Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Datorn hänger sig eller startar om med en svart skärm med felmeddelandet "0xc0000034" när du har installerat Windows 7 Service Pack 1 eller en Service Pack-version för Windows Vista

Symptom
Tänk dig följande situation: Du installerar Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller en Service Pack-version för Windows Vista på datorn. När Service Pack-versionen har installerats hänger sig datorn eller startar om. Om datorn startar om får du ett felmeddelande av följande typ på en svart skärm:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Obs! Om du startar om datorn får du samma felmeddelande.
Lösning
Lös problemet med den metod nedan som passar ditt operativsystem.

Steg för Windows 7-användare

Följ stegen i metod 1. Om de inte hjälper eller om du inte känner dig bekväm med att testa den metoden, rekommenderar vi metod 2.

Metod 1: Ta bort POQ-posterna från Pending.xml

Metoden är avsedd att lösa problemet genom att skapa och köra ett .vbs-skript. När du har skapat och kört .vbs-skriptet bör du kunna slutföra installationen av Windows 7 Service Pack 1 utan problem.

Obs!

 • Det här .vbs-skriptet kan bara användas för felkoden 0xc0000034. Använd det inte för andra problem.
 • Vi rekommenderar den här metoden om du är en erfaren användare.
 • Det är bra om du har tillgång till en annan dator när du använder den här metoden, och en flyttbar medieenhet, exempelvis ett USB-minne.
Innan du sätter igång

Gör följande innan du börjar:
 • Leta upp en andra dator med anslutning till Internet. Använd den andra datorn för att skapa en skriptfil (.vbs). Du skapar skriptfilen genom att kopiera skripttexten från den här kunskapsbasartikeln.
 • Leta reda på en flyttbar medieenhet, exempelvis ett USB-minne. Kopiera den skapade skriptfilen (.vbs) till den flyttbara medieenheten. Sedan överför du skriptfilen till problemdatorn.
Obs! Om du inte har tillgång till en andra dator och en flyttbar medieenhet kan du skapa skriptfilen (.vbs) på problemdatorn. Gå då till Systemåterställningsalternativ, öppna kommandotolken och starta Anteckningar från kommandotolken. Sedan skapar du skriptfilen genom att skriva av texten för skriptet från den här kunskapsbasartikeln. Spara sedan skriptfilen på din lokala hårddisk. Nu bör du kunna köra skriptfilen för att slutföra stegen.

Del 1: Skapa skriptfilen (.vbs)

Gör så här:
 1. Leta upp en andra dator med anslutning till Internet.
 2. Öppna Anteckningar.
 3. Kopiera och klistra in följande text i Anteckningar:

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Error! No XML file specified.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Failure loading XML file " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ nodes removed. Script completed.")
 4. Klicka på Arkiv och på Spara som.
 5. Ge filen namnet Script.vbs och spara den på en flyttbar medieenhet, exempelvis ett USB-minne.

Del 2: Kör skriptfilen (.vbs)

Obs! Här förutsätts att du har kopierat skriptfilen till ett USB-minne. Om du har använt en annan typ av flyttbar medieenhet kan anvisningarna se något annorlunda ut.

Gör så här:

 1. Starta om datorn och håll ned F8 på tangentbordet medan datorn startar. Du måste hålla ned F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas måste du försöka igen genom att vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas. Stäng sedan av och starta om datorn.
  Obs! På en dator som är konfigurerad för att starta med flera operativsystem kan du trycka på F8 när Start-menyn visas.
 2. Använd piltangenterna för att markera Reparera datorn under Avancerade startalternativ och tryck sedan på Retur. Markera att Windows 7-installationen ska repareras om du får frågan, och klicka sedan på Nästa.
 3. Välj språk och tangentbordinmatningsmetod och klicka på Nästa.
 4. Välj ett användarnamn, ange lösenord och klicka sedan på OK.
 5. Under Systemåterställningsalternativ antecknar du bokstaven för Windows 7-enhetsbeteckningen på raden under Välj ett återställningsverktyg.

  Du kan till exempel se något som ser ut ungefär så här:

  Operativsystem: Windows 7 på (C:) <Volymnamn>

  Obs! I det här exemplet är C enhetsbeteckningen för Windows 7.
 6. Klicka på Kommandotolken under Systemåterställningsalternativ.
 7. Anslut den flyttbara medieenheten med skriptfilen (.vbs) som du tidigare skapat till datorn.
 8. I kommandotolken går du till enheten och den katalog som innehåller skriptfilen som du tidigare skapat.

