Programuppdateringar som krävs innan Internet Explorer 8 är installerat på en dator med Windows Vista

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 956586
Introduktion
Den här artikeln beskrivs vad du ska göra när du kan installera Internet Explorer 8 på en dator med Windows Vista.
Obs! Windows Vista Service Pack 1 (SP1) och senare versioner behöver inte alla förutsättningar.
Saker Att Prova
Installera Internet Explorer på en dator som kör Windows Vista, se till att datorn är uppdaterad. Gör så här om du vill söka efter uppdateringar:
 1. Öppna Windows Update. Du gör detta genom att klicka på Start<b00> </b00> Start-knappen, klicka på Alla programoch klicka sedan på Windows Update.
 2. I navigeringsfönstret klickar du på Sök efter uppdateringaroch vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.
 3. Om uppdateringar hittas klickar du på installera uppdateringar. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
  Obs! Kontrollera att du installerar alla tillgängliga uppdateringar så att Internet Explorer kan installeras.
 4. Starta om datorn.
Du kan nu installera Internet Explorer 8. Gör så här:
 1. Gå till följande webbsida: Internet Explorer 8: Globala webbplatser
 2. Följ anvisningarna för att hämta och installera Internet Explorer 8.
 3. Starta om datorn.

Mer information om hur du använder Windows Update i Windows Vista

Avancerad felsökning


För mer avancerade användare eller om du inte vill installera alla tillgängliga uppdateringar, följande två uppdateringar måste installeras innan du installerar Internet Explorer 8 på en dator med Windows Vista:
Obs! Installera uppdateringarna i den ordning de visas.
 1. 949939 Beskrivning av en nödvändig programuppdatering för Windows Vista-uppdateringen 937287: 8 April 2008
  Följande filer för Windows Vista kan hämtas från Microsoft Download Center:
 2. 937287 Det finns en programuppdatering för Windows Vista-installation
  Följande filer för Windows Vista kan hämtas från Microsoft Download Center:

Obs! Starta om datorn om du vill att dessa anläggningar är klar och försök sedan att installera uppdateringarna igen om du har andra uppdateringar som inte är färdiga intalling. Annars kan du få följande felmeddelande:
Uppdateringen gäller inte för ditt system.
När du försöker installera Internet Explorer 8 på en dator som inte har dessa två uppdateringar installeras Windows Vista RTM, visas följande felmeddelande:
Installationsprogrammet kan inte fortsätta eftersom en eller flera uppdateringar som krävs för att installera Windows Internet Explorer 8.0 inte finns. Dubbelklicka på genvägen på skrivbordet, installera dem separat och sedan installera om Windows Internet Explorer 8.0 "Felsökning av Internet Explorer".
Mer Information
Ytterligare resurser

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 956586 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/12/2016 07:11:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Windows Internet Explorer 8

 • kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB956586 KbMtsv
คำติชม