Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 och BITS 4.0)

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Support för Windows Vista Service Pack 1 (SP1) slutar den 12 juli 2011. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows måste du köra Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner.
INLEDNING
Den här artikeln beskriver Windows Management Framework på Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows Server 2008. Windows Management Framework omfattar följande:
 • Windows Remote Management (WinRM) 2.0
 • Windows PowerShell 2.0
 • Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0

Mer Information
Med Windows Management Framework blir vissa uppdaterade hanteringsfunktioner i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 tillgängliga för installation på Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows Server 2008. Windows Management Framework innehåller Windows Remote Management (WinRM) 2.0, Windows PowerShell 2.0 och Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0.

WinRM 2.0

WinRM är Microsoft-implementeringen av WS-Management-protokollet, ett SOAP-baserat (Simple Object Access Protocol), brandväggsvänligt standardprotokoll som gör att maskinvara och operativsystem från olika leverantörer fungerar tillsammans. Specifikationen för WS-Management-protokollet utgör ett gemensamt sätt för system att få åtkomst till och utbyta hanteringsinformation i IT-infrastrukturen.

WinRM 2.0 omfattar följande nya funktioner:
 • WinRM Client Shell API tillhandahåller funktioner för att skapa och hantera skal och skaloperationer, kommandon och dataströmmar på fjärrdatorer.
 • WinRM Plug-in API tillhandahåller funktioner som gör att användaren kan skriva plugin-program genom att implementera vissa API:er för resurser och operationer som stöds.
 • WinRM 2.0 introducerar ett värdramverk. Två olika värdmodeller kan användas. En är IIS-baserad (Internet Information Services) och den andra bygger på WinRM-tjänsten.
 • Associationspassage gör att en användare hämtar instanser av associationsklasser med hjälp av en vanlig filtreringsmekanism.
 • WinRM 2.0 har stöd för delegering av användarautentiseringsuppgifter på flera fjärrdatorer.
 • WinRM 2.0-användare kan använda Windows PowerShell cmdlets för systemhantering.
 • I WinRM finns nu en specifik kvotuppsättning för bättre tjänstkvalitet och för att allokera serverresurser till samtidiga användare. Den WinRM-kvot som ställs in bygger på den kvotinfrastruktur som är implementerad för IIS-tjänsten.
Mer information om WinRM 2.0 finns på följande Microsoft-webbplatser:

Om Windows Remote ManagementWhat is New in WinRM 2.0Windows Management Infrastructure Blog

Windows PowerShell 2.0

Windows PowerShell är ett kommandoradsskal och skriptspråk som utformats för systemadministration och automatisering. Med Microsoft .NET Framework som grund gör Windows PowerShell att IT-proffs och utvecklare kan kontrollera och automatisera administrationen av Windows och program.

Nya funktioner som introduceras i Windows PowerShell 2.0 omfattar följande:
 • Fjärrfunktioner

  Med Windows PowerShell 2.0 kan du köra kommandon på en eller flera fjärrdatorer från en enda dator där Windows PowerShell körs. Fjärrfunktioner i PowerShell tillåter flera olika sätt att ansluta. Anslutningsalternativen omfattar interaktiv (1:1), förgrening (1:många) och omvänd förgrening (många:1 med hjälp av IIS-värdmodellen).
 • Integrated Scripting Environment

  PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) gör att du kan köra interaktiva kommandon och redigera och felsöka skript i en grafisk miljö. Huvudfunktionerna omfattar färgkodad syntax, selektiv körning, grafisk felsökning, Unicode-stöd och sammahangsberoende hjälp.
 • Moduler

  Med moduler kan skriptutvecklare och administratörer partitionera och ordna Windows PowerShell-kod i fristående, återanvändningsbara enheter. Kod från en modul körs i sin egen fristående kontext och påverkar inget utanför modulen.
 • Avancerade funktioner

  Avancerade funktioner är funktioner som har samma kapacitet och beteende som cmdlets. De är emellertid skrivna helt i Windows PowerShell-språket, i stället för kompilerat C#.
 • Bakgrundsjobb

  Med Windows PowerShell 2.0 kan ett kommando eller uttryck köras asynkront och i bakgrunden utan interaktion med konsolen.
 • Händelser

  Den här funktionen ger stöd för Windows PowerShell-motorinfrastrukturen för att lyssna efter, vidarebefordra och agera på hanterings- och systemhändelser.
 • Skriptinternationalisering

  Den här nya funktionen gör att Windows PowerShell-skript kan visa meddelanden på det språk som angetts i inställningen för användargränssnittskulturen på användarens dator.
 • Skriptfelsökning

