Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Samlad uppdatering 9 för Microsoft Exchange Server 2007 servicepack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 970162
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs problem som korrigeras i Samlad uppdatering 9 för Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1). Om du vill hämta Samlad uppdatering 9 finns i följande tabell:
UppdateringUtgivningsdatumHämta länk
Samlad uppdatering 1 för Exchange 2007 SP 1Den 16 juli 2009Samlad uppdatering 9 för Exchange Server 2007 servicepack 1
Microsoft rekommenderar emellertid att du har de senaste uppdateringarna installeras om det inte finns särskilda överväganden i din miljö. Om du vill hämta de senaste uppdateringarna för Exchange Server 2007 finns i följande tabell:
UppdateringUtgivningsdatumHämta länk
Service Pack 3Juni 2010Exchange Server 2007 Service Pack 3
Samlad uppdatering 1 för Exchange server 2007 SP 3Den 9 september 2010Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2007 Service Pack 3 (KB2279665)
Mer Information
Samlad uppdatering 9 för Exchange Server 2007 Service Pack 1 korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

 • 943073 Bifogad bild visas som ett rött "X" när du skickar ett RTF-e-postmeddelande från en Exchange Server 2007-organisation till en extern mottagare
 • 945877 Kommandot "eseutil /k" tar lång tid att kontrollera kontrollsumman för transaktionen som loggar in i Exchange Server 2007 servicepack 1
 • 947662 Transport-regeln "när fältet ämne eller texten i meddelandet innehåller textmönster" fungerar inte korrekt på en dator med Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 954739 Exchange-personifiering funktionen inte fungerar om en topologi mellan skogar har endast ett enkelriktat förtroende mellan skogar i Exchange Server 2007 servicepack 1
 • 957137 Reseed processen lyckas på den passiva noden CCR när du återställer en fullständig säkerhetskopia och minst två differentiella säkerhetskopieringar till CCR aktiv nod i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 957374 Tjänsten Microsoft Exchange replikering på en målserver för vänteläge Continuous Replication (SCR) ständigt kraschar när du aktiverar SCR för en lagringsgrupp på en dator med Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 959559 Transaktionsloggfiler växer oväntat i en postlådeserver för Exchange Server 2007 Service Pack 1 på en dator som kör Windows Server 2008
 • 961124 Vissa meddelanden ligger kvar i Utkorgen eller mappen Utkast på en dator som kör Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 961544 Mobile-användare vars plats är inställd på Nya Zeeland kan inte synkronisera en exceptionella händelser efter sommartid (DST)-uppdateringen som beskrivs i KB 951072 är installerad på en server med Exchange 2007 Service Pack 1 Client Access (CAS)
 • 961551 Ett felmeddelande returneras när du kör kommandot Get-mottagare i Exchange Management Shell som använder en domänkontrollant för Windows 7
 • 963679 Kommandot Uppdatera mottagaren uppdaterar inte domänen styrenhet parametrar när du använder Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 för att migrera användare e-post till användare postlåda i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967479 Entourage-klienter kan inte synkronisera med postlådor som finns på en dator som kör Exchange 2007 Service Pack 1 och Windows Server 2008
 • 967525 4 Felmeddelande när du synkroniserar en stöds lista över kontaktens egenskaper med hjälp av Exchange ActiveSync i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967605 En rapport med utebliven leverans (NDR) returneras när en användare skickar ett e-postmeddelande till en X.400-adress som innehåller en fältavgränsare snedstreck i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967676 E-postadress egenskaperna för kontakter ändras via Exchange Web Services (EWS) inte är uppdateras i Outlook eller Outlook Web Access (OWA) i Exchange Server 2007 servicepack 1
 • 967739 Om en avsändare begär ett leveranskvitto i ett e-postmeddelande, returneras en leverans status (DSN) meddelande som har något ämne i kroppen, även om det ursprungliga meddelandet innehåller ett ämne i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968081 Månatliga återkommande möten har avböjt om "Schema endast under arbetstid" alternativet är aktiverat i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968106 Outlook-klienterna dirigeras till globala kataloger från fel domän om du använder en delad session konfiguration för Outlook-klienter kan komma åt sina postlådor via en RPC/HTTP-proxy-server i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968111 Händelse-ID 4999 loggas när en administratör tar bort ett postlådearkiv på en server med Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968205 Microsoft Exchange Information Store-tjänsten kraschar varje gång en viss databas är monterad på en dator som kör Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968224 Du fortfarande få oväntade felmeddelanden när du kör kommandot Testa OwaConnectivity eller kommandot Testa ActiveSyncConnectivity när du har installerat snabbkorrigering KB954213 på en server med Exchange 2007 Service Pack 1
