Kumulativ uppdatering 4 för SQL Server 2008 Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 973602
INTRODUKTION
Kumulativ uppdatering 4 för SQL Server 2008 Service Pack 1 innehåller snabbkorrigeringar för Microsoft SQL Server 2008-problem som har åtgärdats sedan utgivningen av SQL Server 2008 Service Pack 1.

Obs! Den här versionen av kumulativt uppdateringspaket är också känd som bygger 10.00.2734.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 Service Pack 1

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2008 visas nu på flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 4 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2008 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem

När du har installerat den här kumulativa uppdateringen kan det uppstå ett problem när du försöker använda SQL Server Agent. Mer information om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
976761 KORRIGERING: Felmeddelande när du utför en rullande uppgradering i SQL Server 2008-kluster: "18401, inloggningen misslyckades för SQLTEST\AgentService. Orsak: Servern är i uppgradera skriptläge. Endast administratörer kan ansluta just nu.[SQLState 42000]"
976953 KORRIGERA: SQL Server 2008-agent automatiskt aktiveras inte efter uppgradering till SQL Server 2008 CU7 eller SQL Server 2008 Service Pack 1 CU3/CU4 i en fristående miljö

SQL Server 2008 snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa uppdatering 4 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
315522948567FIX: När du kör en fråga mot en tabell som innehåller traditionella kinesiska tecken, det felaktiga resultatet i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
315525956574KORRIGERA: Data resultaten är inkonsekvent i SQL Server 2005 och SQL Server 2008 när du kör en fråga som använder operatorn NEAR mot en typ av XML-data som innehåller XML: lang-attribut
336709956686FIX: När du kör en fråga som innehåller en JOIN-uttrycket i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 och ON-instruktion av kopplingsoperator innehåller en LIKE-predikatet, de frågan körs långsammare än SQL Server 2000
330559967315KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du kör en fullständig text-fråga mot en tabell som använder kinesiska orddelaren i SQL Server 2008
334839968722KORRIGERA: CPU-användningen av Resursövervakaren är mycket hög när det virtuella minnet börjar ta slut i SQL Server 2008
334840970014KORRIGERA: Data Warehouse Management-databasen växer mycket stora när du har aktiverat funktionen datainsamlare i SQL Server 2008
334841970044KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker dela databasspegling mellan två servrar som kör SQL Server 2008: "framställning av icke-Scheduler"
334842970133FIX: När du skapar en komprimerad säkerhetskopiering för en databas i SQL Server 2008 kan du inte avbryta säkerhetskopieringen om säkerhetskopieringen slutar svara
334845971780KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du kör en fråga som använder LIKE-predikatet mot en tabell som "Latin1_General_100_CI_AS" eller "Latin1_General_CI_AS"-sortering används i SQL Server 2008
334849971914KORRIGERING: Felmeddelande när du kör ett flertrådat program som använder SQL Server Management objekt (SMO) version 10,00: "en post med samma nyckel har redan lagts till"
346495972271KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en "BULK INSERT"-sats i en tabell som inte har ett grupperat index i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008: "spid1005 fel: 5243, allvarlighetsgrad: 22, tillstånd: 1 en inkonsekvens upptäcktes under en intern operation"
334843972650KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en fullständig text-fråga i SQL Server 2008 när du har registrerat ett IFilter: "inget lämpligt filter hittades under fulltextindex populationen för tabellen eller indexerad vy"
340080972687KORRIGERING: Felmeddelande när du återställer en SQL Server 2000-databas med hjälp av SQL Server 2005 Management Studio eller SQL Server 2008 Management Studio: "Det går inte att visa begärda dialogrutan. Det gick inte att hämta data för denna förfrågan (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"
326105972939KORRIGERA: Ett verifieringsfel returneras när du använder MSOLAP10-provider för att ansluta till en SQL Server 2008 R2 Analysis Services-server och ange värdet på egenskapen underfrågor till 2 i anslutningssträngen
327458973090KORRIGERA: Prefix Sök med utökade tecken eller accenttecken returnerar felaktiga resultat i SQL Server 2008
347515973103Åtgärda: felmeddelande när du kör fördelningen Agent om du vill synkronisera prenumeranter med utgivaren i Microsoft SQL Server 2005 eller SQL Server 2008: "den inkommande tabelldata direktuppspela (TDS) fjärrproceduranrop (RPC) protokollströmmen är felaktigt"
334844973204KORRIGERING: En ändring av egenskapen maximal filstorlek på en stor databas tar lång tid att slutföra i SQL Server 2008 Management Studio
330369973223KORRIGERING: Du kan inte synkronisera data för en peer-to-peer-replikering när du utför en dummy Uppdateringsåtgärd i SQL Server 2008
329208973255FIX: När du kör en fråga som använder MIN eller MAX funktion mot en partitionerad vy i SQL Server 2008 frågan körs mycket långsammare än när du kör samma fråga i SQL Server 2005
329507973292KORRIGERING: Felmeddelande när du använder Microsoft-anslutaren 1.0 för SAP BI i en SQL Server 2008 Integration Services-paket för extrahering av data från SAP BW: "System.OutOfMemoryException: undantagsfel av typen 'System.OutOfMemoryException' utlöstes"
334850973302KORRIGERING: Felmeddelande när du fångar en spårningsfil för SQL Server i SQL Server 2008: "framställning av icke-Scheduler"
334854973303KORRIGERING: Felmeddelande när du kör sp_add_alert lagrad procedur i SQL Server 2008 på en dator som kör Windows Server 2008 eller Windows Vista: "SQLServerAgent fel: WMI-fel: 0x80041003"
331579973524KORRIGERA: Körning av kommandot xp_readerrorlog i SQL Server 2005 och SQL Server 2008 slutar svara och användningen av CPU: N som kör kommandot ökar till 100 procent
331899973580KORRIGERING: En fråga som använder KUBEN med aggregering felaktigt returnerar NULL-värden när du anger alternativet ANSI_WARNINGS på "ON" i SQL Server 2008 Analysis Services
332017973588KORRIGERING: Du får ett felmeddelande visas när du öppnar en SQL Server Reporting Services-rapport vars datakälla använder HTTP-protokollet för att ansluta till SQL Server 2008 Analysis Services
332759973696KORRIGERA: Ändra spårning rensning inte rensar du upp tabellen sys.syscommittab system i SQL Server 2008
347516973877KORRIGERA: Ett prestandaproblem som du kör en fråga med en snabbspolning framåt markör i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