  Nya felsökningsfunktioner har lagts till i Windows PowerShell som gör att du kan ange brytpunkter på rader, i kolumner, variabler och kommandon, och att du kan ange vilken åtgärd som ska utföras när brytpunkten nås.
 • Nya cmdlets

  I Windows PowerShell 2.0 introduceras mer än 100 inbyggda cmdlets. Förutom andra uppgifter kan du med dessa cmdlets utföra datorrelaterade uppgifter, händelselogguppgifter och hanteringsuppgifter för prestandaräknare.
Mer information om Windows PowerShell 2.0 finns på följande Microsoft-webbplatser:

Windows PowerShell-webbplatsenOnlinehjälp för Windows PowerShellBlogg om Windows PowerShellWindows PowerShell Software Development Kit (SDK)

BITS 4.0

BITS är en tjänst som överför filer mellan en klient och en server. BITS utgör ett enkelt sätt att säkert och hövligt överföra filer över HTTP eller HTTPS. Filer kan både hämtas och skickas. Som standard överför BITS filer i bakgrunden, till skillnad från andra protokoll som överför filer i förgrunden. Bakgrundsöverföringar använder endast ledig nätverksbandbredd så att användarens upplevelse i andra nätverksprogram, till exempel Internet Explorer, inte påverkas. Vanliga förgrundsöverföringar kan också användas.

BITS 4.0 omfattar följande nya funktioner:
 • Peer-cachelagring använder nu Windows BranchCache. Den här nya peer-cachelagringsmodellen ersätter den modell som användes för BITS 3.0.
 • En mer flexibel modell för resursåtkomst gör att program kan koppla ett par säkerhetstoken till ett BITS-överföringsjobb.
 • BITS Compact Server är en fristående HTTP/HTTPS-filserver med vilken du kan överföra ett begränsat antal stora filer asynkront mellan datorer.
 • Mer precis bandbreddsbegränsning.
Mer information om BITS 4.0 finns på följande Microsoft-webbplatser:

Om BITSNyheter i BITSBlogg om Windows Management Infrastructure

Systemkrav

WinRM 2.0 och PowerShell 2.0

WinRM 2.0 och PowerShell 2.0 kan installeras på följande operativsystem:
 • Windows Server 2008 med Service Pack 1
 • Windows Server 2008 med Service Pack 2
 • Windows Server 2003 med Service Pack 2
 • Windows Vista med Service Pack 2
 • Windows Vista med Service Pack 1
 • Windows XP med Service Pack 3
Windows PowerShell 2.0 kan installeras på följande operativsystem:
 • Windows Embedded Standard 2009 
  • Windows PowerShell 2.0 för Windows Embedded Standard 2009 kan hämtas från MyOEM. Makrokomponenten är också tillgänglig från MyOEM.
 • Windows Embedded POS-klar 2009
  • Windows PowerShell 2.0 för Windows Embedded POSReady 2009 kan hämtas från MyOEM.

För Windows PowerShell 2.0 krävs version 2.0 av CLR (Common Language Runtime). Cmdlets som byggts för Windows PowerShell 2.0 måste kompileras för CLR 2.0. CLR 2.0 ingår i Microsoft .NET Framework version 2.0, 3.0 och 3.5 med Service Pack 1.

BITS 4.0

BITS 4.0 kan installeras på följande operativsystem:
 • Windows Server 2008 med Service Pack 1
 • Windows Server 2008 med Service Pack 2
 • Windows Vista med Service Pack 2
 • Windows Vista med Service Pack 1

Omstart krävs

Du måste starta om datorn när du har installerat Windows Management Framework.

Språk

WinRM 2.0, Windows PowerShell 2.0 och BITS 4.0 är fullständigt lokaliserade på följande språk:
 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Portugisiska (Brasilien)
 • Ryska
 • Spanska
WinRM 2.0 och BITS 4.0 är fullständigt lokaliserade på följande språk, förutom de ovan nämnda språken:
 • Kinesiska (traditionell HK)
 • Tjeckiska
 • Danska
 • Nederländska
 • Finska
 • Grekiska
 • Ungerska
 • Norska
 • Polska
 • Portugisiska
 • Svenska
 • Turkiska

Information om borttagning

Windows Management Framework Core

 • På Windows Vista och Windows Server 2008, klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Program och funktioner och sedan på Visa installerade uppdateringar. Klicka på den uppdatering som innehåller KB968930 i titeln och klicka sedan på Avinstallera.
 • På Windows XP och Windows Server 2003, klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Lägg till eller ta bort program och markera kryssrutan Visa uppdateringar. Klicka på uppdateringen med namnet Windows Management Framework Core och klicka sedan på Avinstallera.

