Kumulativt uppdateringspaket 2 för SQL Server 2008 Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 970315
INTRODUKTION
Kumulativt uppdateringspaket 2 för SQL Server 2008 Service Pack 1 innehåller snabbkorrigeringar för Microsoft SQL Server 2008-problem som har åtgärdats sedan utgivningen av SQL Server 2008 Service Pack 1.

Obs! Den här versionen av kumulativt uppdateringspaket är också känd som bygger 10.00.2714.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 Service Pack 1

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2008 visas nu på flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 2 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2008 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem

När du har installerat den här kumulativa uppdateringen kan det uppstå ett problem när du försöker återställa en SQL Server 2000-databaser med SQL Server Management Studio.Mer information om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
972687 KORRIGERING: Felmeddelande när du återställer en SQL Server 2000-databas med hjälp av SQL Server 2005 Management Studio eller SQL Server 2008 Management Studio: "Det går inte att visa begärda dialogrutan. Det gick inte att hämta data för denna förfrågan (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"
När du har installerat den här kumulativa uppdateringen kan det uppstå ett problem när du försöker använda SQL Server Analysis Service. Mer information om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
975783 KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du kör en MDX-fråga mot en dimension som har ett överordnat/underordnat förhållande och använder den unära operatorn efter installation av den kumulativa uppdateringen 3 för SQL Server 2005 Analysis Services-S975783

SQL Server 2008 snabbkorrigeringar som ingår i den samlade uppdateringen 2 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
304029961106KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en fråga i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008: "Internt fel: processorn kunde inte skapa en frågeplan"
304034961811KORRIGERA: CPU-användning och Minnesanvändningen ökar gradvis och många sessions-ID är inaktiva status i SQL Server 2005 och SQL Server 2008
304042965217KORRIGERING: En felaktig säkerhetskopia visas när du återställer en databas från en säkerhetskopia med hjälp av SQL Server Management Studio i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
304729967206KORRIGERING: Du få felaktiga värden för en kolumn när du använder funktionen OPENROWSET för att importera data från en datafil med hjälp av en XML-fil i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
303942967337FIX: När du kör en lagrad procedur som innehåller en fråga som använder instruktionen FOR XML EXPLICIT kan du få ett schema som är felaktig i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
304020967983KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du aktiverar alternativet ANSI_NULLS databas och köra en fråga mot en indexerad vy i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
304028968290KORRIGERING: En modell för utvinning av Microsoft Decision Tree algorithm genererar felaktiga noder när du anger parametern MINIMUM_SUPPORT till "9" i SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services
308425968449KORRIGERING: En fråga som körs parallellt på en dator med flera processorer returnerar felaktiga resultat i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
304733968834KORRIGERING: Felmeddelande när du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av e-post databas i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008: "operationen tog"
304734968900KORRIGERA: Åtgärder, måttgrupper och dimensioner som inte ingår i ett perspektiv visas felaktigt när du skapar en gruppering på perspektivet i SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services
309168969131FIX: När du skapar en rapport med SQL Server 2008 i Visual Studio 2008, inga data returneras för en dataset som hämtar data från en XML-webbtjänst med hjälp av en fråga som anropar en webbtjänstmetod
303142969235KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en MDX-fråga i SQL Server 2008 Analysis Service: "extraktet funktion anropades med hierarkin '' som inte finns i uppsättningen"
304044969588KORRIGERA: Vissa cellvärden är fördubblades när du kör en MDX-fråga mot en databas som har AllowedSet behörighetsgrupp för en dimension i SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services
303937969775KORRIGERA: Distribution Agent misslyckas vid försök att använda en ögonblicksbild för en vy som nyligen lagts till i en publikation i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
302851970070SQL Server 2008 64-bitars stöd för låsta sidor
304133970184KORRIGERING: Du får felmeddelandet "File system error" om en tillfällig fil när du bearbetar en kub i SQL Server 2008 Analysis Services
307849970198KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du kör en fråga som använder funktionen radnummer i SQL Server 2008
304597970255KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när du skapar en rapport som använder en SAP NetWeaver BI-datakällan i SQL Server 2008 Reporting Services: "den angivna metoden stöds inte av den aktuella providern. (Microsoft Visual Studio")
306626970461KORRIGERING: En MDX-fråga som innehåller den sammanslagna funktionen fel returnerar ett NULL-värde för ett beräknat mått i SQL Server 2008 Analysis Services

