Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Lista över tillgängliga snabbkorrigeringar för distribuerat filsystem (DFS)-teknik i Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 968429
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller snabbkorrigeringar som är tillgängliga för användare som har installerat ett distribuerat filsystem (DFS)-teknik på en dator med Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2.
INTRODUKTION
I den här artikeln visar en lista över artiklar i Microsoft Knowledge Base med beskrivningar av korrigeringar. Om du har installerat DFS-teknik på en dator med Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2, rekommenderar vi att du granskar och installerar de snabbkorrigeringar som beskrivs i avsnittet "Mer Information".

Obs! De två teknikerna i DFS är DFS-replikering (DFS-R) och DFS-namnområden (DFS-N).
Mer Information

DFS-namnområden

Windows Server 2008 R2

TillagtKnowledge Base-artikelTitelVarför vi rekommenderar den här snabbkorrigeringenSnabbkorrigeringen typ och tillgänglighet
2013-08/202639043Arobocopy-kommandot uppdaterar DACL felaktigt i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2
Snabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen avRobocopy.exeför Windows Server 2008 R2.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008 R2 SP1.
2014-09/282761922DFS-namnområdet mappar tas bort när du startar om en dator med Windows Server 2008 R2
Snabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen av Dfssvc.exe för Windows Server 2008 R2 (RTM).Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows Server 2008 R2 SP1.
2014-02/062916627Stop 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)-fel när du försöker komma åt DFS i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2
Snabbkorrigeringen klientsidan innehåller den mest aktuella versionen av dfsc.sys.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1 har installerats.

Windows Server 2008

TillagtKnowledge Base-artikelTitelVarför vi rekommenderar den här snabbkorrigeringenSnabbkorrigeringen typ och tillgänglighet
2012-08-312285823Tjänsten DFS-namnområdet blir tillgänglig om den domänkontrollant som spelar roll för Intersite Topology Generator (ISTG) inte är tillgänglig på en dator med Windows Server 2008 R2Snabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen av Dfssvc.exe.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2). Den här snabbkorrigeringen är tillgänglig för enskilda hämtning.
2011-09-032549311Du kan inte komma åt en DFS-resurs med hjälp av ett giltigt användarkonto i Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Vista eller Windows Server 2008
Snabbkorrigeringen klientsidan innehåller den mest aktuella versionen av dfsc.sys.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows Vista SP2 eller Windows Server 2008 SP2 är installerat. Den här snabbkorrigeringen är tillgänglig för enskilda hämtning.

DFS-replikering

Windows Server 2008 R2

TillagtKnowledge Base-artikelTitelVarför vi rekommenderar
den här snabbkorrigeringen
Snabbkorrigeringen typ och tillgänglighet
2014-0/133002288DFSR tjänsten låses när den anropar en metod i en Windows-baserad server

Snabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen av Dfsrs.exe för Windows Server 2008 R2 SP1.

Anmärkning: För 2008 R2 (RTM) gäller: 2725170
Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
2012-01-212663685Ändringar som inte har replikerats till en underordnad server går förlorade på den överordnade servern efter en automatisk återställning process som inträffar i en miljö med DFS Replication i Windows Server 2008 R2Den här snabbkorrigeringen finns möjlighet att aktivera eller inaktivera automatisk återställning av DFSR databaser via ett registervärde i Windows Server 2008 R2 . (StopReplicationOnAutoRecovery )Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
2009-11-18975763DFS Replication använder inte Remote Differential Compression (RDC) vid replikering av mycket stora filer på en dator som kör Windows Server 2008 R2Du behöver inte installera den här snabbkorrigeringen om du har en version av dfsrs.exe installerat som är nyare än 975763. Du måste fortfarande aktivera registerändring (RpcContextHandleTimeoutMs) som har angetts i 975763 för det nya beteendet ska börja gälla.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha installerat Windows Server 2008 R2. Den här snabbkorrigeringen är tillgänglig för enskilda hämtning och ingår i Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.
2013-05/212851868 "0x0000003B" STOPP-fel när du använder tjänsten DFSR på en Windows Server 2008 R2-baserad Snabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen av Dfsrro.sys för Windows Server 2008 R2 SP1.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
2010-01-19979564DFS-replikering Management Pack visar aviseringar för klustrets nätverksnamn som finns i "friska" status för ett failover-kluster med Windows Server 2008 R2Snabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen av Dfsrclus.dll för Windows Server 2008 R2 RTM.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha installerat Windows Server 2008 R2. Den här snabbkorrigeringen är tillgänglig för enskilda hämtning och ingår i Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.
11-16-20122780453Händelse-ID 4114 och händelse-ID 4008 loggas i loggen för DFS-replikering i Windows Server 2008 R2Snabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen av Dfsmgmt.dll för Windows Server 2008 R2 och SP1.

