Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Problem med Windows eller Microsoft Update - fel 0x80073712 uppstår

Sammanfattning
När du försöker att installera uppdateringar eller komponenter i Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista kan ett eller flera av följande problem uppstå:

 • När du försöker att installera en uppdatering via webbplatsen Windows Update får du ett felmeddelande som innehåller följande felkod: 0x80073712 och uppdateringen installeras inte.
 • När du klickar på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner i kontrollpanelsobjektet Program och funktioner är dialogrutan Windows-funktioner tom.
Det här problemet kan uppstå om manifestet Component-Based Servicing (CBS) är skadat. En åtgärd för att lösa problemet beskrivs i avsnittet Lösning nedan.
Lösning

Windows 8

Lös det här problemet i Windows 8 med någon av följande metoder:
Metod 1: Kör felsökaren för Windows Update
 1. Tryck eller klicka på knappen FixIt för att köra felsökaren:
 2. Kör felsökaren. Öppna sedan Windows Update och att installera uppdateringen igen.
Metod 2: Kör DISM-verktyget
 1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  Obs! Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn. För sedan muspekaren nedåt och klicka på Sök.
 2. Ange kommandotolken i sökrutan.
 3. Svep nedåt eller högerklicka på Kommandotolk i resultatlistan och tryck eller klicka sedan på Kör som administratör.
 4. I fönstret Administratör: Skriv följande kommandon i kommandotolken. Tryck på Retur-tangenten efter varje kommando:
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. Stäng fönstret Administratör: Kommandotolkgenom att skriva Exit och sedan trycka på Retur.
 6. Kör Windows Update igen.
Metod 3: Återställ datorn utan att ta bort filer
 1. Information om hur du gör detta finns i Återställa eller uppdatera datorn.

Windows 7 and Windows Vista

Lös problemet i Windows 7 och Windows Vista med någon av följande metoder. Du måste vara inloggad på datorn som administratör för att dessa metoder ska fungera. Annars måste du kunna ange användarnamn och lösenord för ett konto som har administratörsbehörighet. Om du använder din hemdator är du förmodligen inloggad som administratör.

Gå till följande Microsoft-webbplats för mer information om hur du loggar in som administratör:
Metod 1: Kör verktyget för systemuppdatering (Checksur.exe)
 1. Hämta och kör verktyget för systemuppdatering. Det här verktyget kör en engångssökning efter inkonsekvenser som kan förhindra framtida problem med installation av uppdateringar eller servicepack. Hämta och kör verktyget för systemuppdatering (Checksur.exe) genom att gå till följande Microsoft-webbplats:
 2. Installera uppdateringarna igen.
Om du fortfarande inte kan installera uppdateringarna eller slå på Windows-funktionerna går du till metod 2.
Metod 2: Installera senaste service pack för din version av Windows.
Om du inte har senaste service pack för din version av Windows installerat går du till Service Pack Center och hämtar och installerar senaste service pack.
 1. Klicka på följande länk:
 2. Klicka på hämtningslänken för service pack som överensstämmer med din Windows-version.
 3. Följ instruktionerna för att hämta och installera senaste service pack.
 4. Starta om datorn.
 5. Försök att installera uppdateringarna igen.

Om du fortfarande inte kan installera uppdateringarna eller slå på Windows-funktionerna går du till metod 3.
Metod 3: Så här kör du Systemfilsgranskaren (SFC.exe) med kommandot /scannow
Så här kör du Systemfilgranskaren:
 1. Klicka på Start, skriv cmd i rutan Påbörja sökning (Windows Vista) eller rutan Sök efter program och filer (Windows 7) och tryck på Retur.
 2. Högerklicka på cmd.exe och klicka sedan på Kör som administratör. Klicka på Fortsätt om du är administratör eller skriv administratörslösenordet och klicka sedan på Fortsätt.
 3. Skriv Sfc /scannow i kommandotolken och tryck på Retur. Observera att det finns ett blanksteg före snedstrecket i detta kommando.
Genomsökningen kan ta lite tid. Windows reparerar skadade eller saknade filer som hittas. Om information från installations-DVD:n krävs för att åtgärda problemet uppmanas du att mata in din DVD med Windows Vista eller Windows 7.

När genomsökningen är klar kan du försöka installera uppdateringarna igen. Om du fortfarande inte kan installera uppdateringarna eller slå på Windows-funktionerna går du till metod 4.
Metod 4: Genomför en uppgradering på plats
Viktigt Du ska bara använda en uppgradering på plats som det sista alternativet om de föregående metoderna inte löser problemet.
Tänk på att det tar ungefär lika lång tid att göra uppgraderingen som att installera om Windows. Vissa av dina anpassade Windows-inställningar kan gå förlorade under processen.

Obs! Att utföra en reparationsinstallation skadar inte filer och program som är installerade på datorn.

Så här gör du en uppgradering på plats: 1. Stäng alla program.
 2. Sätt in DVD-skivan för Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 i datorns DVD-enhet. 
 3. Klicka på Installera nu i installationsfönstret.

  Gör så här om DVD:n inte identifieras automatiskt:
  1. Klicka på Start och skriv sedan Enhet:\setup.exe i rutan Påbörja sökning. Obs! Enhet är enhetsbeteckningen för datorns DVD-enhet.
  2. I listan Program klickar du på Setup.exe.
  3. Klicka på Installera nu i installationsfönstret.
 4. Klicka på Gå online och hämta de senaste uppdateringarna för installation (rekommenderas).
 5. Skriv in produktnyckeln om du uppmanas att göra detta.
 6. I rutan Installera Windows väljer du operativsystemet som du vill uppgradera eller direktuppgradera.
 7. Klicka på Ja för att acceptera licensvillkoren för programvara från Microsoft.
 8. På skärmen Vilken slags installation vill du utföra? klickar du på Uppgradera.
 9. När installationen är klar startar du om datorn.När uppgraderingen på plats har slutförts försöker du att köra Windows Update eller så aktivera eller avaktivera du Windows-funktioner och ser efter om problemet är löst. Om du fortfarande inte kan installera Windows-uppdateringar eller slå på Windows-funktioner går du till följande Microsoft-webbplats och kontaktar support:
Egenskaper

Artikel-id: 957310 – senaste granskning 09/23/2013 06:52:00 – revision: 5.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB957310
Feedback