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation för kumulativ uppdatering

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

32-bitars version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2007.100.2714.075,11215 maj 20099:24x 86
Iftsph.dll2007.100.2714.038,23215 maj 20099:57x 86
Logread.exe2007.100.2714.0423,27215 maj 200910:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2714.01,083,22415 maj 200910:47x 86
Rdistcom.dll2007.100.2714.0651,09615 maj 200911:15x 86
Repldp.dll2007.100.2714.0191,32015 maj 200911:15x 86
Replmerg.exe2007.100.2714.0341,33615 maj 200911:15x 86
Snapshot.exe10.0.2714.013,14416 maj 200916:55x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2714.013,65615 maj 200910:24x 86
Sqllogship.exe10.0.2714.096,10415 maj 200912:23x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2714.0192,87215 maj 200912:23x 86
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2714.075,60815 maj 20099:09x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2714.042,84015 maj 20099:09x 86
Instmsdb.SQLEj tillämpligt1,674,57914 maj 200915:33Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.LDFEj tillämpligt524,28814 maj 200918:34Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.mdfEj tillämpligt63,242,24014 maj 200918:34Ej tillämpligt
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2714.013,65615 maj 200910:24x 86
Sqlaccess.dll2007.100.2714.0405,35216 maj 200916:55x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2714.014,68015 maj 200912:24x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2714.03,374,44015 maj 200912:24x 86
Sqlservr.exe2007.100.2714.042,726,76015 maj 200912:24x 86
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2714.01,083,22415 maj 200910:47x 86
Msgprox.dll2007.100.2714.0202,07215 maj 200910:49x 86
Replprov.dll2007.100.2714.0575,33615 maj 200911:15x 86
Replrec.dll2007.100.2714.0789,84815 maj 200911:16x 86
Replsub.dll2007.100.2714.0410,96815 maj 200911:16x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2714.013,65615 maj 200910:24x 86
Xmlsub.dll2007.100.2714.0192,36015 maj 200912:30x 86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2714.03,233,62415 maj 200910:38x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2714.04,233,06415 maj 200910:39x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2714.0563,03215 maj 200910:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2714.012,433,24015 maj 200910:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2714.0284,50415 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2714.04,339,56015 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2714.0247,64015 maj 200910:41x 86
Msmdlocal.dll10.0.2714.023,465,32015 maj 200910:49x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2714.08,558,95215 maj 200910:49x 86
Msolap100.dll10.0.2714.06,532,95215 maj 200910:49x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2714.013,65615 maj 200910:24x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2714.07,559,01615 maj 200912:23x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll10.0.2714.023,465,32015 maj 200910:49x 86
Msmdpump.dll10.0.2714.06,180,71215 maj 200910:49x 86
Msmdspdm.dll10.0.2714.0178,02415 maj 200910:49x 86
Msmdsrv.exe10.0.2714.021,959,01615 maj 200910:49x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2714.08,558,95215 maj 200910:49x 86
Msolap100.dll10.0.2714.06,532,95215 maj 200910:49x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2714.013,65615 maj 200910:24x 86
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2714.03,233,62415 maj 200910:38x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2714.0563,03215 maj 200910:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2714.0563,03215 maj 200910:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2714.012,433,24015 maj 200910:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2714.0284,50415 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2714.0284,50415 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2714.04,339,56015 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2714.04,339,56015 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2714.0247,64015 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2714.0247,64015 maj 200910:41x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2714.08,558,95215 maj 200910:49x 86
Msreportbuilder_exe_manifest.32Ej tillämpligt849,41516 maj 200923:32Ej tillämpligt
Reportbuilder_2_0_0_0_application.32Ej tillämpligt15,81416 maj 200923:36Ej tillämpligt
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2714.013,65615 maj 200910:24x 86
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2714.04,233,06415 maj 200910:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2714.08,968,04015 maj 200910:45x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2714.013,65615 maj 200910:24x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2714.07,559,01615 maj 200912:23x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2714.03,233,62415 maj 200910:38x 86
Msmdlocal.dll10.0.2714.023,465,32015 maj 200910:49x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2714.08,558,95215 maj 200910:49x 86
Msolap100.dll10.0.2714.06,532,95215 maj 200910:49x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2714.013,65615 maj 200910:24x 86
SQL Server 2008 Full-Text
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Iftsph.dll2007.100.2714.038,23215 maj 20099:57x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2714.013,65615 maj 200910:24x 86

