Service Pack 3 för Windows Embedded for Point of Service- och Windows Fundamentals for Legacy PCs finns

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 958255
Sammanfattning
Den här hämtningsbara filen är en Service Pack 3 (SP3)-uppdatering för Windows Embedded för Point of Service (WEPOS) och Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Uppdateringen SP3 innehåller alla Windows XP-uppdateringar, snabbkorrigeringar och välj out of band-utgåvor (till och med maj 2008) som gäller för datorer som kör operativsystemen WEPOS och WinFLP.

Du bör uppdatera datorn med all säkerhet uppdateras efter maj 2008 med hjälp av din standard metod för underhåll.

Security Update för GDI + som beskrivs och är tillgänglig i KB938464 kan inte installeras på ett problem som uppstår när du minimera storleken av dessa operativsystem.

Lös problemet genom att följa instruktionerna i avsnittet "Kända problem".

Obs! Uppdatera WEPOS system bör göras under vägledning av OEM- eller IT-avdelningen som stöder WEPOS-bild.
Innan du installerar SP3-uppdateringen för WEPOS och WinFLP
Läs hela dokumentet innan installationen.

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera den befintliga WEPOS eller WinFLP installationen innan du utför följande procedur. Kontrollera också att du testar paketet SP3 på en dator innan du utför en massa distribution av det här paketet.

Om du installerar SP3-paketet och du väljer att inte skapa en säkerhetskopia skapas ingen Arkiv av filen på systemenheten. Installationen av SP3 kan inte tas bort.

Krav för förinstallation

Vissa programuppdateringar Kontrollera innan du installerar Service Pack-nivå och kan inte installeras efter SP3-uppdateringen har installerats. Du bör installera uppdateringarna innan du installerar SP3 för WEPOS och WinFLP. Kontakta Datortillverkaren WEPOS eller IT-avdelningen för att avgöra om det krävs ytterligare uppdateringar för dina system. Du bör hämta uppdateringarna via din vanliga underhåll kanaler.

När du använder Windows Update eller Automatiska uppdateringar för att besöka Microsoft Download Center kan se du att XP Professional SP3 är endast tillgänglig uppdatering. Om du vill hämta flera uppdateringar gör du något av följande:
 • Klicka på Anpassad, och klicka sedan på Granska andra uppdateringar för att visa andra uppdateringar som är tillgängliga för hämtning.
 • Sök efter WEPOS, WinFLP,.NET Framework eller andra produkter i Microsoft Download Center att söka efter uppdateringar som du vill.
 • Om.NET Framework är ett krav för enheten för ditt system innan du installerar uppdateringen SP3, kan du installera följande krävs.NET Framework-versioner:
  • .NET Framework 2.0
  • .NET Framework 3.0
  Du bör också installera tillämpliga uppdateringar för.NET Framework-versioner krävs. Dessa uppdateringar kan inte installeras när SP3 uppdateras.

  Obs! WEPOS och WinFLP har inte testats med.NET Framework 3.5 eller.NET Framework 3.5 SP1 när dokumentet har skrivits.

  Obs! WEPOS OEM-tillverkare och distributörer bör hämta uppdateringarna från OEM-webbplatser:
  • Microsoft OEM Online
  • MyOEM
  Endast användare med WinFLP och WEPOS slutanvändare kan hämta uppdateringar för SP3 som anges från webbplatser i det här dokumentet.

WEPOS uppdateringar

Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP) uppdateringar

Installation
WEPOS följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet WindowsXP-KB958255-ENU.exe nu.

WinFLP följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet WindowsXP-KB958255-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.
Kända problem
 • KB938464-säkerhetsuppdatering för GDI + installeras felaktigt på WinFLP eller WEPOS på  På grund av ett problem med den minimerade formfaktorn hos WEPOS och WinFLP installera en säkerhetsuppdatering för GDI + som beskrivs i KB938464 inte korrekt. Stegen som följer hjälper dig att installera säkerhetsuppdateringen manuellt.

