Kumulativt uppdateringspaket 3 för SQL Server 2008 Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 971491
INTRODUKTION
Samlingsuppdatering 3 för SQL Server 2008 Service Pack 1 innehåller snabbkorrigeringar för Microsoft SQL Server 2008-problem som har åtgärdats sedan utgivningen av SQL Server 2008 Service Pack 1.

Obs! Den här versionen av kumulativt uppdateringspaket är också känd som bygger 10.00.2723.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 Service Pack 1

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2008 visas nu på flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa Samlingsuppdatering 3 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2008 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem

När du har installerat den här kumulativa uppdateringen kan det uppstå ett problem när du försöker återställa en SQL Server 2000-databaser med SQL Server Management Studio.Mer information om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
972687 KORRIGERING: Felmeddelande när du återställer en SQL Server 2000-databas med hjälp av SQL Server 2005 Management Studio eller SQL Server 2008 Management Studio: "Det går inte att visa begärda dialogrutan. Det gick inte att hämta data för denna förfrågan (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"
När du har installerat den här kumulativa uppdateringen kan det uppstå ett problem när du försöker använda SQL Server Agent. Mer information om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
976761 KORRIGERING: Felmeddelande när du utför en rullande uppgradering i SQL Server 2008-kluster: "18401, inloggningen misslyckades för SQLTEST\AgentService. Orsak: Servern är i uppgradera skriptläge. Endast administratörer kan ansluta just nu.[SQLState 42000]"
976953 KORRIGERA: SQL Server 2008-agent automatiskt aktiveras inte efter uppgradering till SQL Server 2008 CU7 eller SQL Server 2008 Service Pack 1 CU3/CU4 i en fristående miljö

SQL Server 2008 snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa uppdatering 3 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
SQL-felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
316159967522KORRIGERA: SQL Server-motorn i SQL Server 2005 och SQL Server 2008 kan använda stora mängder minne under installationsfasen konfiguration
316148967552KORRIGERA: SQL Server 2008 databasen granskning visar frågekriterier som ett parametriserat värde i stället för den faktiska posten
316154968543KORRIGERING: Felmeddelande loggas i filen Errorlog för SQL Server 2008 när du utför åtgärder på vissa temporära tabeller i SQL Server 2008: "timeout uppstod vid väntan på bufferten latch"
316130968740KORRIGERING: Felmeddelande när du utför en online index återskapa åtgärden för en tabell som har inga grupperat index i SQL Server 2008: "plats: pageref.cpp:913 uttryck: IS_OFF"
316133968741KORRIGERING: Du får kontroller när du tar bort en rad som innehåller BLOB-data från en databas i SQL Server 2008
316137968742KORRIGERING: Felmeddelande när du återskapar en tabell som innehåller sparse kolumner i SQL Server 2008: "Det går inte att ändra tabellen '<TableName>' eftersom tabellen innehåller antingen sparse kolumner eller en kolumn anger kolumnen som är oförenliga med komprimering"</TableName>
323401969050KORRIGERING: Felmeddelande när du kör SQL Server 2008 Integration Services-paket som innehåller en köra SQL-uppgift som kör en lagrad procedur: "Typ av värde som tilldelas till variabeln"<Variable>"skiljer sig från den aktuella variabeltypen"</Variable>
316145969357KORRIGERA: SQL Server 2008 Report Designer återger tal i en order motsatt vad du förväntar dig när du lägger till ett specialtecken i en textrutekontroll som innehåller både hebreiska tecken och siffror
316151969467KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en fråga som använder funktionen gemener i SQL Server 2008: "konverteringen misslyckades vid konvertering av <Type1>värde '<A value="">' till datatypen <Type2>."</Type2> </A> </Type1>
321762969528KORRIGERA: Ett kontrollfel inträffar när du växlar schemat för en rapport prenumeration mellan delade schemat och ett eget schema i rapporttjänster i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 Reporting Services
316162969611KORRIGERING: Felmeddelande när du kör ett jobb vars ägare är ett Windows-användarkonto efter Agent för SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 Agent startas: "jobbet misslyckades. (Ägare) för projektet <Job name="">inte har åtkomst till servern "</Job>
316166969793KORRIGERING: Felmeddelande när du klickar på fliken kolumner i OLE-DB Källredigeraren i SQL Server 2008 Integration Services: "fel vid Data flöde uppgiften [OLE DB-datakälla [1]]: SSIS-felkod DTS_E_OLEDBERROR"
