Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Outlook 2007 efterfrågas upprepade gånger ett lösenord under vissa förutsättningar för nätverk

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 956531
Symptom
Under vissa förutsättningar för nätverk efterfrågas Microsoft Office Outlook 2007 upprepade gånger ett lösenord. Om du inte anger ett lösenord eller om du anger ett felaktigt lösenord, kan Outlook 2007 utan att ange Offline-läge. I detta fall du får inte ett felmeddelande eller ett meddelande och du inte är ansluten till postlådan.
Lösning
Viktigt! Använd inte den här snabbkorrigeringen om en kontoutelåsningsprincip har använts.

En översikt över principen för kontoutelåsning finns på följande Microsoft TechNet Web-webbplats:

Hämta snabbkorrigeringen

Det här problemet åtgärdas i snabbkorrigeringspaketet för Outlook 2007 957909. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
957909 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2007 Service Pack 1: 24 September 2008

Så här aktiverar du snabbkorrigeringen

Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Om du vill att vi ska aktivera snabbkorrigeringen för dig, går du till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill lösa problemet själv går du till "Jag löser det själv"avsnittet.

Lös det åt mig

Om du vill åtgärda problemet automatiskt genom att klicka på den Fix it knappen eller länken. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix den guiden.


Obs!
 • Den automatiska korrigeringen anger UseWindowsUserCredentials värdet till 1, DisableTransientFailureAuthPrompts 0 ochTransientFailureBackoff till 10000 (0x2710).
 • Den här guiden kan vara på engelska. Men fungerar den automatiska korrigeringsfilen även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till den "Löstes problemet?"avsnittet.


Jag löser det själv

Så här aktiverar du snabbkorrigeringen:
 1. Avsluta Outlook 2007.
 2. Starta Registereditorn.
  • Klicka på Start i Windows VistaStart-knappen, typ regedit i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.

   Kontroll av behörighet Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
  • I Windows XP klickar du på Start, klicka på Kör, Skriv regedit i den öppen rutan och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och markera följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC
  Obs! Om RPC -nyckeln inte finns gör du thesesteps:
  1. Högerklicka på Outlook -nyckeln, peka på Nyttoch klicka sedan på nyckel.
  2. Typ RPC, och tryck sedan på RETUR.
 4. När du markerar den nyckel som anges i steg 3, pointto NyttRedigera -menyn och klicka sedan påDWORD-värde.
 5. Typ UseWindowsUserCredentials, och tryck på RETUR.
 6. Högerklicka på UseWindowsUserCredentialsoch klicka på Ändra.
 7. Ange värdet du vill använda i rutan data och klicka på OK.

  Obs! När du ställer in UseWindowsUserCredentials valueto 1 används endast användarens autentiseringsuppgifter. Scenariosmay följande hjälpavsnitt du bestämmer det värde som du vill använda.
  • Konto: domän
   UseWindowsUserCredentials: 0 (eller ej angivet)
   Protokoll: TCP, HTTP med NTML-auktorisering
   Resultat: ansluta till Microsoft Exchange utan att begära användarens autentiseringsuppgifter.
  • Konto: icke
   UseWindowsUserCredentials: 0 (eller ej angivet)
   Protokoll: TCP, HTTP med NTLM-auktorisering
   Resultat: fråga efter användarens autentiseringsuppgifter och ansluter till Microsoft Exchange.
  • Konto: domän
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokoll: TCP, HTTP med NTLM-auktorisering
   Resultat: ansluta till Microsoft Exchange utan att begära användarens autentiseringsuppgifter.
  • Konto: icke
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokoll: TCP, HTTP med NTLM-auktorisering
   Resultat: begär inte användarens autentiseringsuppgifter och ansluter inte till Microsoft Exchange. Förblir i frånkopplat läge och försöker ansluta ibland.
  • Konto: domän
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokoll: HTTP med grundläggande auktorisering
   Resultat: uppmanas användarreferenser och framgångsrikt ansluter till Microsoft Exchange. Dessutom kommer att fortsätta att tillfrågas du om du skriver ditt lösenord.
  • Konto: icke
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Protokoll: HTTP med grundläggande auktorisering
   Resultat: uppmanas användarreferenser och framgångsrikt ansluter till Microsoft Exchange. Dessutom om du skriver ditt lösenord kommer att fortsätta att fråga.
  • Konto: domän
   UseWindowsUserCredentials: 1
   Ytterligare åtgärder: Välj Fråga alltid efter användarnamn och lösenordnär du konfigurerar profilen.
   Resultat: uppmanas användarreferenser och framgångsrikt ansluter till Microsoft Exchange.
 8. Klicka påAvsluta för att avsluta Registereditorn på Arkiv -menyn.
Du kan använda följande registerpost för att inaktivera uppmaningarna autentiseringsuppgifter när du får ett autentiseringsfel autentiseringsuppgifter.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC\DisableTransientFailureAuthPrompts (DWORD)


(standardvärdet FALSE, 1 är SANT och 0 är FALSKT)

Du kan använda följande registerpost för att ange en tidsgräns. Om vi får ett autentiseringsfel misslyckas försök att erhålla en annan uppsättning autentiseringsuppgifter för en tidsperiod som angetts i den här registerposten timeout.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC\TransientFailureBackoff (DWORD)


[10000 som standard msek (0x2710), högsta värde är 2147483648 (0x8000000)]

Löstes problemet?

 • Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på den "Lös det åt mig"bloggen eller skicka oss ett e-post meddelande.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Den här snabbkorrigeringen löser inte problemet om följande villkor är uppfyllda:
 • Du har flera Microsoft Exchange Server-konton thatuse olika användaridentifiering.
 • Du kan ange UseWindowsUserCredentials värdet till 1 i registret.
Exempelvis kan logga du in i Windows som Fourthcoffee\User1. Men starta du Outlook med en profil för postlåda Fourthcoffee\User2.

I det här fallet ansluter Outlook till Active Directory genom att först ställa hänskjutande remote procedure call (RPC) mot Exchange Server. Detta följs av en andra RPC till Active Directory som innehåller referensen. Ingen av dessa RPC-anrop kräver ingen information om e-postkontot. I det här fallet är det e-postkontot Fourthcoffee\User2.

Outlook försöker alltid de autentiseringsuppgifter som du använder för att logga in på datorn först, i det här fallet Fourthcoffee\User1. Därför anses den här anslutningen lyckas. Det vill säga inloggningsinformation datorn för Fourthcoffee\User1. Sedan försöker Outlook ansluta till postlådan för Fourthcoffee\user2. Eftersom referenserna för Fourthcoffee\User1 har användes vid Referensprocess för Active Directory, Outlook försöker samma autentiseringsuppgifter för att logga in till postlådan för Fourthcoffee\User2. Eftersom Fourthcoffee\User1 inte har behörighet till postlådan för Fourthcoffee\User2, postlåda inloggningen misslyckas. Åtkomst nekas. Eftersom UseWindowsUserCredentials har angetts till 1 i det här exemplet används stationära referenserna i Outlook och inte referenser. Därför kan misslyckas det utan meddelanden upprepade gånger.
outlook2007 outlook2k7 outlook12 ol2007 ol2k7 ol12 fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 956531 – senaste granskning 11/17/2013 02:00:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kboffice2007presp2fix kbexpertiseinter kbqfe kbbug kbfix kbfixme kbmsifixme kbmt KB956531 KbMtsv
Feedback
pt>