Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativt uppdateringspaket 1 för SQL Server 2008

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 956717
INTRODUKTION
Kumulativ uppdatering 1 innehåller snabbkorrigeringar för Microsoft SQL Server 2008-problem som har åtgärdats sedan utgivningen av SQL Server 2008.

Obs! Den här versionen av kumulativt uppdateringspaket är också känd som bygger 10.00.1763.00.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
956909 SQL Server 2008-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2008 servicepack 1 (SP1).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2008 visas nu på flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 1 för SQL Server 2008

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2008 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Formuläret "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" visar de språk som det kumulativa uppdateringspaketet är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ett kumulativt uppdateringspaket inte är tillgänglig för det aktuella språket.

SQL Server 2008 snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa uppdatering 1 för SQL Server 2008

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
Felnummer för SQL-snabbkorrigeringKnowledge Base-artikelnummerBeskrivning
50003171När du använder en SAP-klientdator för att visa en SQL Server-databasen, kan databasen vara mindre än förväntat
50003196957810KORRIGERA: SQL Server 2008 en fråga returnerar felaktiga resultat för datatypen Datum när du kör frågan på en partitionerad tabell som använder datakomprimering på endast en av partitionerna
50003200957375KORRIGERING: En Spegelserver kan inte överflyttas till en primär server i en SQL Server 2008 failover-kluster
50003202957811KORRIGERING: Du får ett felmeddelande som säger att broker GUID inte matchar när du försöker upprätta databasspegling i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
50003203957205KORRIGERING: En XML-fråga som innehåller variabeln @Table eller variabeln @XML tar lång tid att slutföra i SQL Server 2008
50003224926292FIX: När du söker igenom en vy som använder ORDER BY-instruktionen i SQL Server 2008 resultatet fortfarande returneras i slumpmässig ordning
50003238957814KORRIGERA: Resultatet för funktionen Summa eller antal returnerar ett tomt värde när du förfrågar en SQL Server 2008 Analysis Services-kub
50003241957101KORRIGERA: Vissa listor som använder synlighet växlar inte fungerar kanske som förväntat när du uppgraderar till SQL Server 2008 Reporting Services
50003242955719KORRIGERA: Tecken visas som fyrkantigt tecken i en rapport som du utformar eller visa med hjälp av SQL Server 2008 Reporting Services
50003243958745KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker köra eller förhandsgranska en stor rapport i Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services: "Med undantag av typen System.OutOfMemoryException utlöstes"
50003244957103KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker visa en rapport i SQL Server 2008 Reporting Services: "Object reference not set to en instans av ett objekt. (rsRuntimeErrorInExpression)"
50003245KORRIGERA: SQLServer 2008 Reporting Services slutar svara när du försöker göra en rapport i bilden formatera
50003246957104FIX: När du försöker köra en rapport som har rekursiv hierarki och som använder växlar i hierarkin kan du få oväntade resultat i SQL Server 2008 Reporting Services
50003247957107KORRIGERING: En dumpfil skapas i mappen Logfiles Reporting Services och du får ett felmeddelande när du försöker göra en rapport i SQL Server 2008 Reporting Services
