Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Internet Explorer kan inte visa webbsidan" fel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 956196

Om du är ansluten till Internet men kan inte visa alla webbsidor i Internet Explorer, Använd någon av följande felsökningsåtgärder för ditt operativsystem.

Felsökning

Windows 8

Om du inaktiverar utökad skyddat läge
Förbättrad skyddat läge är en ny funktion i Internet Explorer 10. Det fungerar genom att utöka den befintliga funktionen för skyddat läge för att förhindra attacker från installera program, komma åt personlig information, hämtar information från företagets intranät och från att ändra systeminställningar. Det gör du genom minska förbättrad skyddat läge några av funktionerna som är tillgängliga för Internet Explorer. Dessa begränsningar kan orsaka problem med webbläsarens funktionalitet när du använder Internet Explorer. Prestanda i Internet Explorer kan förbättras genom att inaktivera förbättra skyddat läge, men kan innebära risk för attacker.

Så här inaktiverar du förbättrad skyddat läge:

 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen, tryck på Startoch skriv Internetalternativ.
  (Om du använder en mus, peka på det övre högra hörnet på skärmen, flytta muspekaren nedåt, klickar du på Start och skriv Internetalternativ.)
 2. Knackar eller klickar du på Inställningar finns under sökrutan till höger på skärmen. Sedan knackar eller klickar du på ikonen Internet-alternativ finns under sökresultatet. 3. I Internet-alternativ-windows knackar eller klickar du på Avancerat fliken kryssrutan Aktivera utökad skyddat läge *. Knackar eller klickar för att Avmarkera rutan. 4. Knacka eller klicka på knappen Verkställ och tryck eller klicka på OK. Starta om Internet Explorer och kontrollera för att se om problemet är löst.
Ta bort webbläsarhistoriken
Gör så här om du vill ta bort webbhistorik i Internet Explorer 10:
 1. Starta Internet Explorer på skrivbordet.
 2. Tryck på Alt för att visa menyraden.
 3. Knacka eller klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn.
 4. Klicka på Ta bortunder webbhistorik. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget

 5. Markera alla tillämpliga kryssrutor, och knacka sedan på eller klicka på Ta bort. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget

 6. Knacka eller klicka på Avslutaoch starta om Internet Explorer.
Inaktivera tilläggskomponenter i Internet Explorer
Internet Explorer 10 är utformad för att få en gratis tilläggsprogram upplevelse och uppspelningen av HTML5 och många Adobe Flash Player-video utan att behöva installera ett separat tillägg. Tillägg och verktygsfält fungerar endast i Internet Explorer för skrivbordet. Om du vill visa en sida som kräver tilläggskomponenter i Internet Explorer, sveper ned eller högerklicka för att visa adressfältet Knacka eller klicka på knappen sida verktyg och knackar eller klickar du på Visa på skrivbordet.

Du kan visa, aktivera och inaktivera i listan över tillägg som kan användas i Internet Explorer för skrivbordet. Tillägg som du kan hantera inkluderar webbläsarhjälpobjekt, ActiveX-kontroller, verktygsfältstillägg, explorer-fält, webbläsartillägg, sökleverantörer, acceleratorer och spåra skyddsinställningar.

Hantera tillägg
 1. Starta Internet Explorer på skrivbordet.
 2. Knacka eller klicka på Hantera tilläggskomponenterVerktyg -menyn.
 3. Under VisaKnacka eller klicka på Alla tilläggoch inaktivera dem genom att klicka på var och en och markera sedan Inaktivera.
 4. Knacka eller klicka på Stäng.
 5. Starta om Internet Explorer och testa den.
Om du kommer åt Internet innebär problemet ett tillägg som är installerade. Återaktivera alla tillägg ett i taget och testa att ta reda på vilket tillägg som orsakar problemet.
Kontrollera Proxy- och DNS-inställningar
Proxyinställningarna används för att ange nätverksadressen till en mellanliggande server (kallas även en proxyserver) som finns mellan webbläsaren och Internet i vissa nätverk. Ändra proxyinställningar är något du vanligen bara behöver göra om du ansluter till Internet via ett företagsnätverk. Som standard identifierar automatiskt proxyinställningar i Internet Explorer. Om den här inställningen har ändrats och du försöker inte ansluta till företagets nätverk kan uppstå anslutningsproblem. Följ instruktionerna nedan om du vill kontrollera att Internet Explorer automatiskt identifierar proxyinställningarna:


 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen, tryck på Startoch skriv Internetalternativ.
  (Om du använder en mus, peka på det övre högra hörnet på skärmen, flytta muspekaren nedåt, klickar du på Start och skriv Internetalternativ.)
 2. Knacka eller klicka på fliken anslutningar och knacka sedan på eller på LAN - Inställningar.


