Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Information om Internet Explorer-versioner

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 969393
Sammanfattning
Denna artikel innehåller versionsinformation om Internet Explorer. Den här artikeln beskrivs också hur du tar reda på vilken version av Internet Explorer som är installerad på datorn.

Utgivna versionerna av Internet Explorer för Windows

Versionsnummer för Internet Explorer för Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, Windows Millennium Edition (ME), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 och Windows 8 använder följande format:
huvudversion.lägre version.build-nummer.subbuild nummer
Den här tabellen visar möjliga versionsnummer för Internet Explorer.

VersionProdukt
4.40.308Internet Explorer 1.0 (Plus! för Windows 95)
4.40.520Internet Explorer 2.0
4.70.1155Internet Explorer 3.0
4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Internet Explorer 3.01
4.70.1300Internet Explorer 3.02 och 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 Platform Preview 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 Platform Preview 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 servicepack 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
5.00.0518.10Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
5.00.2014.0216Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, build 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1 build 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2 build 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 build 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 och Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 och Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (endast Windows 2000 SP3)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (endast Windows 2000 SP4)
5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Internet verktyg Beta
5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 för Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 avancerade Security Privacy Beta
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 servicepack 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2479.0006Uppdatering för Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 servicepack 1 (SP1 för Windows XP)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 för Windows XP SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 för Windows XP SP3
6.00.3663.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 (release)
6.00.3790.1830Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 SP1 och Windows XP x 64
6.00.3790.3959Internet Explorer 6 SP2 för Windows Server 2003 SP1 och Windows XP x 64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 för Windows XP och Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 för Windows XP och Windows Server 2003
7.00.6000.16386Internet Explorer 7 för Windows Vista
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 SP2 x 64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 för Windows XP SP2 x 64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 och Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372Internet Explorer 8 RC1
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 för Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 för Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (release)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Internet Explorer 9 RTM
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 Consumer Preview
10.0.8400.00000Internet Explorer 10 Release Preview
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 för Windows 8
Internet Explorer-11 har ett versionsnummer som börjar med 11 (till exempel 11.0.9600). Versionsnumret ändras baserat på vilka uppdateringar som har installerats för Internet Explorer. Om du vill se versionsnumret och senaste uppdateringen, gå till Hjälp -menyn och välj Om Internet Explorer.

Kommentarer
 • Den lägre versionsnummer och build-nummer subbuild nummer kan visas utan följande nollor. Version 7.00.5730.1100 kan till exempel visas som 7.0.5730.11.
 • Alla versioner av Internet Explorer 5.0 (och senare versioner) som har anpassats med Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) innehåller en av följande strängar efter versionsnumret. Om du vill visa den här informationen klickar du på omHjälp -menyn:
  KI = Internet-innehållsleverantör
  ÄR = Internet-tjänstprovider
  CO = företagsadministratör
 • Internet Explorer version 4.0 och senare versioner innehåller en rad för Uppdaterade versioner med alla installerade uppdateringar och snabbkorrigeringar av den aktuella versionen av Internet Explorer. Uppdateringar av Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 eller Internet Explorer 5.0 och senare versioner anges med deras motsvarande Microsoft Knowledge Base-artikelnummer.
 • Versionsnummer för Internet Explorer i listan baseras på versionerna av Windows. Lista nummer kan ändras genom att den senaste korrigeringsfilen.
 • Build-nummer för Internet Explorer i den utgivna versionen av Windows Vista är samma som i andra versioner.
 • Information om skillnaderna mellan 7.00.5730.1100 och 7.00.5730.1300-versionen av Internet Explorer 7 finns på följande Microsoft-webbplats:

Ändringar i dialogrutan om Internet Explorer i Internet Explorer 9 och Internet Explorer 10

Du kan öppna dialogrutan Om Internet Explorer genom att klicka på Hjälp och sedan på om Internet Explorer. Eller tryck på Alt + X och sedan trycka på A.


IE9RTMInternet Explorer 10 - Internet Explorer-dialogrutan omEn ändring från tidigare versioner av Internet Explorer är hur vi använder fältet Uppdaterade versioner . Fältet uppdateras varje gång Internet Explorer 9 eller 10 för Internet Explorer uppdateras. Versionsnumret har följande komponenter:

 • Det förblir fältet App större version 9 eller 10.
 • Versionsfältet App mindre förblir 0.
 • Fältet Uppdatera revidering kommer ökas med 1 för varje uppdatering av Internet Explorer som har getts ut.