50003248957108KORRIGERA: Rapportobjekt spårvidden används endast en punkt när du lägger till flera punkter i objektet i SQL Server 2008 Reporting Services
50003249KORRIGERA: Vissa objekt delas över två sidor när du exporterar en rapport till en PDF-fil i SQL Server 2008 Reporting Services och egenskapen HållSamman
50003250Inbäddade Tablix raden och kolumnen storlek är inte 100% för celler som innehåller data när en Tablix är inbäddad i en annan Tablix i SQL Server 2008 Reporting Services
50003251KORRIGERING: En bild som är kapslad i en Tablix cell i SQL Server 2008 Reporting Services visas felaktigt när bildens storlek egenskapen AutoSize
50003252957118KORRIGERA: Bilder i rader visas inte på rätt sätt för statiska Tablix medlemmarna i en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport
50003253957111KORRIGERING: Du får ett felmeddelande när du använder LoadReportDefinition-API för att visa en drillthrough-rapporten eller en underrapport rapport i Report Builder i SQL Server 2008 Reporting Services
50003254957120KORRIGERA: SQL Server 2008 Reporting Services tolkar egenskapen lutning som en positiv lutning
50003255957112KORRIGERA: SQLServer 2008 Reporting Services kan sluta svara när du flyttar en tidigare ögonblicksbild eller en länkad rapport till en ny plats
50003256957113KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker skapa en fråga till en databas för Hyperion Essbase kub: "OLAP-fel (1260046): okänd medlem PARENT_UNIQUE_NAME som används i frågan"
50003315956039KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en MDX-fråga som används uttrycket Skapa globala kub för att skapa en lokal kub i SQL Server 2008 Analysis Services eller SQL Server 2005 Analysis Services: "syntax för '<MDXFunctionName>' är felaktigt"</MDXFunctionName>
50003316956376KORRIGERA: Distribution Agent för SQL Server 2005 och SQL Server 2008 Distribution Agent Hoppa inte över fel 20598 när du konfigurerar en transaktionell SQL Server 2000-publikation att hoppa över fel 20598
50003320954831Åtgärda: I SQL Server 2008 eller SQL Server 2005 sessionen som körs programsatsen TRUNKERA registret slutar svara och du kan inte avsluta sessionen
50003325955896KORRIGERING: Du kan inte redigera en komponent som har flera ingångar i en SQL Server 2008 eller SQL Server 2005 Integration Services-paket
50003330955372KORRIGERA: Ett felaktigt sammanlagda värde returneras när du kör en MDX-fråga mot en överordnad/underordnad dimension som har egenskapen HideMemberIf inställd på ParentIsBlankSelfOrMissing i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
50003334KORRIGERING: Felmeddelande vid körning av ett INSERT-uttryck i SQL Server: "Kan inte infoga ett explicit värde i en tidsstämpelkolumn"
50003336KORRIGERING: Du kan inte visa beräknade medlemmar i en pivottabell i Excel 2007 som refererar till en OLAP-tabell eller SQL Server 2008 Analysis Services i SQL Server 2005 Analysis Services Service Pack 2
50003339KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en MDX-fråga i SQL Server 2008 Analysis Services: "MDX-funktionen misslyckades eftersom koordinaten för den '<AttributeName>' attributet innehåller en uppsättning"</AttributeName>
50003341955975KORRIGERING: Felmeddelande när du uppdaterar en tabell hos prenumeranten i en Transaktionsreplikering i SQL Server 2008: "uppdateringsbar abonnemang: rader matchar inte mellan Publisher och prenumeranter"
50003342955958KORRIGERA: Inga rader returneras när du använder sp_replqueuemonitor lagrad procedur för att visa meddelanden i kö för en uppdatering av kön prenumeration i SQL Server
