Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Menyfältet och verktygsfältet saknas i Internet Explorer i Windows Vista eller Windows XP, eller i Utforskaren i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln ersätter 555130.
Problem
Menyfältet och verktygsfältet saknas när du öppnar Windows Internet Explorer på en Windows XP-baserad dator eller en Windows Vista-baserad dator, eller när du öppnar Utforskaren på en Windows XP-baserad dator. I den här artikeln får du hjälp med att komma till rätta med problemet.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Lös det åt mig
Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Tack till MVP Doug Knox för hans medverkan i den här åtgärdsartikeln.

Gå nu till avsnittet Löste det här problemet?.
Jag löser det själv
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP
 1. Stäng alla fönster i Internet Explorer och Utforskaren i Windows.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 4. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
 5. Följ någon eller båda av följande anvisningar:
  • Utforskaren: Leta reda på undernyckeln Explorer i informationsfönstret och öppna den. Leta reda på värdet ITBarLayout. Högerklicka på värdet och klicka sedan på Ta bort.
  • Internet Explorer: Leta reda på undernyckeln WebBrowser i informationsfönstret och öppna den. Leta reda på värdet ITBarLayout. Högerklicka på värdet och klicka sedan på Ta bort.
 6. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
Gå nu till avsnittet Löste det här problemet?.
Löste det här problemet?
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår kan du prova med följande:
 1. Stäng alla fönster i Internet Explorer och Utforskaren i Windows.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 4. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser
 5. Leta reda på värdet ITBarLayout. Högerklicka på värdet och klicka sedan på Ta bort.
 6. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
Orsak
För Utforskaren och Internet Explorer beror problemet på ett eller flera skadade värden i Windows-registret.
Mer information
När du har åtgärdat problemet tas eventuella anpassningar av verktygsfältets layout bort, och verktygsfältet återställs till standardkonfigurationen.

I Windows XP Home kan du behöva återaktivera adressfältet i Utforskaren. Gör så här:
 1. Öppna Utforskaren.
 2. Högerklicka på ett tomt område i verktygsfältet eller menyfältet.
 3. Klicka på objektet i adressfältet.
fixit fix it
Egenskaper

Artikel-id: 962963 – senaste granskning 02/23/2010 11:34:48 – revision: 3.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

 • kbmsifixme kbfixme KB962963
Feedback