Felmeddelande vid försök att installera en snabbkorrigering eller uppdatering på en dator med Windows XP: "Du saknar behörighet att uppdatera Windows XP"

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När du försöker installera en snabbkorrigering eller uppdatering på en dator med Windows XP misslyckas installationen och följande felmeddelande visas:
Du saknar behörighet att uppdatera Windows XP. Kontakta systemadministratören.
Orsak
Detta problem kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Du är inte inloggad med lokal administratörsbehörighet.
 • Datorns grupprincipinställningar för domänen är alltför begränsade för att domänanvändaren ska kunna installera en snabbkorrigering eller uppdatering.
Lösning
Lös problemet så här:
 1. Kontrollera att användaren som försöker installera snabbkorrigeringen eller uppdateringen har lokal administratörsbehörighet. Gör så här:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck på RETUR:
   compmgmt.msc
  3. Expandera Systemverktyg.
  4. Expandera Lokala användare och grupper.
  5. Klicka på Grupper.
  6. Högerklicka på Administratörer och klicka på Egenskaper.
  7. Kontrollera att användaren tillhör gruppen Administratörer och klicka på OK.
 2. Kontrollera att grupprincipinställningarna för domänen inte är alltför begränsade för installation av en snabbkorrigering eller uppdatering. Gör så här:
  1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Active Directory - användare och datorer.
  2. Högerklicka på domänen och klicka sedan på Egenskaper.
  3. Klicka på fliken Grupprincip.
  4. Klicka på Standarddomänprincip och sedan på Redigera.
  5. Expandera Datorkonfiguration.
  6. Expandera Windows-inställningar.
  7. Expandera Säkerhetsinställningar.
  8. Expandera Lokala principer.
  9. Dubbelklicka på Tilldelning av användarrättigheter.
  10. Leta upp följande principer och lägg till gruppen Administratörer i var och en:
   • Säkerhetskopiera filer och kataloger
   • Återställa filer och kataloger
   • Hantera gransknings- och säkerhetslogg
   • Bli ägare till filer och andra objekt
   • Felsöka program
  11. Stäng dialogrutorna Grupprincip och Active Directory - användare och datorer.
 3. Klicka på Start och sedan på Kör.
 4. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck på RETUR:
  cmd
 5. Skriv in följande kommandon vid kommandotolken och tryck på RETUR efter varje kommando:
  gpupdate /force

  exit
 6. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Referenser
Om du vill veta mer om ett liknande problem på datorer med Microsoft Dynamics CRM 3.0 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
934280 Felmeddelande vid försök att installera en snabbkorrigering eller uppdatering på en dator med Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Du saknar behörighet att uppdatera Windows XP" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
winxp winxpsp3 sp3 Service Pack 3
Egenskaper

Artikel-id: 951244 – senaste granskning 05/07/2008 00:27:38 – revision: 2.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

 • kbwinxpsp3fix kbinstallation kbexpertisebeginner kberrmsg kbtshoot kbprb KB951244
Feedback