Beskrivning av Kumulativ samlad uppdatering för i Visual Basic 6.0 Service Pack 6 Runtime Extended Files

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 957924
INLEDNING
Microsoft har släppt en kumulativ Samlad uppdatering för Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 (SP6) Runtime Extended Files. Den kumulativa samlade uppdateringen innehåller säkerhetsuppdateringar och uppdaterade versioner av många kontroller som Visual Basic 6.0 Runtime Extended Files.

Skaffa den kumulativa samlade uppdateringen för den Visual Basic 6.0 Service Pack 6 Runtime Extended Files

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta den kumulativa samlade uppdateringen för Visual Basic 6.0 Service Pack 6 Runtime Extended Files-paketet nu.

Mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Om du vill installera den kumulativa samlade uppdateringen måste du ha Windows Installer 3.1 eller senare installerat på datorn. Du kan hämta den senaste versionen av Windows Installer för datorn finns på följande Microsoft-webbplats:

Vad är Visual Basic 6.0 Runtime Extended Files?

Visual Basic 6.0 Runtime Extended Files innehåller Välj ActiveX-kontrollen OCX-filer, bibliotek och verktyg som levereras tillsammans med Visual Basic 6.0 IDE-media och som en online-versionen. Visual Basic 6.0 IDE eller webbplatsen Microsoft.com installeras vanligtvis dessa filer på av utvecklingssystemet. Utvecklaren omfördelas sedan dessa filer med developer's program.

Stöd för Visual Basic 6.0 IDE har avslutats den 8 April 2008. Microsoft erbjuder fortfarande stöd för Välj runtime extended files som distribueras med program. Mer information om stöd för Visual Basic 6.0 Runtime Extended Files finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:
Uttrycket har stöd för Visual Basic 6.0 för Windows Vista och Windows Server 2008
http://msdn.microsoft.com/en-us/vbrun/ms788708.aspx

Efter att ha installerat den kumulativa samlade uppdateringen, måste jag installera den senaste säkerhetsuppdateringen?

Den kumulativa samlade uppdateringen innehåller och ersätter alla säkerhetsuppdateringar. När du har installerat den kumulativa samlade uppdateringen behöver du därför inte installera den senaste säkerhetsuppdateringen.

Behöver jag verkligen den kumulativa samlade uppdateringen?

Ja. Den kumulativa samlade uppdateringen innehåller tidigare nämnda säkerhetskorrigeringar och flera andra korrigeringar av stabilitet och prestandakorrigeringar för ActiveX-kontroller som ingår i Visual Basic 6.0 Runtime Extended Files. ActiveX-kontroller som ingår i den kumulativa samlade uppdateringen kommer dessutom att originalplanen för alla framtida uppdateringar av dessa ActiveX-kontroller. Detta inkluderar säkerhetsuppdateringar och snabbkorrigeringar för dessa ActiveX-kontroller. Därför rekommenderar vi att du installerar den här kumulativa samlade uppdateringen om du vill ha den senaste stöds baslinjen för dessa ActiveX-kontroller.

Jag är en utvecklare av programvara från tredje part och det använda ActiveX-kontroller i mitt program. Vad behöver jag göra?

Kontrollera att uppdatera version av ActiveX-kontroller som installeras med programmet genom att hämta den kumulativa samlade uppdateringen om du distribuerar ActiveX-kontroller. Mer information om metodtips för omdistribuerade komponenter klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
835322Program som kringgår globalt behandlade sida vid sida-sammansättningar kan vara sårbart för problem som korrigeras genom Microsoft-programuppdatering

Det utvecklar programvara som innehåller en ActiveX-kontroll som redistributable. Vad gör jag?

Installera den här kumulativa samlade uppdateringen för utveckling av programvaran. Om du distribuera en ActiveX-kontroll med ett program, utfärda en uppdaterad version av programmet till dina kunder. Inkludera den uppdaterade versionen av filen i den kumulativa samlade för utveckling av programmet i den uppdaterade versionen av programmet.
Mer Information
Obs! I augusti 2012 gav Microsoft ut den kumulativa uppdateringen för Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 (SP6) Runtime Extended Files. Detta ersätter kumulativa uppdateringar som har getts ut tidigare. Nyutgåvan kumulativa uppdateringen löser eventuella problem som upptäcktes i tidigare versioner.

Lista över säkerhetsutgåvor från och med den senaste

  • 2708437 MS12-060: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visual Basic 6.0 Service Pack 6: 14 augusti 2012
  • 2641426 MS12-027: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visual Basic 6: 10 April 2012
  • 926857 MS08-070: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 Runtime Extended Files: 9 December 2008

Kommandoradsväxlar för den kumulativa samlade uppdateringen

Mer information om olika kommandoradsväxlar som stöds av den kumulativa samlade uppdateringen finns på följande MSDN-webbplats:

Kumulativ samlad information om borttagning

Den kumulativa samlade uppdateringen tas inte bort när den har installerats. Problemet liknar tidigare utgivna uppdateringar för Visual Basic 6.0-komponenter.