x 64-baserad version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2007.100.2714.086,88815 maj 200917:35x 64
Iftsph.dll2007.100.2714.054,63215 maj 200917:55x 64
Logread.exe2007.100.2714.0510,80815 maj 200918:16x 64
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2714.01,083,22415 maj 200910:47x 86
Rdistcom.dll2007.100.2714.0789,86415 maj 200918:44x 64
Repldp.dll2007.100.2714.0191,32015 maj 200911:15x 86
Repldp.dll2007.100.2714.0229,72015 maj 200918:44x 64
Replmerg.exe2007.100.2714.0408,40815 maj 200918:44x 64
Snapshot.exe10.0.2714.013,14415 maj 200919:36x 86
Snapshot.exe10.0.2714.013,14416 maj 200916:55x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2714.014,18415 maj 200918:09x 64
Sqllogship.exe10.0.2714.096,10415 maj 200919:37x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2714.0229,20815 maj 200919:37x 64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2714.075,62415 maj 200917:28x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2714.042,84015 maj 200917:28x 86
Instmsdb.SQLEj tillämpligt1,674,57914 maj 200915:33Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.LDFEj tillämpligt524,28814 maj 200918:34Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.mdfEj tillämpligt63,242,24014 maj 200918:34Ej tillämpligt
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2714.014,18415 maj 200918:09x 64
Sqlaccess.dll2007.100.2714.0411,99215 maj 200919:36x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2714.015,70415 maj 200919:38x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2714.03,373,91215 maj 200919:38x 64
Sqlservr.exe2007.100.2714.057,629,01615 maj 200919:38x 64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2714.01,083,22415 maj 200910:47x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2714.01,083,22415 maj 200918:22x 86
Msgprox.dll2007.100.2714.0202,07215 maj 200910:49x 86
Msgprox.dll2007.100.2714.0246,10415 maj 200918:23x 64
Replprov.dll2007.100.2714.0575,33615 maj 200911:15x 86
Replprov.dll2007.100.2714.0727,40015 maj 200918:44x 64
Replrec.dll2007.100.2714.0789,84815 maj 200911:16x 86
Replrec.dll2007.100.2714.0976,72815 maj 200918:44x 64
Replsub.dll2007.100.2714.0410,96815 maj 200911:16x 86
Replsub.dll2007.100.2714.0492,37615 maj 200918:44x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2714.014,18415 maj 200918:09x 64
Xmlsub.dll2007.100.2714.0192,36015 maj 200912:30x 86
Xmlsub.dll2007.100.2714.0308,05615 maj 200919:43x 64
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2714.03,233,62415 maj 200910:38x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2714.04,233,06415 maj 200910:39x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2714.0563,03215 maj 200910:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2714.012,433,24015 maj 200910:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2714.0284,50415 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2714.04,339,56015 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2714.0247,64015 maj 200910:41x 86
Msmdlocal.dll10.0.2714.023,465,32015 maj 200910:49x 86
Msmdlocal.dll10.0.2714.044,440,40815 maj 200918:24x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2714.08,558,95215 maj 200910:49x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2714.012,332,88815 maj 200918:25x 64
