Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativt uppdateringspaket 3 för SQL Server 2008

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 960484
INTRODUKTION
Kumulativ uppdatering 3 innehåller snabbkorrigeringar för Microsoft SQL Server 2008-problem som har åtgärdats sedan utgivningen av SQL Server 2008.

Obs! Den här versionen av kumulativt uppdateringspaket är också känd som bygger 10.00.1787.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
956909 SQL Server 2008-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2008 servicepack 1 (SP1).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2008 visas nu på flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa Samlingsuppdatering 3 för SQL Server 2008

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2008 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem

När du har installerat den här kumulativa uppdateringen kan det uppstå ett problem när du försöker använda SQL Server Analysis Service. Mer information om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
975783 KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du kör en MDX-fråga mot en dimension som har ett överordnat/underordnat förhållande och använder den unära operatorn efter installation av den kumulativa uppdateringen 3 för SQL Server 2005 Analysis Services-S975783

SQL Server 2008 snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa uppdatering 3 för SQL Server 2008

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
263002958760KORRIGERA: Problem kan uppstå när du försöker Expandera noden databaser i SQL Server Management Studio eller sp_spaceused lagrad procedur tar lång tid att köra SQL Server 2008
263017958940KORRIGERA: Disk-i/o-användning-diagram och nätverksanvändning diagrammet innehåller felaktiga data när du vill visa rapporten aktivitetshistorik för Server i SQL Server 2008
262998958947FIX: När du kör flera fulltextsökning frågor parallellt i SQL Server 2008 frågor tar mycket längre tid att avsluta än om du kör dem i tur och ordning
263209; 263229959893KORRIGERA: Vissa ändringar kan inte replikeras till prenumeranter på rätt sätt i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 när summan av parametrarna som överskrider 2,100
263228960283KORRIGERA: Ett dödläge scenario kan uppstå när du använder tabellen variabler i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
263221960542FIX: När du kör instruktionen ändra UTLÖSAREN för en utlösare i en kopplingspublikation i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 en ändring inte replikeras till prenumerationsdatabas
263227960543KORRIGERA: X 64-versionen av SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 kan sluta svara när du utför en säkerhetskopiering
263217960562KORRIGERING: Felmeddelande när du kör två MDX-frågor på olika anslutningar samtidigt i SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services: "transaktionsfel: Lås åtgärden avslutats misslyckades på grund av dödläge"
263218960566KORRIGERA: Diagram över en gruv-modell är tom när du bläddrar gruvdrift modell i Excel 2007 genom att använda Microsoft SQL Server 2008 Data Mining-tillägg för Microsoft Excel
263220960571KORRIGERA: Distribution Agent misslyckas när du utför DML-operationer i en artikel i publikationen och en samtidig ögonblicksbild skapas i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
263090960573KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker skapa en avisering för WMI-händelser med hjälp av sp_add_alert lagrad procedur i SQL Server 2008: "@wmi_query kunde inte utföras i @wmi_namespace som"
263222960574KORRIGERING: Felmeddelande när du kör agenter för en Transaktionsreplikering som använder en Oracle 11g publisher i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008: "meddelande 21613, nivå 16, tillstånd 1, proceduren sp_IHsyncmetadata linje 223"
263223960575KORRIGERA: Vissa DML-satser som ska inte replikeras replikeras till prenumeranter när du replikerar en körning av en lagrad procedur i en Transaktionsreplikering i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
263097960770KORRIGERING: Felmeddelande 605 och fel 824 när du kör en fråga som infogar data i en temporär tabell i SQL Server 2008
263106960771KORRIGERA: Vissa attribut av en kapslad tabell visas inte i en SQL Server 2008 Data Mining modell när datakällan är en kub
263096960864KORRIGERING: Felmeddelande när du visar en datamodell för gruvdrift i gruvdrift modell Viewer i SQL Server 2008 Analysis Services: "undantag has been thrown by the target of an invocation.Objektet har redan lagts till"
263211960996FIX: När du använder en ReportViewer-kontroll för att visa en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport som innehåller två sidor, formateringen för den andra sidan går förlorad
267583961094KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker ansluta till en kub med ett användarkonto som tillhör flera databasroller i SQL Server 2008 Analysis Services: "två uppsättningar som har angetts i funktionen har olika dimensionalitet"
263105961126KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en underhållsplan i SQL Server 2008: "Verktyget SQL Server kör paketet kräver Integration Services ska installeras"
263202961271KORRIGERA: I en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport som innehåller flera nivåer, vissa objekt försvinner när du döljer ett annat objekt
263087961272Åtgärda: En underhållsplan som innehåller en återskapa indexet aktiviteten tar mycket längre tid än väntat att köra SQL Server 2008
263094961283KORRIGERA: Ett åtkomstfel kan uppstå när du kör en fråga som använder en plan för parallell körning i SQL Server 2008
263115961323KORRIGERA: Minnesanvändningen ökar gradvis när du ofta säkerhetskopiera eller återställa en databas i SQL Server 2008
262980961359KORRIGERING: Du får ett felmeddelande när du försöker tolka XML-data i SQL Server 2008
263141961360KORRIGERA: Sidnumren kan vara hårdkodad i sidorna när du exporterar en rapport till Excel-format i SQL Server 2008
263100961393FIX: När du skriver ut en rapport med hjälp av funktionen för utskrift av SQL Server 2008 Reporting Services Client-Side avståndet är för litet eller för stort
263207961481KORRIGERING: En specifikation för granskning av databasen är inställd på sysrowsets objekt i stället för de schemaobjekt som du angett i SQL Server Management Studio i SQL Server 2008
263122961699KORRIGERING: Felmeddelande när du utför en partition utskrift i SQL Server 2008 Analysis Services: "Detected inkonsekvens mellan användaren definiera segment och identifierade segment av partition"