321771969844KORRIGERING: Du får inkonsekventa resultat när du kör index-relaterade DMVs att returnera statistisk information om saknade index i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
316141969997KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du kör en fråga data från en länkad server som skapas med hjälp av en OLE DB-provider för index i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
306851970058KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när du öppnar en rapport genom att ange en parameter med flera värden i en URL i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 Reporting Services: "standard värde eller värdet för Rapportparametern '<Parameter>' är inte ett giltigt värde"</Parameter>
303741970150KORRIGERING: Felmeddelande när du öppnar Replication Monitor för en transaktion eller en kopplingspublikation i en instans av SQL Server 2008 är en uppgradering från SQL Server 2000: "Kan inte infoga värdet NULL i kolumnen 'isagentrunningnow'"
304027970160KORRIGERA: Datainsamlaren inaktiveras när du installerar en uppdatering för en instans av SQL Server 2008
316134970287KORRIGERA: Ett prestandaproblem som uppstår när du kör en fråga i full-text som innehåller "Och inte"-instruktion i SQL Server 2008
306063970399KORRIGERA: MAXDOP-alternativet för en fråga som körs eller högsta grad av parallellitet alternativet sp_configure lagrade proceduren fungerar inte i SQL Server 2008
307311970507KORRIGERING: Felmeddelande i SQL Server 2008 när du kör ett Infoga SELECT-uttryck i en tabell: "brott mot restriktionen PRIMARY KEY '<PrimaryKey>'. Kan inte infoga en dubblettnyckel i objektet '<TableName>' "</TableName> </PrimaryKey>
307698970538KORRIGERING: Felmeddelande när du bearbetar index för en partition i en kub i Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services: "Internt fel: ett oväntat fel uppstod (filen ' pffilestorefilegroup.cpp', rad 1483, Funktion 'PFFileStoreGroup::ReadPage')"
321810970551KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en MDX-fråga som begär en dimensionsegenskap på en överordnad-underordnad hierarki i Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services
308241970666KORRIGERA: Data i en textruta saknas när du skriver ut eller exporterar en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport som innehåller en eller flera underrapporter och en eller flera textrutor
320924970713KORRIGERING: En princip utvärderas mot ett felaktigt mål när du kör kategorin principen i Utvärderingsläge på en fjärrserver som kör SQL Server 2008
317710970823KORRIGERA: CPU-användning ökar när du kör en fråga som en sträng jämförelse-funktionen används på en dator med flera processorer efter uppgradering till SQL Server 2005 Service Pack 3 eller SQL Server 2008
310545970909KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du kör en fråga i full-text som kombinerar operatorn NEAR tillsammans med operatorn och i SQL Server 2008
321836970966KORRIGERING: En MDX-fråga som använder icke-tom instruktion och funktionen DrillDownLevel returnerar null-värden i SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services
311805971049KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport i Business Intelligence Development Studio: "en post med samma nyckel har redan lagts till"
315173971051KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en SQL Server 2008-baserat program som anropar funktionen SQLBindParameter: "inkommande tabelldata direktuppspela (TDS) remote procedure call (RPC) protokollströmmen är felaktigt"
311828971057KORRIGERING: En INLAGA till<table name="">EXEC <stored procedure="" name="">uttrycket genererar felmeddelanden även om du anger alternativet ANSI_WARNINGS "Off" i SQL Server 2008</stored></table>
316153971064KORRIGERA: citattecken återges felaktigt när du exporterar en rapport i SQL Server 2008 Reporting Services till en CSV-fil
316143971068KORRIGERING: Felmeddelande när du skapar en SharePoint-prenumeration på en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport som använder övergripande parametrar: "den här rapporten krävs en standard eller användardefinierat värde för Rapportparametern '<Parameter>'"</Parameter>
316144 971125KORRIGERA: Data profilering uppgiften visar "is_nullable" i fönstret Kontrollflöde när du har konfigurerat Data profilering aktiviteten för en datakälla som använder Turkish_CI_AS eller Turkish_CS_AS sortering i SQL Server 2008 Integration Services
316155971132KORRIGERA: HTML-format i en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport är inte kompatibel med avsnitt 1194.22 normer i Section 508-standarder
312337971136KORRIGERING: Felmeddelande när du synkroniserar en databas eller manuellt köra sp_replcmds efter ofullständiga uppdateringar på en varbinary(max) kolumn i SQL Server 2008: "raduppsättningen innehåller inte någon kolumn med offset -1."
