Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS09-059: En säkerhetslucka i LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) kan möjliggöra en DoS-attack

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS09-059. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på följande internationella Microsoft-supportwebbplats: Kunder i Nordamerika kan även få omedelbar tillgång till obegränsad kostnadsfri e-postsupport eller obegränsad individuell chattsupport på följande Microsoft-webbplats: Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.
Mer Information

Om säkerhetsuppdateringen

Windows XP Service Pack 3, Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003 Service Pack 2

Säkerhetsuppdateringen påverkas bara om uppdatering 968389 är installerad på datorer som kör Windows XP Service Pack 3, Windows XP Service Pack 2 eller Windows Server 2003 Service Pack 2.

Uppdatering 968389 innehöll en funktion som stödjer Utökat skydd för NTLM på Windows XP och Windows Server 2003. Funktionen innehöll en säkerhetslucka som åtgärdas av den här säkerhetsuppdateringen. Funktionen finns i Windows Vista, Windows Server 2008 och Windows 7 som en del av operativsystemet.

Om du installerar uppdatering 968389 före den här säkerhetsuppdateringen, erbjuds du den här uppdateringen för att åtgärda säkerhetsproblemet på datorn. Om du installerar uppdatering 968389 efter den här säkerhetsuppdateringen erbjuds du endast att installera uppdatering 968389. Men den här säkerhetsuppdateringen innehåller den uppdatering som åtgärdar säkerhetsproblemet. Efter installationen visas både "Utökat skydd för autentisering (KB968389)" och den här säkerhetsuppdateringen i listan över installerade program.

Om du vill veta mer om Utökat skydd för autentisering (KB968389) klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968389 Utökat skydd för autentisering

Windows Server 2008 (x86), Windows Server 2008 Service Pack 2 (x86), Windows Server 2008 (x64) och Windows Server 2008 Service Pack 2 (x64)

För utgåvor av Windows Server 2008 som stöds gäller den här uppdateringen med samma risknivå oavsett om Windows Server 2008 installerades med installationsalternativet Server Core. Mer information om alternativet Server Core finns på följande Microsoft MSDN-webbplats:Obs! Installationsalternativet Server Core kan inte användas för alla utgåvor av Windows Server 2008. Mer information hittar du på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem

 • Om du inte installerade uppdateringen "Utökat skydd för autentisering (KB968389)" innan du installerade den här säkerhetsuppdateringen på en version av Windows Server 2003 eller Windows XP som stöds, påverkas inte din dator av det här säkerhetsproblemet. När du besöker Windows Update eller Microsoft Update kommer du bara att erbjudas uppdatering 968389. När den har installerats utan problem ominstalleras den här säkerhetsuppdateringen (975467). När den här säkerhetsuppdateringen (975467) har installerats visas båda uppdateringarna (968389 och 975467) i listan över installerade program.
 • Om du hämtar den här säkerhetsuppdateringen (975467) manuellt från Microsoft Download Center och installerar den på en Windows Server 2003-baserad eller Windows XP-baserad dator, installeras även säkerhetsuppdateringen när uppdateringen "Utökat skydd för autentisering (KB968389)" inte finns där. Det här är inget installationsscenario som stöds men det leder inte till några funktionella problem och datorn är fortfarande skyddad även när uppdatering 968389 installeras om.
FILINFORMATION
Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003

 • De filer som gäller en viss verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i kolumnen "Verksamhetsgren".
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows XP som stöds

File nameVersionDateTimeSizeService branch
Msv1_0.dll5.1.2600.362511-Sep-200902:031,33,632Sp2gdr
Msv1_0.dll5.1.2600.362511-Sep-200901:331,36,192Sp2qfe
Netlogon.dll5.1.2600.352006-Feb-200906:164,08,064Sp2qfe
Msv1_0.dll5.1.2600.587611-Sep-200901:481,36,192Sp3gdr
Msv1_0.dll5.1.2600.587611-Sep-200901:431,36,704Sp3qfe
Branches.infNot applicable11-Sep-200902:00926Update
Eula.txtNot applicable09-May-200912:12804Update
Update.verNot applicable11-Sep-200903:31480Update
Updatebr.infNot applicable09-Sep-200906:11678Update
Update_sp2gdr.infNot applicable11-Sep-200902:3821,829Update
Update_sp2qfe.infNot applicable11-Sep-200902:3922,976Update
Update_sp3gdr.infNot applicable11-Sep-200902:5024,853Update
Update_sp3qfe.infNot applicable11-Sep-200902:3724,853Update

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional x64 som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPUService branch
Ksecdd.sys5.2.3790.453011-Sep-200912:141,90,464X64Sp2gdr
Msv1_0.dll5.2.3790.458711-Sep-200912:142,64,192X64Sp2gdr
Wmsv1_0.dll5.2.3790.458711-Sep-200912:141,46,432X86Sp2gdr\wow
Ksecdd.sys5.2.3790.453011-Sep-200912:111,90,976X64Sp2qfe
Msv1_0.dll5.2.3790.458711-Sep-200912:112,65,216X64Sp2qfe
Schannel.dll5.2.3790.453011-Sep-200912:122,59,072X64Sp2qfe
Wmsv1_0.dll5.2.3790.458711-Sep-200912:121,46,944X86Sp2qfe\wow
Wschannel.dll5.2.3790.453011-Sep-200912:121,51,040X86Sp2qfe\wow
Branches.infNot applicable11-Sep-200912:29957Not applicableUpdate
Eula.txtNot applicable11-Sep-200912:29804Not applicableUpdate
Update.verNot applicable11-Sep-200912:29773Not applicableUpdate
Updatebr.infNot applicable11-Sep-200912:29494Not applicableUpdate
Update_sp2gdr.infNot applicable11-Sep-200912:2820,823Not applicableUpdate
Update_sp2qfe.infNot applicable11-Sep-200912:2821,454Not applicableUpdate