  Om du vill veta mer om den här säkerhetsuppdateringen, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  938464MS08-052: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för GDI + för alla utgåvor av Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows Server 2008 och Windows Server 2000 med Internet Explorer 6 Service Pack 1
  Så här manuell installation för att installera säkerhetsuppdateringen:

  Obs! Om du redan har installerat SP3-uppdateringen för WEPOS och WinFLP använda katalogen SP3QFE i följande steg. Annars Använd SP2QFE-katalogen som anges i steg 3.
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, typ cmd i den Öppna rutan och tryck på RETUR.
  2. Extrahera filerna från WindowsXP-KB938464-x 86-ENU.exe-fil genom att skriva följande kommando i Kommandotolken: WindowsXP-KB938464-x 86-ENU.exe/x:dir namn

   Anteckningar
   • dir namn är en platshållare för den destination katalog där du vill spara de extraherade filerna.
   • Resten av stegen kan utföras från Utforskaren eller i Kommandotolken. Ett exempel finns här.
  3. Flytta mappen för SP2QFE\ASMS eller SP3QFE\ASMS, beroende på om du installerade SP3-uppdateringen till roten i målkatalogen med något av följande kommandon:
   • Flytta dir namn\SP2QFE\ASMS
   • Flytta dir namn\SP3QFE\ASMS
  4. Kör uppdateringen med hjälp av följande kommando:
   dir namn\update\update.exe
  5. Följ anvisningarna i installationsguiden för att installera paketet.
   Systemet startas om när installationen är klar.
  6. Ta bort den temporära mappen med följande kommando:
   Rmdir /s dir namn
  Obs! Du kan också utföra steg 3 till steg 6 i Utforskaren.
 • Problem med MUI

  942766 Det finns en uppdatering för Multilingual User Interface Pack i Windows XP Service Pack 3
  Om du har problem med MUI lokalisering, när du installerar SP3-uppdateringen för WEPOS och WinFLP, måste du kanske installera SP3 MUI Pack-uppdateringen. Gör så här:
  1. Återställa engelska nationella inställningar och språkinställningar.
  2. Ta bort alla MUI-paket från datorn och starta om datorn.
  3. Installera MUI-paketet målspråk.
  4. Ange nationella inställningar och språkinställningar till målspråk.
  5. Logga ut och logga sedan in så att ändringarna börjar gälla.
  6. Installera KB942766.
  7. Starta om om det behövs.
 • Inte tillräckligt med diskutrymme för att installera SP3-uppdateringen för WEPOS och WinFLP

  956894 Du får felmeddelanden om det finns tillräckligt mycket ledigt diskutrymme på systemenheten för att installera paketet för Windows XP Service Pack 3
  Enligt artikel 956894 i Microsoft Knowledge Base beskrivs om det finns tillräckligt med utrymme på systemenheten, kan du använda en flyttbar enhet för att installera SP3-uppdateringen för WEPOS och WinFLP paketet. Gör folow här:
  1. Hämta Service Pack 3 för Windows Embedded for Point of Service- och Windows Fundamentals for Legacy PCs-uppdateringspaketet. Sedan kopiera den till en tom flyttbar enhet såsom en USB-flashenhet (UFD).

   Obs! Kontrollera att den flyttbara medieenheten kan innehålla minst 2 GB data.
  2. Klicka på Start, klicka på Kör, typ cmd i den Öppna rutan och tryck på RETUR.
  3. Byt till katalogen USB-flash med hjälp av följande kommando och sedan trycka på RETUR:
   Enhetsbeteckning:

   Obs! Enhetsbeteckning är en platshållare som representerar enhetsbokstaven för USB-flash-enhet.
  4. Skapa en ny mapp som heter SP3Files med hjälp av följande kommando och sedan trycka på RETUR:
   MD SP3Files
  5. Hämta installationspaketet för SP3 till mappen SP3Files med hjälp av följande kommando och sedan trycka på RETUR:
   WindowsXP-KB958255-ENU.exe/extract:Enhetsbeteckning: \SP3Files
  6. Ändra till den Enhetsbeteckning: \SP3Files\i386\Update-mappen med hjälp av följande kommando och sedan trycka på RETUR:
   CD: n Enhetsbeteckning: \SP3Files\i386\Update.
  7. Kör installationspaketet SP3 med hjälp av följande kommando och sedan trycka på RETUR:
   Update.exe-/nobackup

   Obs! Den /nobackup Inaktiverar alternativet Skapa säkerhetskopior av filer på systemenheten.

  Obs! Kontrollera att du säkerhetskopierar befintliga WEPOS eller WinFLP installationen innan du utför följande procedur. Om du installerar SP3-uppdateringen för WEPOS eller WinFLP och du väljer att inte skapa en säkerhetskopia, skapas ingen Arkiv av filen på systemenheten.