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation för kumulativ uppdatering

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken Tidszon i Datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

32-bitars version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2007.100.1787.075,09608-Jan-200921:20x 86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408-Jan-200921:20x 86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008-Jan-200921:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408-Jan-200921:20x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.0.1787.0149,35208-Jan-200922:34x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1787.0292,71208-Jan-200922:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808-Jan-200922:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,80008-Jan-200922:36x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008-Jan-200922:38x 86
Rdistcom.dll2007.100.1787.0649,06408-Jan-200923:01x 86
Replmerg.exe2007.100.1787.0341,33608-Jan-200923:01x 86
Snapshot.exe10.0.1787.013,16009-Jan-200900:09x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208-Jan-200922:16x 86
Sqlmergx.dll2007.100.1787.0192,85609-Jan-200900:10x 86
Sqlwep100.dll2007.100.1787.087,40009-Jan-200900:11x 86
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atxcore.dll2007.100.1787.026,47208-Jan-200921:01x 86
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1787.0134,48808-Jan-200921:06x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208-Jan-200922:16x 86
Sqlagent.exe2007.100.1787.0366,95209-Jan-200900:09x 86
Sqlos.dll2007.100.1787.014,68009-Jan-200900:10x 86
Sqlservr.exe2007.100.1787.041,003,35209-Jan-200900:10x 86
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.0.1787.0149,35208-Jan-200922:34x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008-Jan-200922:38x 86
Msgprox.dll2007.100.1787.0201,56008-Jan-200922:40x 86
Replprov.dll2007.100.1787.0575,32008-Jan-200923:01x 86
Replrec.dll2007.100.1787.0789,84808-Jan-200923:01x 86
Replsub.dll2007.100.1787.0410,45608-Jan-200923:01x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208-Jan-200922:16x 86
Svrenumapi100.dll2007.100.1787.0755,56009-Jan-200900:12x 86
Xmlsub.dll2007.100.1787.0192,34409-Jan-200900:14x 86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataprofileviewer.exe10.0.1787.0313,17608-Jan-200921:06x 86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408-Jan-200921:20x 86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008-Jan-200921:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408-Jan-200921:20x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.1787.05,920,61608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.0.1787.01,001,32008-Jan-200922:31x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.0.1787.05,928,80808-Jan-200922:31x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1787.04,233,04808-Jan-200922:31x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1787.0563,03208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.1787.0251,75208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1787.0284,50408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1787.0194,40808-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1787.0145,25608-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1787.04,339,54408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1787.091,99208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1787.0829,27208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1787.0100,20008-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1787.0243,56008-Jan-200922:33x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1787.0227,17608-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808-Jan-200922:36x 86
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608-Jan-200922:40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608-Jan-200922:40x 86
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408-Jan-200922:40x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1787.01,324,88808-Jan-200923:02x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208-Jan-200922:16x 86
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209-Jan-200900:09x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.1787.07,554,90409-Jan-200900:10x 86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809-Jan-200900:13x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608-Jan-200922:30x 86
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608-Jan-200922:40x 86
Msmdspdm.dll10.0.1787.0178,02408-Jan-200922:40x 86
Msmdsrv.exe10.0.1787.021,948,26408-Jan-200922:40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608-Jan-200922:40x 86
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408-Jan-200922:40x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208-Jan-200922:16x 86