50003344957872FIX: När du uppdaterar rader med hjälp av en markör i SQL Server 2008 uppdateringen kan ta lång tid att slutföra
50003345956036KORRIGERING: Felmeddelande när du bearbetar en partition från den utgivna versionen av SQL Server 2008 Analysis Services eller SQL Server 2005 Analysis Services kumulativ uppdatering 7: "Detected inkonsekvens mellan användaren definiera segment och identifierade segment av partition"
50003346KORRIGERA: Felmeddelandet "sessionen är inte längre giltigt" visas eller åtkomstfel när du bearbetar en kub i SQL Server 2008 Analysis Services
50003349KORRIGERING: Felmeddelande när du kör ett uppdaterat uttalande mot en tabell som har en DML-utlösare i SQL Server 2008: "en inkonsekvens upptäcktes under en intern operation"
50003350Analysis Services kan sluta svara när en icke-tomma sats medför många cellfel
50003351957819KORRIGERA: SQL Server 2008 Analysis Services-servern slutar svara när du försöker köra en MDX-fråga som använder cell-säkerhet
50003352957820KORRIGERA: Gruvdrift modell öppnas en tom aktivitet editor-fönstret när du försöker distribuera Data Mining modell utbildning aktivitet i ett projekt för SQL Server 2008 Integration Services i Business Intelligence Development Studio
50003360956718KORRIGERA: Dokument-uttryck kan inte tvinga en sekundärnyckelbegränsning när instruktionen uppdaterar en unik nyckelkolumn, som inte är en del av ett kluster nyckel och det finns en enda rad som Uppdateringskälla i SQL Server 2008
50003364957277KORRIGERA: IntelliSense-funktionen fungerar inte för en databas som använder turkiska sorteringen och som använder sortering skiftlägesberoende sorteringsordning i SQL Server 2008
50003365956218KORRIGERA: För T-SQL Debugger ett NullReferenceException-fel uppstår när du använder alternativet Ange SHOWPLAN_XML i Transact-SQL-uttryck i en instans av SQL Server 2008
50003367957278KORRIGERA: IntelliSense-funktionen Slutför felaktigt logiska operatorer i fall när instruktionen i SQL Server 2008
50003368957239KORRIGERING: Du får ett felmeddelande när du klickar på knappen Visa enstaka profil Kolumnvis i visningsprogrammet Data profil i SQL Server 2008: "Undantag"
50003369957279KORRIGERA: IntelliSense-funktionen slutar fungera när du skriver en fråga som har en viss kombination av lexikala i SQL Server Management Studio i SQL Server 2008
50003371957803KORRIGERING: Du kan inte starta visningsprogrammet Data profil (DataProfileViewer.exe) i SQL Server 2008
50003373957281KORRIGERA: SQL Server 2008 IntelliSense-funktionen kan bli otillgängligt när Transact-SQL-uttryck i frågan Editor i SQL Server Management Studio
50003382KORRIGERING: Felmeddelande när du startar i SQL Server 2008 Reporting Services Konfigurationshanteraren: "Ogiltigt namnområde"
50003383KORRIGERA: SimSun teckensnitt visas inte korrekt när du visar en rapport i SQL Server 2008 Report Services
50003386957330KORRIGERA: Klienter kan inte ansluta till SQL Server 2008 Reporting Services-webbtjänsten rapport Server
50003387KORRIGERING: Felmeddelande när du anger en rapport i SQL Server 2008 Reporting Services: "ett allmänt fel uppstod i GDI +"
50003388957332KORRIGERA: Data försvinner från en rapport som innehåller en inre grupp som anges till ursprungsläget "Dolda" i SQL Server 2008 Reporting Services
50003389957333KORRIGERING: En SQL Server 2008 Reporting Services-rapport kan numreras löpande och förbrukar 100% av CPU-resurser