  När du har installerat SP3-paketet, föra in USB-flash-enheten som innehåller installationsfilerna för SP3 eller kopiera mappen SP3Files till en annan plats. Du kan behöva dessa installationsfiler så att Windows Filskydd kan återställa en skadad SP3-fil på datorn när du installerar SP3-paketet.

  Om du kopierar mappen SP3Files till en annan plats, se till att redigera registret så att den innehåller rätt plats.
 • Kända fel

  949388 Installationen av Windows XP Service Pack 3 misslyckas med ett felmeddelande och följande fel loggas i installationsloggen för service pack: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"
  Problem 1
  Felmeddelande

  Uppdateringen kräver att datorn ska vara på växelström.
  Orsak

  Det här felet uppstår om du försöker installera service Pack-versionen när datorn körs med batteri. Denna kontroll utförs för att undanröja risken för att uppdateringen ska misslyckas på grund av att batteriet tar slut under installationen.

  Lösning

  Ansluta datorn till en växelström som ett eluttag. Mer information om strömförsörjningskraven för datorn kontaktar du datortillverkaren.

  Problem 2
  Felmeddelande

  Installationen av Service Pack 3 har avbrutits eftersom Microsoft Shared Computer Toolkit för Windows XP inte är kompatibel med den här versionen av Windows. Innan du fortsätter måste du: 1) Avinstallera Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (Valfritt) Installera Windows SteadyState, den nya versionen av Microsoft Shared Computer Toolkit. Gå till sidan för delad åtkomst på Microsofts webbplats för mer detaljerad information.
  Orsak

  Det här felet uppstår om du försöker installera Service Pack-uppdateringen på en dator där "Microsoft Shared Computer Toolkit för Windows XP" redan är installerat. Den här versionen av verktyget är inkompatibel med Windows XP SP3.

  Lösning

  Avinstallera Microsoft Shared Computer Toolkit. Gör så här:
  1. Klicka på Start , klicka på På Kontrollpanelen, och klicka sedan på Lägga till eller ta bort program.
  2. Klicka på Microsoft Shared Computer Toolkit , och klicka sedan på Ta bort.
  3. När programmet tas bort kan du installera Windows XP SP3.
  Om du vill att funktionerna för Microsoft Shared Computer Toolkit kan du installera Windows SteadyState. Detta är den senaste versionen av verktyget.

  Problem 3
  Felmeddelande

  Installationen av Service Pack 3 har avbrutits eftersom det inte går att installera Windows XP SP3 över RDP 6.0 MUI PACK (uppdatering för Windows XP (KB925877)). Innan du fortsätter måste du avinstallera KB925877.
  Orsak

  Det här felet uppstår om "uppdatering för Windows XP (KB925877)" på datorn. Uppdateringen innehåller Multilingual User Interface Pack (MUI) för Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Det här MUI-paketet är inkompatibel med Windows XP SP3. Lösning

  Använd den Lägga till eller ta bort program objekt att avinstallera "Uppdatering för Windows XP (KB925877)". Uppdateringen innehåller Multilingual User Interface Pack (MUI) för Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Gör så här:
  1. Klicka på Start , klicka på På Kontrollpanelen , och klicka sedan på Lägga till eller ta bort program.
  2. Markera den Visa uppdateringar kryssrutan längst upp på sidan.
  3. Klicka på Uppdatering för Windows XP (KB925877), och klicka sedan på Ta bort.
  4. När uppdatering KB925877 har tagits bort kan du installera Windows XP SP3.
  När du försöker installera någon av WEPOS eller WinFLP viss QFE länkade till det här avsnittet när SP3 är installerat
  Problem 4
  Felmeddelande

  Installationsprogrammet har upptäckt att Service Pack-versionen av det här systemet är nyare än den uppdatering som du använder. Det finns ingen anledning att installera den här uppdateringen.
  Det här problemet uppstår när du försöker installera någon WEPOS eller WinFLP viss QFE som nämns i "förinstallationskrav" avsnitt efter SP3-uppdateringen för WEPOS och WinFLP installerades.