 3. Knacka eller klicka på Automatisk identifiering av inställningar och kontrollera att det är markerat i rutan bredvid den. 4. Knacka eller klicka på OK för att stänga fönstren. Starta om Internet Explorer och kontrollera om problemet är löst.
Återställ Internet Explorer
Gör följande om du vill återställa Internet Explorer till standardinställningarna:
 1. Starta Internet Explorer och klicka sedan på Internet-alternativVerktyg -menyn.
 2. Klicka på den Avancerat fliken och klicka sedan på Återställ. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 3. Klicka på Återställi dialogrutan Standardinställningar för Internet Explorer .
 4. Klicka på Återställi dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer . (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 5. Klicka på Stängoch sedan på OK två gånger. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 6. Avsluta och starta om Internet Explorer. Ändringarna börjar gälla nästa gång du startar Internet Explorer.
Kontrollera om en tjänst från tredje part, program eller anti-virus är i konflikt med Internet Explorer
Vissa tredje part antivirusprogram kan orsaka problem för Internet Explorer bli ansluten till nätverket. Ta bort alla 3 part anti-virus från systemet enligt de instruktioner som ges av utvecklare av dessa program.

Gör följande för att avgöra om en tredje parts program eller en tjänst i konflikt med Internet Explorer:
 1. Knacka eller klicka på snabbknappen Sök, Skriv msconfig i sökrutan och tryck eller klicka på ikonen visas systemkonfiguration.
 2. Knacka eller klicka på fliken tjänster och markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster och klicka sedan på Inaktivera alla.
 3. Knacka eller klicka på fliken Autostart .
 4. Knacka eller klicka på Inaktivera alla i det nedre högra hörnet.
Du uppmanas att starta om datorn. Testa Internet Explorer en onlineanslutning efter omstarten. Beroende på resultatet, gå till avsnittet "Anslutningen fungerar" eller avsnittet "anslutningen fungerar fortfarande inte".
Anslutningen fungerar
Om anslutningen fungerar kan en tredje parts tjänst eller ett program vara i konflikt med Internet Explorer. Om du vill identifiera konflikter mellan tjänsten eller programmet så här:

 1. Knacka eller klicka på snabbknappen Sök, Skriv msconfig i sökrutan och tryck eller klicka på ikonen visas systemkonfiguration.
 2. Knacka eller klicka på fliken tjänster och markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster .
 3. Markera hälften av objekten i listan och klicka sedan på OK.
 4. Starta om datorn och testa Internet Explorer.
 5. Upprepa steg 1 – 4 tills du hittar tjänsten som är i konflikt med Internet Explorer. Om du inte använder tjänsten i konflikt rekommenderar vi att du tar bort den eller konfigurera tjänsten så att den inte startar när datorn startar.
Öppna Systemkonfiguration igen, klicka på fliken Autostart och upprepar du steg 3 – 5 om du inte hittar en tjänst som orsakar problemet.
Anslutningen fungerar fortfarande inte
Om anslutningen fortfarande inte fungerar återaktiverar du alla program och gå sedan till avsnittet "Tillfälligt inaktivera brandväggen". Gör så här om du vill aktivera alla program igen:
 1. Knacka eller klicka på snabbknappen Sök typ Msconfig Sök i rutan och tryck eller klicka på ikonen visas systemkonfiguration.
 2. Knacka eller klicka på fliken tjänster och aktivera alla program.
 3. Knacka eller klicka på fliken Autostart , aktivera alla program och klicka sedan på OK.
 4. Starta om datorn.
Uppdatera äldre drivrutiner och redigera registernycklar
Kontrollera Windows-uppdateringar för drivrutiner
Även om du redan använder Automatiska uppdateringar kommer du manuellt söka efter och installera uppdaterade drivrutiner i valfria uppdateringar. Windows Update installerar inte valfria uppdateringar automatiskt, men vi meddelar dig när det finns en del och kan du välja om du vill installera dem eller inte. Kontrollera Windows Update för drivrutiner
 1. Öppna Windows Update på Kontrollpanelen genom att svepa från den högra kanten av skärmen, knacka på Sök(eller om du använder en mus, peka på det övre högra hörnet på skärmen, flytta muspekaren och klicka sedan på Sök), ange Windows Updatei sökrutan eller klicka på Inställningaroch sedan knacka på och välja installera valfria uppdateringar.
 2. Knacka eller klicka på Sök efter uppdateringaroch vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.
 3. Om uppdateringar hittas knackar eller klickar du på installera uppdateringar.

  Läs och acceptera licensvillkoren, och knacka sedan på eller klicka på Slutför om det behövs. Administratörsbehörighet krävs Du ombes för ett adminlösenord eller för att bekräfta ditt val.
Prova att inaktivera funktionen PreBinding

Så här ändrar du registervärdet EnablePreBinding:
 1. Öppna Registereditorn . Om du vill göra detta skriver du: regediti rutan Påbörja sökning och välj sedan regediti listan program .

  Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller välj Tillåt.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
 3. Leta upp värdet för EnablePreBinding , om värdet inte finns, markera på Redigera -menyn, peka på Nyttoch välj sedan DWORD-värde .
 4. Typ EnablePreBinding, och tryck sedan på RETUR.
 5. Välj ÄndraRedigera -menyn.
 6. Typ 0, och klicka sedan på OK.
Läs mer om PreEnable-funktionen i Internet Explorer KB973927.
Redigera nyckeln TabProcGrowth
Förbättra prestanda för Internet Explorer genom att aktivera nyckeln för TabProcGrowth.

 1. Öppna Registret Editer genom att svepa från den högra kanten av skärmen, knacka på Sök(eller om du använder en mus, peka på det övre högra hörnet på skärmen, flytta muspekaren och klicka sedan på Sök), ange regediti sökrutan och sedan knacka eller klicka på regedit.exe i sökresultaten.


 2. Navigera till HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main. Du behöver inte klicka på den nedrullningsbara listan för Main. Vi letar efter nyckeln finns. Tryck eller klicka på Main.
 3. Leta upp nyckeln med namnet TabProcGrowth. Högerklicka på nyckeln och knackar eller klickar du på Ändra.
 4. Värdet för registernyckeln visas. Om värdet för nyckeln är 1, ändras inte den. Om värdet är 0, ändra till 1 och klicka sedan på OK.
 5. Starta om datorn.
Återställa eller uppdatera din dator

Så här återställer du datorn med hjälp av Systemåterställning

Om du tror att ett program eller en drivrutin som du nyligen har installerat har vållat problem på din dator kan du återställa den till en tidigare tidpunkt (en återställningspunkt). Systemåterställning ändras inte dina personliga filer, men det tar du bort nyligen installerade program och drivrutiner.
 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen och klicka sedan på Sök.
  (Om du använder en mus, peka på det övre högra hörnet på skärmen, flytta muspekaren nedåt och klicka sedan på Sök). Ange "återställning" i sökrutan, knackar eller klickar du på Inställningaroch sedan knackar eller klickar återställning.
 2. Knacka eller klicka på Öppna SystemåterställningFölj riktlinjerna.

Uppdatera din dator

Uppdatera din dator installeras Windows och behåller dina personliga filer, inställningar och program som följde med datorn och program som du har installerat från Windows Store.
 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen, knacka Inställningaroch sedan på ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus, peka på det övre högra hörnet på skärmen, flytta muspekaren ned, klicka på inställningar och klicka sedan på ändra datorinställningar.)
 2. Knacka eller klicka på Allmäntunder Inställningar för PC.
 3. Uppdatera din dator utan att påverka dina filer, knacka på eller under komma igång.
 4. Följ instruktionerna på skärmen.

Windows 7

Ta bort webbläsarhistoriken

Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 eller Internet Explorer 10
Följ instruktionerna för att ta bort webbhistoriken för Internet Explorer
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Tryck på Alt för att visa menyraden.
 3. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn.
 4. Klicka på Ta bortunder webbhistorik. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget

 5. Markera alla kryssrutor och tryck eller klicka på Ta bort. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget

 6. Knacka eller klicka på Avslutaoch starta om Internet Explorer.
Inaktivera tilläggskomponenter i Internet Explorer
Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 är utformad för att få en gratis tilläggsprogram upplevelse och spela HTML5 och många Adobe Flash Player-video utan att behöva installera ett separat tillägg. Tillägg och verktygsfält fungerar endast i Internet Explorer för skrivbordet. Om du vill visa en sida som kräver tilläggskomponenter i Internet Explorer, sveper ned eller högerklicka för att visa adressfältet Knacka eller klicka på knappen sida verktyg och knackar eller klickar du på Visa på skrivbordet.

Du kan visa, aktivera och inaktivera i listan över tillägg som kan användas i Internet Explorer för skrivbordet. Du kan hantera tilläggskomponenter innehåller webbläsarhjälpobjekt, ActiveX-kontroller, verktygsfältstillägg, explorer-fält, webbläsartillägg, sökleverantörer, acceleratorer och spåra skyddsinställningar.

Hantera tillägg

 1. Öppna Internet Explorer på skrivbordet.
 2. Knacka eller klicka på Verktyg och tryck eller klicka på Hantera tilläggskomponenter.
 3. Knacka på Alla tilläggunder Visaoch inaktivera dem alla genom att knacka eller klickar på dem och sedan välja Inaktivera.
 4. Knacka eller klicka på Stäng.
 5. Starta om Internet Explorer och test.
Om du har tillgång till internet är problemet med ett redan installerat tillägg. Återaktivera alla tillägg ett i taget och testa om du vill kontrollera vilka tillägg som orsakar problemet.
Internet Explorer 9
Flera tillägg är förinstallerade i Internet Explorer, men många kommer från Internet. Tillägg kräver vanligen att du ger din tillåtelse innan de är installerade på datorn. Vissa kan emellertid installeras utan din vetskap. Detta kan inträffa om tilläggskomponenten ingick i ett annat program som du installerat.

