Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativt uppdateringspaket 1 för SQL Server 2008 Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 969099
INTRODUKTION
Snabbkorrigeringar för Microsoft SQL Server 2008 skapas för vissa SQL Server servicepack. Du måste installera en snabbkorrigering för SQL Server 2008 Service Pack 1 till en installation av SQL Server 2008 Service Pack 1. En snabbkorrigering som tillhandahålls i en SQL Server service pack ingår som standard i nästa service pack för SQL Server.

Kumulativ uppdatering 1 för SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) innehåller snabbkorrigeringar som har getts ut i kumulativ uppdatering 4 för SQL Server 2008. De här snabbkorrigeringarna ingår inte i SQL Server 2008 Service Pack 1. Kumulativ uppdatering 1 för SQL 2008 SP1 är endast avsedd som en samlad service pack-uppdatering för kumulativ uppdatering 4 för den utgivna versionen av SQL Server 2008-kunder som planerar att uppgradera till SQL Server 2008 SP1 och fortfarande behålla snabbkorrigeringar från kumulativ uppdatering 4 för den utgivna versionen av SQL Server 2008. Inga nya snabbkorrigeringar finns i den här kumulativa uppdateringen än de snabbkorrigeringar som redan har publicerats i kumulativ uppdatering 4.

Obs! Den här versionen av kumulativt uppdateringspaket är också känd som bygger 10.00.2710.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 Service Pack 1

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2008 visas nu på flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 1 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2008 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Formuläret "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" visar de språk som den kumulativa uppdateringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ett kumulativt uppdateringspaket inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Kända problem

När du har installerat den här kumulativa uppdateringen kan det uppstå ett problem när du försöker använda SQL Server Analysis Service. Mer information om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
975783 KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du kör en MDX-fråga mot en dimension som har ett överordnat/underordnat förhållande och använder den unära operatorn efter installation av den kumulativa uppdateringen 3 för SQL Server 2005 Analysis Services-S975783

Snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa uppdatering 1 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Kumulativ uppdatering 1 för SQL Server 2008 Service Pack 1 innehåller snabbkorrigeringar som ingick i den kumulativa uppdateringen 4 för SQL Server 2008.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
963036 Kumulativ uppdatering 4 för SQL Server 2008
Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

Snabbkorrigeringar som ingick i den kumulativa uppdateringen 4 för SQL Server 2008

