Beskrivning av uppdatering 12.1.2 för Microsoft Office 2008 för Mac

INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS08-043 med all relevant information om säkerhetsuppdateringarna för Microsoft Office 2008 för Mac. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Information om uppdateringen

Uppdatering 12.1.2 för Office 2008 för Mac innehåller flera förbättringar av stabilitet och prestanda. Dessutom ingår korrigeringar för säkerhetsproblem som en angripare kan utnyttja för att skriva över innehållet i en dators minne med hjälp av skadlig kod.

Förbättringar som ingår i uppdateringen

Uppdatering 12.1.2 för Office 2008 för Mac innehåller följande förbättringar:

Förbättringar av alla Microsoft Office 2008 för Mac-program

 • Bättre säkerhet.
  Genom uppdateringen åtgärdas säkerhetsproblem i Office 2008 som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med skadlig kod. Mer information finns i säkerhetsbulletinen ovan.
 • Bättre tillförlitlighet för AppleScript.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att Office 2008-program inte kan köra AppleScript-skript från Skript-menyn förrän Office 2008-programmet startas om.

Förbättringar av Microsoft Word 2008 för Mac

 • Word öppnas snabbare.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att Word öppnas långsamt.
 • Bättre visning av text i tabeller.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att viss text i tabeller ser ut att vara i fetstil, trots att fetstil inte har använts.
 • Bättre tillförlitlighet vid användning av sidhuvuden och sidfötter.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas följande problem:
  • Text visas inte i sidfötter. Detta problem uppstår när en avsnittsbrytning infogas i dokumentet.
  • Knappen Stäng visas inte i vyn Sidhuvud och sidfot.
 • Bättre visning av formulärfält.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att en ram ritas runt formulärfält i Word.

Förbättringar av Microsoft Excel 2008 för Mac

 • Bättre säkerhet.
  För att säkerheten och stabiliteten ska förbättras öppnar inte Excel 2008 för Mac och Excel 2007 för Windows filer som har sparats i filformatet Excel-diagram (.xlc).
 • Filer med ogiltiga tecken i bladnamnet öppnas på rätt sätt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att arbetsböcker inte öppnas i Microsoft Excel 2008 för Mac Service Pack 1 (SP1) och senare versioner, när vissa bladnamn innehåller ogiltiga tecken som snedstreck (/).
 • Bättre tillförlitlighet för formler när den internationella formatinställningen är inställd på Nya Zeeland.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att det uppstår formelfel vid användning av kommaavgränsare. Formelfelen uppstår endast när Nya Zeeland väljs som geografisk region i Systeminställningar för att ange formatet för datum, tid och tal på datorn.
 • Bättre talformatering för vissa språk.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att det uppstår talformateringsfel när de regionala inställningarna är inställda på vissa andra regioner än USA.
 • Bättre tillförlitlighet.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att det inte går att öppna arbetsböcker i Excel med ett område som omfattar mer än en rad och som sorteras från vänster till höger. Problemet uppstår endast när arbetsboken sparas i formatet Excel-arbetsbok (.xslx).
 • Bättre beräkningsprestanda.
  Genom den här uppdateringen förbättras allmänna prestanda för beräkningar i Excel 2008, i synnerhet vid arbete med stora datamängder och komplicerade formler.
 • Bättre stabilitet när arbetsböcker med pivottabellrapporter sparas.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att det inte går att spara en arbetsbok i Excel i formatet Excel-arbetsbok (.xlsx), efter att en pivottabellrapport har kopierats till arbetsboken. När problemet uppstår visas följande meddelande:
  Dokumentet sparades inte.

Förbättringar av Microsoft Entourage 2008 för Mac

 • Bättre stabilitet vid användning av Microsoft Sync Services.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas följande problem:
  • Händelser och andra objekt i Entourage eller iCal dubbleras.
  • Alla kontakter i Entourage eller Apple-adressboken tas bort och återskapas när Microsoft Sync Services används.
 • Bättre tillförlitlighet för återkommande kalenderhändelser.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet i Entourage 2008 att en avbruten instans av ett återkommande möte läggs till igen i organisatörens kalender, när organisatören får ett svar från en deltagare.
 • Bättre tillförlitlighet.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför följande i Entourage 2008:
  • Inbäddad grafik eller inbäddade bilder visas inte på rätt sätt i meddelanden när dessa läses eller visas.
  • HTML-e-postmeddelanden visas som tomma meddelanden.
  • I Entourage 2008 SP1 förkortas vissa tecken efter &-tecknet i en hyperlänk.
 • Den japanska postkodsordlistan har uppdaterats.
  Den japanska postkodsordlistan har uppdaterats med information till och med maj 2008.
 • Tidszonsinformationen har uppdaterats.
  Den här uppdateringen ger uppdaterad tidszonsinformation.
 • Bättre tillförlitlighet när en krypterad kanal upprättas i Entourage.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem i Entourage 2008 SP1, som medför att SSL-anslutningar upprättas från Entourage till ogiltiga värdar. När en ogiltig anslutning upprättas visas följande felmeddelande:
  Det går inte att upprätta en säker anslutning till värdnamn, eftersom servernamnet eller IP-adressen inte matchar namnet eller IP-adressen på serverns certifikat. Om du fortsätter krypteras den information du visar och skickar, men den kommer inte att vara säker.
 • Skräppostfiltret har uppdaterats.
  Den här uppdateringen innehåller en ny definitionsfil för skydd mot skräppost.

Förutsättningar

Innan du installerar uppdatering 12.1.2 för Office 2008 för Mac, kontrollerar du att Mac OS X 10.4.9 (Tiger) eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.

Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Uppdatering 12.1.1 för Microsoft Office 2008 för Mac måste dessutom installeras på datorn innan du installerar uppdatering 12.1.2 för Office 2008 för Mac.

Så här kontrollerar du att uppdatering 12.1.1 för Office 2008 är installerad:
 1. Klicka på Program-menyn.
 2. Öppna Microsoft Office 2008-mappen och sedan valfritt Office-program, till exempel Word.
 3. Word-menyn klickar du på Om Word.
 4. I dialogrutan Om Word kontrollerar du versionsnumret intill Senast installerade uppdateringen.

Så här hämtar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta uppdateringspaket 12.1.2 för Microsoft Office 2008 för Mac nu.Utgivningsdatum: 12 augusti 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdaterade filer

Om du vill se en fullständig lista med filer som läggs till eller ändras genom den här uppdateringen, dubbelklickar du på installationsprogrammet för uppdateringen och klickar sedan på Visa filerArkiv-menyn.

Obs!
 • Uppdatering 12.1.2 för Office 2008 är även tillgänglig från Microsoft AutoUpdate. Detta är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella.

  Om du vill använda AutoUpdate startar du ett Microsoft Office-program och klickar sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.

  Mer information om resurser för Office 2008 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 956344 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/18/2008 11:46:12 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbfix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug KB956344
คำติชม