Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Expression Studio 3 program ta mycket längre tid än förväntat att installeras

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 975241
Symptom
När du installerar Microsoft Expression Studio 3 eller Microsoft Expression Web 3 kan processen ta en timme eller längre ska vara slutförd. En dialogruta som innehåller förloppsindikatorn visas medan installationsprogrammet körs och detta kvar på skärmen under installationsprocessen.

Installationsprocessen varaktighet varierar beroende på maskinvaran och prestanda för datorn som du installerar Expression Studio 3 eller Expression Web 3. Däremot baserat på systemkrav för Expression Studio 3 som anges här, installationsprocessen tar mellan 5 minuter och 30 minuter på en dator som kör en 1-gigahertz (GHz) processor och 1 gigabyte (GB) RAM-minne installerat.
Orsak
Det här problemet uppstår vanligen på datorer som kör Windows XP med begränsad eller ingen maskinvaruacceleration. Problemet kan även påverka andra operativsystem. Denna långa installationstid beror på att Microsoft DirectX inte erbjuder Fullständig maskinvaruacceleration stöd i Windows XP. Detta utlöser intensiv programrendering vissa grafiska element i förloppsdialogrutan. Detta kan i sin tur avsevärt öka tid att slutföra installationen.
Lösning
Om du vill minska tiden för installationen klickar du på Minimera knappen i det övre högra hörnet i dialogrutan installation efter installationen startar.
Mer Information
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna i avsnittet "Gäller". Vi planerar att lösa problemet i en framtida version av Expression Studio och Expression Web.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 975241 – senaste granskning 06/25/2012 20:29:00 – revision: 1.0

Microsoft Expression Studio 3, Microsoft Expression Web 3.00 Standard

  • kbrapidpub kbmt KB975241 KbMtsv
Feedback