Felmeddelandet Vill du hämta konverteraren? visas vid försök att öppna eller spara en fil i Excel, Word eller PowerPoint

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Om du försöker öppna en Microsoft Excel-arbetsbok (.xlsx), ett Microsoft Word-dokument (.docx) eller en Microsoft PowerPoint-presentation (.pptx) kan något av följande felmeddelanden visas, och det kanske inte går att öppna filen:

Denna fil skapades av en senare version av Microsoft Excel och du behöver en konverterare för att kunna öppna den. Vill du hämta konverteraren från webbplatsen för Microsoft Office?

Det går inte att öppna filen med hjälp av Microsoft Excel. Vill du söka på webbplatsen Microsoft Office Online efter en konverterare som du kan öppna filen med?

Obs! Meddelandena ovan visas när du försöker öppna en Excel-fil. När du försöker öppna en Word-fil eller PowerPoint-fil visas respektive produktnamn i meddelandet.
Lösning
Lös problemet så här:

För Excel 2010, Word 2010 eller PowerPoint 2010

 1. Gå till Microsoft Download Center för att hämta och installera OOXML Strict Converter for Office 2010.
 2. Öppna filen i Excel 2010, Word 2010 eller PowerPoint 2010.
 3. Klicka på Öppna när följande meddelande visas.

  Detta är skärmdumpen för det här steget.
 4. När filen öppnas klickar du på Spara som för att spara filen i standardformatet för Excel 2010, Word 2010 eller PowerPoint 2010.

För Excel 2007, Word 2007 eller PowerPoint 2007Viktigt!
Om du inte har en applikation som skapat filen kan du inte öppna den i Excel 2007, Word 2007 eller PowerPoint 2007. Om du har en applikation som du använt för att skapa filen testar du metod 1 först:
Metod 1
 1. Öppna Excel 2007, PowerPoint 2007 eller Word 2007, beroende på filen du vill öppna.
 2. Arkiv-menyn klickar du på Öppna och väljer sedan Excel-filen (.xlsx), Word-filen (.docx) eller PowerPoint-filen (.pptx) som du vill öppna.
 3. Om filen öppnas klickar du på Spara somArkiv-menyn för att spara filen genom att välja filformatet Excel 97-2003 (.xls), Word 97-2003 (.doc) eller PowerPoint 97-2003 (.ppt) i listan Filformat.
Obs! Om du inte kan ändra filformat när du sparar filen provar du metod 2.
Metod 2
 1. Öppna filen i programmet som användes för att skapa filen.
 2. Beroende på filtyp skapar du en ny fil med hjälp av Word 2007, Excel 2007 eller PowerPoint 2007.
 3. Kopiera innehållet i filen som du öppnade i steg 1 och klistra in det i filen som du öppnade i steg 2.

  Obs!
  Den ursprungliga formateringen kan försvinna i det kopierade innehållet, beroende på kompatibiliteten mellan programmet och Microsoft Office 2007-produkterna.
 4. Spara filen genom att välja formatet Excel 97-2003 (.xls), Word 97-2003 (.doc) eller PowerPoint 97-2003 (.ppt) i filformatslistan under Filformat.

För Excel 2003, Word 2003 eller PowerPoint 2003 och tidigare versioner

Om du vill öppna en Excel-fil (.xlsx), Word-fil (.docx) eller PowerPoint-fil (.pptx) i Office 2003 eller en tidigare version behöver du installera Office Compatibility Pack

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
924074 Öppna nya filformat i tidigare versioner av Microsoft Office
 
Mer Information

En Excel-arbetsbok (.xlsx), ett Word-dokument (.docx) eller en PowerPoint-presentation (.pptx) kan nu skapas med program från annan tillverkare än Microsoft genom användning av standarder som beskrivs i ISO/IEC 29500. Därför uppfyller Office-versioner som har getts ut efter 2007 Microsoft Office Service Pack 2 (SP2) många av kraven i standarden ISO/IEC 29500. Vissa standarder stöds dock ännu inte i Microsoft Office.

Filen som du försöker öppna kanske har skapats med ett program från annan tillverkare än Microsoft, i enlighet med den internationella standarden ISO/IEC 29500 Office Open XML (OOXML). Microsoft Excel 2007, Excel 2010, Word 2007, Word 2010, PowerPoint 2007 och PowerPoint 2010 har inte stöd för alla de standarder som beskrivs i ISO/IEC 29500.

Mer information om Microsofts införande av standarden ISO 29500 finns på följande webbplatser:
Egenskaper

Artikel-id: 967950 – senaste granskning 03/31/2016 18:19:00 – revision: 8.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbproductlink kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbcip kbconsumer KB967950
Feedback