 • 968322 Returneras ett HTTP 500-felmeddelande när du skickar ett meddelande med en stor bifogad fil med hjälp av Outlook Web Access (OWA) med S/MIME-installerad i Exchange Server 2007 servicepack 1
 • 968350 När du ändrar Platsfältet i en återkommande kalenderobjekt för att tömma i Exchange Server 2007 servicepack 1 anges plats-fältet till standardvärdet för serien med återkommande om detta återkommande objekt synkroniseras på en Windows Mobile-enhet
 • 968621 Tjänsten Microsoft Exchange Information Store kraschar när du använder en server med Data Protection Manager (DPM) 2007 för att säkerhetskopiera en ögonblicksbild för en server med Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968626 Händelse-ID 1009 loggas när du använder ett program för att komma åt en delad postlåda med hjälp av POP3-protokollet i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968651 Exchange Server 2007 Service Pack 1 servrar fortsätter att kontakta en domänkontrollant när du utesluta med hjälp av kommandot Set ExchangeServer
 • 968715 Både inloggningar för offentliga och privata inloggningar som ansluter till en server (CAS) proxy för klientåtkomst behandlas som privat inloggningar på en server med Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969054 Felmeddelande när en användare med Exchange Server 2007 Service Pack 1 som svar på ett meddelande som har fler än 300 mottagare i Outlook Web Access (OWA): "Microsoft Exchange skickade ett oväntat svar (500)"
 • 969089 Vissa databaser är inte monterad på målservern när du överför en klustrad postlådeservern (CMS) med kommandot Flytta ClusteredMailboxServer till en tillgänglig passiva klusternoden i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969129 HTML-e-post meddelanden med metataggen charset som skiljer sig från MIME-charset taggen är annat sätt när de behandlas genom ansvarsfriskrivning regler i Exchange Server 2007 servicepack 1
 • 969324 Outlook kraschar när du försöker använda Outlook för att visa e-postmeddelanden som är ordnade efter ämne i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969436 Du kan inte logga in till en dold postlåda med hjälp av Base64-autentisering för POP3 eller IMAP4 i en miljö med Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969838 Ett felmeddelande returneras när en användare försöker att ändra ett återkommande möte i Office Outlook Web Access, som har skapats i Outlook 2007 i Exchange Server 2007 servicepack 1
 • 969911 Postlådor följer inte principer för e-livscykel (ELC) konfigurations- eller begränsning i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969943 Minnesläckor uppstå i Powershell.exe-processen när du kör kommandot Get-MailboxStatistics och Get-PublicFolderStatistics kommando i Exchange Server 2007 servicepack 1
 • 969969 Felmeddelande när en Exchange Server 2007 Service Pack 1-användare försöker ta bort ett kalenderobjekt i Outlook Web Access: "Outlook Web Access har stött en surfande fel"
 • 970028 Store.exe-processen kraschar när du använder en WebDAV-program för att ansluta till Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 970086 Exchange Server 2007 Service Pack 1 kraschar när versionsarkivet Extensible Storage Engine (ESE) har slut på minne på en dator som kör Windows Server 2008
 • 970277 System Attendant (SA)-resursen ansluts inte online eller offline under en växling vid fel i en klustermiljö för Exchange 2007 Service Pack 1
 • 970444 En flyttningsåtgärd mellan en Exchange Server 2003-baserad server och Exchange Server 2007 Service Pack 1-servern misslyckas om attributet SimpleDisplayName för en postlåda i Exchange Server 2003-baserad server innehåller en apostrof
 • 970515 Du får ett felmeddelande när du försöker använda kommandot "Ny postlåda" för att skapa fler än 1000 användare som har samma "mailNickname"-attribut (alias) i Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 970526 EdgeTransport.exe-process på en dator som kör Exchange Server 2007 Service Pack 1 kraschar när ett MIME-meddelande som innehåller iCAL artiklar för ett återkommande möte som har fler än 999 förekomster
 • 970725 Meddelanden i gemensamma mappar replikering kvar i den lokala leveranskön och orsaka en Exchange Server 2007 Service Pack 1-databas för att växa snabbt
 • 970993 Ett felmeddelande visas när en användare försöker utföra en adressbok sökning med hjälp av Outlook Web Access i en Exchange Server 2007 Service Pack 1-miljö: "det objekt som du försökte öppna verkar vara skadad och kan inte nås".
Mer information om uppdateringen finns på följande Microsoft-webbplats:
SP1 Ru9 Samlad uppdatering exchange

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 970162 – senaste granskning 11/19/2013 11:43:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

 • kbbug kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbfix kbqfe kbsurveynew kbmt KB970162 KbMtsv
Feedback