VSTS felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
290866961146KORRIGERING: Du kan inte ansluta till en instans av SQL Server 2005 Analysis Services eller en instans av SQL Server 2008 Analysis Services via HTTP när du konfigurerar Internet Explorer för att använda en PAC-fil
290920961237KORRIGERING: Du inte kan avsluta en session med en fråga på en länkad server i SQL Server 2005 och SQL Server 2008
290880961282KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker visa en rapport i SQL Server 2008 Management Studio: "System.IndexOutOfRangeException: indexet låg utanför gränserna för matrisen"
290903961526FIX: När du visar en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport i fönstret Förhandsgranska extra blanksteg läggs till kolumner med villkorsstyrd synlighet
290911961648KORRIGERING: Du får ett felmeddelande visas vid försök att läsa eller uppdatera en datakolumn stora objekt (LOB) i SQL Server 2005 och SQL Server 2008
290918961695KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker konvertera en variabel av datatypen numeric(2,0) till datatypen tinyint i SQL Server 2008: "aritmetiskt dataspillsfel uppstod Konvertera uttryck till data typ tinyint"
290916961803KORRIGERING: Felmeddelande när du frigör en standard för en kolumn i en databas som har återställts från en säkerhetskopia med SQL Server 2000 SQL Server 2008: "Ogiltigt objektnamn" ' "
290871961920KORRIGERA: Ett syntaxfel inträffar när du försöker använda hissen diagrammet för att validera en gruv-modellen som använder en Oracle-datakällan i SQL Server 2005 Analysis Services och SQL Server 2008 Analysis Services
290929961935KORRIGERA: Ett frågemeddelande inte startas korrekt om frågan innehåller inre kopplingar och är NULL-instruktion i SQL Server 2005 och SQL Server 2008
290931962003KORRIGERING: Felmeddelande när du synkroniserar data till en SQL Server Compact Edition abonnent i SQL Server 2005 och SQL Server 2008: "ett anrop till SQL Server Reconciler misslyckades. Försök synkronisera igen. HRESULT 0X80004005 (29006)"
290915962008KORRIGERING: Felmeddelande när du använder logga leverans i SQL Server 2008: "vid start av varm standby-databas '<Database name="">' (databas-ID <N>), stand-fil ('<File name="">') var otillgängliga för programsatsen återställning"<b00> </b00> </File> </N> </Database>
290934963659KORRIGERING: Du får felmeddelanden när du utför en population för en stor fulltextindex i SQL Server 2008
290922965221FIX: När du kör en fråga mot flera remote register i SQL Server 2008 frågan går långsamt
290933966306KORRIGERING: Du kan inte inaktivera funktionen CDC om du släpper cdc.change_tables CDC systemtabell i SQL Server 2008
290892967148KORRIGERA: Ett felaktigt resultat returneras i SQL Server 2008 Analysis Services när du kör flera Uppdatera kub-uttryck i en enda transaktion eller uppdatera flera åtgärder i en enda programsats Uppdatera kub i en transaktion
290904967161KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker exportera en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport till en PDF-fil: "Index är utanför intervallet"
290907967162KORRIGERA: Huvudet i en flersidig rapport för SQL Server 2008 Reporting Services visas endast på första sidan om rapporten innehåller flera radgrupper som saknar Tablix grupp radområdet
290937967164KORRIGERA: SQL Server-tjänsten slutar svara och felmeddelandet 1450 när du skapar databasögonblicksbilden eller köra DBCC Kontrollera uppgift på en databas i SQL Server 2005 och SQL Server 2008
290912967169FIX: När du kör ett uppdaterat uttalande mot en tabell som innehåller en uppdatering för utlösare som kopplar tabellerna BORTTAGET och INFOGADE frågan tar lång tid att slutföra
290938967178FIX: När du återställer en säkerhetskopia för SQL Server 2005 i SQL Server 2008 åtgärden tar mycket längre tid än när du återställer samma säkerhetskopia i SQL Server 2005
290895967205KORRIGERA: En timeout inträffar när du använder SQL Server Management Studio att återställa en stor databas från en säkerhetskopia på ett band i SQL Server 2008
290897967480KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker visa egenskaper för en databas i SQL Server 2008 Management Studio: "aritmetiskt dataspillsfel uppstod Konvertera uttryck till datatypen int"
290901967749KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när du visar en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport som innehåller mer än en underrapport: "fel: Det gick inte att visa underrapporten"
290913967821KORRIGERING: Felmeddelande när du öppnar en symmetrisk nyckel som är krypterad med en annan symmetrisk nyckel i SQL Server 2008: "krypteringsnyckel är felaktigt"
290894967889KORRIGERA: Prestandaproblem uppstå när du utför vissa åtgärder på en databas som innehåller många utökade egenskaper i SQL Server 2008 Management Studio
290879968152KORRIGERING: Felmeddelande när du synkroniserar en databas i Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services: "meddelande: fel i metadata manager. Ett fel uppstod vid inläsning av kuben Analysis"
290882968159KORRIGERING: Felmeddelande när du kör serie uttrycket CREATE SESSION kub och uttrycket DROP SESSION KUBEN i Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services: "ett oväntat undantag uppstod"

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Förutsättningar

Microsoft SQL Server 2008 servicepack 1
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968382 Hur du skaffar den senaste service Packet för SQL Server 2008

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn efter installation av den kumulativa uppdateringspaket.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation för kumulativ uppdatering

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som krävs för att åtgärda problem som nämns i denna artikel. Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
Obs! Inte ändras i den här kumulativa uppdateringen följande komponenter:
  • SQL Server 2008 Integration Services
  • SQL Server 2008 Native Client

32-bitars versioner

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Iftsph.dll2007.100.2710.038,24808-Apr-200913:17x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008-Apr-200914:09x 86
Replmerg.exe2007.100.2710.0341,33608-Apr-200914:39x 86
Snapshot.exe10.0.2710.013,16008-Apr-200915:48x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208-Apr-200913:44x 86
Sqllogship.exe10.0.2710.096,10408-Apr-200915:49x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2710.0192,85608-Apr-200915:50x 86
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mssqlsystemresource.LDFEj tillämpligt524,28808-Apr-200900:28Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.mdfEj tillämpligt63,242,24008-Apr-200900:28Ej tillämpligt
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208-Apr-200913:44x 86
Sqlaccess.dll2007.100.2710.0405,33608-Apr-200915:48x 86
Sqlservr.exe2007.100.2710.042,723,68808-Apr-200915:51x 86
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008-Apr-200914:09x 86
Msgprox.dll2007.100.2710.0202,07208-Apr-200914:12x 86
Replprov.dll2007.100.2710.0575,32008-Apr-200914:39x 86
Replrec.dll2007.100.2710.0789,84808-Apr-200914:39x 86
Replsub.dll2007.100.2710.0410,96808-Apr-200914:39x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208-Apr-200913:44x 86
Xmlsub.dll2007.100.2710.0192,36008-Apr-200915:56x 86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408-Apr-200913:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2710.04,233,04808-Apr-200914:00x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408-Apr-200914:02x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008-Apr-200914:03x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008-Apr-200914:03x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608-Apr-200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608-Apr-200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808-Apr-200914:12x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208-Apr-200913:44x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2710.07,559,01608-Apr-200915:50x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608-Apr-200914:12x 86
Msmdpump.dll10.0.2710.06,180,71208-Apr-200914:12x 86
Msmdspdm.dll10.0.2710.0178,02408-Apr-200914:12x 86
Msmdsrv.exe10.0.2710.021,954,92008-Apr-200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608-Apr-200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808-Apr-200914:12x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208-Apr-200913:44x 86
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408-Apr-200913:59x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408-Apr-200914:02x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408-Apr-200914:02x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008-Apr-200914:03x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008-Apr-200914:03x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008-Apr-200914:03x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008-Apr-200914:03x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608-Apr-200914:12x 86
Msreportbuilder_exe_manifest.32Ej tillämpligt849,37709-Apr-200902:53Ej tillämpligt
Reportbuilder_2_0_0_0_application.32Ej tillämpligt15,77609-Apr-200902:56Ej tillämpligt
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208-Apr-200913:44x 86
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2710.04,233,04808-Apr-200914:00x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2710.08,968,02408-Apr-200914:08x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208-Apr-200913:44x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2710.07,559,01608-Apr-200915:50x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408-Apr-200913:59x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608-Apr-200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608-Apr-200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808-Apr-200914:12x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2710.013,67208-Apr-200913:44x 86