50003391957387KORRIGERA: Inga poster returneras när du anropar funktionen SQLExecute om du vill köra instruktionen förberedda och du använder SQL Native Client ODBC-drivrutinen för SQL Server 2008
50003393955814KORRIGERING: Felmeddelande när du installerar SQL Server 2008 Express edition på en domänkontrollant som kör Windows Server 2003 SP2 eller Windows Small Business Server 2003 SP1: "Undantag has been thrown by the target of anrop"
50003399956138Du kan inte uppgradera en icke-engelsk instans av SQL Server 2000 Reporting Services på SQL Server 2008 Reporting Services
50003400957805KORRIGERA: När du försöker köra reparation av SQL Server 2008 databas-motorn från en DVD reparation misslyckas och du kan få felmeddelanden
50003401957453FIX: När du installerar SQL Server 2008 misslyckas installationen och felmeddelandet "Attribut matchar inte" loggas i filen Summary.txt
50003402957804KORRIGERA: Installation av SQL Server använder inte förekomstnamn som du anger i den ändrade filen Config.ini när du försöker installera SQL Server 2008 Express
50003407Datalagring sluta samla in data när många timeout-fel uppstår
50003409Du får ett felmeddelande när du försöker köra installationsprogrammet för SQL Server från en nätverksresurs
50003410Du kan inte avinstallera en förberedd instans av SQL Server 2008
50003411955949KORRIGERA: Cluster uppgradering till SQL Server 2008 misslyckas när klusternoder i SQL Server 2005 har olika funktioner som är installerade
50003412955948FIX: När du installerar en klustrad instans av SQL Server 2008 konto valideringen misslyckas trots att du har angett korrekta domänkontot och lösenord
50003414957806KORRIGERA: CompleteFailoverCluster åtgärd inte identifieras korrekt SKU som framställs med hjälp av PrepareFailoverCluster-åtgärden i SQL Server 2008
50003415957459KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker lägga till en andra nod i en SQL Server 2008 failover-kluster: "Den aktuella SKU är ogiltigt"
50003419957357KORRIGERING: Du får ett felmeddelande som filen som används av en annan process vid försök att byta namn på eller flytta en utdatafil från ett jobb i SQL Server Agent i SQL Server 2008
50003427957807KORRIGERING: En ny nod läggs till ett kluster med SQL Server 2008 Analysis Services eller SQL Server 2008 Reporting Services-kluster om databasmotorn för SQL Server 2008 inte är installerat
50003452957809KORRIGERA: Händelse-ID 7904 loggas och SQL Server 2008-databasen är skadad när du återställer en databas för SQL Server 2008 från en sekvens av säkerhetskopior av transaktionsloggen
50003453Om du programmässigt vill hämta data från en databas i SQL Server 2008, kan skrivas över data i minnet
50003454Service Broker anslutningar mellan slutpunkter uppstår ett dödläge när initieraren köer innehåller många meddelanden
50003456957823KORRIGERA: Tabellen grupperat index kan ta längre tid än väntat att återskapas när du använder uttrycket ALTER ÅTERSKAPA INDEX i SQL Server 2008
50003458957816KORRIGERA: Databasspegling-funktionen fungerar inte på en för SQL Server 2008-baserad Spegelserver när du utför en rullande uppgradering på den speglade servern
50003460KORRIGERA: Extended händelser session ger ett tomt värde för data som samlas in för vissa åtgärder
50003467955943KORRIGERA: Processer i Activity Monitor felaktigt visas i rutan sessioner som head blockerare i SQL Server 2008
50003468När en principfil för SQL Server 2008 kör en WMI-fråga, körs i princip alltid frågan mot den lokala servern oavsett det avsedda målet
50003469957817KORRIGERING: Du kan inte utöka noden aspekter under noden hantering i SQL Server Management Studio i en icke-engelsk version av SQL Server 2008