 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Hantera tillägg.
 3. Klicka på alla tillägg under Visa.
 4. Klicka på ett tillägg och klicka sedan på Inaktivera.
 5. Upprepa steg 4 för varje tillägg som du vill aktivera eller inaktivera. Klicka på Stäng när du är klar.
 6. Starta om Internet Explorer.
Internet Explorer 8
Tilläggsprogram, så kallade ActiveX-kontroller, webbläsartillägg, webbläsarhjälpobjekt eller verktygsfält kan förbättra din upplevelse av en webbplats genom att tillhandahålla multimedia eller interaktivt innehåll, t.ex. Vissa tilläggskomponenter kan dock göra att datorn slutar svara eller visa innehåll som du inte vill, till exempel popup-annonser.

Om du misstänker att webbläsartillägg påverkar din dator kanske du vill inaktivera alla tillägg för att se om det löser problemet.

Inaktivera alla tillägg tillfälligt

 1. Klicka på Startoch sedan på Alla program.
 2. Klicka på Tillbehör, Systemverktygoch klicka sedan på Internet Explorer (Inga tillägg)i.
Inaktivera Tilläggshanteraren
 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktygoch sedan på Hantera tillägg.
 3. Klicka på alla tillägg under Visa.
 4. Klicka på det tillägg du vill inaktivera och klicka sedan på Inaktivera.
 5. Upprepa steg 4 för varje tillägg du vill inaktivera. Klicka på Stäng när du är klar.
Återställ Internet Explorer
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 eller Internet Explorer 10
Gör följande om du vill återställa inställningarna för Internet Explorer till standardinställningen:
 1. Starta Internet Explorer, klicka på Verktygoch sedan på Internetalternativ.
 2. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Återställ. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 3. Klicka på Återställi dialogrutan Standardinställningar för Internet Explorer .
 4. Klicka på Återställi dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer -inställningar. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 5. Klicka på Stäng och sedan på OK två gånger. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 6. Avsluta och starta om Internet Explorer. Ändringarna börjar gälla nästa gång du öppnar Internet Explorer.
Kontrollera om en tredje parts tjänst eller ett program är i konflikt med Internet Explorer
Gör följande för att avgöra om en tredje parts program eller en tjänst i konflikt med Internet Explorer:
 1. Klicka på Start, Skriv msconfig i sökrutan och klicka sedan på ikonen visas systemkonfiguration.
 2. Klicka på fliken tjänster och markera rutan bredvid Dölj alla Microsoft-tjänsteroch klicka sedan på Inaktivera alla.
 3. Klicka sedan på fliken Autostart .
 4. Klicka på Inaktivera alla i nedre högra hörnet och klicka sedan på OK.
Du uppmanas att starta om datorn. Testa Internet Explorer anslutningen efter omstarten. Beroende på resultatet, gå till avsnittet "Anslutningen fungerar" eller avsnittet "anslutningen fungerar fortfarande inte".

Anslutningen fungerar
Om anslutningen fungerar kan en tredje parts tjänst eller ett program vara i konflikt med Internet Explorer. Om du vill identifiera konflikter mellan tjänsten eller programmet så här:

 1. Klicka på Start, Skriv msconfig i rutan Sök bland program och filer och klicka sedan på msconfig i listan program
 2. Klicka på fliken tjänster och markera rutan bredvid Dölj alla Microsoft-tjänster.
 3. Markera hälften av objekten i listan och klicka sedan på OK.
 4. Starta om datorn och testa Internet Explorer.
 5. Upprepa steg 1 till 4 tills du hittar tjänsten som är i konflikt med Internet Explorer. Om du inte använder tjänsten i konflikt rekommenderar vi att ta bort den eller konfigurera den så att den inte startar när datorn startar.
Om du inte hittar en tjänst som orsakar problemet klickar du på fliken Autostart sedan Öppna Systemkonfiguration igen, och upprepa steg 3 till 5.

Anslutningen fungerar fortfarande inte
Om anslutningen fortfarande inte fungerar återaktiverar du alla program och sedan gå till den tillfälligt inaktivera brandväggen avsnitt. Gör så här om du vill aktivera alla program igen:
 1. Klicka på Start, Skriv msconfig i rutan Sök bland program och filer och klicka sedan på msconfig i listan program .
 2. Klicka på tjänster i dialogrutan Systemkonfiguration fliken aktivera alla objekt.
 3. Klicka på fliken Autostart , aktivera alla program och klicka sedan på OK.
 4. Starta om datorn.
Installera Windows-uppdateringar och inaktivera funktionen PreBinding


Kontrollera Windows-uppdateringar

Kontrollera att du har installerat den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer. Om du vill installera den senaste uppdateringen finns på följande Microsoft-webbplats: http://windowsupdate.microsoft.com

Prova att inaktivera funktionen PreBinding

Så här ändrar du registervärdet EnablePreBinding :
 1. Öppna Registereditorn . Om du vill göra detta skriver du: regediti rutan Påbörja sökning och välj sedan regediti listan program .

  Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller välj Tillåt.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
 3. Leta upp värdet för EnablePreBinding , om värdet inte finns, markera på Redigera -menyn, peka på Nyttoch välj sedan DWORD-värde .
 4. Typ EnablePreBinding, och tryck sedan på RETUR.
 5. Välj ÄndraRedigera -menyn.
 6. Typ 0, och klicka sedan på OK.
Läs mer om PreEnable-funktionen i Internet Explorer KB973927.

Återställ datorn till en tidigare tidpunkt


Om du tror att ett program eller en drivrutin som du nyligen har installerat orsakade problem med din dator, kan du återställa det tillbaka till en tidigare i tid, så kallad återställningspunkt. Systemåterställning ändras inte dina personliga filer, men det tar du bort nyligen installerade program och drivrutiner.

Så här återställer du datorn med hjälp av Systemåterställning

Öppna Systemåterställning genom att klicka på Start-knappen Bild på knappen Start. Skriv Systemåterställningi sökrutan och klicka sedan på Systemåterställningi listan över sökresultat. Administratörsbehörighet krävs Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.

Windows Vista

Ta bort webbläsarhistoriken
Internet Explorer 8 eller Internet Explorer 9
Följ instruktionerna för att ta bort webbhistoriken för Internet Explorer
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Tryck på Alt för att visa menyraden.
 3. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn.
 4. Klicka på Ta bortunder webbhistorik. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget

 5. Markera alla kryssrutor och tryck eller klicka på Ta bort. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget

 6. Knacka eller klicka på Avsluta och starta om Internet Explorer.
Internet Explorer 7
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Ta bort webbhistorikVerktyg -menyn.
 3. Markera kryssrutan för följande objekt:
  • Tillfälliga Internet-filer
  • Historik
  • Formulärdata
  • Cookies
 4. Klicka på Ta bort.
 5. Avsluta och starta om Internet Explorer och försöker komma åt webbsidan.
Inaktivera tilläggskomponenter i Internet Explorer
Internet Explorer 9
Flera tillägg är förinstallerade i Internet Explorer, men många kommer från Internet. Tillägg kräver vanligen att du ger din tillåtelse innan de är installerade på datorn. Vissa kan emellertid installeras utan din vetskap. Detta kan inträffa om tilläggskomponenten ingick i ett annat program som du installerat.
 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Hantera tillägg.
 3. Klicka på alla tillägg under Visa.
 4. Klicka på ett tillägg och klicka sedan på Inaktivera.
 5. Upprepa steg 4 för varje tillägg som du vill aktivera eller inaktivera. Klicka på Stäng när du är klar.
 6. Starta om Internet Explorer.
Internet Explorer 8
Tilläggsprogram, så kallade ActiveX-kontroller, webbläsartillägg, webbläsarhjälpobjekt eller verktygsfält kan förbättra din upplevelse av en webbplats genom att tillhandahålla multimedia eller interaktivt innehåll, t.ex. Vissa tilläggskomponenter kan dock göra att datorn slutar svara eller visa innehåll som du inte vill, till exempel popup-annonser.

Om du misstänker att webbläsartillägg påverkar din dator kanske du vill inaktivera alla tillägg för att se om det löser problemet.

Inaktivera alla tillägg tillfälligt

 1. Klicka på Startoch sedan på Alla program.
 2. Klicka på Tillbehör, Systemverktygoch klicka sedan på Internet Explorer (Inga tillägg)i.
Inaktivera Tilläggshanteraren
 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktygoch sedan på Hantera tillägg.
 3. Klicka på alla tillägg under Visa.
 4. Klicka på det tillägg du vill inaktivera och klicka sedan på Inaktivera.
 5. Upprepa steg 4 för varje tillägg du vill inaktivera. Klicka på Stäng när du är klar.
Internet Explorer 7
Tillägg till Internet Explorer är programkomponenter. Tilläggskomponenter i Internet Explorer kan hämtas automatiskt när du besöker en webbplats, eller du kan bli uppmanad att hämta ett tillägg. För vissa tillägg kan besöka du en webbplats för att hämta det senaste tillägget för Internet Explorer. Dessa komponenter kan vara fristående ActiveX-kontroller som utökade webbläsarfunktioner eller som ger särskilda element i användargränssnittet i Internet Explorer. Du kan styra tillägg med hjälp av funktionen Hantera tilläggskomponenter .
 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Hantera tillägg.
 3. Klicka på ett tillägg och klicka sedan på Inaktivera.
 4. Upprepa steg 4 för varje tillägg som du vill inaktivera. Klicka på Stängnär du är klar.
Återställ Internet Explorer
Internet-Explorer8 eller Internet Explorer 9
Gör följande om du vill återställa inställningarna för Internet Explorer till standardinställningen:
 1. Starta Internet Explorer, klicka på Verktygoch sedan på Internetalternativ.
 2. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Återställ. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 3. Klicka på Återställi dialogrutan Standardinställningar för Internet Explorer .
 4. Klicka på Återställi dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer -inställningar. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 5. Klicka på Stäng och sedan på OK två gånger. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 6. Avsluta och starta om Internet Explorer. Ändringarna börjar gälla nästa gång du öppnar Internet Explorer.
Internet Explorer 7
Genom att återställa inställningarna för Internet Explorer återställer du programmet till det tillstånd den hade när den först installerades på datorn. Detta är användbart för felsökning av problem som kan orsakas av inställningar som har förändrats efter installationen. När du återställer standardinställningarna i Internet Explorer vissa webbsidor som är beroende av tidigare sparade cookies, formulärdata, lösenord eller tidigare installerade tillägg inte kanske fungerar korrekt. Återställa standardinställningarna för Internet Explorer tas inte bort dina Favoriter, feeds och vissa andra anpassade inställningar.