x 64-baserade versioner

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Iftsph.dll2007.100.2710.054,61608-Apr-200918:21x 64
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008-Apr-200914:09x 86
Replmerg.exe2007.100.2710.0408,42408-Apr-200919:05x 64
Snapshot.exe10.0.2710.013,16008-Apr-200915:48x 86
Snapshot.exe10.0.2710.013,16008-Apr-200919:49x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408-Apr-200918:34x 64
Sqllogship.exe10.0.2710.096,08808-Apr-200919:50x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2710.0229,22408-Apr-200919:50x 64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mssqlsystemresource.LDFEj tillämpligt524,28808-Apr-200900:28Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.mdfEj tillämpligt63,242,24008-Apr-200900:28Ej tillämpligt
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408-Apr-200918:34x 64
Sqlaccess.dll2007.100.2710.0412,00808-Apr-200919:49x 86
Sqlservr.exe2007.100.2710.057,889,12808-Apr-200919:51x 64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008-Apr-200914:09x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,85608-Apr-200918:46x 86
Msgprox.dll2007.100.2710.0202,07208-Apr-200914:12x 86
Msgprox.dll2007.100.2710.0246,10408-Apr-200918:47x 64
Replprov.dll2007.100.2710.0575,32008-Apr-200914:39x 86
Replprov.dll2007.100.2710.0727,38408-Apr-200919:05x 64
Replrec.dll2007.100.2710.0789,84808-Apr-200914:39x 86
Replrec.dll2007.100.2710.0976,74408-Apr-200919:05x 64
Replsub.dll2007.100.2710.0410,96808-Apr-200914:39x 86
Replsub.dll2007.100.2710.0492,39208-Apr-200919:05x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408-Apr-200918:34x 64
Xmlsub.dll2007.100.2710.0192,36008-Apr-200915:56x 86
Xmlsub.dll2007.100.2710.0308,07208-Apr-200919:55x 64
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408-Apr-200913:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2710.04,233,04808-Apr-200914:00x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408-Apr-200914:02x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008-Apr-200914:03x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008-Apr-200914:03x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608-Apr-200914:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.044,436,82408-Apr-200918:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608-Apr-200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.012,332,37608-Apr-200918:48x 64
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808-Apr-200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.08,153,94408-Apr-200918:48x 64
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408-Apr-200918:34x 64
Sqlmanagerui.dll10.0.2710.07,559,01608-Apr-200915:50x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608-Apr-200914:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.044,436,82408-Apr-200918:48x 64
Msmdpump.dll10.0.2710.07,430,48808-Apr-200918:48x 64
Msmdspdm.dll10.0.2710.0178,02408-Apr-200918:48x 86
Msmdsrv.exe10.0.2710.043,712,85608-Apr-200918:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608-Apr-200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.012,332,37608-Apr-200918:48x 64
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808-Apr-200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.08,153,94408-Apr-200918:48x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408-Apr-200918:34x 64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408-Apr-200913:59x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,52008-Apr-200918:42x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408-Apr-200914:02x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,54408-Apr-200918:42x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008-Apr-200914:03x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008-Apr-200918:42x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008-Apr-200914:03x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.012,332,37608-Apr-200918:48x 64
Msreportbuilder_exe_manifest.64Ej tillämpligt849,37709-Apr-200902:53Ej tillämpligt
Reportbuilder_2_0_0_0_application.64Ej tillämpligt15,77609-Apr-200902:56Ej tillämpligt
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408-Apr-200918:34x 64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2710.04,233,04808-Apr-200914:00x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2710.08,968,02408-Apr-200914:08x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408-Apr-200918:34x 64
Sqlmanagerui.dll10.0.2710.07,559,01608-Apr-200915:50x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408-Apr-200913:59x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608-Apr-200914:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.044,436,82408-Apr-200918:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608-Apr-200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.012,332,37608-Apr-200918:48x 64
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808-Apr-200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.08,153,94408-Apr-200918:48x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2710.014,18408-Apr-200918:34x 64

