Beskrivning av Samlad uppdatering 7 för Exchange Server 2007

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har gett ut Samlad uppdatering 7 för Microsoft Exchange Server 2007. Den här artikeln innehåller följande information om uppdateringen:
  • Problem som den samlade uppdateringen åtgärdar
  • Hur man hämtar uppdateringspaketet
  • Förutsättningarna för installation av den samlade uppdateringen
INLEDNING

Problem som åtgärdas genom den samlade uppdateringen

Genom Samlad uppdatering 7 för Exchange Server 2007 åtgärdas de problem som beskrivs i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS08-<TBD>. Säkerhetsbulletinen innehåller all relevant information om säkerhetsuppdateringen. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-<TBD>.mspx
Mer Information

Information om den samlade uppdateringen

Denna samlade uppdatering gäller inte Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1). Serien samlade uppdateringspaket för Exchange Server 2007 är oberoende av motsvarande serie samlade uppdateringar för Exchange Server 2007 SP1.

En lista över samlade uppdateringar för Exchange Server 2007 SP1 finns i avsnittet om samlade uppdateringar för Exchange Server 2007 Service Pack 1 i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
937052 Skaffa den senaste samlade uppdateringen för Exchange 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Du kan installera Samlad uppdatering 7 för Exchange Server 2007 från följande Microsoft Update-webbplats: Obs! På Microsoft Update identifieras inte samlade uppdateringar för Exchange Server 2007 på klustrade Exchange Server 2007-datorer.

Som administratör vill du kanske distribuera Samlad uppdatering 7 för Exchange Server 2007 till flera datorer med Exchange Server 2007. Eller så vill du distribuera Samlad uppdatering 7 för Exchange Server 2007 till klustrade servrar med Exchange Server 2007. I detta fall kan du hämta den samlade uppdateringen från Microsoft Download Center.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet med Samlad uppdatering 7 för Exchange Server 2007 nu.

Utgivningsdatum: 8 juli 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Obs! Vissa kodtjänster som hanteras av Exchange Server 2007 startar kanske inte när den här samlade uppdateringen har installerats. Så är fallet om tjänsterna inte kan komma åt följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om hur du löser eller undviker det här problemet, klickar du följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
944752 Hanterade kodtjänster i Exchange 2007 startar inte efter installation av en samlad uppdatering för Exchange 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om servicemodellen för Exchange Server 2007, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
937194 Produktservicestrategin för Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ersättningsinformation

Samlad uppdatering 7 för Exchange Server 2007 är en kumulativ uppdatering,

Denna samlade uppdatering ersätter följande samlade uppdateringar:
930809 Beskrivning av Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
935490 Beskrivning av Samlad uppdatering 2 för Exchange 2007
935999 Beskrivning av Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
940006 Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
941421 Beskrivning av Samlad uppdatering 5 för Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942846 Beskrivning av Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda före installation av Samlad uppdatering 7 för Exchange Server 2007:
  • Du måste installera Exchange Server 2007 på datorn innan du installerar denna samlade uppdatering.
  • Alla interimuppdateringar för Exchange Server 2007 måste ha tagits bort.

Krav på omstart

De nödvändiga tjänsterna stoppas automatiskt och startas sedan om när denna samlade uppdatering installeras.

Information om borttagning

Om du vill ta bort Samlad uppdatering 7 för Exchange Server 2007, använder du Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Ru7 rollup update exchange
Egenskaper

Artikel-id: 953469 – senaste granskning 01/16/2015 02:31:56 – revision: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbexpertiseinter atdownload KB953469
Feedback