När du skickar ett e-postmeddelande från en delad postlåda i Outlook 2007 sparas inte det skickade meddelandet i mappen Skickat i delad postlåda

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 972148
Symptom
Föreställ dig följande:
 • Du kan konfigurera den
  DelegateSentItemsStyle
  registerposten för Microsoft Office Outlook 2007.

  Genom att ange DWORD-värdet i följande registernyckel till 1:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences\DelegateSentItemsStyle
 • Du kan öppna en delad postlåda som en ytterligare postlåda i Outlook 2007.
I det här fallet när du skickar ett e-postmeddelande från en delad postlåda har meddelandet skickats. Det skickade meddelandet sparas inte i mappen Skickat i delad postlåda.
Lösning
Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Lös problemet genom att installera snabbkorrigeringspaketet för Outlook 2007 från 30 juni 2009 och ange värdet för den
DelegateSentItemsStyle
registerpost som möjliggör snabbkorrigeringspaketet. Gör så här:
 1. Installera snabbkorrigeringspaketet för Outlook 2007 från 30 juni 2009.Mer information om det här snabbkorrigeringspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  970944 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2007 (Outlook.msp): 30 juni 2009
 2. Värdet för den
  DelegateSentItemsStyle
  registerpost för att aktivera snabbkorrigeringen.
  Om du vill att vi ska aktivera snabbkorrigeringen för dig, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

  Här är en enkel lösning

  Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

  Jag löser det själv

  Enkelt fix50752

  Gör så här:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences
  3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
  4. Typ DelegateSentItemsStyle, och tryck sedan på RETUR.
  5. Högerklicka på
   DelegateSentItemsStyle
   , och klicka sedan på Ändra.
  6. Skriv i rutan data1, och klicka sedan på OK.
  7. Avsluta Registereditorn.
Viktigt När du anger registervärdet DelegateSentItemsStyle till 1 är funktionen endast tillgänglig när Microsoft Exchange-konto är inställt på Använd cachelagrat Exchange-läge. Registervärdet DelegateSentItemsStyle fungerar inte alltid på ett Exchange-konto har konfigurerats i Online-läge. Mer information om hur du aktiverar Använd cachelagrat Exchange-lägefinns i följande artikel i Microsoft Office support:

Obs! Om du måste använda Outlook i Online-läge och om din postlåda finns på en Exchange Server 2010-server, kan Exchange-administratören konfigurera liknande problem på servern. Uppdatering samlad 4 för Exchange Server 2010 Service Pack 2 introducerar en ny Exchange PowerShell-cmdlet för att konfigurera vilka skickat ett meddelande kopieras till. Eftersom den här nya funktionen hanteras av Exchange-servern kan konfigureras Outlook för antingen Online eller cachelagrat Exchange-läge. Exchange server-funktionen fungerar dock endast om registervärdet DelegateSentItemsStyle Outlook inaktiveras...

Mer information om cmdlet Set-MailboxSentItemsConfiguration klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2632409 Meddelanden som skickas med hjälp av "Send As"- och "Send on behalf"-behörighet endast kopieras till mappen Skickat av avsändaren i Exchange Server 2010-miljö

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan duKontakta support.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 972148 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/29/2015 04:04:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbexpertiseinter kbqfe kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbmt KB972148 KbMtsv
คำติชม