  Du måste installera alla nödvändiga WEPOS eller uppdatera WinFLP uppdateringar innan du installerar SP3.
  Problem 5
  Felmeddelande

  Det går inte att hitta den angivna filen.
  Du får felmeddelandet när du loggar in WinFLP första gången efter SP3 installeras visas felmeddelandet i Kommandotolkens fönster.

  Obs! Detta är ett känt problem som inte påverkar systemet eller installationen.
 • Sysprep-kraven när det används med SP3 för WEPOS

  Om du vill använda Sysprep i WEPOS system med SP3 WEPOS, gör du följande:

  Obs! Den här processen krävs om Sysprep ska användas med det här systemet. Om den inte används, KB903936-uppdateringen är onödiga.
  1. För att köra miniinstallationen eller den Microsoft av OOBE (Box Experience) utan fel, måste du installera följande valfria komponenter när du installerar WEPOS första gången:
   • Ytterligare stöd för drivrutiner
   • Lokala hanteringsverktyg
   • Management client Support
   • Ytterligare teckensnitt
   • Ytterligare CodePage-Support
   • Ytterligare indataenheter
  2. Installera uppdateringen KB903936. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   903936KORRIGERA: Sysprep.exe kan inte använda för att skapa en avbildning av en dator som kör Microsoft Windows Embedded for Point of Service
   Obs! Den här uppdateringen måste installeras före SP3.
  3. Installera Service Pack 3-uppdateringen för WEPOS.
  4. Installera de senaste säkerhetsuppdateringarna för post SP3.
  5. Installera alla drivrutiner som krävs.
  6. Skapa en tom fil som heter 8514oemr.fon med hjälp av anteckningar och placera den i katalogen %SystemRoot%\Font.
  7. Om kbdbhc.dll inte finns, skapa en fil som heter kbdbhc.dll och placera den i %SystemRoot%\System32 katalog.

   Obs! En tom textfil som skapats i Notepad fungerar.
  8. Förutom KB903936 uppdateringen måste du lägga till följande information i avsnittet [Unattended] i varje Sysprep.inf-fil som du skapar:
   InstallFilesPath = c:\windows\fonts
   InstallFilesPath = c:\windows\system32
   Om du inte gör detta kan du få två "hittar inte filen" (eller liknande) felmeddelanden när du kör miniinstallationsprogrammet eller Microsoft Out of Box Experience.
Ytterligare information
Följande information tillhandahålls för Service Pack 3 för Windows XP Professional. Eftersom WEPOS och WinFLP innehåller delmängder av identiska binärfiler i Windows XP Professional, gäller informationen om binärfilerna finns på systemet WEPOS eller WinFLP. Eftersom anpassningen är aktiverat på både WEPOS och WinFLP installationer, beskrivs inga slutgiltiga uppsättning skillnader.

Obs! Om det finns en skillnad i information, ersätter annan information i det här dokumentet.
 • 947309 Vissa tredjepartsprogram uppleva en förändring i funktion efter installation av Windows XP Service Pack 3
 • 953356 Felmeddelande efter uppgradering av en dator som använder en processor som inte har en Intel-processor till Windows XP Service Pack 2 eller Windows XP Service Pack 3: "STOP: 0x0000007E"
 • 936929 Information om Windows XP Service Pack 3
 • 950717 Åtgärder före installation av Windows XP Service Pack 3
 • 952287 Ett program som använder ADO-gränssnittet kan fungera felaktigt, eller förlust av data som kan uppstå när programmet ansluter till SQL Server i Windows Vista, Windows XP eller Windows Server 2008

Mer information för avancerade användare

Viktig information om Windows XP SP3 finns här Microsoft-webbplats
Den här informationen omfattar följande:
 • Innan du installerar SP3-uppdateringen för WEPOS och WinFLP
 • Översikt över Windows XP SP3
 • Viktiga ändringar i Windows XP SP3
Obs! Detta gäller för SP3-uppdateringen för WEPOS och WinFLP med följande undantag:
 • Finns inte i WEPOS eller WinFLP binärfiler eller teknik.
 • Binärfiler eller teknik installeras inte som en del av bilden WEPOS eller WinFLP.
Om något av följande är sant kommer binärfiler eller teknik inte installeras eller uppdateras i SP3-uppdateringen.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 958255 – senaste granskning 05/08/2013 09:01:00 – revision: 1.0

Windows Fundamentals for Legacy PCs

 • kbsurveynew kbinfo kbmt KB958255 KbMtsv
Feedback