321779971402KORRIGERING: Felmeddelande när du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av en privat profil e-databas i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008: "profilnamn är inte giltigt"
316626971640KORRIGERING: Du kan inte konfigurera datainsamlaruppsättningen på en SQL Server 2008-server om servern har en databas som inte kan nås eller tillåter endast begränsad åtkomst
311907971772KORRIGERING: Felmeddelande när du bearbetar en partition i en måttgrupp i SQL Server 2008 Analysis Services: "fel i motorn för hög relations. Bindningen för den '<ColumnName>' kolumnen är inte av typen ColumnBinding "</ColumnName>
319059971985KORRIGERING: En Drillthrough-åtgärd i tabellen grupper skickar felaktiga värden i SQL Server 2008 Reporting Services
319838972068Felmeddelande när du installerar SharePoint-tillägg för ClickOnce-versionen av Microsoft SQL Server 2008 Report Builder 2.0 på en x 64-baserad dator: "Reporting Services-tillägget för SharePoint-produkter och -teknik är inte installerad
320239972101KORRIGERING: Felmeddelande när du behandlar en mycket stor dimension genom att använda alternativet Uppdatera Process i SQL Server 2008: "filsystemfel: vid försök att läsa information från disk läsningsfel uppstod för fysisk fil: <filename>, logisk fil"</filename>
320816972197FIX: När du förfrågar egenskapen DataSpaceUsed och egenskapen IndexSpaceUsed för en databas som innehåller många tabeller i SQL Server 2008 frågan tar lång tid att slutföra
320813972198KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker lägga till ett filter för ett index som innehåller kolumner i SQL Server 2008: "Lägg till objekt i samlingen misslyckades för IndexedColumnCollection av Index '<IndexName>'"</IndexName>
320808972200KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker inaktivera Resource Governor med hjälp av Användargränssnittet i SQL Server 2008 Management Studio när du släpper en Resource Governor arbetsbelastning grupp: "Ändra misslyckades för ResourceGovernor 'Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ObjectKeyBase'"
320819972201KORRIGERA: Alternativet "Endast säkerhetskopiering" finns kvar även om du väljer alternativet "Differentiell" i dialogrutan "Säkerhetskopiera databas" i SQL Server 2008 Management Studio
320810972203KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när du trycker på F1 för att öppna innehållet på enheten hjälp under återställning i SQL Server 2008: "Object reference not set to en instans av ett objekt. (DqlManagerUI)"
320817972207KORRIGERA: Värdet för egenskapen storlek för Smo.Server (<serverName>).Samling av databaser är felaktigt efter installation av Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1</serverName>
321310972261KORRIGERING: Felmeddelande när du kör instruktionen KOPPLAD på en tabell som har ett unikt klustrat index och ett ogrupperat index i SQL Server 2008: "går inte att infoga nyckel dubblettraden i objektet '<TableName>'med unikt index'<IndexName>'"</IndexName> </TableName>
322375972440KORRIGERA: Data saknas när du visar en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport som exporteras som en PDF-fil eller som en bild
323118972521KORRIGERA: SQL Server 2008 Reporting Services inte leverera en rapport som innehåller ett linjediagram med stegvis linjediagram vid den schemalagda tidpunkten
324157972681KORRIGERA: Borttagning av en transaktionsloggfil i databasen på den primära servern bryts Databasspeglingen i SQL Server 2008
315309972759KORRIGERA: Installera SQL Server 2008 Service Pack 1 kan återställa kolumnvärde "max_worker_threads" för en SQL Server Agent-undersystem
324564972763KORRIGERA: Frågorna mycket långsamt när du kör MDX-frågor i ett program som använder ADOMD.NET DataProvider via HTTP för att ansluta till SQL Server 2008 Analysis Services
318491972767KORRIGERA: SQL Server 2008-databasmotorn och Reporting Services förbrukar mer ström på Windows-klientdatorer än förväntat
322329972777KORRIGERA: SQL Server 2008 Analysis Services-tjänsten kraschar när du kör ett kommando ALTER på en databas när uttrycket UPDATE kub i databasen
325335972833 KORRIGERA: En ytterligare rullningslist visas när du använder Outlook 2003 för att öppna en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport som skickades i MHTML-format till en e-postprenumeration
325468972856KORRIGERA: Vissa kolumner saknas när du kör en fråga mot en tabell som finns på en länkad server om kolumnnamnen innehåller en punkt i SQL Server 2008 Service Pack 1
326522972984KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du förfrågar en överordnad/underordnad hierarki som innehåller en medlem på en nivå i Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
318115973192KORRIGERING: Felmeddelande när du skapar en lokal kub med hjälp av SQL Server 2008 ADOMD.NET dataprovidern i x 64-baserad version av Microsoft Office 2010: "Det gick inte att initiera Providerobjekt"
328433973200KORRIGERA: Inga resultat returneras när du kör en MDX query som refererar till en beräknad medlem i SQL Server 2008
320971973250KORRIGERING: En viss sortering visas felaktigt när du installerar SQL Server 2008 failover-kluster via Användargränssnittet installationsläget Avancerat/Enterprise
297410973257KORRIGERA: SQL:BatchCompleted-händelsen och RPC: slutförd händelse visar felaktigt radantal när du använder SQL Server Profiler för att övervaka ett proceduranrop i sp_executesql som lagras i Microsoft SQL Server 2008
320975973301KORRIGERING: Felmeddelande när du installerar SQL Server 2008 eller SQL Server 2008 Service Pack 1 på en dator med Windows XP som har installerats för SQL Server 2000: "Object reference not set to en instans av ett objekt."