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

File nameVersionDateTimeSizeService Branch
Ksecdd.sys5.2.3790.453015-Jun-200905:151,34,656Sp2gdr
Msv1_0.dll5.2.3790.458710-Sep-200922:081,46,432Sp2gdr
Ksecdd.sys5.2.3790.453015-Jun-200904:371,35,168Sp2qfe
Msv1_0.dll5.2.3790.458710-Sep-200922:331,46,944Sp2qfe
Schannel.dll5.2.3790.453015-Jun-200918:511,51,040Sp2qfe
Branches.infNot applicable10-Sep-200922:29957Update
Eula.txtNot applicable10-Dec-200705:16804Update
Update.verNot applicable11-Sep-200906:36480Update
Updatebr.infNot applicable09-Sep-200907:16494Update
Update_sp2gdr.infNot applicable10-Sep-200923:4320,241Update
Update_sp2qfe.infNot applicable10-Sep-200923:4120,704Update

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPUService Branch
Ksecdd.sys5.2.3790.453011-Sep-200912:133,22,048IA-64Sp2gdr
Msv1_0.dll5.2.3790.458711-Sep-200912:133,96,288IA-64Sp2gdr
Wmsv1_0.dll5.2.3790.458711-Sep-200912:131,46,432X86Sp2gdr\wow
Ksecdd.sys5.2.3790.453011-Sep-200912:113,22,048IA-64Sp2qfe
Msv1_0.dll5.2.3790.458711-Sep-200912:113,96,800IA-64Sp2qfe
Schannel.dll5.2.3790.453011-Sep-200912:114,74,624IA-64Sp2qfe
Wmsv1_0.dll5.2.3790.458711-Sep-200912:121,46,944X86Sp2qfe\wow
Wschannel.dll5.2.3790.453011-Sep-200912:121,51,040X86Sp2qfe\wow
Branches.infNot applicable11-Sep-200912:29957Not applicableUpdate
Eula.txtNot applicable11-Sep-200912:29804Not applicableUpdate
Update.verNot applicable11-Sep-200912:29773Not applicableUpdate
Updatebr.infNot applicable11-Sep-200912:29494Not applicableUpdate
Update_sp2gdr.infNot applicable11-Sep-200912:2820,832Not applicableUpdate
Update_sp2qfe.infNot applicable11-Sep-200912:2821,243Not applicableUpdate

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

 • Vilka filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. RTM-milstolpefiler har versionsnumret 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • MANIFEST- (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika miljöerna anges separat. MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) signeras med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPU
Windows6.0-kb975467-x86-pkgproperties.txtNot applicable11-Sep-200908:19585Not applicable
Windows6.0-kb975467-x86.xmlNot applicable11-Sep-200908:19442Not applicable
Ksecdd.sys6.0.6000.1687015-Jun-200905:424,08,136Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a
Lsa-ppdlic.xrm-msNot applicable15-Jun-200902:462,998Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a
Lsasrv.dll6.0.6000.1687015-Jun-200902:5312,33,920Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a
Lsass.exe6.0.6000.1687015-Jun-200900:407,680Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a
Secur32.dll6.0.6000.1687015-Jun-200902:5872,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a
Ksecdd.sys6.0.6000.2106727-Jul-200918:244,08,136Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b
Lsa-ppdlic.xrm-msNot applicable10-Sep-200904:402,998Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b
Lsasrv.dll6.0.6000.2112510-Sep-200904:5812,35,456Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b
Lsass.exe6.0.6000.2112510-Sep-200902:177,680Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b
Secur32.dll6.0.6000.2112510-Sep-200905:0172,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b
Ksecdd.sys6.0.6001.1827215-Jun-200905:504,39,896Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9
Lsasrv.dll6.0.6001.1827215-Jun-200902:5312,56,448Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9
Lsasrv.mofNot applicable26-Mar-200920:2713,780Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9
Lsass.exe6.0.6001.1827215-Jun-200900:279,728Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9
Secur32.dll6.0.6001.1827215-Jun-200902:5472,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9
Ksecdd.sys6.0.6001.2245027-Jul-200918:234,39,880Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345
Lsasrv.dll6.0.6001.2251809-Sep-200900:4712,58,496Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345
Lsasrv.mofNot applicable01-Apr-200906:4013,780Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345
Lsass.exe6.0.6001.2251808-Sep-200922:399,728Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345
Secur32.dll6.0.6001.2251809-Sep-200900:4772,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345
Ksecdd.sys6.0.6002.1805115-Jun-200910:454,39,864Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db
Lsasrv.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:2212,59,008Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db
Lsasrv.mofNot applicable03-Apr-200909:0013,780Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db
Lsass.exe6.0.6002.1805115-Jun-200900:189,728Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db
Secur32.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:2372,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db
Ksecdd.sys6.0.6002.2215230-Jul-200905:124,39,880Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7
Lsasrv.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:3712,59,520Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7
Lsasrv.mofNot applicable03-Apr-200909:0313,780Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7
Lsass.exe6.0.6002.2222310-Sep-200902:149,728Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7
Secur32.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:3972,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7
Wdigest.dll6.0.6000.1687015-Jun-200902:591,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_389b60c97fc740bd
Wdigest.dll6.0.6000.2112510-Sep-200905:011,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_395fe8aa98b803ee
Wdigest.dll6.0.6001.1827215-Jun-200902:541,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a83a0037cec045c
Wdigest.dll6.0.6001.2251809-Sep-200900:471,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_3b5421de95d38ed8
Wdigest.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:241,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c7eb35f7a03056e
Wdigest.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:401,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_3d2ac2689306813a
Msv1_0.dll6.0.6000.1692610-Sep-200905:082,16,576Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_7abd15c3656ef988
Msv1_0.dll6.0.6000.2112510-Sep-200904:592,16,576Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_7b458a667e8db33d
Msv1_0.dll6.0.6001.1833010-Sep-200905:002,13,504Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_7c9282c162a30e60
Msv1_0.dll6.0.6001.2251809-Sep-200900:462,14,016Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_7d39c39a7ba93e27
Msv1_0.dll6.0.6002.1811110-Sep-200904:182,18,624Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_7e8f96b15fb84220
Msv1_0.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:382,18,624Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_7f10642478dc3089