Filinformation

Det här Manifestet innehåller filinformationen för den senaste kumulativa samlade i Visual Basic 6.0 Service Pack 6 Runtime Extended Files. Den engelska versionen av den kumulativa samlade uppdateringen har filattributen (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i universaltid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på Tidszon fliken i den Datum och tid På Kontrollpanelen.
Filnamn Filversion Filstorlek Datum Tid
Comct232.cab Ej tillämpligt 86310 24/3-2009 15: 58
Comct232.DEP Ej tillämpligt 2495 24/3-2009 12: 33
Comct232.ocx 6.0.98.16170080 24/3-2009 15: 52
Comct332.cabEj tillämpligt142147 24/3-2009 15: 58
Comct332.DEPEj tillämpligt3024 24/3-2009 15: 54
Comct332.ocx6.7.98.16415552 24/3-2009 15: 52
Comctl32.cab Ej tillämpligt 2395272012-5/2 12: 20
Comctl32.DEP Ej tillämpligt 2495 2012-5/2 10: 53
Comctl32.ocx 6.0.98.346178162012-5/2 12: 17
Comdlg32.cab Ej tillämpligt 70382 24/3-2009 15: 58
Comdlg32.DEP Ej tillämpligt 2494 24/3-2009 12: 33
Comdlg32.ocx 6.1.98.16155984 24/3-2009 15: 52
Dbadapt.cab Ej tillämpligt 26707 24/3-2009 15: 58
Dbadapt.DEP Ej tillämpligt 2501 24/3-2009 12: 46
Dbadapt.dll 6.1.98.1657168 24/3-2009 15: 52
Dbgrid32.cab Ej tillämpligt 257489 24/3-2009 15: 58
Dbgrid32.DEP Ej tillämpligt 2387 24/3-2009 16: 35
Dbgrid32.ocx 5.1.98.13567104 24/3-2009 15: 52
Dblist32.cab Ej tillämpligt 104477 24/3-2009 15: 58
Dblist32.DEP Ej tillämpligt 2494 24/3-2009 12: 49
Dblist32.ocx 6.1.98.16222528 24/3-2009 15: 52
Mci32.cab Ej tillämpligt 92360 24/3-2009 15: 58
Mci32.DEP Ej tillämpligt 2394 24/3-2009 12: 37
Mci32.ocx 6.1.98.16215880 24/3-2009 15: 52
Msaddndr.cab Ej tillämpligt 49425 24/3-2009 15: 58
Msaddndr.DEP Ej tillämpligt 2486 24/3-2009 12: 52
Msaddndr.dll 6.1.98.1699136 24/3-2009 15: 52
Msadodc.cab Ej tillämpligt 64038 24/3-2009 15: 58
Msadodc.DEP Ej tillämpligt 2502 24/3-2009 12: 43
Msadodc.ocx 6.1.98.16134976 24/3-2009 15: 52
Msbind.cab Ej tillämpligt 41564 24/3-2009 15: 58
Msbind.DEP Ej tillämpligt 492 24/3-2009 12: 43
Msbind.dll 6.1.98.1684808 24/3-2009 15: 52
Mscdrun.cab Ej tillämpligt 28465 24/3-2009 15: 57
Mscdrun.DEP Ej tillämpligt 2543 24/3-2009 12: 35
Mscdrun.dll 6.1.98.1657152 24/3-2009 15: 52
Mschrt20.cab Ej tillämpligt 452634 24/3-2009 15: 58
Mschrt20.DEP Ej tillämpligt 2494 24/3-2009 12: 45
Mschrt20.ocx 6.1.98.161029968 24/3-2009 15: 52
Mscomct2.cab Ej tillämpligt 335325 24/3-2009 15: 58
Mscomct2.DEP Ej tillämpligt 2494 24/3-2009 12: 37
Mscomct2.ocx 6.1.98.16659264 24/3-2009 15: 52
Mscomctl.cab Ej tillämpligt 480910 2012-5/2 12: 20
Mscomctl.DEP Ej tillämpligt 24942012-5/2 10: 55
Mscomctl.ocx 6.1.98.3410701522012-5/212: 17
Mscomm32.cab Ej tillämpligt 59264 24/3-2009 15: 58
Mscomm32.DEP Ej tillämpligt 2494 24/3-2009 12: 42
Mscomm32.ocx 6.1.98.16119616 24/3-2009 15: 52
Mscsfdbg.dll 6.1.98.1669440 24/3-2009 15: 52
Msdatgrd.cab Ej tillämpligt 133168 24/3-2009 15: 58
Msdatgrd.DEP Ej tillämpligt 2514 24/3-2009 12: 45
Msdatgrd.ocx 6.1.98.16278352 24/3-2009 15: 52
Msdatlst.cab Ej tillämpligt 117465 24/3-2009 15: 58
Msdatlst.DEP Ej tillämpligt 2494 24/3-2009 12: 50
Msdatlst.ocx 6.1.98.16252240 24/3-2009 15: 52