Återställ inställningar för Internet Explorer automatiskt
 1. Klicka på knappen Kör:

  Microsoft fix it banner
  Felsökaren återställa Internet Explorer-inställningar kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i denna artikel.

  Den här felsökaren löser många problem.
  Lär dig mer
  Kör nu

 2. Klicka på Köri dialogrutan Filhämtning och följ sedan anvisningarna i guiden.
 3. Klicka på Återställi dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer .
 4. När Internet Explorer avslutas standardinställningarna, klickar du på Stängoch sedan på Stäng igen.
Återställa inställningarna för Internet Explorer manuellt

 1. Stäng öppna alla Internet Explorer eller Windows Explorer-fönster.
 2. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start och sedan på Internet Explorer.
 3. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 4. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Återställ.
 5. Klicka på Återställ i dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer.
 6. När Internet Explorer har slutförts standardinställningarna klickar du på Stäng, klicka på OK och klicka sedan på OK.
 7. Stäng Internet Explorer.

  Dina ändringar börjar gälla nästa gång du öppnar Internet Explorer.
Kontrollera om en tredje parts tjänst eller ett program är i konflikt med Internet Explorer
Gör följande för att avgöra om en tredje parts program eller en tjänst i konflikt med Internet Explorer:
 1. Klicka på Start, Skriv msconfig i sökrutan och klicka sedan på ikonen visas systemkonfiguration.
 2. Klicka på fliken tjänster och markera rutan bredvid Dölj alla Microsoft-tjänsteroch klicka sedan på Inaktivera alla.
 3. Klicka sedan på fliken Autostart .
 4. Klicka på Inaktivera alla i nedre högra hörnet och klicka sedan på OK.
Du uppmanas att starta om datorn. Testa Internet Explorer anslutningen efter omstarten. Beroende på resultatet, gå till avsnittet "Anslutningen fungerar" eller avsnittet "anslutningen fungerar fortfarande inte".
Anslutningen fungerar
Om anslutningen fungerar kan en tredje parts tjänst eller ett program vara i konflikt med Internet Explorer. Om du vill identifiera konflikter mellan tjänsten eller programmet så här:

 1. Klicka på Start, Skriv msconfig i rutan Sök bland program och filer och klicka sedan på msconfig i listan program
 2. Klicka på fliken tjänster och markera rutan bredvid Dölj alla Microsoft-tjänster.
 3. Markera hälften av objekten i listan och klicka sedan på OK.
 4. Starta om datorn och testa Internet Explorer.
 5. Upprepa steg 1 till 4 tills du hittar tjänsten som är i konflikt med Internet Explorer. Om du inte använder tjänsten i konflikt rekommenderar vi att ta bort den eller konfigurera den så att den inte startar när datorn startar.
Om du inte hittar en tjänst som orsakar problemet klickar du på fliken Autostart sedan Öppna Systemkonfiguration igen, och upprepa steg 3 till 5.


Anslutningen fungerar fortfarande inte
Om anslutningen fortfarande inte fungerar återaktiverar du alla program och sedan gå till den tillfälligt inaktivera brandväggen avsnitt. Gör så här om du vill aktivera alla program igen:
 1. Klicka på Start, Skriv msconfig i rutan Sök bland program och filer och klicka sedan på msconfig i listan program .
 2. Klicka på tjänster i dialogrutan Systemkonfiguration fliken aktivera alla objekt.
 3. Klicka på fliken Autostart , aktivera alla program och klicka sedan på OK.
 4. Starta om datorn.
Återställ datorn till en tidigare tidpunkt

Om du tror att ett program eller en drivrutin som du nyligen har installerat orsakade problem med din dator, kan du återställa det tillbaka till en tidigare i tid, så kallad återställningspunkt. Systemåterställning ändras inte dina personliga filer, men det tar du bort nyligen installerade program och drivrutiner.

Så här återställer du datorn med hjälp av Systemåterställning

 1. Klicka på StartStart-knappen, Skriv Systemåterställning i rutan Påbörja sökning och klicka på Systemåterställning i listan program .

