Beskrivning av Remote Desktop Connection 6.1-klientuppdateringen för Terminal Services i Windows XP Service Pack 2

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs RDC (Remote Desktop Connection) 6.1-klientuppdateringen som gör det möjligt att använda de nya Terminal Services-funktionerna. Dessa funktioner, som införs i Windows Vista och Windows Server 2008, är tillgängliga från en dator med Windows XP Service Pack 2 (SP2).

RDC 6.1-klienten kan användas för att ansluta till äldre terminalservrar eller fjärrskrivbord som tidigare. De nya funktionerna som nämns i den här artikeln är emellertid bara tillgängliga när Windows Vista eller Windows Server 2008 körs på den fjärrdator som klienten ansluter till.
Mer Information
RDC 6.1-klientuppdateringen innehåller följande funktioner:

Terminal Services-webbåtkomst

Terminal Services-webbåtkomst är en tjänst i Terminal Services som gör Windows Server 2008 Terminal Services RemoteApp-program tillgängliga för användare från en webbläsare. Du kan även använda Terminal Services-webbåtkomst för göra en länk till terminalserverskrivbordet tillgänglig. Dessutom gör Terminal Services-webbåtkomst det möjligt för användare att öppna en anslutning från en webbläsare till fjärrskrivbordet på en server eller klientdator som användarna har lämplig åtkomst till.

RDP-signering (Remote Desktop Protocol)

Med hjälp av RDP-signering kan användare signera RDP-filer och RDP-anslutningar som öppnas från Terminal Services-webbåtkomst. Denna funktion hjälper användare att säkerställa att de inte använder skadliga RDP-filer för att ansluta till terminalservrar som kan vara fientliga. Du kan även använda grupprincipinställningar för att ange att en användare bara kan öppna signerade filer. Denna funktion gör det möjligt för administratörer att säkerställa att användare bara ansluter till kända resurser.

Terminal Services EasyPrint

Terminal Services Easy Print (TS Easy Print) är den nya skrivaromdirigeringslösning som infördes i Windows Server 2008. TS Easy Print säkerställer att klientskrivare alltid installeras i fjärrsessioner och att man inte behöver installera skrivardrivrutinerna på terminalservern. Dessutom löser TS Easy Print flera andra tidigare skrivaromdirigeringsproblem. Utskriftsköer begränsas nu per session, alla skrivaregenskaper är tillgängliga i fjärrsessionen och terminalserveradministratörer kan använda en principinställning för att omdirigera endast standardskrivaren. Terminal Services Easy Print är nu standardfunktionen för skrivaromdirigering i Terminal Services. Därför krävs ingen konfiguration för användning av denna funktion.

Detta krävs för användning av TS Easy Print

För att Terminal Services Easy Print Windows ska kunna användas måste Server 2008 Server vara installerat på Terminal Services-servern. Inga ytterligare drivrutiner behöver installeras, och ingen ytterligare konfigurering krävs. På Terminal Services-klienten måste användaren använda Terminal Services-klient 6.1 och Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1.

Serverautentisering

I RDC 6.1 säkerställer serverautentisering att du ansluter till rätt fjärrdator eller fjärrserver. Denna säkerhetsfunktion förhindrar att du ansluter till en annan dator eller server än den avsedda. Dessutom förhindrar den att du oavsiktligt avslöjar konfidentiell information.

Serverautentisering är aktiverad som standard för anslutningen, men om du vill ändra inställningarna för serverautentisering kan du göra det så här:
 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Kommunikation och Anslutning till fjärrskrivbord.
 2. Klicka på Alternativ och sedan på fliken Avancerat.
Följande tre autentiseringsalternativ är tillgängliga:
 • Anslut alltid, även om autentisering misslyckas

  Om du aktiverar det här alternativet kan du ansluta även om det inte går att säkerställa fjärrdatorns identitet.
 • Varna mig om autentisering misslyckas

  Om du aktiverar det här alternativet meddelas du om det inte går att säkerställa fjärrdatorns identitet. Detta alternativ ger dig möjlighet att fortsätta med anslutningen.
 • Anslut inte om autentisering misslyckas

  Om du aktiverar det här alternativet kan du inte ansluta om det inte går att säkerställa fjärrdatorns identitet.