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Förutsättningar

Det finns inga särskilda krav gäller den kumulativa uppdateringspaket.

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn efter installation av den kumulativa uppdateringspaket.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation för kumulativ uppdatering

Denna kumulativa uppdatering innehåller kanske inte alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste versionen. Den här samlade uppdateringen innehåller endast de filer som krävs för att åtgärda problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den här kumulativa uppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken Tidszon i Datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

32-bitars versioner

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2007.100.1763.078,36019-Sep-200809:43x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1763.0697,36819-Sep-200809:43x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1763.0295,96019-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1763.087,06419-Sep-200809:53x 86
Rdistcom.dll2007.100.1763.0652,31219-Sep-200810:00x 86
Replmerg.exe2007.100.1763.0344,08819-Sep-200810:00x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1763.016,92019-Sep-200809:52x 86
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1763.0137,75219-Sep-200809:42x 86
Mssqlsystemresource.LDFEj tillämpligt524,28818-Sep-200823:36Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.mdfEj tillämpligt63,242,24018-Sep-200823:36Ej tillämpligt
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1763.016,92019-Sep-200809:52x 86
Sqlagent.exe2007.100.1763.0369,68819-Sep-200810:14x 86
Sqlservr.exe2007.100.1763.041,003,03219-Sep-200810:14x 86
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msgprox.dll2007.100.1763.0204,82419-Sep-200809:53x 86
Replprov.dll2007.100.1763.0578,58419-Sep-200810:00x 86
Replrec.dll2007.100.1763.0793,11219-Sep-200810:00x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1763.016,92019-Sep-200809:52x 86
Xmlsub.dll2007.100.1763.0195,60819-Sep-200810:15x 86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataprofileviewer.exe10.0.1763.0316,44019-Sep-200809:42x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1763.0697,36819-Sep-200809:43x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1763.04,236,31219-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1763.0566,29619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1763.0902,16819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1763.0287,76819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1763.0197,65619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1763.0144,40819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1763.04,342,80819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1763.095,25619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1763.0832,53619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1763.0103,44819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1763.0246,80819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1763.0230,42419-Sep-200809:53x 86
Msmdlocal.dll10.0.1763.023,455,25619-Sep-200809:53x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1763.08,560,66419-Sep-200809:53x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.1763.016,92019-Sep-200809:52x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll10.0.1763.023,455,25619-Sep-200809:53x 86
Msmdsrv.exe10.0.1763.021,949,97619-Sep-200809:53x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1763.08,560,66419-Sep-200809:53x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1763.016,92019-Sep-200809:52x 86
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2007.100.1763.0697,36819-Sep-200809:43x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1763.016,92019-Sep-200809:52x 86
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1763.0566,29619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1763.0902,16819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1763.0287,76819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1763.0197,65619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1763.0144,40819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1763.04,342,80819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1763.095,25619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1763.0832,53619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1763.0103,44819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1763.0246,80819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1763.0230,42419-Sep-200809:53x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1763.08,560,66419-Sep-200809:53x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.1763.01,106,96819-Sep-200810:00x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1763.01,905,68819-Sep-200810:00x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1763.01,610,77619-Sep-200810:00x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1763.01,201,17619-Sep-200810:08x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1763.016,92019-Sep-200809:52x 86
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataprofileviewer.exe10.0.1763.0316,44019-Sep-200809:42x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1763.0697,36819-Sep-200809:43x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1763.04,236,31219-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1763.0902,16819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1763.0295,96019-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1763.087,06419-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1763.0394,26419-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.sqlparser.dll10.0.1763.02,151,44819-Sep-200809:53x 86
Objectexplorer.dll10.0.1763.03,253,27219-Sep-200809:54x 86
Radlangsvc.dll10.0.1763.0123,92819-Sep-200810:00x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1763.01,201,17619-Sep-200810:08x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1763.016,92019-Sep-200809:52x 86
Sqleditors.dll10.0.1763.01,225,75219-Sep-200810:14x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2007.100.1763.0697,36819-Sep-200809:43x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.1763.0230,42419-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.1763.01,303,57619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll10.0.1763.024,60019-Sep-200809:53x 86
Msmdlocal.dll10.0.1763.023,455,25619-Sep-200809:53x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1763.08,560,66419-Sep-200809:53x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1763.016,92019-Sep-200809:52x 86
SQL Server 2008 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlncli10.dll2007.100.1763.02,460,18419-Sep-200810:14x 86
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1763.016,92019-Sep-200809:52x 86

