den här artikeln beskrivs följande aspekter på den samlade uppdateringen:
 • Problem som den samlade uppdateringen åtgärdar
 • Hur man hämtar uppdateringspaketet
 • Förutsättningarna för installation av den samlade uppdateringen
INLEDNING

Problem som åtgärdas genom den samlade uppdateringen

Genom Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2007 SP1 åtgärdas de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
 • 937436 Felmeddelande när en användare med Exchange 2007 skickar en mötesförfrågan till en resurs som finns i en Lotus Domino-resursreservationsdatabas: "Error autoprocessing message" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 941770 Inaktivera meddelandet "Sent by Microsoft Exchange Server 2007" i ett Exchange Server 2007-DSN-meddelande (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 945453 Det går inte att logga in på Outlook Web Access i en Exchange Server 2007-miljö, och ett felmeddelande visas: "HTTP-fel 403.4" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 947573 Det tar lång tid för Exchange Management Console att läsas in i en Exchange Server 2007-organisation som har distribuerats i en miljö med flera domäner (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 949206 E-postadressen till en kontakt visas inte i Outlook-adressboken när Exchange Web Services har använts för att redigera kontakten i Exchange Server 2007 med Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 949549 Felmeddelande när en PST-fil importeras genom att Import-Mailbox-cmdlet körs i Exchange Server 2007: "Unable to make connection to the server" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 949778 Ikoner för bifogade TIFF-filer visas inte på rätt sätt om e-postmeddelandet visas med hjälp av Outlook Web Access 2007 i en Exchange Server 2007-miljö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 950153 En lagringsgrupp monteras inte när resurser har flyttats från den aktiva till den passiva noden under pågående säkerhetskopiering i Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 950674 Webbtjänster skickar information om mötesförfrågan med fel tid om ett ombud ändrar en avtalad tid i en Exchange Server 2007-miljö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 951263 Rubriken i kolumnen "Tillstånd" är felöversatt i den tyska versionen av Exchange Management Console i Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 951293 Felmeddelande när inloggningsinformation anges efter att tidsgränsen för en Outlook Web Access-session har uppnåtts i Exchange Server 2007: "Serverfel i '/ExchWeb/bin'-program" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 953539 W3wp.exe-processen slutar svara vid upprepade tillfällen, och händelse-ID 1000 loggas i Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 950120 Det går inte att styra funktioner hos bifogade filer i mobila enheter med hjälp av ActiveSync-principen i Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 951094 Det går inte att köra New-X400AuthoritativeDomain-cmdlet utan problem i en Exchange Server 2007-miljö om en X.400-adress innehåller ett blanksteg (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 953747 MS08-039: Säkerhetsproblem i Outlook Web Access för Exchange Server möjliggör behörighetshöjning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 950930 Det går inte att matcha ett avsändar- eller mottagarnamn när det tillhör ett alternativt domänträd i Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 950758 OVA anger "Unrecognized caller" i en Exchange Server 2007-miljö trots att Outlook och Outlook Web Access matchar uppringarens adress korrekt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 951563 Externa e-postavsändare får ett meddelande om utebliven leverans när den turkiska språkinställningen väljs på en dator med Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information

Information om den samlade uppdateringen

Denna samlade uppdatering gäller inte RTM-versionen (Release to Manufacturing) av Exchange Server 2007. Serien samlade uppdateringspaket för Exchange Server 2007 SP1 är oberoende av motsvarande serie samlade uppdateringar för Exchange Server 2007 RTM. En lista över samlade uppdateringar för Exchange Server 2007 RTM finns i avsnittet "Update rollups for Exchange Server 2007 RTM" i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
937052 Skaffa den senaste samlade uppdateringen för Exchange 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information om hämtning

Du kan hämta och installera Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2007 SP1 från följande Microsoft Update-webbplats: Obs! På Microsoft Update identifieras inte samlade uppdateringar för Exchange Server 2007 på klustrade servrar med Exchange Server 2007.

Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2007 SP1 kan distribueras till flera datorer där Exchange Server 2007 körs eller till klustrade servrar där Exchange Server 2007 körs. Den samlade uppdateringen kan även hämtas från Microsoft Download Center.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet med Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2007 Service Pack 1 nu.

Utgivningsdatum: 8 juli 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Obs! Vissa kodtjänster som hanteras av Exchange Server 2007 startar kanske inte när den här samlade uppdateringen har installerats. Så är fallet om tjänsterna inte kan komma åt följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om hur du löser eller undviker det här problemet klickar du följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
944752 Hanterade kodtjänster i Exchange 2007 startar inte efter installation av en samlad uppdatering för Exchange 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om servicemodellen för Exchange Server 2007 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
937194 Produktservicestrategin för Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ersättningsinformation

Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2007 SP1 är en kumulativ uppdatering, som ersätter de uppdateringar som nämns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
 • 945684 Beskrivning av Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 948016 Beskrivning av Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda före installation av Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2007 Service Pack 1:
 • Installera Exchange Server 2007 SP1 på datorn innan du installerar denna samlade uppdatering.
 • Ta bort alla tillfälliga uppdateringar för Exchange Server 2007 innan du installerar denna samlade uppdatering.

Krav på omstart

De nödvändiga tjänsterna stoppas automatiskt och startas sedan om när denna samlade uppdatering installeras.

Information om borttagning

Om du vill ta bort Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2007 SP1 använder du Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort uppdatering 949870.
Referenser
Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Sp1 Ru3 rollup update exchange
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 949870 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/16/2008 15:18:33 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

 • kbbug kbfix kbexpertiseinter atdownload KB949870
คำติชม