334786973897KORRIGERA: Databasspegling kopplas sessionen när du utför en växling manuellt i SQL Server 2008
336490974076KORRIGERING: Felmeddelande när du använder verktyget DTExec.exe eller DTExecUi.exe som kör SQL Server 2008 Integration Services-paket genom att ange en konfigurationsfil: "paketsökvägen refererar till ett objekt inte kunde hittas"
339146974231KORRIGERA: Vissa filer inte återställs till de ursprungliga versionerna av filen när du har avinstallerat en snabbkorrigering för SQL Server 2008 Service Pack 1 som används när du använder en slipstream-installation
339578974262FIX: När du sammanfoga partitioner i en tabell med data komprimering aktiverat alternativet och sedan partitionera tabellen igen, komprimeringsalternativ data inaktiveras på en av partitionerna tabellen i SQL Server 2008
339954974276KORRIGERING: Felmeddelande när du förhandsgranskar en rapport i Report Builder 2.0 när rapportservern använder grundläggande autentisering: "begäran misslyckades med HTTP-statusen 401: otillåten."
341683974398KORRIGERA: Borttagning av en transaktionsloggfil i databasen på den primära servern orsakar Databasspeglingen ska göra uppehåll i SQL Server 2008
341757974404KORRIGERING: En underrapport visas inte om du ställer in egenskapen MergeTransactions för underrapporten till "True" i SQL Server 2008 Reporting Services
339995974712KORRIGERING: Felmeddelande när du använder verktyget BCP med alternativet -R i SQL Server 2008 för att ladda en fil som innehåller datumen för icke-engelska-format: "[Microsoft] [SQL Server Native Client 10.0] ogiltigt datumformat"
345763974766KORRIGERING: Felmeddelande när du kör en parallell fråga i SQL Server 2008: "Försöker att använda transaktionen medan 1 parallell kapslade xacts är utestående"
333450974816KORRIGERING: Du kan lägga till en nod till en SQL Server 2008-kluster genom att köra installationsprogrammet om det finns flera instanser av olika språk är installerade på samma nod
343727975055KORRIGERING: Felmeddelande när du installerar SQL Server 2008 på en dator som kör Windows 7: "Invoke eller BeginInvoke kan inte anropas i en kontroll innan fönsterreferensen har skapats."
350537975171KORRIGERING: Du kan inte synkronisera BLOB-data med hjälp av en Transaktionsreplikering när du ställer in parametern SubscriptionStreams Agent för Distribution till ett värde som är större än 1 i SQL Server 2008
351197975272KORRIGERA: Ett åtkomstfel uppstår när du kör en MDX-fråga som omfattar en beräknad medlem som använder funktionen SUMMA ({uppsättning åtgärder}) där uppsättningen innehåller åtgärder från olika måttgrupper i SQL Server 2008
339555974289KORRIGERING: Felmeddelande när du analyserar en spårningsfil i Database Engine justera klassificering i SQL Server 2008: "Fel data typen varchar data konverterades till datetime"
341353974371KORRIGERA: Sjunker prestanda när du öppnar rapporten Builder (RB) ClickOnce-program efter installation av SQL Server 2008 Service Pack 1

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

32-bitars version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2734.088,42415-Sep-200918:27x 86
Commanddest.dll2007.100.2734.0164,71215-Sep-200918:31x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2734.069,46415-Sep-200918:33x 86
Distrib.exe2007.100.2734.075,11215-Sep-200918:49x 86
DTS.dll2007.100.2734.01,429,86415-Sep-200918:49x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2734.0694,12015-Sep-200918:49x 86
Dtswizard.exe2007.100.2734.0804,69615-Sep-200918:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0173,40015-Sep-200919:05x 86
Excelsrc.dll2007.100.2734.0183,12815-Sep-200919:05x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0276,32815-Sep-200919:07x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0284,00815-Sep-200919:07x 86
Iftsph.dll2007.100.2734.038,23215-Sep-200919:22x 86
Logread.exe2007.100.2734.0423,27215-Sep-200920:03x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2734.0296,80815-Sep-200920:09x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2734.0403,30415-Sep-200920:11x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,52815-Sep-200920:12x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2734.02,860,88815-Sep-200920:12x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2734.01,083,24015-Sep-200920:13x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0173,92815-Sep-200920:23x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0186,72815-Sep-200920:23x 86
Rdistcom.dll2007.100.2734.0651,09615-Sep-200920:40x 86
Repldp.dll2007.100.2734.0191,33615-Sep-200920:41x 86
Replmerg.exe2007.100.2734.0341,35215-Sep-200920:41x 86
Snapshot.exe10.0.2734.013,14415-Sep-200921:47x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
Sqllogship.exe10.0.2734.096,08815-Sep-200921:49x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2734.0192,85615-Sep-200921:49x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0113,51215-Sep-200921:50x 86
Sqlwep100.dll2007.100.2734.089,43215-Sep-200921:50x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0206,68015-Sep-200921:54x 86
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2734.075,60815-Sep-200918:33x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2734.042,84015-Sep-200918:33x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
Sqlaccess.dll2007.100.2734.0405,35215-Sep-200921:47x 86
Sqlagent.exe2007.100.2734.0367,97615-Sep-200921:48x 86
Sqlctr100.dll2007.100.2734.072,55215-Sep-200921:48x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2734.014,69615-Sep-200921:49x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2734.03,379,03215-Sep-200921:49x 86
Sqlservr.exe2007.100.2734.042,729,81615-Sep-200921:50x 86
Xpstar.dll2007.100.2734.0300,88815-Sep-200921:55x 86
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2734.0546,66415-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2734.0227,16015-Sep-200920:04x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2734.0403,30415-Sep-200920:11x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2734.02,860,88815-Sep-200920:12x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2734.01,083,24015-Sep-200920:13x 86
Msgprox.dll2007.100.2734.0202,07215-Sep-200920:14x 86
Replprov.dll2007.100.2734.0575,32015-Sep-200920:41x 86
Replrec.dll2007.100.2734.0789,84815-Sep-200920:41x 86
Replsub.dll2007.100.2734.0410,96815-Sep-200920:41x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
Xmlsub.dll2007.100.2734.0192,34415-Sep-200921:55x 86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2734.0164,71215-Sep-200918:31x 86
DTS.dll2007.100.2734.01,429,86415-Sep-200918:49x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2734.0694,12015-Sep-200918:49x 86