x 64-baserade versioner

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2007.100.1763.090,13619-Sep-200818:55x 64
Dtspipeline.dll2007.100.1763.01,090,07219-Sep-200818:55x 64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1763.0295,96019-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1763.0295,96019-Sep-200819:20x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1763.087,06419-Sep-200819:20x 86
Rdistcom.dll2007.100.1763.0790,55219-Sep-200819:21x 64
Replmerg.exe2007.100.1763.0411,67219-Sep-200819:21x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1763.017,43219-Sep-200819:19x 64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1763.0258,07219-Sep-200818:48x 64
Mssqlsystemresource.LDFEj tillämpligt524,28818-Sep-200823:36Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.mdfEj tillämpligt63,242,24018-Sep-200823:36Ej tillämpligt
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1763.017,43219-Sep-200819:19x 64
Sqlagent.exe2007.100.1763.0430,61619-Sep-200819:02x 64
Sqlservr.exe2007.100.1763.057,825,81619-Sep-200819:02x 64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msgprox.dll2007.100.1763.0204,82419-Sep-200809:53x 86
Msgprox.dll2007.100.1763.0248,85619-Sep-200819:20x 64
Replprov.dll2007.100.1763.0578,58419-Sep-200810:00x 86
Replprov.dll2007.100.1763.0730,64819-Sep-200819:21x 64
Replrec.dll2007.100.1763.0793,11219-Sep-200810:00x 86
Replrec.dll2007.100.1763.0979,99219-Sep-200819:21x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1763.017,43219-Sep-200819:19x 64
Xmlsub.dll2007.100.1763.0195,60819-Sep-200810:15x 86
Xmlsub.dll2007.100.1763.0311,32019-Sep-200819:02x 64
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataprofileviewer.exe10.0.1763.0316,44019-Sep-200809:42x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1763.0697,36819-Sep-200809:43x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1763.04,236,31219-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1763.0566,29619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1763.0902,16819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1763.0287,76819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1763.0197,65619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1763.0144,40819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1763.04,342,80819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1763.095,25619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1763.0832,53619-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1763.0103,44819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1763.0246,80819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1763.0230,42419-Sep-200809:53x 86
Msmdlocal.dll10.0.1763.023,455,25619-Sep-200809:53x 86
Msmdlocal.dll10.0.1763.044,450,32819-Sep-200819:20x 64
Msmgdsrv.dll10.0.1763.08,560,66419-Sep-200809:53x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1763.012,334,10419-Sep-200819:20x 64
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.1763.017,43219-Sep-200819:19x 64
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll10.0.1763.023,455,25619-Sep-200809:53x 86
Msmdlocal.dll10.0.1763.044,450,32819-Sep-200819:20x 64
Msmdsrv.exe10.0.1763.043,728,40819-Sep-200819:20x 64
Msmgdsrv.dll10.0.1763.08,560,66419-Sep-200809:53x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1763.012,334,10419-Sep-200819:20x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1763.017,43219-Sep-200819:19x 64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2007.100.1763.01,090,07219-Sep-200818:55x 64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1763.017,43219-Sep-200819:19x 64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1763.0566,29619-Sep-200819:20x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1763.0902,16819-Sep-200819:20x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1763.0287,76819-Sep-200819:20x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1763.0197,65619-Sep-200819:20x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1763.0144,40819-Sep-200819:20x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1763.04,342,80819-Sep-200819:20x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1763.095,25619-Sep-200819:20x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1763.0832,53619-Sep-200819:20x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1763.0103,44819-Sep-200819:20x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1763.0246,80819-Sep-200819:20x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1763.0230,42419-Sep-200819:20x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1763.012,334,10419-Sep-200819:20x 64
Reportingservicesservice.exe2007.100.1763.02,045,46419-Sep-200819:21x 64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1763.01,905,68819-Sep-200819:21x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1763.01,610,77619-Sep-200819:21x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1763.01,201,17619-Sep-200810:08x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1763.017,43219-Sep-200819:19x 64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataprofileviewer.exe10.0.1763.0316,44019-Sep-200809:42x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1763.0697,36819-Sep-200809:43x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1763.04,236,31219-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1763.0902,16819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1763.0295,96019-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1763.0295,96019-Sep-200819:20x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1763.087,06419-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1763.0394,26419-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.sqlparser.dll10.0.1763.02,151,44819-Sep-200809:53x 86
Objectexplorer.dll10.0.1763.03,253,27219-Sep-200809:54x 86
Radlangsvc.dll10.0.1763.0123,92819-Sep-200810:00x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1763.01,201,17619-Sep-200810:08x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1763.017,43219-Sep-200819:19x 64
Sqleditors.dll10.0.1763.01,225,75219-Sep-200810:14x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2007.100.1763.0697,36819-Sep-200809:43x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1763.01,090,07219-Sep-200818:55x 64
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.1763.0230,42419-Sep-200819:20x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.1763.01,303,57619-Sep-200819:20x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll10.0.1763.024,60019-Sep-200819:20x 86
Msmdlocal.dll10.0.1763.023,455,25619-Sep-200809:53x 86
Msmdlocal.dll10.0.1763.044,450,32819-Sep-200819:20x 64
Msmgdsrv.dll10.0.1763.08,560,66419-Sep-200809:53x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1763.012,334,10419-Sep-200819:20x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1763.017,43219-Sep-200819:19x 64
SQL Server 2008 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlncli10.dll2007.100.1763.02,460,18419-Sep-200810:14x 86
Sqlncli10.dll2007.100.1763.03,158,55219-Sep-200819:02x 64
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1763.017,43219-Sep-200819:19x 64