321786969086KORRIGERA: SQL Server-tjänsten slutar att svara och händelse-ID 2019 loggas i systemloggen i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
323812972498KORRIGERA: Felmeddelanden eller data skadas när du har kört en SSIS-paket som innehåller en data flöde aktivitet i en minnesbrist situation i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008

Obs! Om du använder kumulativ uppdatering 3 för SQL Server 2008 Service Pack 1 med hjälp av en slipstream-installation, finns det ett känt problem i avinstallationen av Full-Text Search engine när du avinstallerar den här kumulativa uppdateringen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
973888 Fullständig textsökning komponenten återställs inte helt till Service Pack 1-versionen när du har avinstallerat Samlingsuppdatering 3 för SQL Server 2008 Service Pack 1 används med hjälp av en slipstream-installation

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation för kumulativ uppdatering

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

32-bitars version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2723.0164,69611-Jul-200901:18x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2723.069,46411-Jul-200901:20x 86
Distrib.exe2007.100.2723.075,09611-Jul-200901:35x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2723.0694,10411-Jul-200901:35x 86
Dtswizard.exe2007.100.2723.0804,69611-Jul-200901:35x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0173,40011-Jul-200901:50x 86
Excelsrc.dll2007.100.2723.0183,12811-Jul-200901:50x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0276,32811-Jul-200901:52x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0283,99211-Jul-200901:52x 86
Iftsph.dll2007.100.2723.038,24811-Jul-200902:07x 86
Logread.exe2007.100.2723.0423,27211-Jul-200902:47x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2723.0296,79211-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200902:55x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2723.01,083,24011-Jul-200902:55x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0173,91211-Jul-200903:04x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0186,71211-Jul-200903:04x 86
Rdistcom.dll2007.100.2723.0651,09611-Jul-200903:21x 86
Repldp.dll2007.100.2723.0191,33611-Jul-200903:21x 86
Replmerg.exe2007.100.2723.0341,33611-Jul-200903:22x 86
Snapshot.exe10.0.2723.013,16011-Jul-200904:27x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2723.013,65611-Jul-200902:33x 86
Sqllogship.exe10.0.2723.096,08811-Jul-200904:28x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2723.0192,87211-Jul-200904:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0113,49611-Jul-200904:29x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0206,68011-Jul-200904:33x 86
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2723.075,60811-Jul-200901:20x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2723.042,84011-Jul-200901:20x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2723.013,65611-Jul-200902:33x 86
Sqlaccess.dll2007.100.2723.0405,35211-Jul-200904:27x 86
Sqlagent.exe2007.100.2723.0367,97611-Jul-200904:27x 86
Sqlctr100.dll2007.100.2723.072,55211-Jul-200904:27x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2723.014,68011-Jul-200904:29x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2723.03,378,00811-Jul-200904:29x 86
Sqlservr.exe2007.100.2723.042,726,74411-Jul-200904:29x 86
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2723.0546,64811-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2723.0227,16011-Jul-200902:48x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2723.01,083,24011-Jul-200902:55x 86
Msgprox.dll2007.100.2723.0202,08811-Jul-200902:57x 86
Replprov.dll2007.100.2723.0575,32011-Jul-200903:22x 86
Replrec.dll2007.100.2723.0789,84811-Jul-200903:22x 86
Replsub.dll2007.100.2723.0410,96811-Jul-200903:22x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2723.013,65611-Jul-200902:33x 86
Xmlsub.dll2007.100.2723.0192,36011-Jul-200904:34x 86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2723.0164,69611-Jul-200901:18x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2723.0694,10411-Jul-200901:35x 86
Dtswizard.exe2007.100.2723.0804,69611-Jul-200901:35x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0173,40011-Jul-200901:50x 86
Excelsrc.dll2007.100.2723.0183,12811-Jul-200901:50x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0276,32811-Jul-200901:52x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0283,99211-Jul-200901:52x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2723.03,233,62411-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2723.04,233,04811-Jul-200902:48x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2723.02,828,12011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2723.03,827,54411-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2723.0563,03211-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2723.083,80011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2723.012,433,24011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2723.0903,00011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2723.0284,50411-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2723.0198,48811-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2723.0145,24011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2723.04,339,54411-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2723.0567,12811-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2723.0104,28011-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2723.0247,64011-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2723.0227,17611-Jul-200902:50x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2723.0280,40811-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2723.0759,65611-Jul-200902:53x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200902:55x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.023,476,56811-Jul-200902:57x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2723.08,567,14411-Jul-200902:57x 86
Msolap100.dll10.0.2723.06,536,04011-Jul-200902:58x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0173,91211-Jul-200903:04x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0186,71211-Jul-200903:04x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2723.01,324,88811-Jul-200903:22x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2723.013,65611-Jul-200902:33x 86
Sqldest.dll2007.100.2723.0180,07211-Jul-200904:27x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2723.07,559,00011-Jul-200904:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0113,49611-Jul-200904:29x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0206,68011-Jul-200904:33x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2723.0258,40811-Jul-200904:33x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.023,476,56811-Jul-200902:57x 86
Msmdpump.dll10.0.2723.06,183,27211-Jul-200902:57x 86
Msmdspdm.dll10.0.2723.0178,00811-Jul-200902:57x 86
Msmdsrv.exe10.0.2723.021,969,24011-Jul-200902:57x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2723.08,567,14411-Jul-200902:57x 86
Msolap100.dll10.0.2723.06,536,04011-Jul-200902:58x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2723.013,65611-Jul-200902:33x 86
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2723.0164,69611-Jul-200901:18x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2723.0694,10411-Jul-200901:35x 86
Dtswizard.exe2007.100.2723.0804,69611-Jul-200901:35x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0173,40011-Jul-200901:50x 86
