Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av uppdatering 12.1.1 för Microsoft Office 2008 för Mac

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs uppdatering 12.1.1 för Microsoft Office 2008 för Mac. Denna uppdatering medför flera förbättringar av stabilitet och prestanda för Office 2008 för Mac-program.
Mer Information

Kända problem med den här uppdateringen

 • Symptom

  Följande felmeddelande visas vid försök att installera den här uppdateringen:
  "Microsoft Office 2008 Update" doesn’t understand the <event sysodisA> message (<event sysodisA>-meddelandet förstås inte av Microsoft Office 2008-uppdateringen).

  Orsak

  Det här problemet kan uppstå om ett Office för Mac-program körs när du försöker installera uppdateringen.

  Lösning

  Lös problemet genom att avsluta alla Office för Mac-program och Microsoft Messenger för Mac innan du installerar uppdateringar för Office 2008.

  Mer information om det här problemet finns på följande Microsoft-webbsida:

Förbättringar som ingår i uppdateringen

Uppdatering 12.1.1 för Office 2008 för Mac innebär följande förbättringar.

Förbättringar av alla Microsoft Office 2008 för Mac-program

 • Bättre stabilitet.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Office 2008-program plötsligt avslutas när de öppnas eller används.
 • Datum i diagram visas på rätt sätt i Microsoft Word 2008 för Mac och Microsoft PowerPoint 2008 för Mac.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att datum i ett diagram plötsligt ändras när ett Word 2008-dokument eller en PowerPoint 2008-presentation med ett diagram öppnas.

Förbättringar av Word 2008 för Mac

 • Blanksteg mellan ord bevaras.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att blanksteg mellan ord går förlorade när man öppnar ett dokument som har skapats eller sparats i Word 2008 för Mac eller Microsoft Office Word 2007.
 • Makron bevaras när ett dokument med makron sparas.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att VidÖppning- och VidStängning-makron inte körs på rätt sätt i versioner av Word för Mac och Word för Windows som stöder Visual Basic-makron.

  Detta problem uppstår under följande förutsättningar:
  • Word 2008 används för att öppna och spara ett dokument som innehåller dessa makron.
  • Dokumentet öppnas i en version av Word som stöder Visual Basic-makron.
 • Word-dokument öppnas på rätt sätt när man dubbelklickar på dokumentet eller hämtar det från en webbplats.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att Word-dokument öppnas i Microsoft Word 2008 för Mac Service Pack 1 (SP1), när man dubbelklickar på dokumentet eller hämtar det från en webbplats. Den här uppdateringen löser problemet för de dokumentfiltyper som används oftast.

  När den här uppdateringen har installerats öppnas emellertid vissa äldre Word for Mac-dokumentfiltyper fortfarande inte när man dubbelklickar på dokumentet. Detta beror på att dokumenten kan utgöra en säkerhetsrisk.

  Om du vill veta mer om blockerade filtyper, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  953266 Det går inte att öppna dokument som har skapats i en tidigare version av Microsoft Word för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Objekt i Anteckningsbokslayout-dokument bevaras när dokumentet konverteras.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problem som medför att objekt i Anteckningsbokslayout-dokument visas på fel sätt eller utan fullständig information. Det här problemet uppstår när dokumentet sparas i ett Open XML-format som .docx och sedan sparas i DOC-format eller konverteras med Open XML File Format Converter for Mac.
  • För japanska användare och användare av helbreddstecken åtgärdar denna uppdatering ett problem i Word 2008, som medför att helbreddstecken i flikrubriker för avsnitt visas understrukna.
  • Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att anteckningsflaggor, till exempel kryssrutor och prioritetsindikatorer, konverteras till bilder även när dokumentet öppnas igen i Word 2008.
  • Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att SmartArt-grafik konverteras till bilder även när dokumentet öppnas igen i Word 2008.
 • Teckenstorlek bevaras för text i tabeller.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att teckenstorleken plötsligt ändras för text i en tabell som har formaterats med ett tabellformat eller med funktionen Autoformat.

  Problemet uppstår när dokumentet med tabellen sparas i ett Open XML-format och sedan öppnas igen.
 • Bättre tillförlitlighet när ett dokument som innehåller ett diagram av typen Yta eller Fylld polär sparas i DOC-format.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att följande felmeddelanden visas i Word:
  Det gick inte att spara dokumentet som den valda filtypen.
  Ett filfel inträffade. Kontrollera nätverksanslutningarna eller se till att disketten är korrekt isatt och att det inte är något fel på den.
  Det här problemet uppstår när man försöker spara ett dokument som innehåller ett diagram av typen Yta eller Fylld polär i det DOC-format som används i följande produkter:
  • Microsoft Word 97
  • Microsoft Word 98
  • Microsoft Word 2000
  • Microsoft Word 2002
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2004 för Mac

