Standard-gateway kanske har ställts in på 0.0.0.0 i ett Windows Vista-baserat eller senare operativsystem som kör tjänsten Apple Bonjour

Support för Windows Vista Service Pack 1 (SP1) upphör den 12 juli 2011. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows ser du till att du kör Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner.
Källa: Microsoft Support
SNABB PUBLICERING
SNABBPUBLICERADE ARTIKLAR GER INFORMATION DIREKT FRÅN MICROSOFTS SUPPORTORGANISATION. INFORMATIONEN SOM FINNS DÄR SKAPAS SOM ETT SVAR PÅ AKTUELLA ELLER SPECIELLA FRÅGOR, ELLER SKA SES SOM ETT KOMPLEMENT TILL ANNAN KNOWLEDGE BASE-INFORMATION.


När du använder en dator som kör tjänsten Apple Bonjour kanske en standard-gateway på 0.0.0.0 skapas på datorn.
Orsak


Problemet uppstår eftersom Bonjour använder logik som lägger till en väg för att ange en standard-gateway på 0.0.0.0 som inte tas bort.Följande händelser måste inträffa för att vägen ska tas emot på en dator med Windows Vista eller högre med Bonjour installerat:

  • Datorn tar inte emot en adress via DHCP innan tjänsten Bonjour startas.

  • Under dessa förhållanden lägger tjänsten Bonjour till en standardväg på datorn som betyder att alla Internetvärdar är "onlink".

  • Datorn kan därefter ta emot en adress via DHCP. Bonjour tar inte bort standardvägen och lämnar en felaktigt konfigurerad standard-gateway på datorn. Denna gateway lånar den korrekta gateway-konfiguration som DHCP tillhandahåller och förhindrar åtkomst till Internet.
Lösning


Om du vill att vi ska lösa problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
Obs!
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Lös problemet genom att ta bort vägen manuellt. Gör så här:1. Klicka på Start och skriv cmd i rutan Påbörja sökning, högerklicka på cmd.exe i listan Program och klicka på Kör som administratör.Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.

2. Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck på RETUR:route delete 0.0.0.03. Stäng fönstret Kommandotolken.Obs! Detta garanterar inte att tjänsten Bonjour aldrig mer kommer att skapa vägen, eftersom det beror på när händelserna under "Orsak" inträffat. Om detta sker igen följer du ovanstående steg för att ta bort vägen.

Löste det här problemet?

  • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
  • Skicka oss gärna din feedback. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.
Mer information


Status:

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
ANSVARSFRISKRIVNING
MICROSOFT OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE LÄMPLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER RIKTIGHET I INFORMATIONEN I DE DOKUMENT OCH TILLHÖRANDE GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ DENNA WEBBPLATS (MATERIALET) FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL. MATERIALET KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG FRÅNSÄGER SIG OCH UTESLUTER MICROSOFT OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, SÅVÄL UTTRYCKLIGA; UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UPPGIFTER ELLER GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, TILLFREDSSTÄLLANDE SKICK OCH KVALITET, ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL AVSEENDE MATERIALET.

fixit fix it fixme
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 970313 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/27/2012 19:06:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows 7 Enterprise

  • kbrapidpub kbnomt kbmsifixme kbfixme KB970313
คำติชม