Metod för installation av uppdateringar för SQL Server 7.0 som stöds

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du installerar uppdateringar för Microsoft SQL Server 7.0 manuellt. Alla uppdateringar för SQL Server 7.0 måste installeras manuellt.
Mer Information

Så här installerar du uppdateringar för SQL Server 7.0

Läs denna artikel noga innan du installerar någon uppdatering för SQL Server 7.0.

Viktigt! Uppdateringar för SQL Server 7.0 kräver installation av SQL Server 7.0 Service Pack 4 (SP4). Om du installerar en uppdatering, och det uppstår tillstånd som kräver hjälp från Microsoft Support, kan du bli ombedd att omedelbart uppgradera till SQL Server 7.0 SP4.

Kunder som använder SQL Server 7.0 Enterprise Edition med aktiverad klustring, ska läsa avsnittet "Så här installerar du uppdateringar för SQL Server 7.0 Enterprise Edition med aktiverad klustring". För alla andra miljöer se avsnittet "Standardåtgärder vid installation av uppdateringar".

Så här installerar du uppdateringar för SQL Server 7.0 Enterprise Edition med aktiverad klustring

 1. Säkerhetskopiera huvuddatabaserna innan du installerar några uppdateringar för SQL Server.

  Obs! Mer information finns på följande Microsoft-webbsida:
 2. Se till att datornoden där SQL Server 7.0 ursprungligen installerades styr SQL Server-resurserna. Gör detta genom att kontrollera att datornoden där SQL Server 7.0 ursprungligen installerades har miljövariabeln _VIRTUAL_SERVER_NAME _ .
 3. Kör verktyget Failover Setup Wizard på samma datornod för borttagning av Virtual SQL Server.
 4. Säkerhetskopiera filerna som anges i den artikel i Knowledge Base som motsvarar den uppdatering du vill installera. Dessa filer finns i mappen \Mssql7\Binn eller i den mapp där du installerade programfilerna för SQL Server 7.0.
 5. Kopiera filerna från den självextraherande körbara filen som medföljer uppdateringen till mappen \Mssql7\Binn.
 6. Skapa Virtual SQL Server-resurserna genom att köra verktyget Failover Setup Wizard.
 7. Högerklicka på SQL Server resource group i Windows 2000 Cluster Manager, och klicka sedan på Bring On- line.

  Obs! Detta gör alla tjänster tillgängliga i beroendeordning.
 8. Anslut till SQL Server som medlem av rollen Systemadministratör eller som systemadministratör med hjälp av SQL Query Analyzer eller osql-verktyget (Osql.exe). Kör sedan eventuella skript som har följt med SQL Server 7.0 SP4-uppdateringspaketet.
 9. Om det uppstår något problem med uppdateringen kan du återställa datorn till det tidigare tillståndet innan uppdateringen installerades. Ta bort Virtual SQL Server och kopiera tillbaka relevanta filer enligt instruktionerna i steg 2 till och med 4. Du måste återställa huvuddatabasen som du säkerhetskopierade i steg 1.

Standardåtgärder vid installation av uppdateringar

 1. Säkerhetskopiera huvuddatabaserna innan du installerar några uppdateringar för SQL Server.

  Obs! Mer information finns på följande Microsoft-webbsida:
 2. Installera SQL Server 7.0 SP4, och kontrollera att installationen har lyckats.
 3. Stäng av Microsoft SQL Server- och SQL Server Agent-tjänsterna.
 4. Säkerhetskopiera filerna som anges i den artikel i Knowledge Base som motsvarar den uppdatering du vill installera. Dessa filer finns i katalogen \Mssql7\Binn eller i den katalog där du installerade programfilerna för SQL Server 7.0.
 5. Kopiera filerna från den självextraherande körbara fil som medföljer uppdateringen till katalogen \Mssql7\Binn.
 6. Starta Microsoft SQL Server- och SQL Server Agent-tjänsterna.
 7. Anslut till SQL Server som medlem av rollen Systemadministratör eller som systemadministratör med hjälp av SQL Query Analyzer eller osql-verktyget. Kör sedan eventuella skript som har följt med SQL Server 7.0 SP4-uppdateringspaketet.
 8. Om det uppstår något problem med uppdateringen kan du återställa datorn till det tidigare tillståndet innan uppdateringen installerades. Kopiera tillbaka relevanta filer enligt instruktionerna i steg 4. Dessutom måste du återställa huvuddatabasen som du säkerhetskopierade i steg 1.
Referenser
Mer information om SQL Server finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om hur du tar reda på version och utgåva för SQL Server, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
321185 Identifiera version och utgåva för SQL Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om SQL Server Desktop Engine (MSDE) finns på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network):
Egenskaper

Artikel-id: 953743 – senaste granskning 06/13/2008 21:55:55 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

 • kbinfo kbhowto KB953743
Feedback