Beskrivning av uppdatering 11.5.1 för Microsoft Office 2004 för Mac

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinerna MS08-043 och MS08-051 med all relevant information om säkerhetsuppdateringarna för Microsoft Office 2004 för Mac. Du hittar hela säkerhetsbulletinerna på följande Microsoft-webbplatser:

Säkerhetsbulletinen MS08-043 Säkerhetsbulletinen MS08-051
Mer Information

Information om uppdateringen

Den här uppdateringen innehåller flera förbättringar av stabilitet och prestanda. Dessutom åtgärdas säkerhetsproblem som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med skadlig kod.

Förbättringar som ingår i uppdateringen

Uppdatering 11.5.1 för Office 2004 för Mac medför följande förbättringar.

Förbättringar av alla Microsoft Office 2004 för Mac-program

  • Bättre säkerhet.
    Genom uppdateringen åtgärdas säkerhetsproblem i Office 2004 som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med skadlig kod. Mer information finns i säkerhetsbulletinen i avsnittet "Inledning".

Förbättringar av Word 2004 för Mac

  • Bättre stabilitet när dokument öppnas.
    Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Word 2004 plötsligt stängs, när användaren öppnar ett dokument med en numrerad lista.

Förbättringar av Entourage 2004 för Mac

  • Den japanska postkodsordlistan har uppdaterats.
    Den japanska postkodsordlistan har uppdaterats med den senaste informationen till och med maj 2008.

Tidigare utgivna korrigeringar som ingår i uppdateringen

Denna uppdatering innehåller samtliga korrigeringar som ingår i tidigare uppdateringar för Office 2004. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
883951 Beskrivning av Microsoft Office 2004 för Macintosh Service Pack 1 (11.1.0) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915054 Beskrivning av uppdatering 11.1.1 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915055 Beskrivning av Microsoft Office 2004 för Mac Service Pack 2 (11.2.0) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915056 Beskrivning av uppdatering 11.2.1 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915057 Beskrivning av uppdateringen av Microsoft Office 2004 för Mac 11.2.3
918963 Beskrivning av uppdatering 11.2.4 för Microsoft Office 2004 för Mac
921213 Säkerhetsuppdatering 11.2.5 för Microsoft Office 2004 för Mac
923151 Information om säkerhetsuppdatering 11.2.6 för Microsoft Office 2004 för Mac
924999 Beskrivning av uppdatering 11.3.0 för Microsoft Office 2004 för Macintosh
927738 Beskrivning av uppdatering 11.3.2 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
930402 Beskrivning av uppdatering 11.3.3 för Microsoft Office 2004 för Macintosh
932185 Beskrivning av uppdatering 11.3.4 för Microsoft Office 2004 för Macintosh
936749 Beskrivning av uppdatering 11.3.5 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
939699 Beskrivning av uppdatering 11.3.6 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
940763 Beskrivning av uppdatering 11.3.7 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
941809 Beskrivning av uppdatering 11.3.8 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
948056 Beskrivning av uppdatering 11.4.0 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
949357 Beskrivning av uppdatering 11.4.1 för Microsoft Office 2004 för Mac
952332 Beskrivning av uppdatering 11.4.2 för Office 2004 för Mac
953824 Beskrivning av uppdatering 11.5.0 för Microsoft Office 2004 för Mac

Förutsättningar

Innan du installerar uppdatering 11.5.1 för Office 2004 för Mac, kontrollerar du att Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.

Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Uppdatering 11.5.0 för Microsoft Office 2004 för Mac måste dessutom installeras på datorn innan du installerar uppdatering 11.5.1 för Office 2004 för Mac. Så här kontrollerar du att uppdatering 11.5.0 för Microsoft Office 2004 är installerad:
  1. Klicka på Program-menyn.
  2. Öppna Microsoft Office 2004-mappen och sedan Office-mappen.
  3. Klicka på filen Microsoft Component Plugin.
  4. Klicka på Visa infoArkiv-menyn.
  5. Klicka på Allmänt. Versionsinformationen visas.

Så här hämtar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta uppdateringspaket 11.5.1 för Microsoft Office 2004 för Mac nu.

Utgivningsdatum: 12 augusti 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Obs! Uppdatering 11.5.1 för Office 2004 för Mac är även tillgänglig från Microsoft AutoUpdate. Detta är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella. Om du vill använda AutoUpdate startar du först ett Microsoft Office-program. Klicka sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn. Mer information om resurser för Office 2004 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:

Uppdaterade filer

Denna uppdatering lägger till eller ändrar Office-programfilerna i följande lista. När du har installerat uppdateringen kan du jämföra filernas versionsnummer, så att du vet att filerna har installerats eller uppdaterats. Du visar versionsnumret genom att markera filen i Finder och sedan klicka på Visa infoArkiv-menyn. Dessutom hittar du den fullständiga installationssökvägen till varje uppdaterad fil i uppdateringens loggfil (11.5.1 Update log.txt) i mappen "Microsoft Office 2004/Updater Logs" på hårddisken.
FilVersion
Advzip.dic124.00.00.01
Microsoft Component Plugin11.5.1
Microsoft Excel11.5.1
Microsoft Graph11.5.1
Microsoft PowerPoint11.5.1
Word Open XML11.5.0
Egenskaper

Artikel-id: 956343 – senaste granskning 01/16/2015 17:50:30 – revision: 1.0

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Office Word 2004 for Mac

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbbug kbprb KB956343
Feedback