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPUService branch
Windows6.0-kb975467-x64-pkgproperties.txtNot Applicable11-Sep-200908:19587Not ApplicableNot Applicable
Windows6.0-kb975467-x64.xmlNot Applicable11-Sep-200908:19444Not ApplicableNot Applicable
Ksecdd.sys6.0.6000.1687015-Jun-200912:094,79,816X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660
Lsa-ppdlic.xrm-msNot Applicable15-Jun-200902:582,998Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660
Lsasrv.dll6.0.6000.1687015-Jun-200903:0916,64,000X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660
Lsass.exe6.0.6000.1687015-Jun-200901:029,728X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660
Secur32.dll6.0.6000.1687015-Jun-200903:1395,232X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660
Ksecdd.sys6.0.6000.2106727-Jul-200918:254,79,816X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991
Lsa-ppdlic.xrm-msNot Applicable10-Sep-200904:582,998Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991
Lsasrv.dll6.0.6000.2112510-Sep-200905:2916,64,512X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991
Lsass.exe6.0.6000.2112510-Sep-200902:529,728X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991
Secur32.dll6.0.6000.2112510-Sep-200905:3295,232X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991
Ksecdd.sys6.0.6001.1827215-Jun-200913:015,15,656X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff
Lsasrv.dll6.0.6001.1827215-Jun-200903:1516,92,160X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff
Lsasrv.mofNot Applicable23-Mar-200921:0213,780Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff
Lsass.exe6.0.6001.1827215-Jun-200900:5611,264X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff
Secur32.dll6.0.6001.1827215-Jun-200903:1694,720X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff
Ksecdd.sys6.0.6001.2245027-Jul-200918:245,15,656X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b
Lsasrv.dll6.0.6001.2251809-Sep-200901:1116,94,208X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b
Lsasrv.mofNot Applicable01-Apr-200904:0113,780Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b
Lsass.exe6.0.6001.2251808-Sep-200923:0211,264X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b
Secur32.dll6.0.6001.2251809-Sep-200901:1194,720X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b
Ksecdd.sys6.0.6002.1805115-Jun-200917:305,15,656X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11
Lsasrv.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:4116,89,600X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11
Lsasrv.mofNot Applicable03-Apr-200909:0313,780Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11
Lsass.exe6.0.6002.1805115-Jun-200900:4511,264X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11
Secur32.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:4294,720X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11
Ksecdd.sys6.0.6002.2215230-Jul-200905:125,15,656X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd
Lsasrv.dll6.0.6002.2222310-Sep-200908:1216,90,112X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd
Lsasrv.mofNot Applicable03-Apr-200908:3213,780Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd
Lsass.exe6.0.6002.2222310-Sep-200902:2711,264X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd
Secur32.dll6.0.6002.2222310-Sep-200908:1594,720X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd
Wdigest.dll6.0.6000.1687015-Jun-200903:142,05,824X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_94b9fc4d3824b1f3
Wdigest.dll6.0.6000.2112510-Sep-200905:332,05,824X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_957e842e51157524
Wdigest.dll6.0.6001.1827215-Jun-200903:162,05,312X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_96a23b8735497592
Wdigest.dll6.0.6001.2251809-Sep-200901:122,05,312X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_9772bd624e31000e
Wdigest.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:432,05,312X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_989d4ee3326076a4
Wdigest.dll6.0.6002.2222310-Sep-200908:152,05,312X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_99495dec4b63f270
Msv1_0.dll6.0.6000.1692610-Sep-200905:222,70,336X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_d6dbb1471dcc6abe
Msv1_0.dll6.0.6000.2112510-Sep-200905:302,70,336X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_d76425ea36eb2473
Msv1_0.dll6.0.6001.1833010-Sep-200905:232,68,800X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_d8b11e451b007f96
Msv1_0.dll6.0.6001.2251809-Sep-200901:102,69,312X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_d9585f1e3406af5d
Msv1_0.dll6.0.6002.1811110-Sep-200904:392,69,312X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_daae32351815b356
Msv1_0.dll6.0.6002.2222310-Sep-200908:132,69,312X64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_db2effa83139a1bf
Secur32.dll6.0.6000.1687015-Jun-200903:0077,312X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0a8be64a4c9b985b
Secur32.dll6.0.6000.2112510-Sep-200905:0177,312X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_0b506e2b658c5b8c
Lsasrv.mofNot Applicable26-Mar-200920:2713,780Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa
Secur32.dll6.0.6001.1827215-Jun-200902:5576,800X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa
Lsasrv.mofNot Applicable01-Apr-200906:4013,780Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676
Secur32.dll6.0.6001.2251809-Sep-200900:4776,800X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676
Lsasrv.mofNot Applicable03-Apr-200909:0013,780Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c
Secur32.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:2477,312X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c
Lsasrv.mofNot Applicable03-Apr-200909:0313,780Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8
Secur32.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:4077,312X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8
Wdigest.dll6.0.6000.1687015-Jun-200902:591,75,104X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_9f0ea69f6c8573ee
Wdigest.dll6.0.6000.2112510-Sep-200905:011,75,104X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_9fd32e808576371f
Wdigest.dll6.0.6001.1827215-Jun-200902:541,75,104X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d
Wdigest.dll6.0.6001.2251809-Sep-200900:471,75,104X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a1c767b48291c209
Wdigest.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:241,75,104X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f
Wdigest.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:401,75,104X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a39e083e7fc4b46b
Msv1_0.dll6.0.6000.1692610-Sep-200905:082,16,576X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_e1305b99522d2cb9
Msv1_0.dll6.0.6000.2112510-Sep-200904:592,16,576X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_e1b8d03c6b4be66e
Msv1_0.dll6.0.6001.1833010-Sep-200905:002,13,504X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_e305c8974f614191
Msv1_0.dll6.0.6001.2251809-Sep-200900:462,14,016X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_e3ad097068677158
Msv1_0.dll6.0.6002.1811110-Sep-200904:182,18,624X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_e502dc874c767551
Msv1_0.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:382,18,624X86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_e583a9fa659a63ba