Dtswizard.exe2007.100.2734.0804,69615-Sep-200918:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0173,40015-Sep-200919:05x 86
Excelsrc.dll2007.100.2734.0183,12815-Sep-200919:05x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0276,32815-Sep-200919:07x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0284,00815-Sep-200919:07x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2734.03,233,64015-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2734.04,233,06415-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2734.02,828,13615-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2734.03,827,56015-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2734.0563,04815-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2734.083,81615-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2734.012,433,25615-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2734.0903,01615-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2734.0284,52015-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2734.0198,48815-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2734.0145,24015-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2734.04,339,56015-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2734.0567,12815-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2734.0104,29615-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2734.0247,64015-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2734.0227,17615-Sep-200920:07x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2734.0280,42415-Sep-200920:09x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2734.0759,65615-Sep-200920:10x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,52815-Sep-200920:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.023,476,58415-Sep-200920:15x 86
Msmdpp.dll10.0.2734.06,131,03215-Sep-200920:15x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2734.08,567,12815-Sep-200920:15x 86
Msolap100.dll10.0.2734.06,536,02415-Sep-200920:15x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0173,92815-Sep-200920:23x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0186,72815-Sep-200920:23x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2734.01,324,90415-Sep-200920:41x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
Sqldest.dll2007.100.2734.0180,07215-Sep-200921:48x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2734.07,559,00015-Sep-200921:49x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0113,51215-Sep-200921:50x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0206,68015-Sep-200921:54x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2734.0258,39215-Sep-200921:54x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.023,476,58415-Sep-200920:15x 86
Msmdpump.dll10.0.2734.06,183,27215-Sep-200920:15x 86
Msmdredir.dll10.0.2734.06,210,39215-Sep-200920:15x 86
Msmdspdm.dll10.0.2734.0178,00815-Sep-200920:15x 86
Msmdsrv.exe10.0.2734.021,968,74415-Sep-200920:15x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2734.08,567,12815-Sep-200920:15x 86
Msolap100.dll10.0.2734.06,536,02415-Sep-200920:15x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2734.0164,71215-Sep-200918:31x 86
DTS.dll2007.100.2734.01,429,86415-Sep-200918:49x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2734.0694,12015-Sep-200918:49x 86
Dtswizard.exe2007.100.2734.0804,69615-Sep-200918:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0173,40015-Sep-200919:05x 86
Excelsrc.dll2007.100.2734.0183,12815-Sep-200919:05x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0276,32815-Sep-200919:07x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0284,00815-Sep-200919:07x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2734.0280,42415-Sep-200920:09x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,52815-Sep-200920:12x 86
Msmdpp.dll10.0.2734.06,131,03215-Sep-200920:15x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0173,92815-Sep-200920:23x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0186,72815-Sep-200920:23x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
Sqldest.dll2007.100.2734.0180,07215-Sep-200921:48x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0113,51215-Sep-200921:50x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0206,68015-Sep-200921:54x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2734.0258,39215-Sep-200921:54x 86
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2734.0546,66415-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2734.03,233,64015-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2734.02,828,13615-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2734.03,827,56015-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2734.0563,04815-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2734.083,81615-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2734.012,433,25615-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2734.0903,01615-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2734.0284,52015-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2734.0198,48815-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2734.0145,24015-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2734.04,339,56015-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2734.0567,12815-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2734.0104,29615-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2734.0247,64015-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2734.0227,17615-Sep-200920:07x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2734.08,567,12815-Sep-200920:15x 86
Msreportbuilder.exe10.0.2734.01,173,35215-Sep-200920:15x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2734.01,324,90415-Sep-200920:41x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2734.01,113,44815-Sep-200920:41x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2734.01,906,52015-Sep-200920:41x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2734.088,42415-Sep-200918:27x 86
Commanddest.dll2007.100.2734.0164,71215-Sep-200918:31x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2734.0595,80015-Sep-200918:33x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2734.069,46415-Sep-200918:33x 86
DTS.dll2007.100.2734.01,429,86415-Sep-200918:49x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2734.0694,12015-Sep-200918:49x 86
Dtswizard.exe2007.100.2734.0804,69615-Sep-200918:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0173,40015-Sep-200919:05x 86
