Temaprogram från andra företag fungerar inte som förväntat efter installation av Windows XP Service Pack 3

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När du har installerat Windows XP SP3 (Service Pack 3) fungerar kanske inte tidigare installerade temaprogram från andra tillverkare, eller så orsakar temaprogrammen felmeddelanden.
Orsak
Det här problemet uppstår om ett temaprogram från en annan tillverkare ersätter den version av filen Uxtheme.dll som har installerats av Windows XP. När du installerar Windows XP SP3 uppdateras filen Uxtheme.dll till den senaste versionen. Den här filen kan även uppdateras av andra Windows-uppdateringar.
Lösning
Lös problemet genom att kontakta programtillverkaren för att få en uppdaterad Uxtheme.dll-fil som är kompatibel med Windows XP SP3.
Status
Microsoft har bekräftat att det här problemet kan uppstå när du installerar Microsoft Windows-uppdateringar som uppdaterar filen Uxtheme.dll. Bland dessa uppdateringar ingår Windows XP SP3.
Egenskaper

Artikel-id: 950258 – senaste granskning 05/05/2008 12:00:36 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbwindowsupdate kbexpertisebeginner kbtshoot kb3rdparty KB950258
Feedback