System Center Configuration Manager 2007 förhindras att distribuera säkerhetsuppdateringar

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.

Teknisk uppdatering: 17 juni 2008

Microsoft har gett ut ett Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för IT-proffs med ytterligare säkerhetsrelaterad information. Du hittar säkerhetsmeddelandet på följande Microsoft-webbplats:
Symptom
Du använder Microsoft System Center Configuration Manager 2007 eller Configuration Manager 2007 med Service Pack 1 (SP1) för att distribuera uppdateringar till Microsoft SMS (Systems Management Server) 2003-klienter. När du gör detta synkroniseras kanske inte Offline Scan Catalog-CAB-filen för Microsoft WSUS (Windows Server Update Services) (Wsusscn2.cab) på rätt sätt med platsserverdatabasen när du använder ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates). Detta problem kan förhindra att säkerhetsuppdateringarna från den 10 juni 2008 distribueras till SMS 2003-klienter.

Obs! Detta problem påverkar bara SMS 2003-klienter som hanteras i en Configuration Manager 2007-miljö. Ursprungliga Configuration Manager 2007-klienter, ursprungliga Configuration Manager 2007-uppdateringsdistributioner och ursprungliga SMS 2003-miljöer påverkas inte.

När detta problem uppstår kan text av följande slag förekomma i Wsyncmgr.log-filen på Configuration Manager 2007-platsservern:
Performing legacy sync STATMSG: ID=6709 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_WSUS_SYNC_MANAGER" …
Started with command line: C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\bin\i386\updatewuscatalog.exe …
Processing security catalog C:\Program Files\Microsoft Updates Inventory Tool\PkgSource\wsusscn2.cab ...
Initializing catalog C:\Program Files\Microsoft Updates Inventory Tool\PkgSource\wsusscn2.cab for synchronization.
Pre-processing updates...
Error 0x80004005, Unexpected DeploymentAction for update 1293995. Returned from CreateUpdateNode
Updates summary: 0 processed, 0 matched, 0 outdated, 0 updated
Orsak
Detta problem uppstår på grund av ändringar som har gjorts för utgåvan från den 10 juni 2008. Ytterligare metadata för Microsoft Office 2003 SP1 har lagts till i filen Wsusscn2.cab. Katalogsynkroniseringsprocessen (UpdateWUSCatalog.exe) är inte utformad för hantering av de ändringar som har gjorts. Problemet har lösts genom att en ändring har gjorts av den version av filen UpdateWUSCatalog.exe som ingår i denna uppdatering för att nya metadata ska få plats. Denna uppdaterade fil installeras på en Configuration Manager 2007-platsserver.
Lösning
Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta uppdateringspaketet för System Center Configuration Manager 2007 nu.

Utgivningsdatum: Tisdagen den 17 juni 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

System Center Configuration Manager 2007

FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Updatewuscatalog.exe4.0.5931.142132,53601-jan-200809:25x86

System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattformKrav på Service Pack
Updatewuscatalog.exe4.0.6221.1102132,02416-jun-200819:49x86SP1
Obs! Datumstämpeln på SP1-versionen av UpdateWUSCatalog.exe är flera månader tidigare än det ursprungliga utgivningsdatumet för snabbkorrigeringen för att förhindra konflikter med internationella versioner av ConfigMgr SP1. ConfigMgr SP1 gavs ut av Microsoft när detta skrevs.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Den här uppdateringen kan installeras på alla platsservrar. För lösningen av det här problemet behöver uppdateringen bara installeras på Configuration Manager 2007-platser som synkroniserar katalogen för ITMU.

När uppdateringen har installerats kan en varning av följande slag loggas i filen Wsyncmgr.log om det har funnits ett feltillstånd:
WARNING: Unexpected DeploymentAction of Evaluate for update 1293995
June Updates SMS Fail to import June Updates
Egenskaper

Artikel-id: 954474 – senaste granskning 01/16/2015 17:47:12 – revision: 3.0

  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
  • kbnosurvey kbarchive atdownload kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability KB954474
Feedback