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPUService branch
Windows6.0-kb975467-ia64-pkgproperties.txtNot applicable11-Sep-200908:19526Not applicableNot applicable
Windows6.0-kb975467-ia64.xmlNot applicable11-Sep-200908:19444Not applicableNot applicable
Ksecdd.sys6.0.6001.1827215-Jun-200913:1610,26,120IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5
Lsasrv.dll6.0.6001.1827215-Jun-200902:5532,45,568IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5
Lsasrv.mofNot applicable26-Mar-200920:2713,780Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5
Lsass.exe6.0.6001.1827215-Jun-200900:4517,920IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5
Secur32.dll6.0.6001.1827215-Jun-200902:582,02,752IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5
Ksecdd.sys6.0.6001.2245027-Jul-200918:2310,26,120IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41
Lsasrv.dll6.0.6001.2251809-Sep-200901:2332,50,176IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41
Lsasrv.mofNot applicable01-Apr-200904:0213,780Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41
Lsass.exe6.0.6001.2251808-Sep-200922:5817,920IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41
Secur32.dll6.0.6001.2251809-Sep-200901:252,02,752IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41
Ksecdd.sys6.0.6002.1805115-Jun-200913:2410,26,104IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7
Lsasrv.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:0832,60,416IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7
Lsasrv.mofNot applicable03-Apr-200909:0413,780Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7
Lsass.exe6.0.6002.1805115-Jun-200900:2017,920IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7
Secur32.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:102,02,752IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7
Ksecdd.sys6.0.6002.2215230-Jul-200905:1210,26,120IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3
Lsasrv.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:2632,61,952IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3
Lsasrv.mofNot applicable03-Apr-200908:3213,780Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3
Lsass.exe6.0.6002.2222310-Sep-200902:1817,920IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3
Secur32.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:292,02,752IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3
Wdigest.dll6.0.6001.1827215-Jun-200902:594,82,304IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a8543f97cea0d58
Wdigest.dll6.0.6001.2251809-Sep-200901:264,82,304IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_3b55c5d495d197d4
Wdigest.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:114,82,304IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c8057557a010e6a
Wdigest.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:304,82,304IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_3d2c665e93048a36
Msv1_0.dll6.0.6001.1833010-Sep-200904:545,70,368IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_7c9426b762a1175c
Msv1_0.dll6.0.6001.2251809-Sep-200901:235,70,368IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_7d3b67907ba74723
Msv1_0.dll6.0.6002.1811110-Sep-200907:575,70,880IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_7e913aa75fb64b1c
Msv1_0.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:275,70,368IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_7f12081a78da3985
Lsasrv.mofNot applicable26-Mar-200920:2713,780Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa
Secur32.dll6.0.6001.1827215-Jun-200902:5576,800X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa
Lsasrv.mofNot applicable01-Apr-200906:4013,780Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676
Secur32.dll6.0.6001.2251809-Sep-200900:4776,800X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676
Lsasrv.mofNot applicable03-Apr-200909:0013,780Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c
Secur32.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:2477,312X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c
Lsasrv.mofNot applicable03-Apr-200909:0313,780Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8
Secur32.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:4077,312X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8
Wdigest.dll6.0.6001.1827215-Jun-200902:541,75,104X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d
Wdigest.dll6.0.6001.2251809-Sep-200900:471,75,104X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a1c767b48291c209
Wdigest.dll6.0.6002.1805115-Jun-200902:241,75,104X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f
Wdigest.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:401,75,104X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a39e083e7fc4b46b
Msv1_0.dll6.0.6001.1833010-Sep-200905:002,13,504X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_e305c8974f614191
Msv1_0.dll6.0.6001.2251809-Sep-200900:462,14,016X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_e3ad097068677158
Msv1_0.dll6.0.6002.1811110-Sep-200904:182,18,624X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_e502dc874c767551
Msv1_0.dll6.0.6002.2222310-Sep-200904:382,18,624X86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_e583a9fa659a63ba

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

MANIFEST- (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika miljöerna anges separat. MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) signeras med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

File nameVersionDateTimeSizeService branch
Windows6.1-kb975467-x86-pkgproperties.txtNot applicable10-Sep-200903:12455Not applicable
Windows6.1-kb975467-x86.xmlNot applicable10-Sep-200903:12442Not applicable
Msv1_0.dll6.1.7600.1642009-Sep-200917:222,57,024Windows6.1-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_7cc522f2c3b22f57
Msv1_0.dll6.1.7600.2052409-Sep-200917:562,57,024Windows6.1-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7d52c0e5dccc347d

För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPUService branch
Windows6.1-kb975467-x64-pkgproperties.txtNot Applicable10-Sep-200903:12500Not ApplicableNot Applicable
Windows6.1-kb975467-x64.xmlNot Applicable10-Sep-200903:12444Not ApplicableNot Applicable
Msv1_0.dll6.1.7600.1642009-Sep-200917:583,11,808X64Windows6.1-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_d8e3be767c0fa08d
Msv1_0.dll6.1.7600.2052409-Sep-200918:123,11,808X64Windows6.1-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_d9715c699529a5b3
Msv1_0.dll6.1.7600.1642009-Sep-200917:222,57,024X86Windows6.1-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_e33868c8b0706288
Msv1_0.dll6.1.7600.2052409-Sep-200917:562,57,024X86Windows6.1-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_e3c606bbc98a67ae

För alla IA-64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPUService branch
Windows6.1-kb975467-ia64-pkgproperties.txtNot applicable10-Sep-200903:12462Not applicableNot applicable
Windows6.1-kb975467-ia64.xmlNot applicable10-Sep-200903:12444Not applicableNot applicable
Msv1_0.dll6.1.7600.1642009-Sep-200916:276,44,096Ia-64Windows6.1-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_7cc6c6e8c3b03853
Msv1_0.dll6.1.7600.2052409-Sep-200916:326,44,096Ia-64Windows6.1-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7d5464dbdcca3d79
Msv1_0.dll6.1.7600.1642009-Sep-200917:222,57,024X86Windows6.1-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_e33868c8b0706288
Msv1_0.dll6.1.7600.2052409-Sep-200917:562,57,024X86Windows6.1-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_e3c606bbc98a67ae