   Kontroll av behörighet Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. Klicka på Välj en annan återställningspunktSystemåterställning i dialogrutan och klicka sedan på Nästa.
 3. Klicka på en återställningspunkt som skapades innan du började problemet och klicka sedan på Nästai listan av återställningspunkter.
 4. Klicka på Slutför.

Windows XP

Ta bort webbläsarhistoriken
Internet Explorer 8
Följ instruktionerna för att ta bort webbhistoriken för Internet Explorer
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Tryck på Alt för att visa menyraden.
 3. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn.
 4. Klicka på Ta bortunder webbhistorik. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget

 5. Markera alla kryssrutor och tryck eller klicka på Ta bort. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget

 6. Knacka eller klicka på Avsluta och starta om Internet Explorer.
Internet Explorer 7
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Ta bort webbhistorikVerktyg -menyn.
 3. Markera kryssrutan för följande objekt:
  • Tillfälliga Internet-filer
  • Historik
  • Formulärdata
  • Cookies
 4. Klicka på Ta bort.
 5. Avsluta och starta om Internet Explorer och försöker komma åt webbsidan.
Internet Explorer 6
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn.
 3. Klicka på Ta bort fileri avsnittet Tillfälliga Internet-filer och sedan markera kryssrutan Ta bort allt offlineinnehåll text.
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på Rensa tidigarei området tidigare och klicka sedan på Ja.
 6. Avsluta och starta om Internet Explorer och försöker komma åt webbsidan.
Inaktivera tilläggskomponenter i Internet Explorer
Internet Explorer 8
Tilläggsprogram, så kallade ActiveX-kontroller, webbläsartillägg, webbläsarhjälpobjekt eller verktygsfält kan förbättra din upplevelse av en webbplats genom att tillhandahålla multimedia eller interaktivt innehåll, t.ex. Vissa tilläggskomponenter kan dock göra att datorn slutar svara eller visa innehåll som du inte vill, till exempel popup-annonser.

Om du misstänker att webbläsartillägg påverkar din dator kanske du vill inaktivera alla tillägg för att se om det löser problemet.

Inaktivera alla tillägg tillfälligt

 1. Klicka på Startoch sedan på Alla program.
 2. Klicka på Tillbehör, Systemverktygoch klicka sedan på Internet Explorer (Inga tillägg)i.
Inaktivera Tilläggshanteraren
 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktygoch sedan på Hantera tillägg.
 3. Klicka på alla tillägg under Visa.
 4. Klicka på det tillägg du vill inaktivera och klicka sedan på Inaktivera.
 5. Upprepa steg 4 för varje tillägg du vill inaktivera. Klicka på Stäng när du är klar.
Internet Explorer 7
Tillägg till Internet Explorer är programkomponenter. Tilläggskomponenter i Internet Explorer kan hämtas automatiskt när du besöker en webbplats, eller du kan bli uppmanad att hämta ett tillägg. För vissa tillägg kan besöka du en webbplats för att hämta det senaste tillägget för Internet Explorer. Dessa komponenter kan vara fristående ActiveX-kontroller som utökade webbläsarfunktioner eller som ger särskilda element i användargränssnittet i Internet Explorer. Du kan styra tillägg med hjälp av funktionen Hantera tilläggskomponenter .
 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Hantera tillägg.
 3. Klicka på ett tillägg och klicka sedan på Inaktivera.
 4. Upprepa steg 4 för varje tillägg som du vill inaktivera. Klicka på Stängnär du är klar.
Återställ Internet Explorer
Internet Explorer 8
Gör följande om du vill återställa inställningarna för Internet Explorer till standardinställningen:
 1. Starta Internet Explorer, klicka på Verktygoch sedan på Internetalternativ.
 2. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Återställ. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 3. Klicka på Återställi dialogrutan Standardinställningar för Internet Explorer .
 4. Klicka på Återställi dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer -inställningar. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 5. Klicka på Stäng och sedan på OK två gånger. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 6. Avsluta och starta om Internet Explorer. Ändringarna börjar gälla nästa gång du öppnar Internet Explorer.
Internet Explorer 7
Genom att återställa inställningarna för Internet Explorer återställer du programmet till det tillstånd den hade när den först installerades på datorn. Detta är användbart för felsökning av problem som kan orsakas av inställningar som har förändrats efter installationen. När du återställer standardinställningarna i Internet Explorer vissa webbsidor som är beroende av tidigare sparade cookies, formulärdata, lösenord eller tidigare installerade tillägg inte kanske fungerar korrekt. Återställa standardinställningarna för Internet Explorer tas inte bort dina Favoriter, feeds och vissa andra anpassade inställningar.

Återställ inställningar för Internet Explorer automatiskt
 1. Klicka på knappen Kör:

  Microsoft fix it banner
  Felsökaren återställa Internet Explorer-inställningar kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i denna artikel.