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408-Jan-200921:20x 86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008-Jan-200921:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408-Jan-200921:20x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808-Jan-200922:36x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208-Jan-200922:16x 86
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209-Jan-200900:09x 86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809-Jan-200900:13x 86
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1787.0563,03208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.1787.0251,75208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1787.0284,50408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1787.0194,40808-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1787.0145,25608-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1787.04,339,54408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1787.091,99208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1787.0829,27208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1787.0100,20008-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1787.0243,56008-Jan-200922:33x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1787.0227,17608-Jan-200922:33x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608-Jan-200922:40x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1787.01,324,88808-Jan-200923:02x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.1787.01,104,21608-Jan-200923:02x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1787.01,902,42408-Jan-200923:02x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1787.01,607,51208-Jan-200923:02x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408-Jan-200923:54x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208-Jan-200922:16x 86
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Copydatabasewizard.exe10.0.1787.0661,33608-Jan-200921:05x 86
Dataprofileviewer.exe10.0.1787.0313,17608-Jan-200921:06x 86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408-Jan-200921:20x 86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008-Jan-200921:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408-Jan-200921:20x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1787.04,233,04808-Jan-200922:31x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1787.0292,71208-Jan-200922:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808-Jan-200922:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,80008-Jan-200922:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.1787.03,290,98408-Jan-200922:37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1787.0391,00008-Jan-200922:37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.0.1787.091,99208-Jan-200922:37x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlparser.dll10.0.1787.02,148,20008-Jan-200922:38x 86
Objectexplorer.dll10.0.1787.03,237,73608-Jan-200922:45x 86
Radlangsvc.dll10.0.1787.0120,66408-Jan-200923:00x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408-Jan-200923:54x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208-Jan-200922:16x 86
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209-Jan-200900:09x 86
Sqleditors.dll10.0.1787.01,222,48809-Jan-200900:09x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.1787.07,554,90409-Jan-200900:10x 86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809-Jan-200900:13x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2007.100.1787.0937,81608-Jan-200921:02x 86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408-Jan-200921:20x 86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008-Jan-200921:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408-Jan-200921:20x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.0.1787.0501,60808-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.1787.05,920,61608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.0.1787.01,001,32008-Jan-200922:31x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.0.1787.05,928,80808-Jan-200922:31x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.1787.0227,17608-Jan-200922:34x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.1766.01,303,57601-Okt-200802:17x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll10.0.1766.024,60001-Okt-200802:17x 86
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608-Jan-200922:40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608-Jan-200922:40x 86
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408-Jan-200922:40x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208-Jan-200922:16x 86
SQL Server 2008 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlncli10.dll2007.100.1787.02,456,92009-Jan-200900:10x 86
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208-Jan-200922:16x 86