Excelsrc.dll2007.100.2734.0183,12815-Sep-200919:05x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0276,32815-Sep-200919:07x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0284,00815-Sep-200919:07x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2734.04,233,06415-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2734.0903,01615-Sep-200920:06x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2734.0280,42415-Sep-200920:09x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2734.0296,80815-Sep-200920:09x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2734.0759,65615-Sep-200920:10x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2734.08,968,04015-Sep-200920:11x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,52815-Sep-200920:12x 86
Objectexplorer.dll10.0.2734.03,237,72015-Sep-200920:22x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0173,92815-Sep-200920:23x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0186,72815-Sep-200920:23x 86
Pfclnt.dll2007.100.2734.01,098,08815-Sep-200920:23x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
Sqldest.dll2007.100.2734.0180,07215-Sep-200921:48x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2734.07,559,00015-Sep-200921:49x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0113,51215-Sep-200921:50x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0206,68015-Sep-200921:54x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2734.0258,39215-Sep-200921:54x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
DTS.dll2007.100.2734.01,429,86415-Sep-200918:49x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2734.0694,12015-Sep-200918:49x 86
Dtswizard.exe2007.100.2734.0804,69615-Sep-200918:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0173,40015-Sep-200919:05x 86
Excelsrc.dll2007.100.2734.0183,12815-Sep-200919:05x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0276,32815-Sep-200919:07x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0284,00815-Sep-200919:07x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2734.03,233,64015-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,52815-Sep-200920:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.023,476,58415-Sep-200920:15x 86
Msmdpp.dll10.0.2734.06,131,03215-Sep-200920:15x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2734.08,567,12815-Sep-200920:15x 86
Msolap100.dll10.0.2734.06,536,02415-Sep-200920:15x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0173,92815-Sep-200920:23x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0186,72815-Sep-200920:23x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0113,51215-Sep-200921:50x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0206,68015-Sep-200921:54x 86
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,681,25615-Sep-200918:31x 86
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,109,03215-Sep-200918:31x 86
Iftsph.dll2007.100.2734.038,23215-Sep-200919:22x 86
Infosoft.dll12.0.9730.0464,72815-Sep-200919:22x 86
Korwbrkr.dll12.0.9730.067,43215-Sep-200920:03x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0194,39215-Sep-200921:55x 86
Browser-tjänst för SQL Server 2008
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdredir.dll10.0.2734.06,210,39215-Sep-200920:15x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
SQL Server 2008 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2734.013,65615-Sep-200919:49x 86
Sqlncli10.dll2007.100.2734.02,556,24815-Sep-200921:49x 86

x 64-baserad version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2734.0103,76812-Sep-200912:39x 64
Commanddest.dll2007.100.2734.0247,14412-Sep-200912:39x 64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2734.093,54412-Sep-200912:42x 64
Distrib.exe2007.100.2734.086,87212-Sep-200912:48x 64
DTS.dll2007.100.2734.02,203,48012-Sep-200912:48x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2734.01,086,82412-Sep-200912:48x 64
Dtswizard.exe2007.100.2734.0800,61612-Sep-200912:48x 64
Exceldest.dll2007.100.2734.0260,45612-Sep-200912:56x 64
Excelsrc.dll2007.100.2734.0279,89612-Sep-200912:56x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0414,55212-Sep-200912:57x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0424,79212-Sep-200912:57x 64
Iftsph.dll2007.100.2734.054,61612-Sep-200913:05x 64
Logread.exe2007.100.2734.0510,82412-Sep-200913:25x 64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2734.0296,79212-Sep-200913:28x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2734.0403,30415-Sep-200920:11x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,52812-Sep-200913:29x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2734.02,860,88815-Sep-200920:12x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2734.01,083,24015-Sep-200920:13x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0259,94412-Sep-200913:37x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0286,05612-Sep-200913:37x 64
Rdistcom.dll2007.100.2734.0789,35212-Sep-200913:47x 64
Repldp.dll2007.100.2734.0191,33615-Sep-200920:41x 86
Repldp.dll2007.100.2734.0229,73612-Sep-200913:47x 64
Replmerg.exe2007.100.2734.0408,42412-Sep-200913:47x 64
Snapshot.exe10.0.2734.013,14415-Sep-200921:47x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2734.014,16812-Sep-200913:18x 64
Sqllogship.exe10.0.2734.096,08812-Sep-200914:31x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2734.0229,20812-Sep-200914:32x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0161,11212-Sep-200914:33x 64
Sqlwep100.dll2007.100.2734.0119,65612-Sep-200914:33x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0306,00812-Sep-200914:36x 64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2734.075,60812-Sep-200912:41x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2734.042,85612-Sep-200912:42x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2734.014,16812-Sep-200913:18x 64
Sqlaccess.dll2007.100.2734.0412,00812-Sep-200914:31x 86
Sqlagent.exe2007.100.2734.0428,90412-Sep-200914:31x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2734.0108,37612-Sep-200914:31x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2734.072,55215-Sep-200921:48x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2734.015,70412-Sep-200914:32x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2734.03,378,52012-Sep-200914:32x 64
Sqlservr.exe2007.100.2734.057,864,04012-Sep-200914:33x 64
Xpstar.dll2007.100.2734.0546,64812-Sep-200914:37x 64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2734.0546,64812-Sep-200913:25x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2734.0227,16012-Sep-200913:25x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2734.0403,28812-Sep-200913:29x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2734.02,860,88812-Sep-200913:30x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2734.01,083,24012-Sep-200913:30x 86
Msgprox.dll2007.100.2734.0202,07215-Sep-200920:14x 86