Versioner med Itanium-arkitektur

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Iftsph.dll2007.100.2710.088,42408-Apr-200921:01IA-64
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008-Apr-200914:09x 86
Replmerg.exe2007.100.2710.0969,56008-Apr-200921:57IA-64
Snapshot.exe10.0.2710.013,16008-Apr-200915:48x 86
Snapshot.exe10.0.2710.013,14408-Apr-200922:42x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408-Apr-200921:15IA-64
Sqllogship.exe10.0.2710.096,10408-Apr-200922:43x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2710.0428,37608-Apr-200922:43IA-64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mssqlsystemresource.LDFEj tillämpligt524,28808-Apr-200900:28Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.mdfEj tillämpligt63,242,24008-Apr-200900:28Ej tillämpligt
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408-Apr-200921:15IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2710.0398,69608-Apr-200922:42x 86
Sqlservr.exe2007.100.2710.0111,036,77608-Apr-200922:45IA-64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,84008-Apr-200914:09x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2710.01,066,85608-Apr-200921:27x 86
Msgprox.dll2007.100.2710.0202,07208-Apr-200914:12x 86
Msgprox.dll2007.100.2710.0534,37608-Apr-200921:28IA-64
Replprov.dll2007.100.2710.0575,32008-Apr-200914:39x 86
Replprov.dll2007.100.2710.01,640,79208-Apr-200921:57IA-64
Replrec.dll2007.100.2710.0789,84808-Apr-200914:39x 86
Replrec.dll2007.100.2710.02,125,14408-Apr-200921:58IA-64
Replsub.dll2007.100.2710.0410,96808-Apr-200914:39x 86
Replsub.dll2007.100.2710.01,111,89608-Apr-200921:58IA-64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408-Apr-200921:15IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2710.0192,36008-Apr-200915:56x 86
Xmlsub.dll2007.100.2710.0558,93608-Apr-200922:49IA-64
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608-Apr-200914:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.057,508,20008-Apr-200921:29IA-64
Msmdpump.dll10.0.2710.08,943,46408-Apr-200921:29IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2710.0178,02408-Apr-200921:29x 86
Msmdsrv.exe10.0.2710.058,859,36808-Apr-200921:30IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608-Apr-200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.015,485,80008-Apr-200921:30IA-64
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808-Apr-200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.010,065,25608-Apr-200921:31IA-64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408-Apr-200921:15IA-64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408-Apr-200913:59x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,52008-Apr-200921:22x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2710.0284,50408-Apr-200914:02x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008-Apr-200921:22x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2710.04,339,56008-Apr-200914:03x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,65608-Apr-200921:22x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2710.0247,64008-Apr-200914:03x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.015,485,80008-Apr-200921:30IA-64
Msreportbuilder_exe_manifest.64Ej tillämpligt849,37709-Apr-200902:53Ej tillämpligt
Reportbuilder_2_0_0_0_application.64Ej tillämpligt15,77609-Apr-200902:56Ej tillämpligt
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408-Apr-200921:15IA-64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2710.04,233,04808-Apr-200914:00x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2710.08,968,02408-Apr-200914:08x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408-Apr-200921:15IA-64
Sqlmanagerui.dll10.0.2710.07,559,01608-Apr-200915:50x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2710.03,233,62408-Apr-200913:59x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.023,461,73608-Apr-200914:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2710.057,508,20008-Apr-200921:29IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2710.08,558,93608-Apr-200914:12x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2710.015,485,80008-Apr-200921:30IA-64
Msolap100.dll10.0.2710.06,532,96808-Apr-200914:12x 86
Msolap100.dll10.0.2710.010,065,25608-Apr-200921:31IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2710.019,30408-Apr-200921:15IA-64

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet:
  1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på ändra eller ta bort program.
  3. Klicka på kryssrutan Visa uppdateringar om du vill se alla uppdateringar för SQL Server 2008-installation.
  4. Avinstallera det kumulativa uppdateringspaketet.
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 969099 – senaste granskning 10/16/2013 19:02:00 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

  • kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbpubtypekc kbfix kbmt KB969099 KbMtsv
Feedback