Msolap100.dll10.0.2714.06,532,95215 maj 200910:49x 86
Msolap100.dll10.0.2714.08,153,94415 maj 200918:25x 64
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2714.014,18415 maj 200918:09x 64
Sqlmanagerui.dll10.0.2714.07,559,01615 maj 200912:23x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll10.0.2714.023,465,32015 maj 200910:49x 86
Msmdlocal.dll10.0.2714.044,440,40815 maj 200918:24x 64
Msmdpump.dll10.0.2714.07,430,48815 maj 200918:24x 64
Msmdspdm.dll10.0.2714.0178,02415 maj 200918:24x 86
Msmdsrv.exe10.0.2714.043,715,92815 maj 200918:24x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2714.08,558,95215 maj 200910:49x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2714.012,332,88815 maj 200918:25x 64
Msolap100.dll10.0.2714.06,532,95215 maj 200910:49x 86
Msolap100.dll10.0.2714.08,153,94415 maj 200918:25x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2714.014,18415 maj 200918:09x 64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2714.03,233,62415 maj 200910:38x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2714.0563,03215 maj 200918:17x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2714.0563,03215 maj 200910:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2714.012,433,24015 maj 200910:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2714.0284,50415 maj 200918:17x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2714.0284,50415 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2714.04,339,54415 maj 200918:17x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2714.04,339,56015 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2714.0247,64015 maj 200918:18x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2714.0247,64015 maj 200910:41x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2714.012,332,88815 maj 200918:25x 64
Msreportbuilder_exe_manifest.64Ej tillämpligt849,41516 maj 200923:32Ej tillämpligt
Reportbuilder_2_0_0_0_application.64Ej tillämpligt15,81416 maj 200923:36Ej tillämpligt
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2714.014,18415 maj 200918:09x 64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2714.04,233,06415 maj 200910:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2714.08,968,04015 maj 200910:45x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2714.014,18415 maj 200918:09x 64
Sqlmanagerui.dll10.0.2714.07,559,01615 maj 200912:23x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2714.03,233,62415 maj 200910:38x 86
Msmdlocal.dll10.0.2714.023,465,32015 maj 200910:49x 86
Msmdlocal.dll10.0.2714.044,440,40815 maj 200918:24x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2714.08,558,95215 maj 200910:49x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2714.012,332,88815 maj 200918:25x 64
Msolap100.dll10.0.2714.06,532,95215 maj 200910:49x 86
Msolap100.dll10.0.2714.08,153,94415 maj 200918:25x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2714.014,18415 maj 200918:09x 64
SQL Server 2008 Full-Text
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Iftsph.dll2007.100.2714.054,63215 maj 200917:55x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2714.014,18415 maj 200918:09x 64