IE9Parts


Varje uppdatering har en tillhörande Knowledge base-artikel (t.ex. KB2360131 -MS10-071: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer) som är associerade med den. Artikeln innehåller detaljerad information om vad som ingår i uppdateringen och innehåller även detaljerad information om binärfilerna som uppdateras. Dialogrutan Om Internet Explorer innehåller en länk till Microsoft Knowledge Base-artikel som är kopplad till den senast installerade uppdateringen i Internet Explorer som ett enkelt sätt att få mer information.

Till exempel den första uppdateringen för Internet Explorer 9 har installerats i dialogrutan Om Internet Explorer ska har en länk till "Uppdatera versioner: 9.0.1 ()KB2530548)."


IE9Update
Så här avgör du vilken version av Internet Explorer för Windows

Ta reda på vilken version av Internet Explorer genom att använda någon av följande metoder:
 • Klicka på Om Internet ExplorerHjälp -menyn i alla versioner av Internet Explorer. Produkt- och versionsinformation information visas i dialogrutan som visas.
 • Använd registret. Du kan kontrollera vilken version av Internet Explorer genom att granska följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
  Om värdet "version" visas i den här nyckeln kan Internet Explorer 4.0 eller en senare version är installerad. Strängvärdet version innehåller versionsnumret för Internet Explorer 4.0 (eller senare) som är installerad på datorn. (Version-strängvärdet för Internet Explorer 5 är exempelvis "5.0.2014.0216"). Tänk på att endast en nolla lagras i registret för delversionsnumret om det lägre versionsnumret är 00. Om inte det lägre versionsnumret är 00, lagras värdet fullständig version. (Till exempel 5.50.4807.2300 lagras i registret som 5.50.4807.2300.)

  Obs! Version-strängvärdet för Internet Explorer 10 är 9.10.9200.16384 och svcVersion är 10.0.9200.16384.

  Internet Explorer 3.x lägger inte till versionsvärdet till i registret. I stället läggs "build"-värdet till i samma registernyckel och uppdaterar strängvärdet "IVer" till "103". Ändra eller lägga till build-värdet för bakåtkompatibilitet, Internet Explorer 4.0 och senare versioner. För Internet Explorer 3.x, build-värdet är en sträng som innehåller fyra tecken build-nummer. (Till exempel "1300" är build-värdet för Internet Explorer 3.02). För Internet Explorer 4.0 och senare versioner är build-värdet en sträng som innehåller ett värde med fem tecken, följt av en punkt och fyra ytterligare tecken, i följande format:
  många större versionbuild.subbuild nummer
  "Build"-värdet för Internet Explorer 5 är till exempel "52014.0216".
 • Kontrollera vilken version av Internet Explorer med hjälp av theShdocvw.dll-fil:

  För Internet Explorer 3.0 till och med 6 är webbläsaren implementerad i filen Shdocvw.dll (Shell Document Object and Control Library). Du kan använda versionen av filen Shdocvw.dll för att avgöra vilken version av Internet Explorer 3.0 till och med 6 som är installerad på datorn. Ta reda på versionsnumret för Internet Explorer 7, måste du avgöra versionsnumret för Iexplore.exe. Gör så här:
  1. Klicka på Start, peka på Sökoch klicka sedan på Filer eller mappar.
  2. I rutan namn skriver du: Shdocvw.dll, och klicka sedan på Sök nu.
  3. Högerklicka på filen Shdocvw.dll i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
  4. Klicka på fliken Version .
  5. Upprepa steg 2 till 4, men i steg 2, skriver du i stället Iexplore.exe. Om Iexplore.exe-versionen är 7.x, Internet Explorer 7 är installerat. Använd tabellen i Internet Explorer-versioner tidigare i denna artikel för att jämföra versionsnumret att släppa versioner av Internet Explorer 7.
  Den här tabellen visas de olika versionerna av filen Shdocvw.dll och motsvarande versioner av Internet Explorer.
  VersionProdukt
  4.70.1155Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Internet Explorer 3.02 och 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 Platform Preview 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 servicepack 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
  5.00.0518.5Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
  5.00.2014.213Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, build 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1 build 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2 build 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 build 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 och Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 och Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (endast Windows 2000 SP3)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (endast Windows 2000 SP4)
  5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
  5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Internet verktyg Beta
  5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 för Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 avancerade Security Privacy Beta
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 servicepack 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2479.0006Uppdatering för Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 servicepack 1 (SP1 för Windows XP)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 för Windows XP SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 för Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 Update v.01 Developer Preview (Beta SP1b)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 Update v.04 Developer Preview (Beta SP1b)
  6.00.3663.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 (release)
  6.00.3790.1830Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 SP1 och Windows XP x 64