Omdirigering av resurser

RDC 6.1-klienten hjälper dig att dirigera om Plug and Play-enheter som stöder omdirigering.

Så här dirigerar du om en Plug and Play-enhet:
 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Kommunikation och Anslutning till fjärrskrivbord.
 2. Klicka på Alternativ, fliken Lokala resurser, Mer och markera kryssrutan Plug and Play-enheter som stöds.
Obs! En klientdator med Windows XP och RDP 6.1 stöder endast POS (Point of Service) för .NET-enheter. En klientdator med Windows XP och RDP 6.1 stöder inte MTP-enheter (Media Transfer Protocol) som digitalkameror och mediespelare.

Terminal Server Gateway-servrar

En Terminal Server Gateway-server (TS Gateway) är en slags gateway som gör det möjligt för behöriga användare att ansluta till fjärrdatorer i ett företagsnätverk. Dessa behöriga användare kan ansluta från valfri dator med hjälp av en Internetanslutning. I TS Gateway används RDP (Remote Desktop Protocol) tillsammans med HTTPS-protokollet för att skapa en säkrare, krypterad anslutning.

Tidigare versioner av Anslutning till fjärrskrivbord kan inte ansluta till fjärrdatorer genom brandväggar och nätverksadressöversättare, eftersom port 3389 normalt blockeras för att nätverkssäkerheten ska öka. Port 3389 är den port som används för fjärrskrivbordsanslutningar. På en TS Gateway-server används emellertid port 443, som överför data via en SSL-tunnel (Secure Sockets Layer).

En TS Gateway-server har följande fördelar:
 • Den möjliggör fjärrskrivbordsanslutningar till ett företagsnätverk från Internet. I detta fall kräver den inte en VPN-anslutning (Virtual Private Network).
 • Den möjliggör anslutningar till fjärrdatorer genom brandväggar.
 • Den hjälper dig att dela en nätverksanslutning med andra program som körs på datorn. Den gör det möjligt att använda Internetleverantörens anslutning i stället för företagsnätverket för att skicka och ta emot data via fjärranslutningen.
Så här anger du en TS Gateway-server:
 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Kommunikation och Anslutning till fjärrskrivbord.
 2. Klicka på Alternativ, fliken Avancerat och Inställningar.
 3. Klicka på Använd dessa TS Gateway-serverinställningar, skriv servernamnet i rutan Servernamn och välj någon av följande inloggningsmetoder i listan Inloggningsmetoder:
  • Låt mig välja senare

   Med det här alternativet kan du välja en inloggningsmetod när du ansluter.
  • Fråga efter lösenord

   Med det här alternativet ombeds du ange ett lösenord när du ansluter.
  • Smartkort

   Med det här alternativet ombeds du sätta i ett smartkort när du ansluter.
 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Använd inte någon TS Gateway-server för lokala adresser. Genom att markera den här kryssrutan förhindrar du att trafik till och från lokala nätverksadresser dirigeras via TS Gateway-servern. Detta gör anslutningen snabbare.

Terminal Services RemoteApp

TS RemoteApp är en funktion i Windows Server Terminal Services som gör att klientdatorer kan ansluta till en fjärrdator och använda program som är installerade på den. En arbetsplats kan till exempel ha en fjärrdator som anställda kan ansluta till och använda för att köra Microsoft Word. En administratör måste först publicera programmen innan slutanvändarna kan komma åt dem. För slutanvändarna fungerar det på samma sätt som när de kör ett program som är installerat på den lokala datorn.

TS RemoteApp underlättar systemadministrationen, eftersom det bara finns ett exemplar av ett program att uppgradera och underhålla i stället för flera exemplar på olika datorer.

Visning över flera bildskärmar

Anslutning till fjärrskrivbord stöder högupplöst visning som kan sträcka sig över flera bildskärmar. Den totala upplösningen för samtliga bildskärmar måste emellertid understiga 4096 x 2048 bildpunkter, och bildskärmarna måste ha samma upplösning. Dessutom måste bildskärmarna stå sida vid sida.

Om du vill att fjärrdatorns skrivbord ska sträcka sig över flera bildskärmar skriver du Mstsc /span vid en kommandotolk.

Visuella förbättringar

Anslutning till fjärrskrivbord stöder nu 32-bitars färg och teckensnittsutjämning.

