Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MSDE 2000-säkerhetsuppdateringar installeras inte som de ska när du installerar UDDI-tjänster i Windows Server 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du installerar UDDI-tjänster (Universal Description, Discovery, and Integration) i Windows Server 2003 kan det hända att säkerhetsuppdateringarna för Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) inte installeras som väntat när du besöker Windows Update. Problemet kan uppstå även om du väljer att installera MSDE 2000-uppdateringarna automatiskt. När problemet uppstår visas uppdateringarna för UDDI-tjänster och MSDE 2000 som tillgängliga uppdateringar nästa gång du går in på Windows Update.
Workaround
Du kan undvika problemet genom att installera uppdateringen manuellt. Följ instruktionerna nedan.

Obs! Det måste finnas en mapp med namnet ServicePackFiles på hårddisken för att du ska kunna utföra det här. Om mappen ServicePackFiles inte finns måste du ha rätt media för det Service Pack som är installerat på datorn.
 1. Hämta den UDDI-uppdatering som du vill installera. Hämta till exempel uppdateringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  960082 MS09-004: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2000 GDR och för MSDE 2000: 10 februari 2009
 2. Extrahera filerna i UDDI-uppdateringen. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
  2. Vid kommandotolken skriver du mapp1\update_file_name /x mapp2.

   Obs! I det här kommandot är mapp1 sökvägen till den mapp dit du hämtade uppdateringen och mapp2 är sökvägen till den mapp där filerna ska extraheras. Skriv till exempel c:\SQLWMSDE-KB960082-x86-ENU.exe /x c:\SQLWMSDE-KB960082 om du vill extrahera filerna i uppdateringen som beskrivs i artikel 969982 i Microsoft Knowledge Base till en mapp med namnet SQLWMSDE-KB960082.
 3. Skriv cd %windir%\ServicePackFiles vid kommandotolken och tryck på RETUR.
 4. I mappen ServicePackFiles högerklickar du på Sqlrun.dat och klickar sedan på Kopiera.
 5. Använd kommandot cd om du vill ändra till den mapp där du extraherade UDDI-uppdateringsfilerna. Skriv till exempel cd c:\SQLWMSDE-KB960082 och tryck på RETUR.
 6. Skriv Setup.exe /quiet /upgradesp sqlrun BLANKSAPWD=1 INSTANCENAME=UDDI /l*v %windir%\UddiFix.log /norestart vid kommandotolken om du vill installera UDDI-uppdateringen.
Egenskaper

Artikel-id: 967236 – senaste granskning 01/16/2015 03:43:46 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

 • kbnosurvey kbarchive kbvirus kbuddi kbsurveynew kbhowto KB967236
Feedback