Excel för Mac-fel: "Program som Microsoft Excel avslutas"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 975724
Symptom
När du startar Microsoft Excel för Mac eller försök att öppna en ny arbetsbok i Excel händer något av följande problem:
 • Programmet avslutas.
 • Du får ett felmeddelande av följande slag:
Programmet Microsoft Excel avslutas oväntat. Mac OS X och andra program påverkas inte. Klicka på Starta om du vill starta programmet igen. Klicka på rapporten för att visa mer information eller skicka en rapport till Apple
Lösning
Lös problemet med någon av följande metoder, beroende på vilken version av Office för Mac.

2016 Excel för Mac

Steg 1: Avsluta alla program och Stäng alla fönster

 1. Klicka på Avsluta i kraftApple -menyn.
 2. Markera ett program i fönstret "Kraft avsluta program".

  Obs! Du kan inte avsluta Finder.
 3. Klicka på Avsluta i kraft.


 4. Upprepa steg A till C för alla program som orsakar problem tills du avslutar alla aktiva program.

Steg 2: Ta bort Office-inställningar och inställningar för Excel

 1. Kontrollera att alla Microsoft Office-program är stängda.
 2. Öppna menyn rot/dolda mappen bibliotek.

  Obs! Library-mappen är dold i Mac OSX Yosemite. Håll ned ALT-tangenten medan du klickar på till-menyn om du vill visa den här mappen.
 3. Öppna mappen grupp behållare.
 4. Leta efter en mapp vars namn slutar ". Office"och öppna den.
 5. Leta efter filen Com.microsoft.officeprefs.plist i den här mappen.
 6. Ta bort filen genom att dra den till Papperskorgen. Detta tar bort Office-inställningar som anges under den första starten av programmet.
 7. Starta om programmet och kontrollera om problemet är löst. Om problemet inte är löst tar du bort hela mappen som du hittade i steg D. Detta tar bort alla tidigare inställningar och inställningar för alla program.

  Obs! Office återställs tillbaka till första fasen av installationen. Det kommer också skapa en mapp i ~/Library/Group behållare plats igen.

Steg 3: Utför en ren omstart


Mer information hur du felsäkert läge starta operativsystemet (OS) finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2398596Utföra en ren start (felsäkert läge) för att avgöra om bakgrundsprogram stör Office för Mac

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Steg 4: Ta bort och sedan installera om Office

Mer information hur du tar bort och sedan installera om Office finns på följande office-webbplats:


Om problemet kvarstår i felsäkert läge går du till nästa steg.

Steg 5: Använda funktionen "Reparera disken behörigheter"

Du kan använda funktionen reparera disken behörigheter för felsökning av behörigheter i Mac OS X 10.2 och senare. Så här använder du funktionen reparera disken behörigheter:
 1. Klicka på till-menyn Verktyg.
 2. Starta programmet Disk Utility.
 3. Klicka på den primära hårddisken för datorn.
 4. Klicka på Reparera disken behörigheterpå fliken första hjälpen .
Obs! Disk Utility programmet reparerar programvara som installeras av Apple. Det här verktyget reparerar även mappar, till exempel mappen program. Det här verktyget Reparera dock inte program som finns i mappen hem. Mer information om funktionen reparera disken behörigheter finns i följande artikel i AppleCare:

Excel för Mac 2011

Steg 1: Avsluta alla program och Stäng alla fönster 1. Klicka på Avsluta i kraftApple -menyn.
 2. Markera ett program i fönstret "Kraft avsluta program".

  Obs! Du kan inte avsluta Finder.
 3. Klicka på Avsluta i kraft.