Excelsrc.dll2007.100.2723.0183,12811-Jul-200901:50x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0276,32811-Jul-200901:52x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0283,99211-Jul-200901:52x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2723.0280,40811-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200902:55x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0173,91211-Jul-200903:04x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0186,71211-Jul-200903:04x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2723.013,65611-Jul-200902:33x 86
Sqldest.dll2007.100.2723.0180,07211-Jul-200904:27x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0113,49611-Jul-200904:29x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0206,68011-Jul-200904:33x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2723.0258,40811-Jul-200904:33x 86
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2723.0546,64811-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2723.03,233,62411-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2723.02,828,12011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2723.03,827,54411-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2723.0563,03211-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2723.083,80011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2723.012,433,24011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2723.0903,00011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2723.0284,50411-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2723.0198,48811-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2723.0145,24011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2723.04,339,54411-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2723.0567,12811-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2723.0104,28011-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2723.0247,64011-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2723.0227,17611-Jul-200902:50x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2723.08,567,14411-Jul-200902:57x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2723.01,324,88811-Jul-200903:22x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2723.01,113,44811-Jul-200903:22x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2723.013,65611-Jul-200902:33x 86
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2723.0164,69611-Jul-200901:18x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2723.069,46411-Jul-200901:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2723.0694,10411-Jul-200901:35x 86
Dtswizard.exe2007.100.2723.0804,69611-Jul-200901:35x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0173,40011-Jul-200901:50x 86
Excelsrc.dll2007.100.2723.0183,12811-Jul-200901:50x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0276,32811-Jul-200901:52x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0283,99211-Jul-200901:52x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2723.04,233,04811-Jul-200902:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2723.0903,00011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2723.0280,40811-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2723.0296,79211-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2723.0759,65611-Jul-200902:53x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2723.08,968,04011-Jul-200902:54x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200902:55x 86
Objectexplorer.dll10.0.2723.03,237,72011-Jul-200903:04x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0173,91211-Jul-200903:04x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0186,71211-Jul-200903:04x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2723.013,65611-Jul-200902:33x 86
Sqldest.dll2007.100.2723.0180,07211-Jul-200904:27x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2723.07,559,00011-Jul-200904:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0113,49611-Jul-200904:29x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0206,68011-Jul-200904:33x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2723.0258,40811-Jul-200904:33x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2007.100.2723.0694,10411-Jul-200901:35x 86
Dtswizard.exe2007.100.2723.0804,69611-Jul-200901:35x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0173,40011-Jul-200901:50x 86
Excelsrc.dll2007.100.2723.0183,12811-Jul-200901:50x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0276,32811-Jul-200901:52x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0283,99211-Jul-200901:52x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2723.03,233,62411-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200902:55x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.023,476,56811-Jul-200902:57x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2723.08,567,14411-Jul-200902:57x 86
Msolap100.dll10.0.2723.06,536,04011-Jul-200902:58x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0173,91211-Jul-200903:04x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0186,71211-Jul-200903:04x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2723.013,65611-Jul-200902:33x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0113,49611-Jul-200904:29x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0206,68011-Jul-200904:33x 86

x 64-baserad version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2723.0247,14411-Jul-200905:58x 64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2723.093,54411-Jul-200906:00x 64
Distrib.exe2007.100.2723.086,88811-Jul-200906:06x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2723.01,086,82411-Jul-200906:06x 64
Dtswizard.exe2007.100.2723.0800,61611-Jul-200906:06x 64
Exceldest.dll2007.100.2723.0260,45611-Jul-200906:14x 64
Excelsrc.dll2007.100.2723.0279,91211-Jul-200906:14x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0414,55211-Jul-200906:15x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0424,80811-Jul-200906:15x 64
Iftsph.dll2007.100.2723.054,61611-Jul-200906:23x 64
Logread.exe2007.100.2723.0510,82411-Jul-200906:42x 64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2723.0296,79211-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200906:46x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2723.01,083,24011-Jul-200902:55x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0259,92811-Jul-200906:55x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0286,04011-Jul-200906:55x 64
Rdistcom.dll2007.100.2723.0789,84811-Jul-200907:04x 64
Repldp.dll2007.100.2723.0191,33611-Jul-200903:21x 86
Repldp.dll2007.100.2723.0229,72011-Jul-200907:04x 64
Replmerg.exe2007.100.2723.0408,40811-Jul-200907:05x 64
Snapshot.exe10.0.2723.013,14411-Jul-200907:48x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2723.014,18411-Jul-200906:36x 64
Sqllogship.exe10.0.2723.096,08811-Jul-200907:49x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2723.0229,20811-Jul-200907:49x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0161,12811-Jul-200907:50x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0306,02411-Jul-200907:53x 64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2723.075,62411-Jul-200906:00x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2723.042,84011-Jul-200906:00x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2723.014,18411-Jul-200906:36x 64
Sqlaccess.dll2007.100.2723.0411,99211-Jul-200907:48x 86
