Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av uppdatering 12.1.5 för Microsoft Office 2008 för Mac

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinerna MS08-072 och MS08-074 med all relevant information om säkerhetsuppdateringarna för Microsoft Office 2008 för Mac. Du hittar hela säkerhetsbulletinerna på följande Microsoft-webbplatser:
Information om uppdateringen
Uppdatering 12.1.5 för Office 2008 för Mac innehåller flera förbättringar av säkerhet, stabilitet, tillförlitlighet och prestanda. Dessutom ingår korrigeringar för säkerhetsproblem som en angripare kan utnyttja för att skriva över innehållet i en dators minne med hjälp av skadlig kod.

Förbättringar som ingår i uppdateringen

Uppdatering 12.1.5 för Office 2008 för Mac innehåller följande förbättringar:

Förbättringar av alla Microsoft Office 2008 för Mac-program

 • Ökad säkerhet
  Genom uppdateringen åtgärdas säkerhetsproblem i Office 2008 för Mac som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med skadlig kod. Mer information finns i säkerhetsbulletinen ovan.
 • Bättre stabilitet
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Office 2008-program plötsligt stängs när de öppnas eller används.
 • Bättre prestanda vid inmatning i Excel och PowerPoint
  Den här uppdateringen ger bättre inmatningsprestanda i Excel och PowerPoint, när dokument från en nätverksresurs eller en delad mapp på en virtuell dator visas i listan över nyligen använda filer.

Förbättringar av Microsoft Word 2008 för Mac

 • Bättre formatering av dokument som sparas i Word 97-2004-format. Genom den här uppdateringen åtgärdas vissa formateringsproblem som uppstår när ett Word-dokument sparas i Word 97-2004-format och sedan öppnas igen i Word 2003 för Windows.

Förbättringar av Microsoft Excel 2008 för Mac

 • Bättre tillförlitlighet vid beräkningar
  Genom den här uppdateringen åtgärdas följande beräkningsproblem:
  • Funktionerna SUMMA.OMF och MEDEL.OMF kan ge fel resultat om celler i summan eller medelområdet innehåller formler som beräknas till text.
  • Funktionen XIRR kan ge en felaktig beräkning när funktionen refererar till oberäknade celler.
  • Funktionerna MEDEL.OM och MEDEL.OMF ger fel resultat om minst en cell i medelområdet är resultatet av en formel.
  • Beräkningsordningen läses inte in på rätt sätt när vissa filer i öppet XML-format eller Binär Excel-arbetsboksfiler öppnas. Detta kan ge fel resultat.
  • Funktionerna BIN.TILL.OKT, BIN.TILL.HEX, OKT.TILL.BIN, OKT.TILL.HEX, DEC.TILL.BIN, DEC.TILL.OKT, DEC.TILL.HEX, HEX.TILL.BIN och HEX.TILL.OKT returnerar felmeddelandet #OGILTIGT! när 0 används som talargument och inget antalsargument anges.
 • Bättre tillförlitlighet vid inklistring av bilder från Excel-kalkylblad till PowerPoint eller Word-dokument
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att alternativen Klistra in som bildobjekt eller Klistra in som PDF inte fungerar när de används för att klistra in ett Excel-kalkylblad i Word eller PowerPoint. Dessutom åtgärdas ett problem som uppstår när bildurklipp dras till skrivbordet från Excel.
 • Bättre stabilitet vid sortering av objekt i en pivottabell
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som kan medföra att Excel plötsligt stängs när pivottabellobjekt sorteras i stigande eller fallande ordning.
 • Bättre stabilitet vid borttagning av en rad eller kolumn från en arbetsbok som innehåller matrisdefinierade formler
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som kan medföra att Excel kraschar eller oväntat stängs, när en rad eller kolumn infogas eller tas bort i en arbetsbok i öppet XML-format eller Binär Excel-arbetsbok-format, som innehåller matrisdefinierade formler.

Förbättringar av Microsoft Entourage 2008 för Mac

 • Tidszonsinformationen har uppdaterats.
  Den här uppdateringen ger uppdaterad tidszonsinformation.

Tidigare utgivna korrigeringar som medföljer uppdateringen

Den här uppdateringen innehåller samtliga korrigeringar som ingår i uppdatering 12.1.1 av Office 2008 för Mac eller senare uppdateringar. Om du vill veta mer om vilka korrigeringar som ingår i tidigare uppdateringar, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
953822 Beskrivning av uppdatering 12.1.1 för Microsoft Office 2008 för Mac
956344 Beskrivning av uppdatering 12.1.2 för Microsoft Office 2008 för Mac
958267 Beskrivning av uppdatering 12.1.3 för Microsoft Office 2008 för Mac
Mer information om förbättringar i uppdatering 12.1.4 för Microsoft Office 2008 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information

Förutsättningar

Innan du installerar uppdatering 12.1.5 för Office 2008 för Mac, kontrollerar du att Mac OS X 10.4.9 (Tiger) eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.

Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Någon av följande uppdateringar måste dessutom vara installerad på datorn innan du installerar uppdatering 12.1.5 för Office 2008 för Mac:
 • Uppdatering 12.1.0 för Microsoft Office 2008 för Mac
 • Uppdatering 12.1.1 för Microsoft Office 2008 för Mac
 • Uppdatering 12.1.2 för Microsoft Office 2008 för Mac
 • Uppdatering 12.1.3 för Microsoft Office 2008 för Mac
 • Uppdatering 12.1.4 för Microsoft Office 2008 för Mac
Så här kontrollerar du att en av dessa uppdateringar är installerad:
 1. Klicka på Program-menyn.
 2. Öppna Microsoft Office 2008-mappen och sedan valfritt Office-program (till exempel Word).
 3. Word-menyn klickar du på Om Word.
 4. I dialogrutan Om Word kontrollerar du versionsnumret intill Senast installerade uppdateringen.

Så här hämtar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta uppdateringspaket 12.1.5 för Microsoft Office 2008 för Mac nu.

Utgivningsdatum: 9 december 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdaterade filer

Om du vill se en fullständig lista med filer som läggs till eller ändras genom den här uppdateringen, dubbelklickar du på installationsprogrammet för uppdateringen och klickar sedan på Visa filerArkiv-menyn.

Obs!

 • Uppdatering 12.1.5 för Office 2008 för Mac är även tillgänglig från Microsoft AutoUpdate. Detta är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella.

  Om du vill använda AutoUpdate startar du först ett Microsoft Office-program. Klicka sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.

  Mer information om resurser för Office 2008 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Egenskaper

Artikel-id: 960401 – senaste granskning 01/16/2015 17:57:59 – revision: 2.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB960401
Feedback