x 64-baserad version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2007.100.1787.086,88808-Jan-200921:28x 64
Dtexec.exe2007.100.1787.064,87208-Jan-200921:28x 64
Dtslog.dll2007.100.1787.095,57608-Jan-200921:28x 64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.01,086,80808-Jan-200921:28x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,41608-Jan-200922:03x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.0.1787.0149,35208-Jan-200922:34x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1787.0292,71208-Jan-200922:04x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1787.0292,71208-Jan-200922:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808-Jan-200922:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,80008-Jan-200922:05x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2007.100.1787.01,939,28808-Jan-200922:06x 64
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008-Jan-200922:38x 86
Rdistcom.dll2007.100.1787.0787,28808-Jan-200922:21x 64
Replmerg.exe2007.100.1787.0408,40808-Jan-200922:21x 64
Snapshot.exe10.0.1787.013,14408-Jan-200923:05x 86
Snapshot.exe10.0.1787.013,16009-Jan-200900:09x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808-Jan-200921:55x 64
Sqlmergx.dll2007.100.1787.0229,20808-Jan-200923:06x 64
Sqlwep100.dll2007.100.1787.0116,56808-Jan-200923:07x 64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atxcore.dll2007.100.1787.030,55208-Jan-200921:19x 64
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1787.0254,82408-Jan-200921:21x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808-Jan-200921:55x 64
Sqlagent.exe2007.100.1787.0427,35208-Jan-200923:05x 64
Sqlos.dll2007.100.1787.015,19208-Jan-200923:06x 64
Sqlservr.exe2007.100.1787.057,592,15208-Jan-200923:07x 64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.0.1787.0149,33608-Jan-200922:04x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.0.1787.0149,35208-Jan-200922:34x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.1787.02,860,88808-Jan-200922:06x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.1787.0182,10408-Jan-200922:06x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,74408-Jan-200922:06x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008-Jan-200922:38x 86
Msgprox.dll2007.100.1787.0245,59208-Jan-200922:07x 64
Msgprox.dll2007.100.1787.0201,56008-Jan-200922:40x 86
Replprov.dll2007.100.1787.0727,38408-Jan-200922:21x 64
Replprov.dll2007.100.1787.0575,32008-Jan-200923:01x 86
Replrec.dll2007.100.1787.0976,72808-Jan-200922:21x 64
Replrec.dll2007.100.1787.0789,84808-Jan-200923:01x 86
Replsub.dll2007.100.1787.0491,86408-Jan-200922:21x 64
Replsub.dll2007.100.1787.0410,45608-Jan-200923:01x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808-Jan-200921:55x 64
Svrenumapi100.dll2007.100.1787.01,017,17608-Jan-200923:08x 64
Svrenumapi100.dll2007.100.1787.0755,56009-Jan-200900:12x 86
Xmlsub.dll2007.100.1787.0308,07208-Jan-200923:11x 64
Xmlsub.dll2007.100.1787.0192,34409-Jan-200900:14x 86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataprofileviewer.exe10.0.1787.0313,17608-Jan-200921:06x 86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408-Jan-200921:20x 86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008-Jan-200921:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408-Jan-200921:20x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.1787.05,920,61608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.0.1787.01,001,32008-Jan-200922:31x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.0.1787.05,928,80808-Jan-200922:31x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1787.04,233,04808-Jan-200922:31x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1787.0563,03208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.1787.0251,75208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1787.0284,50408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1787.0194,40808-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1787.0145,25608-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1787.04,339,54408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1787.091,99208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1787.0829,27208-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1787.0100,20008-Jan-200922:32x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1787.0243,56008-Jan-200922:33x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1787.0227,17608-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808-Jan-200922:36x 86
Msmdlocal.dll10.0.1787.044,448,60008-Jan-200922:07x 64
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608-Jan-200922:40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.012,331,35208-Jan-200922:08x 64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608-Jan-200922:40x 86
Msolap100.dll10.0.1787.08,152,40808-Jan-200922:08x 64
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408-Jan-200922:40x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1787.01,324,88808-Jan-200923:02x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808-Jan-200921:55x 64
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209-Jan-200900:09x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.1787.07,554,90409-Jan-200900:10x 86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809-Jan-200900:13x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608-Jan-200922:30x 86
Msmdlocal.dll10.0.1787.044,448,60008-Jan-200922:07x 64
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608-Jan-200922:40x 86
Msmdspdm.dll10.0.1787.0178,02408-Jan-200922:08x 86
Msmdsrv.exe10.0.1787.043,726,16808-Jan-200922:08x 64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.012,331,35208-Jan-200922:08x 64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608-Jan-200922:40x 86
Msolap100.dll10.0.1787.08,152,40808-Jan-200922:08x 64