Itanium-baserade versioner

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2007.100.1763.0208,92019-Sep-200823:37IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.1763.02,023,96019-Sep-200823:37IA-64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1763.0295,96019-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1763.0295,96019-Sep-200823:44x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1763.087,06419-Sep-200823:44x 86
Rdistcom.dll2007.100.1763.01,832,47219-Sep-200823:51IA-64
Replmerg.exe2007.100.1763.0972,82419-Sep-200823:51IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1763.022,55219-Sep-200823:44IA-64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1763.0474,13619-Sep-200823:37IA-64
Mssqlsystemresource.LDFEj tillämpligt524,28818-Sep-200823:36Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.mdfEj tillämpligt63,242,24018-Sep-200823:36Ej tillämpligt
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1763.022,55219-Sep-200823:44IA-64
Sqlagent.exe2007.100.1763.01,203,22419-Sep-200823:58IA-64
Sqlservr.exe2007.100.1763.0110,867,48019-Sep-200823:58IA-64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msgprox.dll2007.100.1763.0204,82419-Sep-200809:53x 86
Msgprox.dll2007.100.1763.0536,60019-Sep-200823:45IA-64
Replprov.dll2007.100.1763.0578,58419-Sep-200810:00x 86
Replprov.dll2007.100.1763.01,644,05619-Sep-200823:51IA-64
Replrec.dll2007.100.1763.0793,11219-Sep-200810:00x 86
Replrec.dll2007.100.1763.02,127,38419-Sep-200823:51IA-64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1763.022,55219-Sep-200823:44IA-64
Xmlsub.dll2007.100.1763.0195,60819-Sep-200810:15x 86
Xmlsub.dll2007.100.1763.0562,20019-Sep-200823:58IA-64
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll10.0.1763.023,455,25619-Sep-200809:53x 86
Msmdlocal.dll10.0.1763.057,500,69619-Sep-200823:45IA-64
Msmdsrv.exe10.0.1763.058,850,84019-Sep-200823:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.1763.08,560,66419-Sep-200809:53x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1763.015,485,97619-Sep-200823:45IA-64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1763.022,55219-Sep-200823:44IA-64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2007.100.1763.02,023,96019-Sep-200823:37IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1763.022,55219-Sep-200823:44IA-64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1763.0566,29619-Sep-200823:44x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1763.0902,16819-Sep-200823:44x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1763.0287,76819-Sep-200823:44x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1763.0197,65619-Sep-200823:44x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1763.0144,40819-Sep-200823:44x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1763.04,342,80819-Sep-200823:44x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1763.095,25619-Sep-200823:44x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1763.0832,53619-Sep-200823:44x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1763.0103,44819-Sep-200823:44x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1763.0246,80819-Sep-200823:44x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1763.0230,42419-Sep-200823:44x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1763.015,485,97619-Sep-200823:45IA-64
Reportingservicesservice.exe2007.100.1763.03,360,28019-Sep-200823:51IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1763.01,905,68819-Sep-200823:51x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1763.01,610,77619-Sep-200823:51x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1763.01,201,17619-Sep-200810:08x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1763.022,55219-Sep-200823:44IA-64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataprofileviewer.exe10.0.1763.0316,44019-Sep-200809:42x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1763.0697,36819-Sep-200809:43x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1763.04,236,31219-Sep-200809:53x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1763.0902,16819-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1763.0295,96019-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1763.0295,96019-Sep-200823:44x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1763.087,06419-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1763.0394,26419-Sep-200809:53x 86
Microsoft.SQLServer.sqlparser.dll10.0.1763.02,151,44819-Sep-200809:53x 86
Objectexplorer.dll10.0.1763.03,253,27219-Sep-200809:54x 86
Radlangsvc.dll10.0.1763.0123,92819-Sep-200810:00x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1763.01,201,17619-Sep-200810:08x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1763.022,55219-Sep-200823:44IA-64
Sqleditors.dll10.0.1763.01,225,75219-Sep-200810:14x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2007.100.1763.0697,36819-Sep-200809:43x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1763.02,023,96019-Sep-200823:37IA-64
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.1763.0230,42419-Sep-200823:44x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.1763.01,303,57619-Sep-200823:44x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll10.0.1763.024,60019-Sep-200823:44x 86
Msmdlocal.dll10.0.1763.023,455,25619-Sep-200809:53x 86
Msmdlocal.dll10.0.1763.057,500,69619-Sep-200823:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.1763.08,560,66419-Sep-200809:53x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1763.015,485,97619-Sep-200823:45IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1763.022,55219-Sep-200823:44IA-64
SQL Server 2008 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlncli10.dll2007.100.1763.02,460,18419-Sep-200810:14x 86
Sqlncli10.dll2007.100.1763.06,347,80019-Sep-200823:58IA-64
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1763.022,55219-Sep-200823:44IA-64
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning av uppdateringspaket för Microsoft SQL Server-programvara för
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 956717 – senaste granskning 06/24/2014 16:53:00 – revision: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbsqlsetup kbautohotfix kbbug kbhotfixrollup kbhotfixserver kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB956717 KbMtsv
Feedback