Games for Windows – LIVE: När du installerar från klienten visas felmeddelandet: ”Det går inte att installera objektet (0x800B0003)”

Symptom
När du försöker hämta eller installera innehåll med Games for Windows – LIVE-klienten visas följande felmeddelande:
Det går inte att installera objektet (0x800B0003)
Obs! Det här felmeddelandet visas endast i Windows XP. Windows Vista innehåller den här uppdateringen och felet bör därför inte inträffa.
Orsak
Det går inte att installera programvarupaket eftersom funktionen WinVerifyTrust i Windows XP inte kan validera certifikat för stora signerade filer. Problemet inträffar vanligtvis om den signerade filen är större än 500 MB.
Saker Att Prova

Installera en uppdatering

Åtgärda problemet genom att manuellt installera lämplig uppdatering för din Windows-version.

Windows XP (x86) 32-bitarsversion

Gå till följande Microsoft-webbplats och installera uppdateringen för Windows XP (x86):

Windows XP (x64) 64-bitarsversion

Gå till följande Microsoft-webbplats och installera uppdateringen för Windows XP (x64):

Kontrollera Windows-version

Gå till följande Microsoft-webbplats om du vill kontrollera om din dator kör en 32-bitarsversion eller 64-bitarsversion av Windows-operativsystemet:
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 960554 – senaste granskning 07/14/2011 15:36:00 – revision: 1.0

  • dftsdahomeportal kbxbox360pacrimportal kbxbox360europeportal kbxbox360americasportal kbxboxts KB960554
Feedback