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408-Jan-200922:40x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808-Jan-200921:55x 64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtexec.exe2007.100.1787.064,87208-Jan-200921:28x 64
Dtslog.dll2007.100.1787.095,57608-Jan-200921:28x 64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.01,086,80808-Jan-200921:28x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,41608-Jan-200922:03x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808-Jan-200922:36x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808-Jan-200921:55x 64
Sqldest.dll2007.100.1787.0264,53608-Jan-200923:06x 64
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0478,04008-Jan-200923:09x 64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1787.0563,04808-Jan-200922:02x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,92008-Jan-200922:02x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.1787.0251,73608-Jan-200922:02x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1787.0284,50408-Jan-200922:02x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1787.0194,39208-Jan-200922:02x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1787.0145,24008-Jan-200922:02x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1787.04,339,56008-Jan-200922:02x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1787.091,99208-Jan-200922:02x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1787.0829,28808-Jan-200922:02x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1787.0100,18408-Jan-200922:02x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1787.0243,56008-Jan-200922:02x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1787.0227,17608-Jan-200922:02x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.012,331,35208-Jan-200922:08x 64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1787.01,324,88808-Jan-200922:22x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.1787.02,042,71208-Jan-200922:22x 64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1787.01,902,42408-Jan-200922:22x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1787.01,607,51208-Jan-200922:22x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408-Jan-200923:54x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808-Jan-200921:55x 64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Copydatabasewizard.exe10.0.1787.0661,33608-Jan-200921:05x 86
Dataprofileviewer.exe10.0.1787.0313,17608-Jan-200921:06x 86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408-Jan-200921:20x 86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008-Jan-200921:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408-Jan-200921:20x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1787.04,233,04808-Jan-200922:31x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1787.0292,71208-Jan-200922:04x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1787.0292,71208-Jan-200922:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808-Jan-200922:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,80008-Jan-200922:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.1787.03,290,98408-Jan-200922:37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1787.0391,00008-Jan-200922:37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.0.1787.091,99208-Jan-200922:37x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlparser.dll10.0.1787.02,148,20008-Jan-200922:38x 86
Objectexplorer.dll10.0.1787.03,237,73608-Jan-200922:45x 86
Radlangsvc.dll10.0.1787.0120,66408-Jan-200923:00x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408-Jan-200923:54x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808-Jan-200921:55x 64
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209-Jan-200900:09x 86
Sqleditors.dll10.0.1787.01,222,48809-Jan-200900:09x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.1787.07,554,90409-Jan-200900:10x 86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809-Jan-200900:13x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2007.100.1787.0937,81608-Jan-200921:02x 86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408-Jan-200921:20x 86
Dtexec.exe2007.100.1787.064,87208-Jan-200921:28x 64
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008-Jan-200921:20x 86
Dtslog.dll2007.100.1787.095,57608-Jan-200921:28x 64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408-Jan-200921:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.01,086,80808-Jan-200921:28x 64
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.0.1787.0501,60808-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.1787.05,920,61608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.0.1787.01,001,32008-Jan-200922:31x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.0.1787.05,928,80808-Jan-200922:31x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,41608-Jan-200922:03x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.1787.0227,17608-Jan-200922:03x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.1766.01,303,57601-Okt-200811:20x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll10.0.1766.024,60001-Okt-200811:20x 86
Msmdlocal.dll10.0.1787.044,448,60008-Jan-200922:07x 64
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608-Jan-200922:40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.012,331,35208-Jan-200922:08x 64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608-Jan-200922:40x 86
Msolap100.dll10.0.1787.08,152,40808-Jan-200922:08x 64
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408-Jan-200922:40x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808-Jan-200921:55x 64
SQL Server 2008 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlncli10.dll2007.100.1787.03,155,80008-Jan-200923:06x 64
Sqlncli10.dll2007.100.1787.02,456,92009-Jan-200900:10x 86
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808-Jan-200921:55x 64

