Felmeddelande när du försöker installera Windows Vista Service Pack 2: "En eller flera systemkomponenter som service pack kräver saknas"

Symptom
När du försöker installera Windows Vista Service Pack 2 (SP2), visas följande felmeddelande:
Service Pack-installationen kan inte fortsätta
En eller fler systemkomponenter som service pack behöver saknas.
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom de systemkomponenter som krävs för att installera Windows Vista SP2 inte finns på din dator.

Den vanligaste orsaken till det här problemet är dock att programvaran vLite användes för att anpassa Windows Vista-installationen och vissa nödvändiga systemkomponenter har avlägsnats.
Lösning
Du kan lösa problemet genom att använda licensierade Microsoft programvarumedia när du installerar om Windows Vista med Service Pack 1 och sedan installera Windows Vista SP2.

Mer information om äkta Microsoft-programvara hittar du på Äkta Microsoft-programvara: vanliga frågor.

Installera om Windows på en dator där en återförsäljarversion av Windows Vista körs

Om du har köpt en återförsäljarversion av Windows Vista kan du installera om Vista från DVDn Vista-installation.

Viktigt Följande åtgärder rekommenderas för avancerade datoranvändare. Om du är nybörjare eller inte känner dig bekväm med att installera om Windows kan du be en vän om hjälp eller kontakta Microsoft för support. Mer information hittar du i avsnittet Skaffa Windows Vista service pack-support i den här artikeln. Det finns två alternativ för att lösa problemet:
 • En uppgradering av Windows Vista direkt
 • En ren ominstallation av Windows Vista
Oberoende av vilket alternativ du väljer ska du göra en säkerhetskopia av dina personliga data till en extern källa. Du bör också ta reda på om några speciella drivrutiner eller programvaror krävs för att använda maskinvaruenheter, t.ex. grafikkort eller skrivare.

Alternativ 1: Uppgradera Windows Vista direkt

Använd installations-DVD:n för Windows Vista när du uppgraderar direkt. En uppgradering direkt behåller så mycket som möjligt av dina personliga data.

Varning Innan du genomför en uppgradering direkt bör du vara beredd på att befintliga data på din dator i värsta fall kan komma att raderas. Det inkluderar personliga data, inställningar, drivrutinsinformation för maskinvara och programvara. Om det värsta tänkbara inträffar kan du behöva installera om alla program. Se till att du gör en säkerhetskopia av personliga data till diskar eller till andra externa lagringsenheter innan du gör en uppgradering direkt. Följ de här stegen när du ska göra en uppgradering direkt.

Obs! Som hjälp kan du skriva ut de här stegen innan du utför dem. Tänk på att det kan ta några timmar att slutföra de här stegen.
 1. Starta datorn.
 2. Sätt in Windows Vista-DVD:n i DVD-enheten. Vänta på att installationsprogrammet ska starta automatiskt.
 3. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt, klicka på Start Start-knappen, skriv Enhet:\setup.exe i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.

  Obs! I det här steget står Enhet för enhetsbeteckningen för datorns DVD-enhet.
 4. När installationsskärmen visas, klicka på Installera nu.

  Obs! När du har fått meddelandet Hämta viktiga installationsuppdateringar, klicka inte på Anslut.
 5. Klicka på Uppgradera när skärmen Vilken typ av installation vill du ha visas.
 6. Följ instruktionerna för installation av Windows Vista.
 7. Om Windows Vista nu körs på din dator är du klar med uppgraderingen till Windows Vista.
När uppgraderingen är klar måste du aktivera ditt exemplar av Windows Vista. Om du vill veta mer om hur du aktiverar Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
940315 Aktivera Windows Vista

Alternativ 2: Gör en ren ominstallation av Windows Vista

Varning När du gör en ren installation kan du behöva formatera enheten. Befintliga data på datorn raderas om du formaterar enheten. Det inkluderar personliga data, inställningar, drivrutinsinformation för maskinvara och programvara. När du har installerat operativsystemet måste du installera om alla program. Se först till att du gör en säkerhetskopia av personliga data till diskar eller till andra externa lagringsenheter innan du gör en ren installation, även om du inte formaterar enheten.Om du vill veta mer om hur du installerar om Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
918884 Installera Windows Vista

Installera om Windows på en dator där ett förinstallerat (OEM) exemplar av Windows Vista körs

Om din dator körs med ett förinstallerat (OEM) exemplar av Windows Vista och du får det här felet, bör du kontakta tillverkaren om du behöver hjälp med att återställa datorn till fabriksinställningarna. Genom att återställa datorn till fabriksinställningarna, återställs också alla systemkomponenter som behövs för att installera ett service pack.

Du bör säkerhetskopiera alla personliga data innan du kontaktar OEM och ber om hjälp. Data kan ibland förloras när man använder OEMs återställningsskivor.

Mer information om hur du kontaktar ditt OEM hittar du i dokumentationen som följde med datorn.
Mer Information

Skaffa den senaste Windows Vista service pack-supporten

Vi vet hur viktigt det är att kunna installera och använda Windows Vista service pack. Därför erbjuder vi gratis support för installation av service pack. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats: De tredjepartsprodukter som omnämns i den här artikeln tillverkas av företag som är fristående från Microsoft. Microsoft ger inga garantier av något slag avseende dessa produkters prestanda och tillförlitlighet.
free windows vista sp technical support error code 0x800f0a0c event log 948465
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 968279 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/30/2009 09:23:08 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

 • kbtshoot kbinfo kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb KB968279
คำติชม