Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Du kan inte använda kommandot "runas" skriva ut från olika användarkonton i en session från en 32-bitars program på en dator som kör 64-bitarsversionen av Windows Server 2008 eller Windows Vista

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 972616
Symptom
På en dator som kör 64-bitarsversionen av Windows kan du inte använda kommandot runas för att skriva ut från ett 32-bitars program från olika användarkonton i en enda session.
Orsak
Detta beror på att Splwow64.exe -processen används för att översätta mellan 32-bitarsprogram och driver model av 64-bitars operativsystem. När ett utskriftsjobb är klart i ett användarkonto, förblir processen Splwow64.exe i minnet för en viss tid för att öka systemets prestanda. Splwow64 -processen slutar emellertid inte som förväntat. När du använder kommandot runas för att starta ett 32-bitars program, kan du därför ut från olika användarkonton.
Lösning
För Windows Server 2003, 64-bitars versioner av alla

Ingen snabbkorrigering är tillgänglig för det här problemet.

Mer information om liknande problem i Windows Server 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
923357 Du kan inte använda kommandot RUNAS för att skriva ut från ett 32-bitars program i olika användarkonton i en session på en dator med en 64-bitarsversion av Microsoft Windows

För Windows Server 2008 och Windows Vista 64-bitarsversioner

Det finns en snabbkorrigering som löser problemet. Den här snabbkorrigeringen anger standardvärdet för timeout för den period som Splwow64.exe process finns kvar i minnet. Standardvärdet är två minuter. Splwow64.exe-processen stängs därför två minuter efter sista utskriftsjobb i ett användarkonto stängs. Du kan dessutom konfigurera timeout-värde genom att ändra registervärdet i avsnittet "Information om registret".

För Windows Server 2008 R2 och 64-bitars versioner för Windows 7

När du skriver ut från flera 32-bitars program som körs i olika användarkonton i en session köra flera instanser av Splwow64.exe under varje användarkonto för programmet. Detta innebär att en instans av Splwow64.exe fungerar oberoende av varandra och stör inte andra instanser. Detta overcomes begränsning av en enda användare att kunna skriva ut från en session.

Information om snabbkorrigeringen

Det finns en snabbkorrigering från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att lösa problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har drabbats av problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Finns ett avsnitt "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikel om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning. Om det här avsnittet inte visas, kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer Microsoft kundservice och Support eller skapa en serviceförfrågan på följande Microsoft-webbplats: Obs! Formuläret "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om du inte ser ditt språk är eftersom en snabbkorrigering inte är tillgänglig för språket.


Viktiga snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 ingår i samma paket. Endast en av dessa produkter kan dock finnas på sidan "Snabbkorrigering begäran". Markera den produkt som anges på sidan begär snabbkorrigeringspaket som gäller för Windows Server 2008 och Windows Vista.

Förutsättningar

Den här snabbkorrigeringen måste datorn köra något av följande operativsystem:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2(SP2)
 • Windows Vista Service Pack 1(SP1)

Omstartskrav

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Registerinformation

Så här konfigurerar du timeout-värdet.

Viktigt Det här avsnittet, metod eller aktivitet innehåller åtgärder som talar om hur du ändrar registret. Allvarliga problem uppstå om du ändrar registret felaktigt. Kontrollera därför att du följer dessa instruktioner noggrant. För extra skydd säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Sedan kan du återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
 1. Klicka på Start, klicka på Kör.
 2. Typ Regedit , och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och högerklicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
 4. Peka på Nya, och klicka sedan på DWORD-värde.
 5. Typ SplWOW64TimeOutSecondsregistret namn och tryck på RETUR.
 6. Dubbelklicka på den SplWOW64TimeOutSeconds post som du skapade i steg 4.
 7. Ange ett värde i den Datavärde rutan och klicka på OK.
Obs!Du måste ange ett värde som är större än 0 (noll) i denDatavärde rutan. Värdet som du anger är antalet sekunder som systemet regelbundet väntar medan systemet kontrollerar om Splwow64.exe-processen måste tas bort. Processen Splwow64.exe tas bort när det antal sekunder som anges i SplWOW64TimeOutSeconds passerar eftersom sista ut 32-bitars-processen avslutas. Därför när processen för tjänsten skrivs ut kapacitet frigörs inte förrän tjänsten stängs och minst den tid som du anger i den Datavärde rutan passerar. Om du skriver till exempel 15 i den Datavärde rutan och sista 32-bitars processen tar två minuter att skriva ut och Stäng utskriftsfunktionen publicerat mellan två minuter och 15 sekunder och två minuter och 30 sekunder. Om ingen timeout-värdet anges är standardvärdet för timeout två minuter.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i universaltid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på Tidszon fliken i den Datum och tid På Kontrollpanelen.

För alla stöd för x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Splwow64.exe6.0.6001.2246439 93607-Jul-200916: 27x 64
Splwow64.exe6.0.6002.2216539 93607-Jul-200916: 01x 64

För alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Splwow64.exe6.0.6001.2246484,48007-Jul-200916: 53IA-64
Splwow64.exe6.0.6002.2216584,48007-Jul-200916: 00IA-64
Workaround
Undvik problemet genom att använda någon av följande metoder.

Lösning 1

Använd inte kommandot runas för att skriva ut.

Lösning 2

Avsluta processen Splwow64.exe innan du använder kommandot runas för att skriva ut från ett 32-bitars program i olika användarkonton i en enda session.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna i avsnittet "Gäller".
Mer Information
På en dator med en 64-bitarsversion av Microsoft Windows kan bara ett användarkonto ut från en 32-bitars program i en enda session. I en session är det användarkonto som skrivs ut först endast användarkontot som en 32-bitars-processen kan skriva ut, tills en timeout uppstår eller sessionen avslutas. Om ett annat användarkonto i samma session försöker skriva ut innan sessionen avslutas, får ett felmeddelande om "Ogiltigt hantera" användarkontot. Dessutom inte utskriftsbegäran lyckades.

Mer än en process kan köras i olika användarkonton i samma session. Följande: exempel
 • Tjänsten processer som körs i samma session. Användarkonton som kör tjänsten processer bestäms dock av tjänstinställningar för.
 • Processer som inleds med den runas kommandot.

Mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologi som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar
bufferthanteraren 64-bitars wow64 ut splwow64.exe

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 972616 – senaste granskning 08/06/2012 22:10:00 – revision: 4.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

 • kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver kbmt KB972616 KbMtsv
Feedback