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPU
Windows6.0-kb975467-x86.cabNot applicable11-Sep-200908:1612,90,595Not applicable
Wsusscan.cabNot applicable11-Sep-200908:211,65,934Not applicable
Package_10_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:3010,928Windows6.0-kb975467-x86
Package_10_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,434Windows6.0-kb975467-x86
Package_10_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1714,211Windows6.0-kb975467-x86
Package_10_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:094,743Windows6.0-kb975467-x86
Package_11_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:3011,516Windows6.0-kb975467-x86
Package_11_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,173Windows6.0-kb975467-x86
Package_11_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1715,387Windows6.0-kb975467-x86
Package_11_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:093,323Windows6.0-kb975467-x86
Package_12_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:3011,516Windows6.0-kb975467-x86
Package_12_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,168Windows6.0-kb975467-x86
Package_12_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1715,387Windows6.0-kb975467-x86
Package_12_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:093,318Windows6.0-kb975467-x86
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:3011,516Windows6.0-kb975467-x86
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,166Windows6.0-kb975467-x86
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1715,402Windows6.0-kb975467-x86
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:093,315Windows6.0-kb975467-x86
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:3011,501Windows6.0-kb975467-x86
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,329Windows6.0-kb975467-x86
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1715,387Windows6.0-kb975467-x86
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:093,482Windows6.0-kb975467-x86
Package_3_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:3011,501Windows6.0-kb975467-x86
Package_3_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,171Windows6.0-kb975467-x86
Package_3_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1715,402Windows6.0-kb975467-x86
Package_3_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:093,320Windows6.0-kb975467-x86
Package_4_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:3011,501Windows6.0-kb975467-x86
Package_4_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,171Windows6.0-kb975467-x86
Package_4_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1715,387Windows6.0-kb975467-x86
Package_4_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:093,322Windows6.0-kb975467-x86
Package_5_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:3010,913Windows6.0-kb975467-x86
Package_5_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,590Windows6.0-kb975467-x86
Package_5_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1714,226Windows6.0-kb975467-x86
Package_5_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:094,904Windows6.0-kb975467-x86
Package_6_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:308,461Windows6.0-kb975467-x86
Package_6_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,914Windows6.0-kb975467-x86
Package_6_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:179,324Windows6.0-kb975467-x86
Package_6_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:094,006Windows6.0-kb975467-x86
Package_7_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:308,461Windows6.0-kb975467-x86
Package_7_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,756Windows6.0-kb975467-x86
Package_7_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:179,339Windows6.0-kb975467-x86
Package_7_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:093,844Windows6.0-kb975467-x86
Package_8_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:3010,913Windows6.0-kb975467-x86
Package_8_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,433Windows6.0-kb975467-x86
Package_8_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1714,226Windows6.0-kb975467-x86
Package_8_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:094,742Windows6.0-kb975467-x86
Package_9_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:308,461Windows6.0-kb975467-x86
Package_9_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,756Windows6.0-kb975467-x86
Package_9_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:179,339Windows6.0-kb975467-x86
Package_9_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:093,844Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,417Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,436Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,583Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,357Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,376Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,939Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,978Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,583Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,961Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,004Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,583Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,411Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,583Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,431Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,583Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,936Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,975Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,583Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,679Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,710Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,415Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,583Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,434Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,583Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,939Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,978Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,691Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,722Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,412Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,431Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,420Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,439Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,583Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,411Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,583Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,430Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:307,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,414Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Package_for_kb975467_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,433Windows6.0-kb975467-x86
Update-bf.catNot applicable10-Sep-200919:307,583Windows6.0-kb975467-x86
Update-bf.mumNot applicable10-Sep-200919:093,969Windows6.0-kb975467-x86
Update.catNot applicable10-Sep-200919:177,568Windows6.0-kb975467-x86
Update.mum6.0.1.010-Sep-200919:094,068Windows6.0-kb975467-x86
X86_28dbf8f821c2fad120ad6936ba5f035e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a42872c7671d6729.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,383Windows6.0-kb975467-x86
X86_397fddef8e784ead51f33b1439f3f7a6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7a0a5295ee2f63ce.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,036Windows6.0-kb975467-x86
X86_54ffa5eaaa742dd2325b19ee020e76a5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_d679917a7172fcee.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,383Windows6.0-kb975467-x86
X86_57d951b7f55b125881ba96258661c8e0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_4f1b0d89650c1c0d.manifestNot applicable10-Sep-200919:09703Windows6.0-kb975467-x86
X86_7fa0b9ed5a53984a707e7ec983c4c839_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_631787ddc1ad26ec.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,383Windows6.0-kb975467-x86
X86_a77e75465ea769c3da57ad7dc1848901_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_888b9256c4f92d42.manifestNot applicable10-Sep-200919:09703Windows6.0-kb975467-x86
X86_b5e60d89a4446b8a2edb052df4f94fff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_0d5ca79650b250ea.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,383Windows6.0-kb975467-x86
X86_ca99bd393d45decbcd2c5bab0576524c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_d15e865d30f3a2c8.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,036Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a.manifestNot applicable15-Jun-200909:5034,442Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b.manifestNot applicable10-Sep-200906:2734,442Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9.manifestNot applicable15-Jun-200910:4934,373Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345.manifestNot applicable09-Sep-200902:2534,373Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db.manifestNot applicable15-Jun-200913:0634,354Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7.manifestNot applicable10-Sep-200906:0934,354Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_389b60c97fc740bd.manifestNot applicable15-Jun-200909:549,924Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_395fe8aa98b803ee.manifestNot applicable10-Sep-200906:329,924Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a83a0037cec045c.manifestNot applicable15-Jun-200910:549,924Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_3b5421de95d38ed8.manifestNot applicable09-Sep-200902:299,924Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c7eb35f7a03056e.manifestNot applicable15-Jun-200913:099,924Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_3d2ac2689306813a.manifestNot applicable10-Sep-200906:139,924Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_7abd15c3656ef988.manifestNot applicable10-Sep-200906:3718,890Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_7b458a667e8db33d.manifestNot applicable10-Sep-200906:3018,890Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_7c9282c162a30e60.manifestNot applicable10-Sep-200906:5018,890Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_7d39c39a7ba93e27.manifestNot applicable09-Sep-200902:2718,890Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_7e8f96b15fb84220.manifestNot applicable10-Sep-200905:4818,890Windows6.0-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_7f10642478dc3089.manifestNot applicable10-Sep-200906:1118,890Windows6.0-kb975467-x86
Package.cabNot applicable11-Sep-200908:202,93,464Wsusscan