Version av Itanium-arkitektur

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2007.100.1787.0205,67208-Jan-200921:32IA-64
Dtexec.exe2007.100.1787.0154,98408-Jan-200921:32IA-64
Dtslog.dll2007.100.1787.0183,65608-Jan-200921:32IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.02,020,71208-Jan-200921:32IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:10x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.0.1787.0149,35208-Jan-200922:34x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1787.0292,69608-Jan-200922:12x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1787.0292,71208-Jan-200922:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808-Jan-200922:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,81608-Jan-200922:13x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2007.100.1787.02,656,61608-Jan-200922:14IA-64
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008-Jan-200922:38x 86
Rdistcom.dll2007.100.1787.01,829,72008-Jan-200922:31IA-64
Replmerg.exe2007.100.1787.0969,57608-Jan-200922:32IA-64
Snapshot.exe10.0.1787.013,14408-Jan-200923:20x 86
Snapshot.exe10.0.1787.013,16009-Jan-200900:09x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408-Jan-200922:02IA-64
Sqlmergx.dll2007.100.1787.0428,39208-Jan-200923:22IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.1787.0212,32808-Jan-200923:23IA-64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atxcore.dll2007.100.1787.059,22408-Jan-200921:24IA-64
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1787.0470,88808-Jan-200921:25IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408-Jan-200922:02IA-64
Sqlagent.exe2007.100.1787.01,200,98408-Jan-200923:21IA-64
Sqlos.dll2007.100.1787.022,36008-Jan-200923:22IA-64
Sqlservr.exe2007.100.1787.0110,899,56008-Jan-200923:23IA-64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.0.1787.0149,33608-Jan-200922:12x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.0.1787.0149,35208-Jan-200922:34x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408-Jan-200922:14x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.1787.0182,10408-Jan-200922:14x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,74408-Jan-200922:14x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008-Jan-200922:38x 86
Msgprox.dll2007.100.1787.0533,33608-Jan-200922:15IA-64
Msgprox.dll2007.100.1787.0201,56008-Jan-200922:40x 86
Replprov.dll2007.100.1787.01,640,79208-Jan-200922:32IA-64
Replprov.dll2007.100.1787.0575,32008-Jan-200923:01x 86
Replrec.dll2007.100.1787.02,124,12008-Jan-200922:32IA-64
Replrec.dll2007.100.1787.0789,84808-Jan-200923:01x 86
Replsub.dll2007.100.1787.01,111,89608-Jan-200922:32IA-64
Replsub.dll2007.100.1787.0410,45608-Jan-200923:01x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408-Jan-200922:02IA-64
Svrenumapi100.dll2007.100.1787.02,696,02408-Jan-200923:24IA-64
Svrenumapi100.dll2007.100.1787.0755,56009-Jan-200900:12x 86
Xmlsub.dll2007.100.1787.0558,95208-Jan-200923:26IA-64
Xmlsub.dll2007.100.1787.0192,34409-Jan-200900:14x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608-Jan-200922:30x 86
Msmdlocal.dll10.0.1787.057,503,59208-Jan-200922:16IA-64
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608-Jan-200922:40x 86
Msmdspdm.dll10.0.1787.0178,00808-Jan-200922:16x 86
Msmdsrv.exe10.0.1787.058,851,17608-Jan-200922:16IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.015,483,22408-Jan-200922:16IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608-Jan-200922:40x 86
Msolap100.dll10.0.1787.010,062,69608-Jan-200922:16IA-64
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408-Jan-200922:40x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408-Jan-200922:02IA-64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtexec.exe2007.100.1787.0154,98408-Jan-200921:32IA-64
Dtslog.dll2007.100.1787.0183,65608-Jan-200921:32IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.02,020,71208-Jan-200921:32IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:10x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808-Jan-200922:36x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408-Jan-200922:02IA-64
Sqldest.dll2007.100.1787.0602,96808-Jan-200923:21IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0941,92808-Jan-200923:25IA-64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1787.0563,04808-Jan-200922:09x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,92008-Jan-200922:09x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.1787.0251,73608-Jan-200922:09x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1787.0284,52008-Jan-200922:09x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1787.0194,39208-Jan-200922:09x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1787.0145,25608-Jan-200922:10x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1787.04,339,54408-Jan-200922:10x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1787.092,00808-Jan-200922:10x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1787.0829,27208-Jan-200922:10x