Windows Management Framework BITS

 • På Windows Vista och Windows Server 2008, klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Program och funktioner och sedan på Visa installerade uppdateringar. Klicka på den uppdatering som innehåller KB960568 i titeln och klicka sedan på Avinstallera.

Hämtningsinformation

Hämta Windows Management Framework genom att välja installationspaketet för de komponenter du vill hämta.

Följande filer kan hämtas från MicrosoftDownload Center:

Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 och Windows PowerShell 2.0)Hämta Hämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Server 2008 nu.

HämtaHämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Server 2008 x64-version nu.

Hämta Hämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Server 2003 nu.

HämtaHämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Server 2003 x64-version nu.

HämtaHämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Vista nu.

HämtaHämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Vista x64-baserade system nu.

HämtaHämta paketet Windows Management Framework Core för Windows XP och Windows Embedded nu.

Windows Management Framework BITS (BITS 4.0)

HämtaHämta paketet Windows Management Framework BITS för Windows Server 2008 nu.

HämtaHämta paketet Windows Management Framework BITS för Windows Server 2008 x64-version nu.

HämtaHämta paketet Windows Management Framework BITS för Windows Vista nu.

HämtaHämta paketet Windows Management Framework BITS för Windows Vista x64-baserade system nu.

Viktig information om Windows Management Framework

HämtaHämta paketet Viktig information om Windows Management Framework nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har sökt igenom denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installerade filer

Windows Management Framework Core

Följande filer installeras av paketet Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 och Windows PowerShell 2.0):
File Name
Assembly\System.Management.Automation
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost
Assembly\Microsoft.powershell.Security
Assembly\Microsoft.wsman.Runtime
Assembly\Microsoft.wsman.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Editor
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management
Assembly\System.Management.Automation.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Security.Resources
Assembly\Microsoft.wsman.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Editor.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics.Resources
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Resources
System32\Pwrshplugin.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Certificate.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\compiledcomposition.Microsoft.powershell.gpowershell.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Diagnostics.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\dotnettypes.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\filesystem.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\getevent.types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\Help.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\powershellcore.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershelltrace.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell_ise.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\psevents.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pspluginwkr.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshmsg.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshsip.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Registry.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\wsman.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\importallmodules.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell.exe.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell_ise.resources.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\psevents.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pspluginwkr.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pwrshmsg.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psm1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Interop.dll
System32\Wsmpty.xsl
System32\Wsmtxt.xsl
System32\Wwsmpty.xsl
System32\Wwsmtxt.xsl
System32\Wevtfwd.dll
System32\Winrm.cmd
System32\Winrm.vbs
System32\Winrmprov.dll
System32\Winrmprov.mof
System32\Winrs.exe
System32\Winrscmd.dll
System32\Winrshost.exe
System32\Winrsmgr.dll
System32\Winrssrv.dll
System32\Wsmanconfig_schema.xml
System32\Wsmanhttpconfig.exe
System32\Wsmanmigrationplugin.dll
System32\Wsmauto.dll
System32\Wsmplpxy.dll
System32\Wsmprovhost.exe
System32\Wsmres.dll
System32\Wsmselpl.dll
System32\Wsmsvc.dll
System32\Wsmwmipl.dll
System32\Wecapi.dll
System32\Wecsvc.dll
System32\Wecutil.exe

Windows Management Framework BITS

Följande filer installeras via paketet Windows Management Framework BITS (BITS 4.0):
File Name
System32\Qmgr.dll
System32\Qmgrprxy.dll
System32\Bitsigd.dll
System32\Bitsprx2.dll
System32\Bitsprx3.dll
System32\Bitsprx4.dll
System32\Bitsprx5.dll
System32\Bitsprx6.dll
System32\Bitsperf.dll
System32\Peerdist.dll
System32\Peerdistsvc.dll
System32\Peerdisthttptrans.dll
System32\Peerdistsh.dll
System32\Peerdistwsddiscoprov.dll
System32\Lightweightserver.dll
System32\Lightweightserverproxy.dll
System32\Wbem\Bitsprovider.dll
bits winrm powershell windows management framework
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 968929 – senaste granskning 02/27/2015 11:08:00 – revision: 5.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Embedded for Point of Service

 • kbdownload kbtshoot kbhowto atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbinfo KB968929
Feedback