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPUService branch
Windows6.0-kb975467-x64.cabNot Applicable11-Sep-200908:1620,47,465Not ApplicableNot Applicable
Wsusscan.cabNot Applicable11-Sep-200908:211,66,230Not ApplicableNot Applicable
Amd64_155092f07e7f66e10cf66205fa69dcce_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_b896b7438b1dea11.manifestNot Applicable10-Sep-200919:092,424Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_1dc183f3eb7843beffc0b95bd18760d5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_8150bc3068d89463.manifestNot Applicable10-Sep-200919:091,726Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_3aa7946e3f457107c882c8b94ebfbfa9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_761f5bb6fe8fbd8d.manifestNot Applicable10-Sep-200919:092,424Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_408f33212866f17e2712b531a146b49c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_dbb63c6563e691fd.manifestNot Applicable10-Sep-200919:091,391Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_79a8ae550a47f74a6e3d399981cf1aa2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_8a23173747ba9486.manifestNot Applicable10-Sep-200919:091,391Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_7d497a0d8be762260a320c264e594b66_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_ce1007ae8dd299fd.manifestNot Applicable10-Sep-200919:091,391Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_91c5988f26996176104222a20c6b443b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_f9e1c2c8b50e7d0f.manifestNot Applicable10-Sep-200919:091,056Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_997b39ff514b53cb31867133943f107e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_08a93a15f5dabdc9.manifestNot Applicable10-Sep-200919:091,726Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_a137413999884bac2c0cd47fe6a47f58_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_2534a7637911ded8.manifestNot Applicable10-Sep-200919:092,424Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_aefd71f609671b4ec0ca75c7649e08e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_f69d94185413bc32.manifestNot Applicable10-Sep-200919:092,424Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_be5c7885682dda7261d16a6849456fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_ccd9d91b02d16848.manifestNot Applicable10-Sep-200919:091,056Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_ce696e0c78ef352b88a05705ff6cdc1f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_bf852d8cebde6768.manifestNot Applicable10-Sep-200919:091,391Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660.manifestNot Applicable15-Jun-200913:1434,530Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991.manifestNot Applicable10-Sep-200906:5834,530Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff.manifestNot Applicable15-Jun-200913:4334,461Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b.manifestNot Applicable09-Sep-200902:3834,461Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11.manifestNot Applicable15-Jun-200918:1134,442Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd.manifestNot Applicable10-Sep-200909:3934,442Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_94b9fc4d3824b1f3.manifestNot Applicable15-Jun-200913:199,948Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_957e842e51157524.manifestNot Applicable10-Sep-200907:049,948Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_96a23b8735497592.manifestNot Applicable15-Jun-200913:489,948Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_9772bd624e31000e.manifestNot Applicable09-Sep-200902:449,948Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_989d4ee3326076a4.manifestNot Applicable15-Jun-200918:159,948Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_99495dec4b63f270.manifestNot Applicable10-Sep-200909:459,948Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_d6dbb1471dcc6abe.manifestNot Applicable10-Sep-200906:4918,926Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_d76425ea36eb2473.manifestNot Applicable10-Sep-200907:0118,926Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_d8b11e451b007f96.manifestNot Applicable10-Sep-200907:1518,926Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_d9585f1e3406af5d.manifestNot Applicable09-Sep-200902:4118,926Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_daae32351815b356.manifestNot Applicable10-Sep-200906:1118,926Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_db2effa83139a1bf.manifestNot Applicable10-Sep-200909:4218,926Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_10_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:3613,258Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_10_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:102,872Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_10_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2218,886Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_10_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:096,294Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_11_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:3614,144Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_11_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:102,824Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_11_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2220,643Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_11_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:094,655Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_12_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:3611,708Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_12_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:102,182Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_12_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2215,786Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_12_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:093,340Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:3611,693Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:102,180Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2215,771Windows6.0-kb975467-x64
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:093,337Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:3614,419Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:102,982Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2221,238Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:094,816Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_3_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:3614,419Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_3_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:102,822Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_3_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2221,238Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_3_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:094,652Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_4_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:3614,434Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_4_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:102,822Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_4_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2221,223Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_4_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:094,654Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_5_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:3613,243Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_5_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:103,030Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_5_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2218,871Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_5_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:096,457Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_6_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:369,049Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_6_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:102,143Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_6_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2210,500Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_6_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:095,131Windows6.0-kb975467-x64
Package_7_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:369,049Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_7_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,983Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_7_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2210,515Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_7_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:094,967Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_8_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:3613,243Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_8_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:102,871Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_8_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2218,886Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_8_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:096,293Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_9_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:369,034Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_9_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,983Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_9_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:2210,500Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_9_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:094,967Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,425Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,444Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,365Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,384Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,953Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,992Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,973Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:092,016Windows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,419Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,439Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,950Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,989Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,689Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,720Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,423Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,442Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,953Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,992Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,701Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,732Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,420Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,439Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,428Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,447Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,419Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,438Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:367,583Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:101,422Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.catNot Applicable10-Sep-200919:227,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package_for_kb975467_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200919:091,441Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Update-bf.catNot Applicable10-Sep-200919:367,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Update-bf.mumNot Applicable10-Sep-200919:104,001Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Update.catNot Applicable10-Sep-200919:227,568Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Update.mum6.0.1.010-Sep-200919:094,100Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0a8be64a4c9b985b.manifestNot Applicable15-Jun-200909:4720,972Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_0b506e2b658c5b8c.manifestNot Applicable10-Sep-200906:2320,972Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifestNot Applicable15-Jun-200910:4521,959Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676.manifestNot Applicable09-Sep-200902:2121,959Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifestNot Applicable15-Jun-200913:0321,959Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8.manifestNot Applicable10-Sep-200906:0421,959Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_9f0ea69f6c8573ee.manifestNot Applicable15-Jun-200909:4710,140Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_9fd32e808576371f.manifestNot Applicable10-Sep-200906:2310,140Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifestNot Applicable15-Jun-200910:4510,140Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a1c767b48291c209.manifestNot Applicable09-Sep-200902:2110,140Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifestNot Applicable15-Jun-200913:0310,140Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a39e083e7fc4b46b.manifestNot Applicable10-Sep-200906:0410,140Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_e1305b99522d2cb9.manifestNot Applicable10-Sep-200906:2917,843Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_e1b8d03c6b4be66e.manifestNot Applicable10-Sep-200906:2317,843Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_e305c8974f614191.manifestNot Applicable10-Sep-200906:4117,843Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_e3ad097068677158.manifestNot Applicable09-Sep-200902:2117,843Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_e502dc874c767551.manifestNot Applicable10-Sep-200905:4217,843Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_e583a9fa659a63ba.manifestNot Applicable10-Sep-200906:0417,843Not ApplicableWindows6.0-kb975467-x64
Package.cabNot Applicable11-Sep-200908:202,94,018Not ApplicableWsusscan