Msdatrep.cab Ej tillämpligt 100023 24/3-2009 15: 58
Msdatrep.DEP Ej tillämpligt 2507 24/3-2009 12: 46
Msdatrep.ocx 6.1.98.16206160 24/3-2009 15: 52
Msdbrpt.cab Ej tillämpligt 146944 24/3-2009 15: 58
Msdbrpt.dll 6.1.98.16340800 24/3-2009 15: 52
Msdbrptr.cab Ej tillämpligt 148222 24/3-2009 15: 58
Msdbrptr.DEP Ej tillämpligt 2545 24/3-2009 12: 47
Msdbrptr.dll 6.1.98.16328512 24/3-2009 15: 52
MSFlxGrd.cab Ej tillämpligt 112053 24/3-2009 15: 58
MSFlxGrd.DEP Ej tillämpligt 2494 24/3-2009 13: 18
MSFlxGrd.ocx 6.1.98.14258880 24/3-2009 15: 52
Mshflxgd.cab Ej tillämpligt 207713 24/3-2009 15: 58
Mshflxgd.DEP Ej tillämpligt 2524 samt 24/3-2009 12: 53
Mshflxgd.ocx 6.1.98.16443488 24/3-2009 15: 52
Mshtmpgd.cab Ej tillämpligt 105828 24/3-2009 15: 58
Mshtmpgd.dll 6.1.98.16245584 24/3-2009 15: 52
Mshtmpgr.cab Ej tillämpligt 44119 24/3-2009 15: 57
Mshtmpgr.DEP Ej tillämpligt 2486 24/3-2009 12: 32
Mshtmpgr.dll 6.1.98.16117584 24/3-2009 15: 52
Msinet.cab Ej tillämpligt 66922 24/3-2009 15: 58
Msinet.DEP Ej tillämpligt 2405 24/3-2009 12: 42
Msinet.ocx 6.1.98.16136008 24/3-2009 15: 52
Msmapi32.cab Ej tillämpligt 70315 24/3-2009 15: 58
Msmapi32.DEP Ej tillämpligt 2494 24/3-2009 12: 38
Msmapi32.ocx 6.1.98.16151376 24/3-2009 15: 52
Msmask32.cab Ej tillämpligt 89928 24/3-2009 15: 58
Msmask32.DEP Ej tillämpligt 2494 24/3-2009 12: 38
Msmask32.ocx 6.1.98.16178512 24/3-2009 15: 52
Msrdc20.cab Ej tillämpligt 89581 24/3-2009 15: 58
Msrdc20.DEP Ej tillämpligt 2493 24/3-2009 12: 39
Msrdc20.ocx 6.1.98.16190800 24/3-2009 15: 52
Msrdo20.cab Ej tillämpligt 190950 24/3-2009 15: 58
Msrdo20.DEP Ej tillämpligt 2670 24/3-2009 12: 34
Msrdo20.dll 6.1.98.16449872 24/3-2009 15: 52
MSstdfmt.cab Ej tillämpligt 66366 24/3-2009 15: 58
MSstdfmt.dll 6.1.98.16129872 24/3-2009 15: 52
Msstkprp.cab Ej tillämpligt 50024 24/3-2009 15: 57
Msstkprp.dll 6.1.98.16107840 24/3-2009 15: 52
Mswcrun.cab Ej tillämpligt 112782 24/3-2009 15: 58
Mswcrun.DEP Ej tillämpligt2474 24/3-2009 12: 50
Mswcrun.dll 6.1.98.16310592 24/3-2009 15: 52
Mswinsck.cab Ej tillämpligt 64013 24/3-2009 15: 57
Mswinsck.DEP Ej tillämpligt 2463 24/3-2009 12: 41
Mswinsck.ocx 6.1.98.171268002010-2/16 15: 22
Picclp32.cab Ej tillämpligt 50631 24/3-2009 15: 58
Picclp32.DEP Ej tillämpligt 2494 24/3-2009 12: 39
Picclp32.ocx 6.1.98.16100160 24/3-2009 15: 52
Richtx32.cab Ej tillämpligt 100421 24/3-2009 15: 58
Richtx32.DEP Ej tillämpligt 3008 24/3-2009 12: 40
Richtx32.ocx 6.1.98.16218432 24/3-2009 15: 52
Sysinfo.cab Ej tillämpligt 41911 24/3-2009 15: 57
Sysinfo.DEP Ej tillämpligt 2481 24/3-2009 12: 40
Sysinfo.ocx 6.1.98.1680208 24/3-2009 15: 52
Tabctl32.cab Ej tillämpligt 109944 24/3-2009 15: 58
Tabctl32.DEP Ej tillämpligt 2494 24/3-2009 12: 40
Tabctl32.ocx 6.1.98.16221504 24/3-2009 15: 52
Wbclsdsr.cab Ej tillämpligt 159126 24/3-2009 15: 58
Wbclsdsr.ocx 6.1.98.16221504 24/3-2009 15: 52
Kumulativ uppdatering för 6.0 SP6 tillägget VB6 för Visual Basic 6.0 Service Pack ActiveX-kontrollen runtime extended filer KB957924 KB926857

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 957924 – senaste granskning 08/21/2012 21:33:00 – revision: 1.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB957924 KbMtsv
Feedback