Felmeddelande när du försöker använda gata & resor eller MapPoint: "Det gick inte att hämta information om konstruktion för vägar"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 958844
Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Se till att du säkerhetskopierar registret innan du ändrar den. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Felmeddelande
När du försöker använda Microsoft Streets & Trips eller MapPoint kan du få ett felmeddelande av följande slag:
Det gick inte att hämta information om konstruktion för vägar. Försök att hämta nya konstruktion informationen igen senare

Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.
Lös det åt mig (för gator & Trips 2008 endast)
Om du vill lösa problemet automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet . Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Obs! Den här guiden kan vara på engelska. men fungerar den automatiska korrigeringsfilen även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en CD och sedan kan du köra den på rätt dator.

Du kan kontrollera om problemet har lösts genom att gå till den "Detta löser problemet"avsnittet.
Jag löser det själv
Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Se till att du säkerhetskopierar registret innan du ändrar den. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Använd någon av följande metoder för att lösa problemet.

Metod 1: Hämta och kör filen ST08 ConstructionPatch.reg om du vill lägga till värden som saknas.

Besök följande Microsoft-webbplats för att hämta och köra filen ST08 ConstructionPatch.reg:

Metod 2: Redigera manuellt om du vill lägga till värden som saknas i Windows-registret.

 1. Om du kör Windows XP eller en tidigare version, klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.

  Om du kör Windows Vista, klickar du på Start, Skriv regedit i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Regedit i listan program .
 2. Leta upp och klicka på följande undernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Automap\15.0\USA
 3. Klicka på Nyttoch sedan på SträngvärdeRedigera -menyn.
 4. Ersätt nytt värde med ConstructionFileSite.

  Obs! Tänk på att det finns inga blanksteg i ConstructionFileSite.
 5. Dubbelklicka på ConstructionFileSiteoch Skriv in följande som värdedata:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129215
 6. Klicka på OKoch avsluta Registereditorn.
Du kan kontrollera om problemet har lösts genom att gå till den "Detta löser problemet"avsnittet.
Detta löser problemet?
Kontrollera om problemet är löst. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår kan du Kontakta support.

Gator & Trips 2009 och MapPoint 2009: redigera registret

Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan leda till att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Om du kör Windows XP eller en tidigare version av Windows, klicka på Start, klicka på Köroch skriv regedit.

  Klicka på Starta om du kör Windows VistaStart-knappen, Skriv regedit i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Regedit i de program<b00> </b00> lista.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  Gator och resor
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Automap\16.0\USA


  MapPoint
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Mappoint\16.0\USA
 3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på Strängvärde.
 4. Ersätt "Nytt värde" med ConstructionFileSite.

  Obs! Det finns inga blanksteg i ConstructionFileSite.
 5. Dubbelklicka på ConstructionFileSiteoch ange sedan följande text som Värdedata :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91188&clcid=0x409
 6. Klicka på OKoch avsluta Registereditorn.
fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 958844 – senaste granskning 11/18/2013 09:05:00 – revision: 5.0

Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2009, Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator, Microsoft MapPoint 2009 North America, Microsoft Streets & Trips 2008, Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time, Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator

 • dftsdahomeportal kbfixme kbmsifixme kbenduser kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB958844 KbMtsv
Feedback