 4. Upprepa steg A till C tills du avslutar alla aktiva program.


Steg 2: Ta bort Excel-inställningar

 1. Avsluta alla Microsoft Office-program.
 2. Klicka på Start till-menyn.
 3. Öppna mappen bibliotek.

  Obs! Library-mappen är dold i MAC OS X Lion. Håll ned ALT-tangenten medan du klickar på till-menyn om du vill visa den här mappen.
 4. Öppna mappen Inställningar.
 5. Klicka på Visaoch sedan på Ordna efter namn.
 6. Leta efter en fil som heter "Com.microsoft.Excel.plist."
 7. Leta upp filen och flytta den till skrivbordet. Om du inte hittar filen använder programmet standardinställningarna.
 8. Om du har hittat filen och flyttas till skrivbordet startar Microsoft Excel och kontrollera sedan om problemet finns kvar. Om problemet kvarstår avslutar Excel och återställa filen till dess ursprungliga plats. Gå sedan till nästa steg. Om problemet verkar vara löst kan flytta du filen Com.microsoft.Excel.plist till Papperskorgen.
 9. Avsluta alla Microsoft Office-program.
 10. Klicka på Start till-menyn.
 11. Öppna mappen bibliotek.

  Obs! Library-mappen är dold i MAC OS X Lion. Håll ned ALT-tangenten medan du klickar på till-menyn om du vill visa den här mappen.
 12. Öppna mappen Inställningar.
 13. Öppna mappen Microsoft.
 14. Leta efter en fil som heter "Com.microsoft.Excel.prefs.plist".
 15. Om du har hittat filen kan du flytta den till skrivbordet. Om du inte hittar filen använder programmet standardinställningarna.
 16. Om du har hittat filen och flyttas till skrivbordet, starta Excel och kontrollera om problemet kvarstår. Om problemet kvarstår avslutar Excel och återställa filen till dess ursprungliga plats. Gå sedan till nästa steg. Om problemet verkar vara löst kan flytta du filen Com.microsoft.Excel.prefs.plist till Papperskorgen.
 17. Stäng alla Microsoft Office-program.
 18. Klicka på Start till-menyn.
 19. Öppna mappen bibliotek.

  Obs! Library-mappen är dold i MAC OS X Lion. Håll ned ALT-tangenten medan du klickar på till-menyn om du vill visa den här mappen.
 20. Öppna mappen Inställningar.
 21. Öppna mappen Microsoft.
 22. Öppna mappen Office 2011.
 23. Leta efter en fil som heter Excel-verktygsfält (12) "eller Microsoft Excel-verktygsfält. "
 24. Om du har hittat filen kan du flytta den till skrivbordet. Om du inte hittar filen använder programmet standardinställningarna.
 25. Om du har hittat filen och flyttas till skrivbordet, starta Excel och kontrollera sedan om problemet finns kvar. Om problemet kvarstår avslutar Excel och återställa filen till dess ursprungliga plats. Gå sedan till nästa steg. Om problemet verkar vara löst kan flytta du verktygsfält-filen till Papperskorgen. Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Steg 3: Utför en ren omstart

Mer information hur du felsäkert läge starta operativsystemet finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2398596Utföra en ren start (felsäkert läge) för att avgöra om bakgrundsprogram stör Office för Mac

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Steg 4: Ta bort och sedan installera om Office

Information om hur du tar bort och sedan installera om Office finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2398768 Hur du tar bort Office för Mac 2011

Om problemet kvarstår i felsäkert läge går du till nästa steg.

Steg 5: Använda funktionen reparera disken behörigheter

Du kan använda funktionen reparera disken behörigheter för felsökning av behörigheter i Mac OS X 10.2 och senare. Så här använder du funktionen reparera disken behörigheter:
 1. Klicka på till-menyn Verktyg.
 2. Starta programmet Disk Utility.
 3. Klicka på den primära hårddisken för datorn.
 4. Klicka på Reparera disken behörigheterpå flikenförsta hjälpen.


Obs! Disk Utility programmet reparerar programvara som installeras av Apple. Det här verktyget reparerar även mappar, till exempel mappen program. Det här verktyget Reparera dock inte program som finns i mappen hem. Mer information om funktionen reparera disken behörigheter finns i följande artikel i AppleCare:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 975724 – senaste granskning 07/29/2015 15:37:00 – revision: 1.0

Microsoft Excel 2011 for Mac, Excel for Mac for Office 365

 • kbsurveynew kbprb dftsdahomeportal kbmt KB975724 KbMtsv
Feedback