Sqlagent.exe2007.100.2723.0428,90411-Jul-200907:48x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2723.0108,39211-Jul-200907:48x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2723.072,55211-Jul-200904:27x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2723.015,70411-Jul-200907:49x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2723.03,377,51211-Jul-200907:50x 64
Sqlservr.exe2007.100.2723.057,920,36011-Jul-200907:50x 64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2723.0546,64811-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2723.0227,16011-Jul-200902:48x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2723.01,083,22411-Jul-200906:47x 86
Msgprox.dll2007.100.2723.0202,08811-Jul-200902:57x 86
Msgprox.dll2007.100.2723.0246,10411-Jul-200906:48x 64
Replprov.dll2007.100.2723.0575,32011-Jul-200903:22x 86
Replprov.dll2007.100.2723.0727,38411-Jul-200907:05x 64
Replrec.dll2007.100.2723.0789,84811-Jul-200903:22x 86
Replrec.dll2007.100.2723.0976,72811-Jul-200907:05x 64
Replsub.dll2007.100.2723.0410,96811-Jul-200903:22x 86
Replsub.dll2007.100.2723.0492,37611-Jul-200907:05x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2723.014,18411-Jul-200906:36x 64
Xmlsub.dll2007.100.2723.0192,36011-Jul-200904:34x 86
Xmlsub.dll2007.100.2723.0308,07211-Jul-200907:54x 64
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2723.0164,69611-Jul-200901:18x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2723.0694,10411-Jul-200901:35x 86
Dtswizard.exe2007.100.2723.0804,69611-Jul-200901:35x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0173,40011-Jul-200901:50x 86
Excelsrc.dll2007.100.2723.0183,12811-Jul-200901:50x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0276,32811-Jul-200901:52x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0283,99211-Jul-200901:52x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2723.03,233,62411-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2723.04,233,04811-Jul-200902:48x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2723.02,828,12011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2723.03,827,54411-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2723.0563,03211-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2723.083,80011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2723.012,433,24011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2723.0903,00011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2723.0284,50411-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2723.0198,48811-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2723.0145,24011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2723.04,339,54411-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2723.0567,12811-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2723.0104,28011-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2723.0247,64011-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2723.0227,17611-Jul-200902:50x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2723.0280,40811-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2723.0759,65611-Jul-200902:53x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200902:55x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.023,476,56811-Jul-200902:57x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.044,454,74411-Jul-200906:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2723.012,338,00811-Jul-200906:49x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2723.08,567,14411-Jul-200902:57x 86
Msolap100.dll10.0.2723.06,536,04011-Jul-200902:58x 86
Msolap100.dll10.0.2723.08,154,96811-Jul-200906:49x 64
Oledbdest.dll2007.100.2723.0173,91211-Jul-200903:04x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0186,71211-Jul-200903:04x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2723.01,324,88811-Jul-200903:22x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2723.014,18411-Jul-200906:36x 64
Sqldest.dll2007.100.2723.0180,07211-Jul-200904:27x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2723.07,559,00011-Jul-200904:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0113,49611-Jul-200904:29x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0206,68011-Jul-200904:33x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2723.0258,40811-Jul-200904:33x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.023,476,56811-Jul-200902:57x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.044,454,74411-Jul-200906:48x 64
Msmdpump.dll10.0.2723.07,431,51211-Jul-200906:48x 64
Msmdspdm.dll10.0.2723.0178,00811-Jul-200906:48x 86
Msmdsrv.exe10.0.2723.043,728,72811-Jul-200906:49x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2723.012,338,00811-Jul-200906:49x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2723.08,567,14411-Jul-200902:57x 86
Msolap100.dll10.0.2723.06,536,04011-Jul-200902:58x 86
Msolap100.dll10.0.2723.08,154,96811-Jul-200906:49x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2723.014,18411-Jul-200906:36x 64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2723.0247,14411-Jul-200905:58x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2723.01,086,82411-Jul-200906:06x 64
Dtswizard.exe2007.100.2723.0800,61611-Jul-200906:06x 64
Exceldest.dll2007.100.2723.0260,45611-Jul-200906:14x 64
Excelsrc.dll2007.100.2723.0279,91211-Jul-200906:14x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0414,55211-Jul-200906:15x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0424,80811-Jul-200906:15x 64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2723.0280,40811-Jul-200906:45x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200906:46x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0259,92811-Jul-200906:55x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0286,04011-Jul-200906:55x 64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2723.014,18411-Jul-200906:36x 64
Sqldest.dll2007.100.2723.0264,55211-Jul-200907:48x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0161,12811-Jul-200907:50x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0306,02411-Jul-200907:53x 64
Txgroupdups.dll2007.100.2723.0478,05611-Jul-200907:53x 64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2723.0546,64811-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2723.03,233,62411-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2723.02,828,12011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2723.03,827,54411-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2723.0563,03211-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2723.083,80011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2723.012,433,24011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2723.0903,00011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2723.0284,50411-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2723.0198,48811-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2723.0145,24011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2723.04,339,54411-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2723.0567,12811-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2723.0104,28011-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2723.0247,64011-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2723.0227,16011-Jul-200906:43x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2723.012,338,00811-Jul-200906:49x 64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2723.01,324,88811-Jul-200903:22x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2723.02,075,49611-Jul-200907:05x 64
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2723.014,18411-Jul-200906:36x 64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2723.0164,69611-Jul-200901:18x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2723.069,46411-Jul-200901:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2723.0694,10411-Jul-200901:35x 86