Msgprox.dll2007.100.2734.0246,10412-Sep-200913:31x 64
Replprov.dll2007.100.2734.0575,32015-Sep-200920:41x 86
Replprov.dll2007.100.2734.0727,40012-Sep-200913:47x 64
Replrec.dll2007.100.2734.0789,84815-Sep-200920:41x 86
Replrec.dll2007.100.2734.0976,72812-Sep-200913:47x 64
Replsub.dll2007.100.2734.0410,96815-Sep-200920:41x 86
Replsub.dll2007.100.2734.0492,37612-Sep-200913:47x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2734.014,16812-Sep-200913:18x 64
Xmlsub.dll2007.100.2734.0192,34415-Sep-200921:55x 86
Xmlsub.dll2007.100.2734.0308,07212-Sep-200914:37x 64
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2734.0164,71215-Sep-200918:31x 86
DTS.dll2007.100.2734.01,429,86415-Sep-200918:49x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2734.0694,12015-Sep-200918:49x 86
Dtswizard.exe2007.100.2734.0804,69615-Sep-200918:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0173,40015-Sep-200919:05x 86
Excelsrc.dll2007.100.2734.0183,12815-Sep-200919:05x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0276,32815-Sep-200919:07x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0284,00815-Sep-200919:07x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2734.03,233,64015-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2734.04,233,06415-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2734.02,828,13615-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2734.03,827,56015-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2734.0563,04815-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2734.083,81615-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2734.012,433,25615-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2734.0903,01615-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2734.0284,52015-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2734.0198,48815-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2734.0145,24015-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2734.04,339,56015-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2734.0567,12815-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2734.0104,29615-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2734.0247,64015-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2734.0227,17615-Sep-200920:07x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2734.0280,42415-Sep-200920:09x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2734.0759,65615-Sep-200920:10x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,52815-Sep-200920:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.023,476,58415-Sep-200920:15x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.044,457,32012-Sep-200913:31x 64
Msmdpp.dll10.0.2734.06,131,03215-Sep-200920:15x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2734.012,338,53612-Sep-200913:31x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2734.08,567,12815-Sep-200920:15x 86
Msolap100.dll10.0.2734.06,536,02415-Sep-200920:15x 86
Msolap100.dll10.0.2734.08,154,98412-Sep-200913:31x 64
Oledbdest.dll2007.100.2734.0173,92815-Sep-200920:23x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0186,72815-Sep-200920:23x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2734.01,324,90415-Sep-200920:41x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2734.014,16812-Sep-200913:18x 64
Sqldest.dll2007.100.2734.0180,07215-Sep-200921:48x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2734.07,559,00015-Sep-200921:49x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0113,51215-Sep-200921:50x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0206,68015-Sep-200921:54x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2734.0258,39215-Sep-200921:54x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.023,476,58415-Sep-200920:15x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.044,457,32012-Sep-200913:31x 64
Msmdpump.dll10.0.2734.07,431,51212-Sep-200913:31x 64
Msmdredir.dll10.0.2734.06,210,39215-Sep-200920:15x 86
Msmdspdm.dll10.0.2734.0178,02412-Sep-200913:31x 86
Msmdsrv.exe10.0.2734.043,731,30412-Sep-200913:31x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2734.012,338,53612-Sep-200913:31x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2734.08,567,12815-Sep-200920:15x 86
Msolap100.dll10.0.2734.06,536,02415-Sep-200920:15x 86
Msolap100.dll10.0.2734.08,154,98412-Sep-200913:31x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2734.014,16812-Sep-200913:18x 64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2734.0247,14412-Sep-200912:39x 64
DTS.dll2007.100.2734.02,203,48012-Sep-200912:48x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2734.01,086,82412-Sep-200912:48x 64
Dtswizard.exe2007.100.2734.0800,61612-Sep-200912:48x 64
Exceldest.dll2007.100.2734.0260,45612-Sep-200912:56x 64
Excelsrc.dll2007.100.2734.0279,89612-Sep-200912:56x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0414,55212-Sep-200912:57x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0424,79212-Sep-200912:57x 64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2734.0280,40812-Sep-200913:28x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,52812-Sep-200913:29x 86
Msmdpp.dll10.0.2734.07,364,96812-Sep-200913:31x 64
Oledbdest.dll2007.100.2734.0259,94412-Sep-200913:37x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0286,05612-Sep-200913:37x 64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2734.014,16812-Sep-200913:18x 64
Sqldest.dll2007.100.2734.0264,53612-Sep-200914:31x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0161,11212-Sep-200914:33x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0306,00812-Sep-200914:36x 64
Txgroupdups.dll2007.100.2734.0478,05612-Sep-200914:36x 64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2734.0546,66415-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2734.03,233,64015-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2734.02,828,13612-Sep-200913:25x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2734.03,827,56015-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2734.0563,04812-Sep-200913:25x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2734.083,81612-Sep-200913:25x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2734.012,433,25615-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2734.0903,01612-Sep-200913:25x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2734.0284,52012-Sep-200913:25x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2734.0198,48815-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2734.0145,24015-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2734.04,339,56012-Sep-200913:25x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2734.0567,12815-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2734.0104,29612-Sep-200913:26x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2734.0247,64015-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2734.0227,17612-Sep-200913:26x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2734.012,338,53612-Sep-200913:31x 64