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPUService branch
Windows6.0-kb975467-ia64.cabNot applicable11-Sep-200908:1624,08,983Not applicableNot applicable
Wsusscan.cabNot applicable11-Sep-200908:211,61,950Not applicableNot applicable
Ia64_1bb63bb33aec1fc68a24f6263880f314_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_230d67bbf59eb34f.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,054Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_2a20e90076f0cac8561f906a1a8bc1aa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_20f19f3478df2a8b.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,387Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_351c1333bebf5f90a358b5e87d179cd4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a81d3f315143b431.manifestNot applicable10-Sep-200919:092,420Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_399901389da8dd0685434c92b830cf59_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a6f8f0396a2d98d4.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,723Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_7145b53d9720bc9a50c261c3ae02fcc6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_f491dc840bd3089f.manifestNot applicable10-Sep-200919:092,420Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_b80d69e060b906cd25d6ee6a02c98a52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_163e09771cfb21b2.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,723Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_e5a61719eb839fabe80f12e81e2d7eaf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_7b180597cec0c9c5.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,387Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_ff561e65d1415e5a9c9f46bed2d0a72c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_86d82602bcca64af.manifestNot applicable10-Sep-200919:091,054Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5.manifestNot applicable15-Jun-200914:0934,398Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41.manifestNot applicable09-Sep-200909:1034,398Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7.manifestNot applicable15-Jun-200918:1834,398Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3.manifestNot applicable10-Sep-200905:4134,398Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a8543f97cea0d58.manifestNot applicable15-Jun-200914:129,936Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_3b55c5d495d197d4.manifestNot applicable09-Sep-200909:149,936Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c8057557a010e6a.manifestNot applicable15-Jun-200918:209,936Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_3d2c665e93048a36.manifestNot applicable10-Sep-200905:479,936Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_7c9426b762a1175c.manifestNot applicable10-Sep-200906:2018,908Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_7d3b67907ba74723.manifestNot applicable09-Sep-200909:1218,908Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_7e913aa75fb64b1c.manifestNot applicable10-Sep-200909:1818,908Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_7f12081a78da3985.manifestNot applicable10-Sep-200905:4418,908Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:2611,717Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,173Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1215,834Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:093,326Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:2614,458Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,815Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1221,286Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:094,641Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_3_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:2614,443Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_3_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,815Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_3_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1221,271Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_3_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:094,641Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_4_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:269,034Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_4_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,977Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_4_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1210,500Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_4_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:094,956Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_5_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:2613,267Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_5_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,699Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_5_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1218,934Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_5_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:096,111Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_6_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:269,034Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_6_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,978Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_6_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1210,500Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_6_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:094,956Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_7_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:2613,267Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_7_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:092,700Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_7_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:1218,919Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_7_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:096,111Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:267,583Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,415Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:127,583Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,434Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:267,583Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,780Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:127,583Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,815Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:267,583Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,684Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:127,583Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,715Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:267,568Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,419Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:127,568Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,438Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:267,568Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,783Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:127,568Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,819Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:267,583Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,696Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:127,568Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,727Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:267,568Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,416Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:127,568Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,435Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:267,568Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,424Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.catNot applicable10-Sep-200919:127,568Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable10-Sep-200919:091,443Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Update-bf.catNot applicable10-Sep-200919:267,583Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Update-bf.mumNot applicable10-Sep-200919:092,698Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Update.catNot applicable10-Sep-200919:127,568Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Update.mum6.0.1.010-Sep-200919:092,757Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifestNot applicable15-Jun-200910:4521,959Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676.manifestNot applicable09-Sep-200902:2121,959Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifestNot applicable15-Jun-200913:0321,959Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8.manifestNot applicable10-Sep-200906:0421,959Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifestNot applicable15-Jun-200910:4510,140Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a1c767b48291c209.manifestNot applicable09-Sep-200902:2110,140Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifestNot applicable15-Jun-200913:0310,140Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a39e083e7fc4b46b.manifestNot applicable10-Sep-200906:0410,140Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_e305c8974f614191.manifestNot applicable10-Sep-200906:4117,843Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_e3ad097068677158.manifestNot applicable09-Sep-200902:2117,843Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_e502dc874c767551.manifestNot applicable10-Sep-200905:4217,843Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_e583a9fa659a63ba.manifestNot applicable10-Sep-200906:0417,843Not applicableWindows6.0-kb975467-ia64
Package.cabNot applicable11-Sep-200908:192,92,312Not applicableWsusscan

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows / och Windows Server 2008 R2 som stöds