Dtswizard.exe2007.100.2723.0804,69611-Jul-200901:35x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0173,40011-Jul-200901:50x 86
Excelsrc.dll2007.100.2723.0183,12811-Jul-200901:50x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0276,32811-Jul-200901:52x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0283,99211-Jul-200901:52x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2723.04,233,04811-Jul-200902:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2723.0903,00011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2723.0280,40811-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2723.0296,79211-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2723.0759,65611-Jul-200902:53x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2723.08,968,04011-Jul-200902:54x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200902:55x 86
Objectexplorer.dll10.0.2723.03,237,72011-Jul-200903:04x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0173,91211-Jul-200903:04x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0186,71211-Jul-200903:04x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2723.014,18411-Jul-200906:36x 64
Sqldest.dll2007.100.2723.0180,07211-Jul-200904:27x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2723.07,559,00011-Jul-200904:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0113,49611-Jul-200904:29x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0206,68011-Jul-200904:33x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2723.0258,40811-Jul-200904:33x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2007.100.2723.01,086,82411-Jul-200906:06x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2723.0694,10411-Jul-200901:35x 86
Dtswizard.exe2007.100.2723.0800,61611-Jul-200906:06x 64
Dtswizard.exe2007.100.2723.0804,69611-Jul-200901:35x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0173,40011-Jul-200901:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0260,45611-Jul-200906:14x 64
Excelsrc.dll2007.100.2723.0183,12811-Jul-200901:50x 86
Excelsrc.dll2007.100.2723.0279,91211-Jul-200906:14x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0276,32811-Jul-200901:52x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0414,55211-Jul-200906:15x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0283,99211-Jul-200901:52x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0424,80811-Jul-200906:15x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2723.03,233,62411-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200902:55x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.023,476,56811-Jul-200902:57x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.044,454,74411-Jul-200906:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2723.012,338,00811-Jul-200906:49x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2723.08,567,14411-Jul-200902:57x 86
Msolap100.dll10.0.2723.06,536,04011-Jul-200902:58x 86
Msolap100.dll10.0.2723.08,154,96811-Jul-200906:49x 64
Oledbdest.dll2007.100.2723.0173,91211-Jul-200903:04x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0259,92811-Jul-200906:55x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0186,71211-Jul-200903:04x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0286,04011-Jul-200906:55x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2723.014,18411-Jul-200906:36x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0113,49611-Jul-200904:29x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0161,12811-Jul-200907:50x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0206,68011-Jul-200904:33x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0306,02411-Jul-200907:53x 64

Version av Itanium-arkitektur

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2723.0557,92811-Jul-200905:49IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2723.0190,31211-Jul-200905:51IA-64
Distrib.exe2007.100.2723.0205,65611-Jul-200905:58IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2723.02,020,69611-Jul-200905:58IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2723.0800,61611-Jul-200905:58IA-64
Exceldest.dll2007.100.2723.0584,02411-Jul-200906:05IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2723.0641,88011-Jul-200906:05IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0951,14411-Jul-200906:07IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0975,19211-Jul-200906:07IA-64
Iftsph.dll2007.100.2723.088,40811-Jul-200906:15IA-64
Logread.exe2007.100.2723.01,124,71211-Jul-200906:34IA-64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2723.0296,79211-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200906:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2723.01,083,24011-Jul-200902:55x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0586,07211-Jul-200906:47IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0653,67211-Jul-200906:47IA-64
Rdistcom.dll2007.100.2723.01,835,35211-Jul-200906:57IA-64
Repldp.dll2007.100.2723.0191,33611-Jul-200903:21x 86
Repldp.dll2007.100.2723.0522,60011-Jul-200906:57IA-64
Replmerg.exe2007.100.2723.0969,57611-Jul-200906:57IA-64
Snapshot.exe10.0.2723.013,14411-Jul-200907:41x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2723.019,30411-Jul-200906:27IA-64
Sqllogship.exe10.0.2723.096,10411-Jul-200907:41x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2723.0428,39211-Jul-200907:42IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0335,70411-Jul-200907:43IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0674,64811-Jul-200907:46IA-64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2723.075,60811-Jul-200905:51x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2723.042,85611-Jul-200905:51x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2723.019,30411-Jul-200906:27IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2723.0398,69611-Jul-200907:41x 86
Sqlagent.exe2007.100.2723.01,205,60811-Jul-200907:41IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2723.0135,01611-Jul-200907:41IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2723.072,55211-Jul-200904:27x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2723.020,84011-Jul-200907:42IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2723.03,383,65611-Jul-200907:42IA-64
Sqlservr.exe2007.100.2723.0111,045,46411-Jul-200907:43IA-64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2723.0546,64811-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2723.0227,16011-Jul-200902:48x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2723.01,083,24011-Jul-200902:55x 86
Msgprox.dll2007.100.2723.0202,08811-Jul-200902:57x 86
Msgprox.dll2007.100.2723.0534,37611-Jul-200906:40IA-64
Replprov.dll2007.100.2723.01,640,79211-Jul-200906:57IA-64
Replprov.dll2007.100.2723.0575,32011-Jul-200903:22x 86
Replrec.dll2007.100.2723.02,125,14411-Jul-200906:57IA-64
Replrec.dll2007.100.2723.0789,84811-Jul-200903:22x 86
Replsub.dll2007.100.2723.01,111,91211-Jul-200906:57IA-64
Replsub.dll2007.100.2723.0410,96811-Jul-200903:22x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2723.019,30411-Jul-200906:27IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2723.0192,36011-Jul-200904:34x 86
Xmlsub.dll2007.100.2723.0558,93611-Jul-200907:47IA-64
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.023,476,56811-Jul-200902:57x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.057,543,52811-Jul-200906:41IA-64
Msmdpump.dll10.0.2723.08,946,53611-Jul-200906:41IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2723.0178,02411-Jul-200906:41x 86