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Windows Server 2008

TillagtKnowledge Base-artikelTitelVarför vi rekommenderar den här snabbkorrigeringenSnabbkorrigeringen typ och tillgänglighet
2013-01/232387778Du hittar en stor ökning i DFS-replikeringseftersläpningarSnabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen av Dfsrs.exe för Windows Server 2008 SP2.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha installerat Windows Server 2008 SP2. Den här snabbkorrigeringen är tillgänglig för enskilda hämtning.
2014-03-182951098Händelse-ID 137 loggas när du säkerhetskopierar systemtillståndet i en 32-bitarsversion av Windows Server 2008
Snabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen av Ntfs.sys för Windows Server 2008 SP2.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha installerat Windows Server 2008 SP2. Den här snabbkorrigeringen är tillgänglig för enskilda hämtning.
2011-03-182525064NTFS.sys drivrutinen tar lång tid att montera en stor volym i Windows Vista eller Windows Server 2008Snabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen av Ntfs.sys för Windows Server 2008 SP1.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha installerat Windows Server 2008 SP1. Den här snabbkorrigeringen är tillgänglig för enskilda hämtning och ingår i Windows Server 2008 SP2.
2009-02-02962969Felmeddelande när du kör Dfsradmin.exe att ange egenskaper för medlemskap i Windows Server 2008: "Egenskapen MemberSubscriptionReadOnly inte kan användas"Den här snabbkorrigeringen löser ett problem med att ange egenskaper för medlemskap med hjälp av kommandoradsverktyget Dfsradmin.exe.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha installerat Windows Server 2008 SP1. Den här snabbkorrigeringen är tillgänglig för enskilda hämtning och ingår i Windows Server 2008 SP2.

DFS Replication - Sysvol-migrering

TillagtKnowledge Base-artikelTitelVarför vi rekommenderar den här snabbkorrigeringenSnabbkorrigeringen typ och tillgänglighet
2010-01-11978994Felmeddelande när du försöker att migrera SYSVOL-resursen från FRS till DFSR-tjänsten i Windows Server 2008-domän: "parametern är felaktig" Snabbkorrigeringen innehåller de senaste versionerna av Dfsrdiag.exe och Dfsrmig.exe för Windows Server 2008 SP2.Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha installerat Windows Server 2008 SP2. Den här snabbkorrigeringen är tillgänglig för enskilda hämtning.
2009-02-12967326Data går förlorade när du använder verktyget Dfsrmig.exe för att migrera SYSVOL-resursen från FRS till DFSR-tjänsten i Windows Server 2008-domänSnabbkorrigeringen innehåller de senaste versionerna av Dfsrdiag.exe och Dfsrmig.exe om du inte har installerat Windows Server 2008 SP2. Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha installerat för Windows Server 2008. Den här snabbkorrigeringen är tillgänglig för enskilda hämtning och ingår i Windows Server 2008 SP2.

ROBOCOPY

Windows Server 2008 R2

TillagtKnowledge Base-artikelTitelVarför vi rekommenderar den här snabbkorrigeringenSnabbkorrigeringen typ och tillgänglighet
2013-06/072680906Verktyget ROBOCOPY.exe hoppar felaktigt vissa filer under kopiering av filer eller säkerhetskopieringen i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2
Snabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen av robocopy.exe.

ROBOCOPY kan användas för att före mata in data för nya replikerade mappar och används också under migreringen av Sysvol från FRS till DFSR.
Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008 R2 SP1.

Windows Server 2008

TillagtKnowledge Base-artikelTitelVarför vi rekommenderar den här snabbkorrigeringenSnabbkorrigeringen typ och tillgänglighet
2013-06/072646454Verktyget ROBOCOPY.exe hoppar felaktigt vissa filer under kopiering av filer eller säkerhetskopieringen i Windows Vista eller Windows Server 2008Snabbkorrigeringen innehåller den mest aktuella versionen av robocopy.exe.

ROBOCOPY kan användas för att före mata in data för nya replikerade mappar och används också under migreringen av Sysvol från FRS till DFSR.
För att installera den här snabbkorrigeringen måste ha du Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2). Den här snabbkorrigeringen är tillgänglig för enskilda hämtning.


DFS-relaterade registernycklar som har införts med snabbkorrigeringar eller säkerhet uppdateringar:


Datum Knowledge Base-artikelRegistret
2012-01-212663685HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\StopReplicationOnAutoRecovery
2009-11-18967326HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\Settings\RpcContextHandleTimeoutMs


Referenser
Mer information om tillgängliga snabbkorrigeringar för distribuerat filsystem (DFS)-teknik i Windows Server 2003 och Windows Server 2003 R2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
958802 Lista över tillgängliga snabbkorrigeringar för distribuerat filsystem (DFS)-teknik i Windows Server 2003 R2


Mer information om tillgängliga snabbkorrigeringar för File Services-teknik i Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2473205 Lista över tillgängliga snabbkorrigeringar för File Services-teknik i Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2


DFSN, DFSR, DFS Replication, DFS-namnområden, DFS-N, DFS-R, sysvol-migrering

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 968429 – senaste granskning 12/19/2014 20:24:00 – revision: 12.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

  • kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB968429 KbMtsv
Feedback