Beskrivning av Service Pack 2 (SP2) för Microsoft Office 2007 och Microsoft Office Language Pack 2007 SP2

INLEDNING
Med Service Pack 2 (SP2) för Microsoft Office 2007 får kunderna de senaste uppdateringarna för Office 2007-paketet. Detta Service Pack innehåller två huvudkategorier korrigeringsfiler:
 • Tidigare outgivna korrigeringsfiler som utformats speciellt för den här Service Pack-versionen.
  • Förutom allmänna produktkorrigeringar innehåller de här korrigeringsfilerna förbättringar av stabilitet, prestanda och säkerhet.
 • Alla offentliga uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, kumulativa uppdateringar och snabbkorrigeringsfiler som har getts ut fram till februari 2009.
Eftersom Service Pack-versioner för Office är kumulativa behöver du inte installera Service Pack 1 innan du installerar Service Pack 2. I Service Pack 2 ingår alla korrigeringsfiler som finns i Service Pack 1.
Mer Information

Hämta och installera Service Pack-versionerna

Den här Service Pack-uppdateringen finns att hämta på Microsoft Download Center. Du kan hämta uppdateringen på följande Microsoft-webbplats: En fullständig lista över alla SP2-paket som getts ut hittar du i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
968170 Lista över alla Service Pack 2-paket för Office 2007 och Windows SharePoint Services 3.0

Översikt över förbättringar i Service Pack 2 (SP2)

Beskrivning av några viktiga förbättringar i SP2.

Microsoft Office Access

 • Nu kan du exportera rapporter till Microsoft Office Excel.
 • Har stöd för PM-fält i adressetikettguiden.
 • Åtgärdar problem som uppstår i dataimporteringsguider, vid utskrift och förhandsgranskning av rapporter, i makron, Excel-integrering och i datumfilter.
 • Innehåller uppdateringar för tillägg för Access-utvecklare.

Microsoft Office Excel

 • Förbättrar diagramfunktionen i Excel 2007 vilket innebär bättre överensstämmelse med Office 2003, bättre stabilitet och prestanda.
 • Lägger till en diagramobjektmodell i Word och PowerPoint.
 • Förbättrar formerna som används i Excel. Det innebär bättre överensstämmelse med Office 2003 och bättre prestanda.
 • Bättre metod för att skriva ut grafiskt innehåll i Excel, särskilt på PCL-skrivare.
 • Lägger till omräkningskurser i Excels tilläggsprogram för euroverktyg för maltesiska lira och cypriotiska pund.

Microsoft Office Groove

 • Bättre formulärverktyg för Groove 2007. Internationella användare i vissa regioner kan särskilt dra fördel av korrekt tolkning av blanksteg för siffergruppering i valutor.
 • Begränsar antalet arbetsytor för fildelning till 64 för att alla arbetsytor ska kunna synkroniseras. Begränsningen gäller endast tillägg av nya arbetsytor för fildelning. Om du redan har mer än 64 arbetsytor för fildelning kan du fortsätta använda dem.
 • Optimerad tillförlitlighet vid synkronisering.

Microsoft Office InfoPath

 • Bättre säkerhet och stabilitet i hela InfoPath 2007
 • Ger bättre kompatibilitet mellan InfoPath-formulär och andra Microsoft-produkter, som Groove och Outlook.

Microsoft Office OneNote

 • Förbättrar funktionen för SharePoint-synkronisering. Detta gör att belastningen minskar på SharePoint-servrar och att färre synkroniseringsfel inträffar.
 • Om ikonen för OneNote tidigare tagits bort, finns den nu i meddelandefältet. Den här ikonen kan numera bara inaktiveras i dialogrutan Alternativ i OneNote.
 • Lägger till stöd för optisk teckenläsning (OCR) för japanska.