  Om du exempelvis sparade filen script.vbs i roten på USB-minnet, och enhetsbeteckningen för USB-minnet är E, skriver du helt enkelt följande i kommandotolken och trycker sedan på Retur.

  E:

  Obs! Om du inte är säker på vilken enhet det flyttbara mediet finns på kan du använda Diskpart och visa en lista över enheter. Gör så här:
  1. Skriv Diskpart och tryck på Retur.
  2. Skriv List volume och tryck på Retur.
  3. Anteckna enheten som innehåller det flyttbara mediet med skriptfilen som du skapat. Om du exempelvis använde ett USB-minne visas enhetstypen som "Flyttbar".
  4. Avsluta Diskpart genom att skriva Exit och sedan trycka på Retur.

 9. Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck på Retur:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_enhetsbeteckning>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Där <Windows _7_enhetsbeteckning> är beteckningen för den enhet där Windows 7-operativsystemet är installerat.

  Då körs skriptet i Script.vbs-filen. När skriptet är klart visas följande typ av meddelande:

  2 POQ nodes removed. Script Completed
 10. Avsluta kommandotolken genom att skriva Exit och trycka på Retur.
 11. Starta om datorn. Nu ska installationen av Service Pack 1 slutföras utan problem.

Metod 2: Återställ datorn till en tidigare tidpunkt med hjälp av Systemåterställning


Den här metoden är avsedda att hjälpa dig att försätta datorn i ett startbart läge utan Service Pack-versionen installerad. När du har gjort det kan du prova att installera Service Pack-versionen igen.

Datorn återställs till en tidpunkt innan problemet uppstod, och startas sedan om. Så här återställer du datorn:
 1. Starta om datorn och håll ned F8 på tangentbordet medan datorn startar. Du måste hålla ned F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas måste du försöka igen genom att vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas. Stäng sedan av och starta om datorn.

  Obs! På en dator som är konfigurerad för att starta med flera operativsystem kan du hålla ned F8 när Start-menyn visas
 2. Använd piltangenterna för att markera Reparera datorn under Avancerade startalternativ och tryck sedan på Retur.
  Markera Windows 7-installationen som ska repareras om du får frågan, och klicka sedan på Nästa.
 3. Välj språk och tangentbordinmatningsmetod och klicka på Nästa.
 4. Välj ett användarnamn, ange lösenord och klicka sedan på OK.
 5. Klicka på Systemåterställning under Systemåterställningsalternativ.
 6. Klicka på Nästa i fönstret Systemåterställning.
 7. Välj återställningspunkt för Windows 7 Service Pack 1 om det finns någon. Om det inte finns någon väljer du en återställningspunkt som du tror skapades innan problemet startade, och klickar sedan på Nästa.

  Obs! Om inga återställningspunkter visas markerar du kryssrutan Visa fler återställningspunkter.
 8. I fönstret Bekräfta återställningspunkt klickar du på Slutför och sedan på Ja när du tillfrågas.
 9. När ett meddelande visas om att systemåterställningen är klar, klickar du på Starta om.

  Obs!Om en svart skärm visas med samma eller liknande felmeddelande, upprepar du stegen och återställer datorn till ett tidigare datum.

Steg för Windows Vista-användare

Lös problemet med hjälp av följande metoder. Börja med metod 1. Om det inte hjälper går du vidare till metod 2. Prova bara metod 3 om du är avancerad användare.

Metoderna är avsedda att hjälpa dig att försätta datorn i ett startbart läge utan Service Pack-versionen installerad. När du har gjort det kan du prova att installera Service Pack-versionen igen.

Obs! För de här metoderna krävs att du har Windows Vista-dvd:n. Om du inte fick en sådan dvd från tillverkaren kan du eventuellt starta med reparationsverktyg. Gör så här:
 1. Starta om datorn och tryck på F8 under omstarten för att öppna menyn Avancerade startalternativ. Eller vänta på och markera alternativet Avancerade alternativ.
 2. På menyn väljer du alternativet för att reparera datorn.
 3. Välj Administratör och tryck sedan på Retur.
 4. Gå till steg 4 i metod 1 eller 2.

