Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Windows Update-fel 0x80070490

Sammanfattning
När du använder Windows Update eller Microsoft Update för att installera uppdateringar kan felet 0x80070490 visas om CBS-manifestet (Component-Based Servicing) är skadat.
Lösning

Windows 8.1 eller Windows 8

Steg 1: Använd Systemfilsgranskaren för att reparera skadade Windows-filer

Använd Systemfilsgranskaren för att reparera skadade Windows-filer. Gör så här: 
 1. Öppna en upphöjd kommandotolk.
 2. Kör kommandot "sfc /scannow".
 3. Försök att installera uppdateringen igen.
Mer information om Systemfilsgranskaren finns i Använd Systemfilsgranskaren för att reparera systemfiler som saknas eller är skadade.

Steg 2: Kör DISM-verktyget

Om problemet kvarstår använder du verktyget Deployment Image Servicing and Management (DISM) för att åtgärda fel i Windows Update. Gör så här: 
 1. Öppna en upphöjd kommandotolk.
 2. Kör kommandot "DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth".
  Viktigt När du kör kommandot använder DISM Windows Update för att tillhandahålla filerna som krävs för att åtgärda fel. Om Windows Update-klienten redan är skadad ska du använda en fungerande Windows-installation som reparationskälla eller en Windows sida-vid-sida-mapp från en nätverksresurs eller från ett flyttbart medium, som Windows DVD:n, som filkälla. Gör detta genom att köra följande kommando istället:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
  Obs! Ersätt platshållaren C:\RepairSource\Windows med platsen för reparationskällan. Mer information om att använda DISM-verktyget för att reparera Windows finns i Reparera en Windows-avbildning.
Läs mer om verktyget i Åtgärda fel med skadade data i Windows med hjälp av DISM eller kontrollverktyget för systemuppdateringar.

Windows 7 eller Windows Vista

Steg 1: Använd Systemfilsgranskaren för att reparera skadade Windows-filer

Använd Systemfilsgranskaren för att reparera skadade Windows-filer. Gör så här: 
 1. Öppna en upphöjd kommandotolk.
 2. Kör kommandot "sfc /scannow".
 3. Försök att installera uppdateringen igen.
Mer information om Systemfilsgranskaren finns i Använd Systemfilsgranskaren för att reparera systemfiler som saknas eller är skadade.

Steg 2: Kör verktyget för systemuppdatering

Om problemet kvarstår använder du verktyget för systemuppdatering och åtgärdar Windows-fel.

Windows XP

Använd verktyget Systemfilgranskaren för att reparera skadade Windows-filer. Gör så här: 
 1. Öppna en upphöjd kommandotolk.
 2. Kör kommandot "sfc /scannow".
 3. Försök att installera uppdateringen igen.
Mer information om verktyget Systemfilsgranskaren finns i Beskrivning av Systemfilsgranskaren i Windows XP och Windows Server 2003 (Sfc.exe).
Egenskaper

Artikel-id: 958044 – senaste granskning 12/29/2014 13:58:00 – revision: 6.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044
Feedback