Microsoft Office Outlook

 • Bättre prestanda i följande områden:
  • Start
   Tar bort åtgärder som tar lång tid från den första starten.
  • Avstängning
   Gör att Outlook kan avslutas på ett förutsägbart sätt trots väntande aktiviteter.
  • Visning av mappar och växling mellan mappar
   Förbättrar mappvisning och mappväxling.
 • Förbättringar av kalendern
  Förbättrar underliggande datastrukturer och den allmänna tillförlitligheten hos kalenderuppdateringar.
 • Kontroll av datafiler
  Minskar avsevärt antalet scenarier där du får följande felmeddelande när du startar Outlook:
  Datafilen filnamn har inte stängts korrekt. Filen genomsöks efter problem.
 • Tillförlitlig sökning
  Förbättrar tillförlitligheten vid sökning när du använder SP2 med Windows Desktop Search 4.
 • Förbättringar av RSS (Really Simple Syndication)
  Nu finns det färre dubblettobjekt.
 • Förbättringar av objektmodell
  Innehåller nu många kundbaserade korrigeringsfiler.
Om du vill veta mer om de här förbättringarna och få information om andra korrigeringsfiler för Outllok, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968774 Förbättringar av Outlook 2007 i Service Pack 2 för Microsoft Office 2007

Microsoft Office PowerPoint

 • Gör att det är lättare att styra ändring av former när du zoomar in.
 • Det går snabbare att spara om en fil.
 • Ger bättre bildkvalitet på filer som sparats i formaten JPEG, PNG och GIF.
 • Ger bättre textframställning när presentationen sparas i tidigare PowerPoint-format.
 • Löser flera skrivarspecifika problem.
 • Ger bättre kompatibilitet med förhandsgranskning i Utforskaren i Windows Vista.
 • Ger fullständigare integrering av Microsoft Office-objektmodellen Excel-diagram.

Microsoft Office Publisher

 • Förbättrar utskriften av dubbelsidiga vykort och mindre häften.
 • Åtgärdar problem vid förhandsgranskning av utskrifter, i HTML-layout med grupperade objekt i Internet Explorer 8, i tabbstopp, e-post, innehållsbibliotek och Design Checker.

Microsoft Office Word

 • Förbättrar utskrivna dokument i PDF- och XPS-format.
 • Förbättrar prestandan i Outlook.
 • Ger fullständig integrering av Office-objektmodellen Excel-diagram.

Ändringar som påverkar flera produkter

Filformat
 • Stöd för ODF (OpenDocument-format)
  Med SP2 kan du öppna, redigera och spara dokument i version 1.1 av ODF för Word, Excel och PowerPoint. De som använder de här Office-programmen kan nu öppna, redigera och spara filer i formaten ODT (OpenDocument Text), ODS (OpenDocument Spreadsheet) och ODP (OpenDocument Presentations).
 • Tilläggsbara filformat
  Tilläggsbara filformat: Word, Excel och PowerPoint innehåller nu ett konverteringsgränssnitt som gör att du kan använda anpassade filformat från andra leverantörer i den här Office-programmen. En utvecklare kan skapa en konverterare för filer med ett visst filnamnstillägg. När konverteraren installeras på en användares dator fungerar det anpassade filformatet som ett inbyggt filformat. Användare kan öppna filer i det här formatet och spara dem med alternativen Öppna eller Spara. De kan till och med ange det anpassade formatet som standardfilformat. Mer information finns på följande MSDN-webbplats:
 • Stöd för inbyggt Spara som PDF/XPS
  Stöd för PDF/XPS är inbyggt i SP2 för Word, Excel och PowerPoint. Nu behöver användarna inte längre hämta tillägget separat.
Office-grafik
 • Förbättrar programmets prestanda när flera grafikobjekt visas, särskilt i Excel 2007.
 • Åtgärdar flera problem med objektmodellen. Korrigeringsfilerna gör det lättare att uppnå paritet med Office 2003 när objektmodellen fungerar med grafikobjekt.
 • Optimerar utskriftskvaliteten för grafikobjekt i många scenarier.
 • En ny XML-baserad framställning av varje SmartArt-grafik i ett dokument sparas med filen för att optimera samverkan. För den här nya funktionen används standardmärkningen DrwaingML för att beskriva SmartArt-grafikens visuella egenskaper.
 • Förbättrar funktionen Redigera punkter. Det här möjliggör en mer exakt redigering av former och ökar samverkan med Office 2003.
Office-säkerhet
 • Åtgärdar vissa scenarier där dokument på betrodda platser betraktats som icke-tillförlitliga.
 • Förbättrar flera kryptografi- och krypteringsscenarier.
 • Innehåller en metod för att ignorera utgångna tidsstämplar.
 • Ger bättre säkerhetsvarningar när ett certifikat återkallas.
 • En uppdaterad lösenordsalgoritm som är synkroniserad med dokumentets ISO-krav.
 • Innehåller en ISO-OOXML-kompatibel lösenordsverifierare för Excel, PowerPoint och Word.
 • Möjliggör smartare AVAPI-blockering för krypterade makron.
Borttagning av Service Pack
 • 2007 Microsoft Office SP2 är den första Service Pack-versionen som har stöd för borttagning av klientuppdateringar via både kommandoraden och Microsofts avinstallationsverktyg för Service Pack för Microsoft Office 2007. Verktyget för avinstallation av Service Pack finns att hämta separat.