Msreportbuilder.exe10.0.2734.01,173,35215-Sep-200920:15x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2734.01,324,90412-Sep-200913:47x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2734.02,075,48012-Sep-200913:47x 64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2734.01,906,53612-Sep-200913:48x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2734.014,16812-Sep-200913:18x 64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2734.0103,76812-Sep-200912:39x 64
Commanddest.dll2007.100.2734.0164,71215-Sep-200918:31x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2734.0595,80015-Sep-200918:33x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2734.069,46415-Sep-200918:33x 86
DTS.dll2007.100.2734.01,429,86415-Sep-200918:49x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2734.0694,12015-Sep-200918:49x 86
Dtswizard.exe2007.100.2734.0804,69615-Sep-200918:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0173,40015-Sep-200919:05x 86
Excelsrc.dll2007.100.2734.0183,12815-Sep-200919:05x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0276,32815-Sep-200919:07x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0284,00815-Sep-200919:07x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2734.04,233,06415-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2734.0903,01615-Sep-200920:06x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2734.0280,42415-Sep-200920:09x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2734.0296,79212-Sep-200913:28x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2734.0759,65615-Sep-200920:10x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2734.08,968,04015-Sep-200920:11x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,52815-Sep-200920:12x 86
Objectexplorer.dll10.0.2734.03,237,72015-Sep-200920:22x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0173,92815-Sep-200920:23x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0186,72815-Sep-200920:23x 86
Pfclnt.dll2007.100.2734.01,098,08815-Sep-200920:23x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2734.014,16812-Sep-200913:18x 64
Sqldest.dll2007.100.2734.0180,07215-Sep-200921:48x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2734.07,559,00015-Sep-200921:49x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0113,51215-Sep-200921:50x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0206,68015-Sep-200921:54x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2734.0258,39215-Sep-200921:54x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
.MsoNormal {höjd: 20 px; bredd: 23px;}
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
DTS.dll2007.100.2734.01,429,86415-Sep-200918:49x 86
DTS.dll2007.100.2734.02,203,48012-Sep-200912:48x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2734.01,086,82412-Sep-200912:48x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2734.0694,12015-Sep-200918:49x 86
Dtswizard.exe2007.100.2734.0800,61612-Sep-200912:48x 64
Dtswizard.exe2007.100.2734.0804,69615-Sep-200918:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0173,40015-Sep-200919:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0260,45612-Sep-200912:56x 64
Excelsrc.dll2007.100.2734.0183,12815-Sep-200919:05x 86
Excelsrc.dll2007.100.2734.0279,89612-Sep-200912:56x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0276,32815-Sep-200919:07x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0414,55212-Sep-200912:57x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0284,00815-Sep-200919:07x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0424,79212-Sep-200912:57x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2734.03,233,64015-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,52812-Sep-200913:29x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.023,476,58415-Sep-200920:15x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.044,457,32012-Sep-200913:31x 64
Msmdpp.dll10.0.2734.06,131,03215-Sep-200920:15x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2734.012,338,53612-Sep-200913:31x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2734.08,567,12815-Sep-200920:15x 86
Msolap100.dll10.0.2734.06,536,02415-Sep-200920:15x 86
Msolap100.dll10.0.2734.08,154,98412-Sep-200913:31x 64
Oledbdest.dll2007.100.2734.0173,92815-Sep-200920:23x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0259,94412-Sep-200913:37x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0186,72815-Sep-200920:23x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0286,05612-Sep-200913:37x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2734.014,16812-Sep-200913:18x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0113,51215-Sep-200921:50x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0161,11212-Sep-200914:33x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0206,68015-Sep-200921:54x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0306,00812-Sep-200914:36x 64
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,690,47212-Sep-200912:39x 64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,106,47212-Sep-200912:39x 64
Iftsph.dll2007.100.2734.054,61612-Sep-200913:05x 64
Infosoft.dll12.0.9730.0617,83212-Sep-200913:05x 64
Korwbrkr.dll12.0.9730.098,15212-Sep-200913:24x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2734.014,16812-Sep-200913:18x 64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0265,56012-Sep-200914:37x 64
SQL Server 2008 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2734.014,16812-Sep-200913:18x 64
Sqlncli10.dll2007.100.2734.02,556,24815-Sep-200921:49x 86
Sqlncli10.dll2007.100.2734.03,157,84812-Sep-200914:32x 64

Version av Itanium-arkitektur

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2734.0176,98412-Sep-200909:48IA-64
Commanddest.dll2007.100.2734.0557,91212-Sep-200909:48IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2734.0190,31212-Sep-200909:50IA-64
Distrib.exe2007.100.2734.0205,65612-Sep-200909:57IA-64
DTS.dll2007.100.2734.04,250,96812-Sep-200909:57IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2734.02,020,69612-Sep-200909:57IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2734.0800,60012-Sep-200909:57IA-64
Exceldest.dll2007.100.2734.0584,04012-Sep-200910:05IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2734.0641,88012-Sep-200910:05IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0951,14412-Sep-200910:06IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0975,20812-Sep-200910:06IA-64