  Kommentarer
  • Den lägre versionsnummer och build-nummer subbuild nummer kan visas utan följande nollor. Version 7.00.5730.1100 kan till exempel visas som 7.0.5730.11.
  • Filen Shdocvw.dll installeras i mappen %Windir%\System i Windows 95, Windows 98 och Windows Millennium Edition. Filen Shdocvw.dll installeras i mappen %Windir%\System32 i Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003. Om filen Shdocvw.dll finns Internet Explorer installeras felaktigt eller har inte installerats.
  • Om versionen av filen Shdocvw.dll på datorn inte finns med i den här tabellen har du installerat en snabbkorrigering för Internet Explorer, en uppdatering eller en uppdatering som innehåller en senare version av filen Shdocvw.dll. Shdocvw.dll version 6.0.2800.1170 för Internet Explorer 6 SP1 ingår till exempel MS03-015: April 2003 korrigeringsfil med samlade korrigeringar för Internet Explorer (813489). Om din version av Shdocvw.dll inte finns med i den här tabellen du kör versionen av Internet Explorer som har närmast versionsnummer som är tidigare än versionsnummer. Söka efter Shdocvw.dll-versionsnummer på din dator och "Shdocvw.dll" i Microsoft Knowledge Base om du vill ta reda på vilken Internet Explorer snabbkorrigering, uppdatering eller säkerhetsuppdatering har installerats.
  • Internet Explorer 6 Update v.01 och v.04 är förhandsversioner av Internet Explorer 6 som förändrar funktionen i Internet Explorer när programmet läses in ActiveX-kontroller. Dessa förhandsversioner uppdateringar installeras i sida-vid-sida-läge och påverkar inte installationen eller versionsnumret antalet Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). Internet Explorer 6 Update v.01 och v.04 kräver Windows XP Service Pack 1. Mer information om dessa förhandsversioner uppdateringar finns på följande Microsoft-webbplats:
  • Versionsnummer för Internet Explorer i listan baseras på versionerna av Windows. Lista nummer kan ändras genom att den senaste korrigeringsfilen.
 • Kontrollera vilken version av Internet Explorer med hjälp av ett skript:

  Alla versioner av Internet Explorer skickas versionsinformation i huvudet Hypertext Transfer Protocol (HTTP) user agent information. Den här informationen kan läsas från ett skript på en webbsida. Information om hur du använder skript för att hämta versionsnumret för Internet Explorer finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
  167820 Ta reda på webbläsarversionen med ett skript
  272413 Ta reda på webbläsartypen i skript för serversidan utan objektet BrowserType
  Webbsida-utvecklare kan använda denna information för att dra nytta av nya funktioner i senare versioner av Internet Explorer (till exempel dynamisk HTML eller kanaler i Internet Explorer 4.x) och nedgradering för tidigare versioner av Internet Explorer som inte stöder dessa funktioner.

  Om du behöver identifiera Internet Explorer version 5.0 eller senare versioner av programmet (Microsoft Win32 och UNIX-plattformar), använder du isComponentInstalled - eller getComponentVersion -metoderna i CLIENTCAPS-funktionen. Information om dessa metoder finns på följande Microsoft-webbplatser: Obs! Dessa metoder fungerar inte om klienten inte är Internet Explorer 5 eller senare (på Microsoft Win32- och UNIX-plattformar).

Internet Explorer-versioner för andra operativsystem

Internet Explorer för Windows 3.1, Internet Explorer för UNIX på Sun Solaris, Internet Explorer för UNIX på HP-UX och Internet Explorer för Macintosh är inte längre tillgängliga från eller stöds av Microsoft.