  Om du vill veta mer om det här verktyget klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  954914 Microsofts avinstallationsverktyg för Service Pack för Microsoft Office 2007
IME (Input Method Editor)
 • Förbättrar den japanska IME:n (Input Method Editor). Det omfattar även förbättrad konvertering och självinlärningsfunktion.

Hämtningsbar lista över problem som åtgärdas i Service Pack-versionen

Det finns en arbetsbok med en lista över de problem som åtgärdas med den här Service Pack-versionen.

HämtaHämta paketet 2007 Office Service Pack 2 Changes.xlsx nu.

Obs! Arbetsboken är på engelska. Den kommer inte att översättas till andra språk.

Kända problem och funktionsförändringar

När du har installerat den här Service Pack-versionen kan du få följande problem:
 • Anrop till diagramtextobjektmodellen fungerar inte på en understräng som utpekas av parametrar till objektet Tecken.

 • Excel-kommandot ChartWizard visar programmatiskt felaktiga X-värden för vissa serier när X-värdet har ändrats. Egenskapen ChartType fungerar dock som den ska.

 • När du har installerat SP2 visas inte längre alternativet Skicka till OneNote 2007. Du kan lösa problemet genom att köra åtgärden "reparera på Office".

 • Låt säga att en mötesorganisatör skickar en mötesförfrågan i Outlook till en deltagare via ett POP-konto. Deltagaren svarar på förfrågan och skriver ett meddelande som svar. Organisatören får svaret men inte meddelandet.

 • Låt säga att en del av texten i PowerPoint innehåller flera språk har markerats. Språket rapporteras då som engelska (UDSA) i stället för att vara tomt. Det här syns både i statusfältet (längst ned i PowerPoint-fönstret) och i dialogrutan Språk.

 • 968767 Inställningarna för diagramaxeln kan vara felaktiga om båda axlarna inaktiveras och axelinställningarna är automatiska i Excel 2007
 • 948683 Du kan inte använda Microsoft VBA (Visual Basic for Application) för att ändra ett diagram som du har lagt till i PowerPoint 2007
 • 968769 Groove 2007 Service Pack 1 och tidigare versioner av Groove 2007 kraschar när du skapar eller kopplar ihop flera arbetsytor för fildelning
 • 968285 På en klientdator som har vissa hjälpfiler för Office 2007-program installerade, kan en ytterligare SP2-post visas felaktigt i Lägg till eller ta bort program när du har installerat SP2 för Office 2007
 • 968773 När Outlook 2007 körs i cachelagrat läge visas inte alla nya e-postmeddelanden för användarna
 • 968918 Knappen Ändra tidszon för kalendern tas bort från dialogrutan Tidszon i Outlook 2007 när du har installerat Service Pack 2 för Office 2007
 • 968776 När du flyttar en av standardstödlinjerna i en bild i ett PowerPoint-dokument, visas inte stödlinjen
 • 968779 Du uppmanas att konvertera ditt dokument till Office Open XML-format när du sparar det i krypterat binärfilformat i Word 2007, Excel 2007 eller PowerPoint 2007 på en dator som har SP 2 för Microsoft Office 2007 installerat
 • 968781 Service Pack 2 för Office 2007 innehåller en ny ISO-OOXML-kompatibel lösenordsverifierare för Excel 2007, PowerPoint 2007 och Word 2007
 • 968173 Kända problem som kan uppstå när du installerar Service Pack 2 för Microsoft Office 2007 och Service Pack 2 för Windows SharePoint Services 3.0

Teknisk information

Om du vill veta mer om den här versionen samt en lista över filer som påverkas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
970357 Teknisk information om Service Pack-versioner för Office 2007-klientprodukter
Egenskaper

Artikel-id: 953195 – senaste granskning 10/09/2011 21:39:00 – revision: 6.0

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2

 • kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB953195
Feedback