Msmdsrv.exe10.0.2723.058,887,52811-Jul-200906:41IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2723.015,499,11211-Jul-200906:41IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2723.08,567,14411-Jul-200902:57x 86
Msolap100.dll10.0.2723.010,068,84011-Jul-200906:41IA-64
Msolap100.dll10.0.2723.06,536,04011-Jul-200902:58x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2723.019,30411-Jul-200906:27IA-64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2723.0557,92811-Jul-200905:49IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2723.02,020,69611-Jul-200905:58IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2723.0800,61611-Jul-200905:58IA-64
Exceldest.dll2007.100.2723.0584,02411-Jul-200906:05IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2723.0641,88011-Jul-200906:05IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0951,14411-Jul-200906:07IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0975,19211-Jul-200906:07IA-64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2723.0280,42411-Jul-200906:37x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200906:38x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0586,07211-Jul-200906:47IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0653,67211-Jul-200906:47IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2723.019,30411-Jul-200906:27IA-64
Sqldest.dll2007.100.2723.0602,98411-Jul-200907:41IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0335,70411-Jul-200907:43IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0674,64811-Jul-200907:46IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.2723.0941,91211-Jul-200907:46IA-64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2723.0546,64811-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2723.03,233,62411-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2723.02,828,12011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2723.03,827,54411-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2723.0563,03211-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2723.083,80011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2723.012,433,24011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2723.0903,00011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2723.0284,50411-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2723.0198,48811-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2723.0145,24011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2723.04,339,54411-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2723.0567,12811-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2723.0104,28011-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2723.0247,64011-Jul-200902:50x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2723.0227,17611-Jul-200902:50x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2723.015,499,11211-Jul-200906:41IA-64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2723.01,324,88811-Jul-200903:22x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2723.03,396,95211-Jul-200906:57IA-64
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2723.019,30411-Jul-200906:27IA-64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2723.0164,69611-Jul-200901:18x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2723.069,46411-Jul-200901:20x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2723.0694,10411-Jul-200901:35x 86
Dtswizard.exe2007.100.2723.0804,69611-Jul-200901:35x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0173,40011-Jul-200901:50x 86
Excelsrc.dll2007.100.2723.0183,12811-Jul-200901:50x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0276,32811-Jul-200901:52x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0283,99211-Jul-200901:52x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2723.04,233,04811-Jul-200902:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2723.0903,00011-Jul-200902:49x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2723.0280,40811-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2723.0296,79211-Jul-200902:52x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2723.0759,65611-Jul-200902:53x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2723.08,968,04011-Jul-200902:54x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200902:55x 86
Objectexplorer.dll10.0.2723.03,237,72011-Jul-200903:04x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0173,91211-Jul-200903:04x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0186,71211-Jul-200903:04x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2723.019,30411-Jul-200906:27IA-64
Sqldest.dll2007.100.2723.0180,07211-Jul-200904:27x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2723.07,559,00011-Jul-200904:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0113,49611-Jul-200904:29x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0206,68011-Jul-200904:33x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2723.0258,40811-Jul-200904:33x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dtspipeline.dll2007.100.2723.02,020,69611-Jul-200905:58IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2723.0694,10411-Jul-200901:35x 86
Dtswizard.exe2007.100.2723.0800,61611-Jul-200905:58IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2723.0804,69611-Jul-200901:35x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0173,40011-Jul-200901:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2723.0584,02411-Jul-200906:05IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2723.0183,12811-Jul-200901:50x 86
Excelsrc.dll2007.100.2723.0641,88011-Jul-200906:05IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0276,32811-Jul-200901:52x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2723.0951,14411-Jul-200906:07IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0283,99211-Jul-200901:52x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2723.0975,19211-Jul-200906:07IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2723.03,233,62411-Jul-200902:47x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2723.01,316,69611-Jul-200902:48x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2723.071,51211-Jul-200902:55x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.023,476,56811-Jul-200902:57x 86
Msmdlocal.dll10.0.2723.057,543,52811-Jul-200906:41IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2723.015,499,11211-Jul-200906:41IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2723.08,567,14411-Jul-200902:57x 86
Msolap100.dll10.0.2723.010,068,84011-Jul-200906:41IA-64
Msolap100.dll10.0.2723.06,536,04011-Jul-200902:58x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0173,91211-Jul-200903:04x 86
Oledbdest.dll2007.100.2723.0586,07211-Jul-200906:47IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0186,71211-Jul-200903:04x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2723.0653,67211-Jul-200906:47IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2723.019,30411-Jul-200906:27IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0113,49611-Jul-200904:29x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2723.0335,70411-Jul-200907:43IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0206,68011-Jul-200904:33x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2723.0674,64811-Jul-200907:46IA-64
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

属性

文章 ID:971491 - 上次审阅时间:10/17/2013 17:55:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

  • kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbpubtypekc kbfix kbmt KB971491 KbMtsv
反馈