Iftsph.dll2007.100.2734.088,40812-Sep-200910:14IA-64
Logread.exe2007.100.2734.01,124,69612-Sep-200910:34IA-64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2734.0296,79212-Sep-200910:37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2734.0403,30415-Sep-200920:11x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,51212-Sep-200910:38x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2734.02,860,88815-Sep-200920:12x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2734.01,083,24015-Sep-200920:13x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0586,08812-Sep-200910:47IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0653,65612-Sep-200910:47IA-64
Rdistcom.dll2007.100.2734.01,835,35212-Sep-200910:56IA-64
Repldp.dll2007.100.2734.0191,33615-Sep-200920:41x 86
Repldp.dll2007.100.2734.0522,60012-Sep-200910:56IA-64
Replmerg.exe2007.100.2734.0969,56012-Sep-200910:57IA-64
Snapshot.exe10.0.2734.013,14415-Sep-200921:47x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2734.019,28812-Sep-200910:27IA-64
Sqllogship.exe10.0.2734.096,08812-Sep-200911:41x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2734.0428,39212-Sep-200911:41IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0335,72012-Sep-200911:43IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.2734.0216,40812-Sep-200911:43IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0674,64812-Sep-200911:46IA-64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2734.075,60812-Sep-200909:50x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2734.042,85612-Sep-200909:50x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2734.019,28812-Sep-200910:27IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2734.0398,68012-Sep-200911:40x 86
Sqlagent.exe2007.100.2734.01,205,59212-Sep-200911:40IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2734.0135,00012-Sep-200911:41IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2734.072,55215-Sep-200921:48x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2734.020,82412-Sep-200911:42IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2734.03,384,66412-Sep-200911:42IA-64
Sqlservr.exe2007.100.2734.0111,081,32012-Sep-200911:42IA-64
Xpstar.dll2007.100.2734.0936,79212-Sep-200911:47IA-64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2734.0546,64812-Sep-200910:34x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2734.0227,16012-Sep-200910:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2734.0403,30412-Sep-200910:38x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2734.02,860,88815-Sep-200920:12x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2734.01,083,22412-Sep-200910:39x 86
Msgprox.dll2007.100.2734.0202,07215-Sep-200920:14x 86
Msgprox.dll2007.100.2734.0534,37612-Sep-200910:40IA-64
Replprov.dll2007.100.2734.01,640,80812-Sep-200910:57IA-64
Replprov.dll2007.100.2734.0575,32015-Sep-200920:41x 86
Replrec.dll2007.100.2734.02,125,14412-Sep-200910:57IA-64
Replrec.dll2007.100.2734.0789,84815-Sep-200920:41x 86
Replsub.dll2007.100.2734.01,111,89612-Sep-200910:57IA-64
Replsub.dll2007.100.2734.0410,96815-Sep-200920:41x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2734.019,28812-Sep-200910:27IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2734.0192,34415-Sep-200921:55x 86
Xmlsub.dll2007.100.2734.0558,95212-Sep-200911:47IA-64
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.023,476,58415-Sep-200920:15x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.057,548,12012-Sep-200910:40IA-64
Msmdpump.dll10.0.2734.08,946,52012-Sep-200910:40IA-64
Msmdredir.dll10.0.2734.08,507,22412-Sep-200910:40IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2734.0178,00812-Sep-200910:40x 86
Msmdsrv.exe10.0.2734.058,887,52812-Sep-200910:40IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2734.015,500,12012-Sep-200910:40IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2734.08,567,12815-Sep-200920:15x 86
Msolap100.dll10.0.2734.010,068,82412-Sep-200910:41IA-64
Msolap100.dll10.0.2734.06,536,02415-Sep-200920:15x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2734.019,28812-Sep-200910:27IA-64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2734.0557,91212-Sep-200909:48IA-64
DTS.dll2007.100.2734.04,250,96812-Sep-200909:57IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2734.02,020,69612-Sep-200909:57IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2734.0800,60012-Sep-200909:57IA-64
Exceldest.dll2007.100.2734.0584,04012-Sep-200910:05IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2734.0641,88012-Sep-200910:05IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0951,14412-Sep-200910:06IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0975,20812-Sep-200910:06IA-64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2734.0280,42412-Sep-200910:37x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,51212-Sep-200910:38x 86
Msmdpp.dll10.0.2734.08,883,03212-Sep-200910:40IA-64
Oledbdest.dll2007.100.2734.0586,08812-Sep-200910:47IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0653,65612-Sep-200910:47IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2734.019,28812-Sep-200910:27IA-64
Sqldest.dll2007.100.2734.0602,96812-Sep-200911:41IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0335,72012-Sep-200911:43IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0674,64812-Sep-200911:46IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.2734.0941,92812-Sep-200911:46IA-64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2734.0546,66415-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2734.03,233,64015-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2734.02,828,12012-Sep-200910:34x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2734.03,827,56015-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2734.0563,03212-Sep-200910:34x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2734.083,80012-Sep-200910:34x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2734.012,433,25615-Sep-200920:06x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2734.0903,01612-Sep-200910:34x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2734.0284,52012-Sep-200910:35x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2734.0198,48812-Sep-200910:35x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2734.0145,24012-Sep-200910:35x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2734.04,339,56012-Sep-200910:35x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2734.0567,12815-Sep-200920:07x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2734.0104,29612-Sep-200910:35x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2734.0247,64012-Sep-200910:35x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2734.0227,16012-Sep-200910:35x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2734.015,500,12012-Sep-200910:40IA-64