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1787.0100,20008-Jan-200922:10x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1787.0243,54408-Jan-200922:10x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1787.0227,16008-Jan-200922:10x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.015,483,22408-Jan-200922:16IA-64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1787.01,324,88808-Jan-200922:32x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.1787.03,358,05608-Jan-200922:32IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1787.01,902,44008-Jan-200922:32x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1787.01,607,51208-Jan-200922:32x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408-Jan-200923:54x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408-Jan-200922:02IA-64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Copydatabasewizard.exe10.0.1787.0661,33608-Jan-200921:05x 86
Dataprofileviewer.exe10.0.1787.0313,17608-Jan-200921:06x 86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408-Jan-200921:20x 86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008-Jan-200921:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408-Jan-200921:20x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1787.04,233,04808-Jan-200922:31x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408-Jan-200922:32x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1787.0292,69608-Jan-200922:12x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.1787.0292,71208-Jan-200922:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808-Jan-200922:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,80008-Jan-200922:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.1787.03,290,98408-Jan-200922:37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1787.0391,00008-Jan-200922:37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.0.1787.091,99208-Jan-200922:37x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608-Jan-200922:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlparser.dll10.0.1787.02,148,20008-Jan-200922:38x 86
Objectexplorer.dll10.0.1787.03,237,73608-Jan-200922:45x 86
Radlangsvc.dll10.0.1787.0120,66408-Jan-200923:00x 86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408-Jan-200923:54x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408-Jan-200922:02IA-64
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209-Jan-200900:09x 86
Sqleditors.dll10.0.1787.01,222,48809-Jan-200900:09x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.1787.07,554,90409-Jan-200900:10x 86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809-Jan-200900:13x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2007.100.1787.0937,81608-Jan-200921:02x 86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408-Jan-200921:20x 86
Dtexec.exe2007.100.1787.0154,98408-Jan-200921:32IA-64
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008-Jan-200921:20x 86
Dtslog.dll2007.100.1787.0183,65608-Jan-200921:32IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408-Jan-200921:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.02,020,71208-Jan-200921:32IA-64
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.0.1787.0501,60808-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.1787.05,920,61608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608-Jan-200922:30x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.0.1787.01,001,32008-Jan-200922:31x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.0.1787.05,928,80808-Jan-200922:31x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:10x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208-Jan-200922:33x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.1787.0227,16008-Jan-200922:11x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.1766.01,303,57601-Okt-200809:16x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll10.0.1766.024,60001-Okt-200809:16x 86
Msmdlocal.dll10.0.1787.057,503,59208-Jan-200922:16IA-64
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608-Jan-200922:40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.015,483,22408-Jan-200922:16IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608-Jan-200922:40x 86
Msolap100.dll10.0.1787.010,062,69608-Jan-200922:16IA-64
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408-Jan-200922:40x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408-Jan-200922:02IA-64
SQL Server 2008 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlncli10.dll2007.100.1787.06,346,08808-Jan-200923:22IA-64
Sqlncli10.dll2007.100.1787.02,456,92009-Jan-200900:10x 86
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408-Jan-200922:02IA-64
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 960484 – senaste granskning 10/17/2013 09:03:00 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Community Technology Preview, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

  • kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbpubtypekc kbfix kbmt KB960484 KbMtsv
Feedback