När du har installerat säkerhetsuppdatering 943985 returnerar Excel 2003-beräkningar ett felaktigt värde när en källa för realtidsdata används i en användardefinierad Visual Basic for Applications-funktion

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Du installerar säkerhetsuppdatering 943985 på en dator med Microsoft Office Excel 2003. Sedan returnerar matrisdefinierade funktioner med ett VBA-makro (Visual Basic for Applications) som refererar till en källa för realtidsdata ett felaktigt värde. Det felaktiga värdet är vanligen 0.
Workaround
Undvik problemet genom att köra funktionen på varje separat cell i stället för på cellmatrisen.
Lösning
Lös problemet genom att installera den uppdaterade versionen av säkerhetsuppdatering 943985 från följande Microsoft-webbplats: Microsoft har undersökt problemet och gett ut säkerhetsuppdatering 943985 igen för användare av Microsoft Office Excel 2003 Service Pack 2 och Microsoft Office Excel 2003 Service Pack 3.

Uppdateringen erbjuds genom Automatiska uppdateringar till dessa användare, oavsett om de har installerat den ursprungliga versionen av säkerhetsuppdatering 943985 eller inte.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Du kan ta reda på vilken version av uppdateringen som är installerad med någon av följande metoder:

Metod 1: Visa listan över installerade program och uppdateringar

Gör så här:
 1. Följ instruktionerna för ditt operativsystem:
  • Windows Vista
   1. Klicka på Start Start-knappen, skriv Program i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Program och funktioner i listan Program.
   2. Klicka på Visa installerade uppdateringar.
  • Windows XP
   1. Klicka på Start och Kör, skriv appwiz.cpl och klicka på OK.
   2. Markera kryssrutan Visa uppdateringar.
 2. Leta upp säkerhetsuppdatering 943985 i listan.
  • Om följande beskrivning eller liknande visas är den aktuella uppdateringen installerad:
   Säkerhetsuppdatering för Excel 2003 (KB943985) V2: EXCEL
   Inga ytterligare åtgärder krävs.
  • Om följande beskrivning eller liknande visas är den inaktuella uppdateringen installerad:
   Säkerhetsuppdatering för Excel 2003 (KB943985): EXCEL
   Du bör installera den uppdaterade versionen av säkerhetsuppdatering 943985.
  Observera att det står "V2" i beskrivningen för den aktuella uppdateringen, men inte för den inaktuella.

Metod 2: Visa den installerade Excel-versionen

Gör så här:
 1. Följ instruktionerna för ditt operativsystem:
  • Windows Vista: klicka på Start Start-knappen, skriv %programfiles%\Microsoft Office\OFFICE11 i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på OFFICE11 i listan Program.
  • Windows XP: klicka på Start, Kör, skriv %programfiles%\Microsoft Office\OFFICE11 och klicka på OK.
 2. Högerklicka på filen Excel.exe, och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Version.
  • Om följande filversion eller senare anges är den aktuella uppdateringen installerad:
   11.0.8211.0
   Inga ytterligare åtgärder krävs.
  • Om följande filversion anges är den inaktuella uppdateringen installerad:
   11.0.8206.0
   Du bör installera den uppdaterade versionen av säkerhetsuppdatering 943985.
Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 943985 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
943985 MS08-014: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003: 11 mars 2008
Egenskaper

Artikel-id: 950340 – senaste granskning 01/16/2015 02:49:40 – revision: 3.1

Microsoft Office Excel 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB950340
Feedback