Metod 1: Använd Systemåterställning och återställ datorn till en tidigare tidpunkt

Med Systemåterställning återställs datorn till en tidigare tidpunkt innan problemet uppstod. Datorn startas sedan om. Så här återställer du datorn:
 1. Sätt in dvd-skivan för Windows Vista i dvd-enheten och starta om datorn från skivan.

  Obs! När meddelandet Tryck på valfri tangent för att starta från cd eller dvd visas, trycker du på vilken knapp som helst på tangentbordet för att starta om datorn med dvd-skivan för Windows Vista.
 2. Välj språk och klicka på Nästa.
 3. Välj Reparera datorn.
 4. Markera den Windows Vista-installation som ska repareras och klicka sedan på Nästa.
 5. Under Systemåterställningsalternativ väljer du Systemåterställning och trycker på Retur.

  Obs!Om ett problem upptäcks under reparationen när Windows Vista startas, körs Startreparation för att åtgärda problemet automatiskt. I så fall klickar du på Avbryt och sedan på Visa avancerade alternativ för systemåterställning och support.
 6. I guiden Systemåterställning klickar du på Nästa.
 7. Markera en återställningspunkt med datum före det datum du fick felmeddelandet, och klicka sedan på Nästa.

  Obs! I de flesta fall är detta den sista återställningspunkten i listan.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Klicka på Slutför. Systemåterställning slutförs och datorn startas om.  
Obs! Om en svart skärm visas med samma eller liknande felmeddelande, upprepar du stegen och återställer datorn till ett tidigare datum.

Metod 2: Använd Startreparation för att försöka reparera eventuella startproblem med datorn

Så här startar du Windows från Windows Vista-dvd:n och använder Systemåterställningsalternativen:

 1. Sätt in dvd-skivan för Windows Vista i dvd-enheten och starta om datorn från skivan.

  Obs! När meddelandet Tryck på valfri tangent för att starta från cd eller dvd visas, trycker du på vilken knapp som helst på tangentbordet för att starta om datorn med dvd-skivan för Windows Vista.
 2. Välj språk och klicka på Nästa.
 3. Välj Reparera datorn.
 4. Markera den Windows Vista-installation som ska repareras och klicka sedan på Nästa.
 5. Under Systemåterställningsalternativ väljer du Startreparation och trycker på Retur.

  Obs!Om ett problem upptäcks under reparationen när Windows Vista startas, körs Startreparation för att åtgärda problemet automatiskt. I så fall klickar du på Avbryt och sedan på Visa avancerade alternativ för systemåterställning och support.
 6. Klicka på Slutför när Startreparation är klar.
 7. Klicka på Starta om under Systemåterställningsalternativ.
Obs! Om en svart skärm visas med samma felmeddelande, prova metod 3.

Metod 3: Ta bort posten poqexec från värdet SetupExecute (endast avancerade användare)

Obs! Prova bara metod 3 om du är avancerad användare. 

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: 322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Du tar bort posten poqexec från värdet SetupExecute (REG_MULTI_SZ) genom att avmarkera värdet. Gör så här:
 1. Sätt in dvd-skivan för Windows Vista i dvd-enheten och starta om datorn från skivan.

  Obs! När meddelandet Tryck på valfri tangent för att starta från cd eller dvd visas, trycker du på vilken knapp som helst på tangentbordet för att starta om datorn med dvd-skivan för Windows Vista.
 2. Välj språk och klicka på Nästa.
 3. Välj Reparera datorn.

  Obs! Om du uppmanas att göra en systemåterställning väljer du Nej och trycker på Retur.
 4. Under Systemåterställningsalternativ väljer du Startreparation och trycker på Retur.

  Obs!Om ett problem upptäcks under reparationen när Windows Vista startas, körs Startreparation för att åtgärda problemet automatiskt. I så fall klickar du på Avbryt och sedan på Visa avancerade alternativ för systemåterställning och support.
 5. Under Systemåterställningsalternativ klickar du på  Kommandotolken och trycker på Retur.
 6. Skriv följande kommandon i kommandotolken. Tryck på Retur efter varje kommando: 

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Skriv exit i kommandotolken och tryck på Retur.
 8. Starta om datorn.
0xc0000034 boot reboot
Egenskaper

Artikel-id: 975484 – senaste granskning 09/26/2011 18:43:00 – revision: 5.0

 • kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
Feedback
com/ms.js">