Så här aktiverar du 32-bitars färg:
 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Kommunikation och Anslutning till fjärrskrivbord.
 2. Klicka på Alternativ, fliken Bildskärm och Högsta kvalitet (32 bitar) i listan Färger.
Så här aktiverar du teckensnittsutjämning:
 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Kommunikation och Anslutning till fjärrskrivbord.
 2. Klicka på Alternativ, fliken Prestanda och markera kryssrutan Teckensnittsutjämning.

Kända problem

 • Om du har installerat MUI (Multilingual User Interface Pack) för RDC 6.0 som beskrivs i artikel 925877 i Microsoft Knowledge Base, måste du installera MUI för RDC 6.1 för att RDC ska fungera med MUI.

  På en dator där den engelska versionen av Windows XP SP2 med Windows XP SP2 MUI körs, kan du välja en icke-engelsk version för användargränssnittet. Det kan emellertid hända att text visas på engelska i användargränssnittet i stället för i den valda språkversionen, eller så visas användargränssnittet inte alls. För att åtgärda detta problem i Windows XP SP2 med RDC 6.0 hämtar och installerar du RDC 6.1 MUI-klientuppdateringen som beskrivs i KB 952230.
  Om du vill veta mer om RDC 6.1 MUI-klientuppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  952230 Beskrivning av MUI för Remote Desktop Connection 6.1-klientuppdateringen för Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Anslutningar från MMC-snapin-modulen Fjärrskrivbord på datorer med RDC 6.1 ansluter inte till serverns konsol- eller admin-session.

  Lösning
  Lös det här problemet genom att använda Remote Desktop Connection 6.1 med flaggan /admin för att ansluta till konsolsessionen på Windows Server 2003-datorer eller admin-sessionen på Windows Server 2008-datorer.
  Om du vill veta mer om utfasningen av /admin i RDC 6.1, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  947723 Förändringar av fjärradministration i Windows Server 2008 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Systemåterställning återställer inte Mstsc-klienten till RDC 6.0 om du har uppdaterat från RDC 6.0 till RDC 6.1.

  Lösning för RDC 6.0
  Undvik problemet så här:
  1. Använd Systemåterställning för att ange en systemåterställningspunkt före RDC 6.0.
  2. Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att avinstallera RDC 6.0 (KB925876).
  3. Installera om RDC 6.0 (KB925876).
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  925876 Anslutning till fjärrskrivbord (Terminal Services Client 6.0)

  Lösning för RDC 6.0 MUI
  Lös problemet så här:
  1. Använd Systemåterställning för att ange en systemåterställningspunkt före RDC 6.0 och RDC 6.0 MUI.
  2. Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att avinstallera RDC 6.0 (KB925876) och RDC 6.0 MUI (KB925877).
  3. Installera om RDC 6.0 (KB925876).
  4. Installera om RDC 6.0 MUI (KB925877).
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  925877 Beskrivning av Remote Desktop Connection 6.0 MUI (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information om hämtning

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows XP (KB952155) nu.
Utgivningsdatum: 24 juni 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Information om uppdateringen

Förutsättningar

För installation av den här uppdateringen krävs att Windows XP Service Pack 2 är installerat på datorn.

Krav på omstart

Datorn behöver inte startas om efter installation av den här uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Windows XP med SP2, x86-baserade versioner
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19205-May-200819:58x86SP2
Aaclient.mui6.0.6001.180004,09605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstsc.chmNot Applicable101,72301-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhmstsc.exe6.0.6001.18000677,88805-May-200808:37x86SP2
Lhmstsc.mui6.0.6001.1800049,15205-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstscx.dll6.0.6001.180002,061,82405-May-200819:58x86SP2
Lhmstscx.mui6.0.6001.1800086,01605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Rhttpaa.dll6.0.6001.18000290,30405-May-200819:58x86SP2
Tscinst.vbsNot Applicable18,91705-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tscuinst.vbsNot Applicable13,80105-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24805-May-200819:58x86SP2
W2k3rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
W2k3s1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxprd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp2rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhrdesk.chmNot Applicable31,78501-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Mer Information
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Egenskaper

Artikel-id: 952155 – senaste granskning 08/13/2008 00:36:26 – revision: 2.3

Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • atdownload kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixserver KB952155
Feedback