Version av Itanium-arkitektur

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Distrib.exe2007.100.2714.0205,67215 maj 200910:43IA64
Iftsph.dll2007.100.2714.088,42415 maj 200911:02IA64
Logread.exe2007.100.2714.01,124,71215 maj 200911:22IA64
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2714.01,083,22415 maj 200910:47x 86
Rdistcom.dll2007.100.2714.01,835,36815 maj 200911:47IA64
Repldp.dll2007.100.2714.0191,32015 maj 200911:15x 86
Repldp.dll2007.100.2714.0522,60015 maj 200911:47IA64
Replmerg.exe2007.100.2714.0969,57615 maj 200911:47IA64
Snapshot.exe10.0.2714.013,16015 maj 200912:33x 86
Snapshot.exe10.0.2714.013,14416 maj 200916:55x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2714.019,30415 maj 200911:15IA64
Sqllogship.exe10.0.2714.096,10415 maj 200912:34x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2714.0428,39215 maj 200912:35IA64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2714.075,60815 maj 200910:37x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2714.042,84015 maj 200910:37x 86
Instmsdb.SQLEj tillämpligt1,674,57914 maj 200915:33Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.LDFEj tillämpligt524,28814 maj 200918:34Ej tillämpligt
Mssqlsystemresource.mdfEj tillämpligt63,242,24014 maj 200918:34Ej tillämpligt
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2714.019,30415 maj 200911:15IA64
Sqlaccess.dll2007.100.2714.0398,69615 maj 200912:34x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2714.020,84015 maj 200912:35IA64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2714.03,380,07215 maj 200912:35IA64
Sqlservr.exe2007.100.2714.0110,942,56815 maj 200912:36IA64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2714.01,083,22415 maj 200910:47x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2714.01,083,24015 maj 200911:27x 86
Msgprox.dll2007.100.2714.0202,07215 maj 200910:49x 86
Msgprox.dll2007.100.2714.0534,37615 maj 200911:28IA64
Replprov.dll2007.100.2714.0575,33615 maj 200911:15x 86
Replprov.dll2007.100.2714.01,640,80815 maj 200911:47IA64
Replrec.dll2007.100.2714.0789,84815 maj 200911:16x 86
Replrec.dll2007.100.2714.02,125,16015 maj 200911:47IA64
Replsub.dll2007.100.2714.0410,96815 maj 200911:16x 86
Replsub.dll2007.100.2714.01,111,91215 maj 200911:47IA64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2714.019,30415 maj 200911:15IA64
Xmlsub.dll2007.100.2714.0192,36015 maj 200912:30x 86
Xmlsub.dll2007.100.2714.0558,95215 maj 200912:40IA64
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdlocal.dll10.0.2714.023,465,32015 maj 200910:49x 86
Msmdlocal.dll10.0.2714.057,517,92815 maj 200911:29IA64
Msmdpump.dll10.0.2714.08,943,46415 maj 200911:29IA64
Msmdspdm.dll10.0.2714.0178,02415 maj 200911:29x 86
Msmdsrv.exe10.0.2714.058,888,04015 maj 200911:29IA64
Msmgdsrv.dll10.0.2714.08,558,95215 maj 200910:49x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2714.015,486,31215 maj 200911:29IA64
Msolap100.dll10.0.2714.06,532,95215 maj 200910:49x 86
Msolap100.dll10.0.2714.010,065,76815 maj 200911:29IA64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2714.019,30415 maj 200911:15IA64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2714.03,233,62415 maj 200910:38x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2714.0563,04815 maj 200911:22x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2714.0563,03215 maj 200910:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2714.012,433,24015 maj 200910:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2714.0284,52015 maj 200911:23x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2714.0284,50415 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2714.04,339,56015 maj 200911:23x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2714.04,339,56015 maj 200910:41x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2714.0247,64015 maj 200911:23x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2714.0247,64015 maj 200910:41x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2714.015,486,31215 maj 200911:29IA64
Msreportbuilder_exe_manifest.64Ej tillämpligt849,41516 maj 200923:32Ej tillämpligt
Reportbuilder_2_0_0_0_application.64Ej tillämpligt15,81416 maj 200923:36Ej tillämpligt
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2714.019,30415 maj 200911:15IA64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2714.04,233,06415 maj 200910:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2714.08,968,04015 maj 200910:45x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2714.019,30415 maj 200911:15IA64
Sqlmanagerui.dll10.0.2714.07,559,01615 maj 200912:23x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2714.03,233,62415 maj 200910:38x 86
Msmdlocal.dll10.0.2714.023,465,32015 maj 200910:49x 86
Msmdlocal.dll10.0.2714.057,517,92815 maj 200911:29IA64
Msmgdsrv.dll10.0.2714.08,558,95215 maj 200910:49x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2714.015,486,31215 maj 200911:29IA64
Msolap100.dll10.0.2714.06,532,95215 maj 200910:49x 86
Msolap100.dll10.0.2714.010,065,76815 maj 200911:29IA64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2714.019,30415 maj 200911:15IA64
SQL Server 2008 Full-Text
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Iftsph.dll2007.100.2714.088,42415 maj 200911:02IA64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2714.019,30415 maj 200911:15IA64
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning av uppdateringspaket för Microsoft SQL Server-programvara för
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 970315 – senaste granskning 06/22/2014 18:52:00 – revision: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Community Technology Preview, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

  • kbsqlsetup kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbpubtypekc kbfix kbmt KB970315 KbMtsv
Feedback