  Den här felsökaren löser många problem.
  Lär dig mer
  Kör nu

 2. Klicka på Köri dialogrutan Filhämtning och följ sedan anvisningarna i guiden.
 3. Klicka på Återställi dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer .
 4. När Internet Explorer avslutas standardinställningarna, klickar du på Stängoch sedan på Stäng igen.
Återställa inställningarna för Internet Explorer manuellt

 1. Stäng öppna alla Internet Explorer eller Windows Explorer-fönster.
 2. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start och sedan på Internet Explorer.
 3. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 4. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Återställ.
 5. Klicka på Återställ i dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer.
 6. När Internet Explorer har slutförts standardinställningarna klickar du på Stäng, klicka på OK och klicka sedan på OK.
 7. Stäng Internet Explorer.

  Dina ändringar börjar gälla nästa gång du öppnar Internet Explorer.
Kontrollera om en tredje parts tjänst eller ett program är i konflikt med Internet Explorer
Gör följande för att avgöra om en tredje parts program eller en tjänst i konflikt med Internet Explorer:
 1. Klicka på Start, Kör, Skriv msconfig och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på fliken tjänster och markera rutan bredvid Dölj alla Microsoft-tjänsteroch klicka sedan på Inaktivera alla.
 3. Klicka sedan på fliken Autostart .
 4. Klicka på Inaktivera alla i nedre högra hörnet och klicka sedan på OK.
Du uppmanas att starta om datorn. Testa Internet Explorer anslutningen efter omstarten. Beroende på resultatet, gå till avsnittet "Anslutningen fungerar" eller avsnittet "anslutningen fungerar fortfarande inte".
Anslutningen fungerar
Om anslutningen fungerar kan en tredje parts tjänst eller ett program vara i konflikt med Internet Explorer. Om du vill identifiera konflikter mellan tjänsten eller programmet så här:

 1. Klicka på Start, Kör, Skriv msconfig och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på fliken tjänster och markera rutan bredvid Dölj alla Microsoft-tjänster.
 3. Markera hälften av objekten i listan och klicka sedan på OK.
 4. Starta om datorn och testa Internet Explorer.
 5. Upprepa steg 1 till 4 tills du hittar tjänsten som är i konflikt med Internet Explorer. Om du inte använder tjänsten i konflikt rekommenderar vi att ta bort den eller konfigurera den så att den inte startar när datorn startar.
Om du inte hittar en tjänst som orsakar problemet klickar du på fliken Autostart sedan Öppna Systemkonfiguration igen, och upprepa steg 3 till 5.


Anslutningen fungerar fortfarande inte
Om anslutningen fortfarande inte fungerar återaktiverar du alla program och sedan gå till den tillfälligt inaktivera brandväggen avsnitt. Gör så här om du vill aktivera alla program igen:
 1. Klicka på Start, Kör, Skriv msconfig och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på tjänster i dialogrutan Systemkonfiguration fliken aktivera alla objekt.
 3. Klicka på fliken Autostart , aktivera alla program och klicka sedan på OK.
 4. Starta om datorn.
Återställ datorn till en tidigare tidpunkt

Om du tror att ett program eller en drivrutin som du nyligen har installerat orsakade problem med din dator, kan du återställa det tillbaka till en tidigare i tid, så kallad återställningspunkt. Systemåterställning ändras inte dina personliga filer, men det tar du bort nyligen installerade program och drivrutiner.

Om du vill använda Systemåterställning för att återställa Windows XP till ett tidigare tillstånd, så här:
 1. Logga in i Windows som administratör.
 2. Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Systemverktygoch sedan klicka på Systemåterställning. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 3. Klicka på alternativet Återställ datorn till en tidigare tidpunkt på sidan Välkommen till Systemåterställning och klicka sedan på Nästa. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 4. Klicka på senaste systemåterställningspunkten i listan Klicka på en återställningspunkt i listan på sidan Välj en återställningspunkt och klicka sedan på Nästa.
  Obs! Ett systemåterställningsmeddelande kan visas med en lista över konfigurationsändringar som kommer att göra. Klicka på OK. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
 5. Klicka på Nästa på sidan Bekräfta vald återställningspunkt . Systemåterställning återställer den föregående Windows XP-konfigurationen och startar sedan om datorn.
 6. Logga in på datorn som administratör. Klicka på OK på sidan Systemåterställning Har slutförts . (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

  Skärmbilden för det här steget
Om du har återställt datorn till ett tidigare tillstånd och datorn körs som förväntat, är du klar.

Om det förfarande som motsvarar ditt operativsystem inte löser problemet går du till Problem med kabelanslutna och trådlösa nätverk. Den vägledning som ges det hjälper dig att identifiera problem med nätverksanslutning och köra automatiserade felsökare för att åtgärda problemen.

När du klickar på denna länk, kontrollera att de steg som motsvarar ditt operativsystem. Genom att klicka på pilen och välj ditt operativsystem. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).

Skärmbilden för det här steget

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 956196 – senaste granskning 01/16/2016 08:06:00 – revision: 17.0

Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbfixme kbmatsfixme kbexpertiseadvanced kbceip kbtshoot kbexpertisebeginner kbcip kbvideocontent kbmt KB956196 KbMtsv
Feedback