Menyfältet och verktygsfältet saknas i Internet Explorer i Windows Vista eller Windows XP eller i Windows Utforskaren i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 962963
Den här artikeln ersätter 555130.
Symptom
När du öppnar Windows Internet Explorer på en Windows XP-baserad dator eller en dator med Windows Vista eller Windows Explorer på en dator med Windows XP, kan se menyraden eller verktygsfältet, eller båda, saknas. Den här artikeln hjälper dig att lösa problemet.
Lösning

Metod 1

Om du använder Internet Explorer 9, klicka på ALT på tangentbordet och menyraden visas.

Om du använder Internet Explorer 7 eller Internet Explorer 8 finns på följande Microsoft-Website för mer information:

Metod 2

Om metod 1 inte fungerar, prova att trycka på F11 på tangentbordet eftersom Internet Explorer kan i helskärmsläge.

Metod 3

Om metod 2 inte fungerar, prova metoden nedan:
Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
 1. Stäng alla öppna Internet Explorer och Windows Explorer-fönster.
 2. Öppna Redigeraren för Register.
  • Windows Vista och Windows 7 klickar du på Start, Skriv regeditSök bland program och filer och klickar sedan på regedit.exe i program.
  • Formulär för Windows XP, klickar du påStart, och klicka sedan påKör, och klicka sedan påÖppnaskriver du regedit, och klicka sedan påOK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
 4. Använd en eller båda av följande åtgärder som passar din situation:
  • För Windows Explorer: Leta upp undernyckeln Explorer i informationsfönstret och öppna den. Leta upp värdet för ITBarLayout i informationsfönstret. Högerklicka på värdet och klicka sedan på Ta bort.
  • För Internet Explorer: Leta upp undernyckeln WebBrowser i informationsfönstret och öppna den. Leta upp värdet för ITBarLayout i informationsfönstret. Högerklicka på värdet och klicka sedan på Ta bort.
 5. Klicka på Avsluta för att avsluta Registereditorn på Arkiv -menyn.
Gå nu till den "Löstes problemet? "avsnitt.

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår kan du prova följande:
 1. Stäng alla öppna Internet Explorer och Windows Explorer-fönster.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. I rutan Öppna skriver du: regedit, och klicka sedan på OK.
 4. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser
 5. Leta upp värdet för ITBarLayout i informationsfönstret. Högerklicka på värdet och klicka sedan på Ta bort.
 6. Klicka på Avsluta för att avsluta Registereditorn på Arkiv -menyn.
Mer information
När du har åtgärdat problemet tas eventuella anpassningar av verktygsfältets layout och verktygsfältet återställs till standardkonfigurationen.

För Utforskaren kan i Windows XP Home Edition, du behöva återaktivera adressfältet i Utforskaren. Gör så här:
 1. Öppna Windows Explorer.
 2. Högerklicka på ett tomt område i verktygsfältet eller menyraden
 3. Klicka på objektet i Adressfältet .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 962963 – senaste granskning 08/05/2016 08:51:00 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

 • kbcip kbmt KB962963 KbMtsv
Feedback