File nameVersionDateTimeSizeService branch
Windows6.1-kb975467-x86.cabNot applicable10-Sep-200903:101,49,625Not applicable
Wsusscan.cabNot applicable10-Sep-200903:121,62,150Not applicable
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200903:068,468Windows6.1-kb975467-x86
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:591,777Windows6.1-kb975467-x86
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200903:019,346Windows6.1-kb975467-x86
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:592,484Windows6.1-kb975467-x86
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200903:068,483Windows6.1-kb975467-x86
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:591,782Windows6.1-kb975467-x86
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200903:019,361Windows6.1-kb975467-x86
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:592,489Windows6.1-kb975467-x86
Package_for_kb975467_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200903:067,590Windows6.1-kb975467-x86
Package_for_kb975467_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:591,912Windows6.1-kb975467-x86
Package_for_kb975467_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200903:017,590Windows6.1-kb975467-x86
Package_for_kb975467_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:591,947Windows6.1-kb975467-x86
Update-bf.catNot applicable10-Sep-200903:067,590Windows6.1-kb975467-x86
Update-bf.mumNot applicable10-Sep-200902:591,648Windows6.1-kb975467-x86
Update.catNot applicable10-Sep-200903:017,605Windows6.1-kb975467-x86
Update.mum6.1.1.010-Sep-200902:591,674Windows6.1-kb975467-x86
X86_b2754e59d4ff3b77276b57f3bdca1b81_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_4be352a3457a4610.manifestNot applicable10-Sep-200902:59701Windows6.1-kb975467-x86
X86_d2da2c92c3be4b0c020441c3c68d0b09_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7b6e7ddd18afedd0.manifestNot applicable10-Sep-200902:59701Windows6.1-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_7cc522f2c3b22f57.manifestNot applicable09-Sep-200917:5424,502Windows6.1-kb975467-x86
X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7d52c0e5dccc347d.manifestNot applicable09-Sep-200918:3924,502Windows6.1-kb975467-x86
Package.cabNot applicable10-Sep-200903:122,90,670Wsusscan

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPUService branch
Windows6.1-kb975467-x64.cabNot Applicable10-Sep-200903:102,93,533Not ApplicableNot Applicable
Wsusscan.cabNot Applicable10-Sep-200903:121,61,790Not ApplicableNot Applicable
Amd64_306a1d8f56a22da1176c2f8810789a9b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_18c45934b731ac9b.manifestNot Applicable10-Sep-200902:59705Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Amd64_a8f7c7b33b86b71bf5283d3b5b51675a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_76dec38d07bea69d.manifestNot Applicable10-Sep-200902:59705Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Amd64_b2e452df4687f6bcbe6550fd0f27bc6e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_69fec42537f86c5a.manifestNot Applicable10-Sep-200902:59705Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Amd64_ef3fce3e3ed0eb6a2dbe0ceaf8a4e5cc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_5e1c12fbd0af6655.manifestNot Applicable10-Sep-200902:59705Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_d8e3be767c0fa08d.manifestNot Applicable09-Sep-200918:4524,506Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_d9715c699529a5b3.manifestNot Applicable09-Sep-200918:5224,506Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.catNot Applicable10-Sep-200903:088,483Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200902:591,787Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.catNot Applicable10-Sep-200903:039,346Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200902:592,498Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.catNot Applicable10-Sep-200903:088,468Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200902:592,206Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.catNot Applicable10-Sep-200903:039,346Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200902:594,093Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_3_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.catNot Applicable10-Sep-200903:088,468Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_3_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200902:592,010Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_3_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.catNot Applicable10-Sep-200903:039,346Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_3_for_kb975467~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200902:593,893Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_for_kb975467_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.catNot Applicable10-Sep-200903:087,590Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_for_kb975467_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200902:592,820Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_for_kb975467_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.catNot Applicable10-Sep-200903:037,605Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package_for_kb975467_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable10-Sep-200902:592,881Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Update-bf.catNot Applicable10-Sep-200903:087,590Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Update-bf.mumNot Applicable10-Sep-200902:592,290Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Update.catNot Applicable10-Sep-200903:037,590Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Update.mum6.1.1.010-Sep-200902:592,329Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_e33868c8b0706288.manifestNot Applicable09-Sep-200917:4514,567Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_e3c606bbc98a67ae.manifestNot Applicable09-Sep-200918:3014,567Not ApplicableWindows6.1-kb975467-x64
Package.cabNot Applicable10-Sep-200903:122,91,214Not ApplicableWsusscan

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

File nameVersionDateTimeSizeCPUService branch
Windows6.1-kb975467-ia64.cabNot applicable10-Sep-200903:104,10,619Not applicableNot applicable
Wsusscan.cabNot applicable10-Sep-200903:121,62,278Not applicableNot applicable
Ia64_a5d30574276dedd0c6c0e0ff8141c86a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_dccdf97734395daa.manifestNot applicable10-Sep-200902:59703Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Ia64_a8f7c7b33b86b71bf5283d3b5b51675a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_1ac1cbff4f5f3e63.manifestNot applicable10-Sep-200902:59704Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Ia64_aaa0cdc54b552a93ed6f12471993b3ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7f7acefcab5fb9e8.manifestNot applicable10-Sep-200902:59703Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Ia64_b2e452df4687f6bcbe6550fd0f27bc6e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_0de1cc977f990420.manifestNot applicable10-Sep-200902:59704Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_7cc6c6e8c3b03853.manifestNot applicable09-Sep-200918:1324,504Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7d5464dbdcca3d79.manifestNot applicable09-Sep-200918:4824,504Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200903:048,468Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_1_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:591,788Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200902:599,361Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_1_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:593,664Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200903:048,468Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_2_for_kb975467_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:592,004Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200902:599,361Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_2_for_kb975467~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:593,883Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200903:047,590Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:591,923Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.catNot applicable10-Sep-200902:597,605Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package_for_kb975467_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot applicable10-Sep-200902:591,958Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Update-bf.catNot applicable10-Sep-200903:047,590Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Update-bf.mumNot applicable10-Sep-200902:591,658Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Update.catNot applicable10-Sep-200902:597,605Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Update.mum6.1.1.010-Sep-200902:591,684Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_e33868c8b0706288.manifestNot applicable09-Sep-200917:4514,567Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_e3c606bbc98a67ae.manifestNot applicable09-Sep-200918:3014,567Not applicableWindows6.1-kb975467-ia64
Package.cabNot applicable10-Sep-200903:122,91,078Not applicableWsusscan
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Egenskaper

Artikel-id: 975467 – senaste granskning 10/16/2009 09:11:52 – revision: 1.1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB975467
Feedback