Förbättringar av Microsoft Excel 2008 för Mac

 • Internationella decimalavgränsare godtas för felstaplar.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att internationella decimalavgränsare avvisas i Excel 2008 i vissa Felmängd-inmatningsrutor. Problemet uppstår när man skapar felstaplar för ett linje- eller punktdiagram.
 • Bättre tillförlitlighet vid uppdatering av diagramdata.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att diagram uppdateras på rätt sätt. Problemet uppstår när data i diagrammet beräknas med en funktion som IDAG, SLUMP, SLUMP.MELLAN, INDIREKT eller FÖRSKJUTNING.
 • Excel-arbetsböcker öppnas på rätt sätt när man dubbelklickar på arbetsboken eller hämtar den från en webbplats.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att arbetsböcker inte öppnas i Microsoft Excel 2008 för Mac Service Pack 1 (SP1), när man dubbelklickar på arbetsboken eller hämtar den från en webbplats.
 • Bättre tillförlitlighet när man refererar eller länkar till ett bladnamn som liknar en cellreferens.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att Excel 2008 matchar en referens eller länk till ett bladnamn som liknar en cellreferens, till exempel "foo1" eller "ark50".
 • Bättre tillförlitlighet vid beräkning eller redigering av en formel.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem medför följande i Excel 2008:
  • Formler beräknas inte när en arbetsbok öppnas.
  • Följande felmeddelande visas plötsligt när en formel redigeras eller beräknas:
   Det finns en cirkelreferens i en öppen arbetsbok, men det går inte att visa referenserna.
 • Inbäddade filmer dupliceras inte längre när en arbetsbok sparas i XLS-format.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att inbäddade filmer i en arbetsbok dupliceras en i taget i en arbetsbok som sparas i XLS-format.

  XLS-formatet används i följande versioner av Excel:
  • Microsoft Excel 97
  • Microsoft Excel 98
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Excel 2004 för Mac
 • Bättre tillförlitlighet när en arbetsbok sparas i Microsoft Excel 5.0- eller Microsoft Excel 95-arbetsboksformat.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som kan medföra dataförlust när Excel 2008 SP1 används för att spara en arbetsbok i Excel 5.0- eller Excel 95-arbetsboksformat.
 • Bättre pivottabellrapporter.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som kan uppstå vid arbete med pivottabellrapporter.
  • Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att Excel 2008 plötsligt avslutas under följande förutsättningar:
   • Användaren redigerar en formel där funktionen HÄMTA.PIVOTDATA används.
   • Sedan sparas arbetsboken i XLSB-format (Binär Excel-arbetsbok).
  • Bättre prestanda när en arbetsbok med en mycket stor pivottabellrapport, till exempel en rapport med mer än 32 000 rader, öppnas.
  • Bättre kompatibilitet när en arbetsbok som innehåller en pivottabellrapport i XLSX-format (Excel-arbetsbok) sparas.
  • Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som gör det omöjligt att markera celler i en pivottabellrapport genom att dra muspekaren åt sidan över pivottabellrapporten.

Förbättring av PowerPoint 2008 för Mac

 • Bättre prestanda.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att det tar lång tid att öppna en presentation i Microsoft PowerPoint 2008 för Mac Service Pack 1 (SP1). Problemet uppstår när presentationen innehåller text med vissa typsnitt, till exempel typsnitten i "DFP"-familjen.

Förbättring av Microsoft Entourage 2008 för Mac

 • Bättre stabilitet när datorn startas från viloläge.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att Entourage 2008 plötsligt avslutas när datorn startar från viloläge. Problemet uppstår till exempel när locket på en bärbar dator stängs och sedan öppnas igen.

Förutsättningar

Innan du installerar uppdatering 12.1.1 för Office 2008 för Mac, kontrollerar du att Mac OS X 10.4.9 (Tiger) eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.

Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Microsoft Office 2008 Service Pack 1 (SP1) (12.1.0) måste dessutom vara installerat på datorn innan du installerar uppdatering 12.1.1 för Office 2008 för Mac.

Så här kontrollerar du att Office 2008 SP1 (12.1.0) är installerat:
 1. Klicka på Program-menyn.
 2. Öppna Microsoft Office 2008-mappen och sedan valfritt Office-program, till exempel Word.
 3. Word-menyn klickar du på Om Word.
 4. I dialogrutan Om Word kontrollerar du versionsnumret intill Senast installerade uppdateringen.

Så här hämtar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta uppdateringspaket 12.1.1 för Microsoft Office 2008 för Mac nu.

Utgivningsdatum: 24 juni 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Så här tar du reda på vilka filer som läggs till eller ändras

Så här visar du en fullständig lista över de filer som läggs till eller ändras genom den här uppdateringen: dubbelklicka på installeraren för uppdatering 12.1.1 för Office 2008 för Mac, och klicka sedan på Visa filerArkiv-menyn.

Obs!
 • Uppdatering 12.1.1 för Office 2008 för Mac är även tillgänglig från Microsoft AutoUpdate. Detta är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella.

  Om du vill använda AutoUpdate startar du först ett Office-program. Klicka sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.
 • Mer information om resurser för Office 2008 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
macoff2008 macoff12 macoff macoffice2008 macoffice12 macoffice update Mactopia Microsoft mac macintosh formac download office 2008 stability patch
Egenskaper

Artikel-id: 953822 – senaste granskning 08/28/2008 14:44:32 – revision: 4.2

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB953822
Feedback
rosoft.com/ms.js">