Msreportbuilder.exe10.0.2734.01,173,35215-Sep-200920:15x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2734.01,324,88812-Sep-200910:57x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2734.03,397,48012-Sep-200910:57IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2734.01,906,52012-Sep-200910:57x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2734.019,28812-Sep-200910:27IA-64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2734.0176,98412-Sep-200909:48IA-64
Commanddest.dll2007.100.2734.0164,71215-Sep-200918:31x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2734.0595,80015-Sep-200918:33x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2734.069,46415-Sep-200918:33x 86
DTS.dll2007.100.2734.01,429,86415-Sep-200918:49x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2734.0694,12015-Sep-200918:49x 86
Dtswizard.exe2007.100.2734.0804,69615-Sep-200918:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0173,40015-Sep-200919:05x 86
Excelsrc.dll2007.100.2734.0183,12815-Sep-200919:05x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0276,32815-Sep-200919:07x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0284,00815-Sep-200919:07x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2734.04,233,06415-Sep-200920:05x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2734.0903,01615-Sep-200920:06x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2734.0280,42415-Sep-200920:09x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2734.0296,79212-Sep-200910:37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2734.0759,65615-Sep-200920:10x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2734.08,968,04015-Sep-200920:11x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,52815-Sep-200920:12x 86
Objectexplorer.dll10.0.2734.03,237,72015-Sep-200920:22x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0173,92815-Sep-200920:23x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0186,72815-Sep-200920:23x 86
Pfclnt.dll2007.100.2734.01,098,08815-Sep-200920:23x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2734.019,28812-Sep-200910:27IA-64
Sqldest.dll2007.100.2734.0180,07215-Sep-200921:48x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2734.07,559,00015-Sep-200921:49x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0113,51215-Sep-200921:50x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0206,68015-Sep-200921:54x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2734.0258,39215-Sep-200921:54x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
DTS.dll2007.100.2734.01,429,86415-Sep-200918:49x 86
DTS.dll2007.100.2734.04,250,96812-Sep-200909:57IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2734.02,020,69612-Sep-200909:57IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2734.0694,12015-Sep-200918:49x 86
Dtswizard.exe2007.100.2734.0800,60012-Sep-200909:57IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2734.0804,69615-Sep-200918:50x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0173,40015-Sep-200919:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2734.0584,04012-Sep-200910:05IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2734.0183,12815-Sep-200919:05x 86
Excelsrc.dll2007.100.2734.0641,88012-Sep-200910:05IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0276,32815-Sep-200919:07x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2734.0951,14412-Sep-200910:06IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0284,00815-Sep-200919:07x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2734.0975,20812-Sep-200910:06IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2734.03,233,64015-Sep-200920:04x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2734.01,320,80815-Sep-200920:04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2734.071,51212-Sep-200910:38x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.023,476,58415-Sep-200920:15x 86
Msmdlocal.dll10.0.2734.057,548,12012-Sep-200910:40IA-64
Msmdpp.dll10.0.2734.06,131,03215-Sep-200920:15x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2734.015,500,12012-Sep-200910:40IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2734.08,567,12815-Sep-200920:15x 86
Msolap100.dll10.0.2734.010,068,82412-Sep-200910:41IA-64
Msolap100.dll10.0.2734.06,536,02415-Sep-200920:15x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0173,92815-Sep-200920:23x 86
Oledbdest.dll2007.100.2734.0586,08812-Sep-200910:47IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0186,72815-Sep-200920:23x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2734.0653,65612-Sep-200910:47IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2734.019,28812-Sep-200910:27IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0113,51215-Sep-200921:50x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2734.0335,72012-Sep-200911:43IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0206,68015-Sep-200921:54x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2734.0674,64812-Sep-200911:46IA-64
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,879,91212-Sep-200909:48IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,151,52812-Sep-200909:48IA-64
Iftsph.dll2007.100.2734.088,40812-Sep-200910:14IA-64
Infosoft.dll12.0.9730.01,911,64012-Sep-200910:14IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9730.0179,03212-Sep-200910:34IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2734.019,28812-Sep-200910:27IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0438,61612-Sep-200911:47IA-64
Browser-tjänst för SQL Server 2008
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdredir.dll10.0.2734.08,507,22412-Sep-200910:40IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.2734.019,28812-Sep-200910:27IA-64
SQL Server 2008 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2734.019,28812-Sep-200910:27IA-64
Sqlncli10.dll2007.100.2734.02,556,24815-Sep-200921:49x 86
Sqlncli10.dll2007.100.2734.06,348,12012-Sep-200911:41IA-64

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet:
  1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på ändra eller ta bort program .
  3. Klicka på kryssrutan Visa uppdateringar om du vill se alla uppdateringar för SQL Server 2008-installation.
  4. Avinstallera den kumulativa snabbkorrigeringspaket.
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 973602 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/18/2013 11:50:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

  • kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbpubtypekc kbfix kbmt KB973602 KbMtsv
คำติชม