Säkerhetskopiering av Hyper-V virtuella maskiner från den överordnade partitionen på en dator med Windows Server 2008 genom att använda Windows Server Backup

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 958662
Beskrivning av problemet
Den här artikeln beskrivs hur du säkerhetskopierar Hyper-V virtuella maskiner från den överordnade partitionen på en dator med Windows Server 2008 genom att använda Windows Server Backup.

Om du vill säkerhetskopiera Hyper-V virtuella maskiner från den överordnade partitionen på Windows Server 2008 genom att använda Windows Server Backup, måste du registrera Microsoft Hyper-V VSS-skrivare med Windows Server Backup.

Om du vill ha oss registrera Microsoft Hyper-V VSS-skrivare med Windows Server Backup för att gå till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill registrera Microsoft Hyper-V VSS-skrivare med Windows Server Backup själv, gå till den "Jag löser det själv"avsnittet.
Lös det åt mig
Klicka på åtgärdaknappen eller länken om du vill registrera Microsoft Hyper-V VSS-skrivare med Windows Server Backup automatiskt. Klicka på Köri dialogrutan Filhämtningoch följ anvisningarna i Fix it-guiden.

Observera den här guiden kan vara på engelska. men fungerar den automatiska korrigeringsfilen även för andra språkversioner av Windows.

Obs om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till den "Löstes problemet?"avsnittet.

Jag löser det själv
Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Gör så här om du vill registrera Hyper-V VSS-skrivare med Windows Server Backup:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 3. Högerklicka på CurrentVersion, peka på Nyttoch klicka sedan på nyckel.
 4. Typ WindowsServerBackup, och tryck sedan på RETUR.
 5. Högerklicka på WindowsServerBackup, peka på Nyttoch klicka sedan på nyckel.
 6. Typ Application Support, och tryck sedan på RETUR.
 7. Högerklicka på Application Support, peka på Nyttoch klicka sedan på nyckel.
 8. Typ {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}, och tryck sedan på RETUR.
 9. Högerklicka på {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}, peka på Nyttoch klicka sedan på Strängvärde.
 10. Typ Program-ID, och tryck sedan på RETUR.
 11. Högerklicka på Program-IDoch klicka sedan på Ändra.
 12. Skriv i rutan dataHyper-V, och klicka sedan på OK.
 13. Klicka på AvslutaArkiv -menyn.
Löstes problemet?
Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.
Mer information om Hyper-V virtuell maskin säkerhetskopior

Säkerhetskopiera virtuella datorer med Windows Server Backup

 • När du gör en säkerhetskopia av de virtuella datorerna måste du säkerhetskopiera alla volymer som värd för filer för den virtuella datorn, inklusive InitialStore.xml (i C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V som standard) och den volym som innehåller XML-filerna VHD(s) och konfiguration. Till exempel om konfigurationsfiler för virtuell dator lagras på volymen D: virtuell dator virtuell hårddisk (VHD) filer lagras på volym E: och InitialStore.xml-fil som lagras på volymen C:, måste du säkerhetskopiera C:, D: och E: volymer.
 • Virtuella datorer som inte har installerat integreringstjänsterna placeras i sparade tillståndet när VSS-ögonblicksbilder skapas.
 • Virtuella maskiner som kör operativsystem som inte stöder VSS, till exempel Microsoft Windows 2000 eller Windows XP, placeras i ett sparat tillstånd medan VSS-ögonblicksbilder skapas.
 • Virtuella datorer med dynamiska diskar (inte dynamiskt expanderande) måste säkerhetskopieras offline.
Obs: Windows Server Backup stöder inte säkerhetskopiering av Hyper-V virtuella maskiner på klusterdelade volymer (CSV-volymer).

Återställa virtuella datorer med Windows Server Backup

Så här återställer du de virtuella datorerna:
 1. Starta Windows Serverbackup i Administrationsverktyg.
 2. Klicka på Återställåtgärder -menyn.
 3. Markera den server som du vill återställa data från och klicka sedan på Nästa.
 4. Välj datum och tid som du vill återställa och klicka sedan på Nästa.
 5. Välj typ av återställning av program och klicka sedan på Nästa.
 6. Markera Hyper-Voch klicka sedan på Nästa.
 7. Välj plats för återställning och klicka sedan på Nästa.
 8. Klicka på Återställ om du vill starta återställningen.
Obs! Alla volymer som värd för filer för den virtuella datorn återställs. Enskilda virtuella datorer kan inte återställas genom att använda Windows Server Backup.

Virtuella maskiner som innehåller två eller flera ögonblicksbilder kommer inte att återställas. Lös problemet så här:
 1. Starta Hyper-V-hanteraren i Administrationsverktyg.
 2. Ta bort den virtuella dator som inte har återställts.
 3. Starta Windows Serverbackup i Administrationsverktyg.
 4. Klicka på Återställåtgärder -menyn.
 5. Markera den server som du vill återställa data från och klicka sedan på Nästa.
 6. Välj datum och tid som du vill återställa och klicka sedan på Nästa.
 7. Välj typ av återställning av filer och mappar och klicka sedan på Nästa.
 8. Välj den katalog där ögonblicksbilderna lagras och klicka sedan på Nästa.

  Obs! Ögonblicksbilder finns i följande katalog:
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots
 9. Välj den plats där ögonblicksbilderna ska återställas och klicka sedan på Nästa.
 10. Klicka på Återställ om du vill starta återställningen.
 11. När återställningen är klar kan du utföra en annan återställning. Dock använda typ av återställning av program och välj Hyper-V för att korrekt återställa virtuella datorer.
Hyper-V fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 958662 – senaste granskning 10/10/2013 08:48:00 – revision: 4.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbhyperv kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbbackup kbexpertiseinter kbinfo kbhowto kbmt KB958662 KbMtsv
Feedback