Internet Explorer för Macintosh eller Windows 3.1

Klicka på Om Internet ExplorerHjälp -menyn i Internet Explorer. Klicka på Om Internet Explorer på Macintosh på Apple -menyn. Versionens nummer visas i dialogrutan som visas. Möjliga versionsnummer är följande:
Windows 3.1Macintosh Classic *Macintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.03.0a5.1.4
3.0a3.01a5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.55.2.2
4.04.5.15.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
Obs! Om versionsnumret är 3.0 kan kontrollera du också build-nummer bredvid versionsnumret. Om du vill ta reda på om du använder 128-bitars stark kryptering version av Internet Explorer för Macintosh på Om Internet ExplorerApple -menyn och klicka på Support. Rutan kryptering ska innehålla den aktuella krypteringsnivån. Här följer exempel:
 • 40-bitars internationell/exportversion
 • 128 bitars amerikanska inhemska (inte för Export)
Ett annat sätt att ta reda på om du använder 128-bitars stark kryptering version är att använda kommandot Get Info på någon av följande filer (beroende på vilken processorfamiljen PowerPC eller 68xxx) och kontrollera versionsinformationen:
 • Systemet mapp: tillägg: MS Library-mappen: MS InternetLibrary (PPC)
 • Systemet mapp: tillägg: MS Library-mappen: MS InternetLibrary (68K)

Internet Explorer för UNIX på Sun Solaris

Gör följande om du vill kontrollera vilken version av Internet Explorer som är installerad på en Solaris SPARC-dator:
 1. Öppna ett terminalfönster. Ta reda på sökvägen för de installerade Internet Explorer-filerna. (Standardsökvägen är/usr/lokal/microsoft /, som används i följande steg som exempel sökvägen).
 2. I Kommandotolken skriver du: CD/usr/local/microsoft, och tryck sedan på RETUR.
 3. Typ ls -d ie *, och tryck sedan på RETUR. Om "ie4" visas har kör du Internet Explorer 4.0. Om "ie" visas har kör du Internet Explorer 5.0.
 4. I Kommandotolken skriver du: CD ie * / sunos5, och tryck sedan på RETUR.
 5. Typ ls -l libschannel.so, och tryck sedan på RETUR.
 6. Jämför filinformationen i följande tabell todetermine version av Internet Explorer som är installerad på DinDator.
  FilVersionStorlekProdukt
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Internet Explorer 4.01 40-bitars
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128 bitar
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Internet Explorer 5.0 40-bitars
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Internet Explorer 5.0 128 bitar
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 Beta 128 bitar

Internet Explorer för UNIX på HP-UX

Gör följande om du vill kontrollera vilken version av Internet Explorer som är installerad på en Solaris Sparc-dator:
 1. Öppna ett terminalfönster. Ta reda på sökvägen för de installerade Internet Explorer-filerna. (Standardsökvägen är/usr/lokal/microsoft /, som används i följande steg som exempel sökvägen).
 2. I Kommandotolken skriver du: CD/usr/local/microsoft, och tryck sedan på RETUR.
 3. Typ ls -d ie *, och tryck sedan på RETUR. Om "ie4" visas har kör du Internet Explorer 4.0. Om "ie" visas har kör du Internet Explorer 5.0.
 4. I Kommandotolken skriver du: CD ie * / ux10, och tryck sedan på RETUR.
 5. Om du har Internet Explorer 4.0 Skriv ls-llibschannel.sl, och tryck sedan på RETUR. Om du har Internet Explorer 5.0 Skriv ls -l libcrypt32.sl, och tryck sedan på RETUR.
 6. Jämför filinformationen i följande tabell todetermine version av Internet Explorer som är installerad på DinDator.
  FilVersionStorlekProdukt
  libschannel.sl4.71.2004.9181,023Internet Explorer 4.01 40-bitars
  libschannel.sl4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128 bitar
  libcrypt32.sl5.00.2013.13121,064,393Internet Explorer 5.0 40-bitars
  libcrypt32.sl5.00.2013.13121,072,589Internet Explorer 5.0 128 bitar


1.00 2.00 3,00 4,00 5,00 6.00 7.00 8.00 aktuell version ActiveX

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 969393 – senaste granskning 01/01/2015 02:39:00 – revision: 5.0

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

 • kbmt KB969393 KbMtsv
Feedback