Samlingsuppdateringen 5 för SQL Server 2008 servicepack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 975977
INTRODUKTION
Kumulativ uppdatering 5 för SQL Server 2008 Service Pack 1 innehåller snabbkorrigeringar för Microsoft SQL Server 2008-problem som har åtgärdats sedan utgivningen av SQL Server 2008 Service Pack 1.

Obs! Den här versionen av kumulativt uppdateringspaket är också känd som bygger 10.00.2746.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 Service Pack 1

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2008 visas nu på flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 5 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2008 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

SQL Server 2008 snabbkorrigeringar som ingår i den kumulativa uppdateringen 5 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
360274972893SQL Server 2008 Express stöder.NET Framework 4 Beta 2 efter installation av den kumulativa uppdateringen 5 för SQL Server 2008 Service Pack 1
339469972937KORRIGERA: Ett prestandaproblem som SQL Server Management Studio kontrollerar data fragmentering av ett index i en stor databas
365457973643KORRIGERA: Synkroniseringen av en kopplingspublikation som använder webben synkronisering tar mycket lång tid att slutföra efter den ursprungliga synkroniseringen i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
365511974067KORRIGERING: Du kan använda funktionen antal för en kolumn som returneras av en underfråga som returnerar inga rader i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 och ett felaktigt resultat returneras
365463974130KORRIGERING: En minnesläcka kan uppstå om du använder en länkad server-fråga för att hämta en sql_variant kolumn från en fjärrserver i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
365529974205KORRIGERING: Felmeddelande i filen Errorlog av SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 när SQL Server-tjänsten slutar att svara: "Timeout uppstod vid väntan på låset"
365468974319KORRIGERING: Felmeddelande när du använder databasspegling i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 och ett kontrollfel inträffar ibland: "SQL Server påstående: fil: <loglock.cpp>, rad = 823 misslyckades Assertion = ' resultatet == LCK_OK'."</loglock.cpp>
343231974559KORRIGERING: Felmeddelande när du kör SQL Server 2008 Integration Services-paket som använder en konfigurationstabellen i SQL Server Business Intelligence Development Studio: "Anslutning"<Connection name="">"är inte hittas"</Connection>
365477974660KORRIGERING: Du får felmeddelanden på minnet när du använder Sammanslagningsreplikering med Web-synkronisering i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
365482974777KORRIGERA: Återställningsåtgärden för databasen misslyckas under återställning när databasen använder frågemeddelande i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
365475974785KORRIGERING: En plan som skapas av en planguide för markören API inte återanvänds när markören är aktiv i SQL Server 2005 och SQL Server 2008
362926975027KORRIGERING: Du tar lång tid att stoppa tjänsten SQL Server och du inte kan starta om tjänsten SQL Server i en klustermiljö för Microsoft SQL Server 2008 när servern är överbelastad
362619975037KORRIGERING: Felmeddelande när två eller flera kopplade agenter försöker justera flera publisher identitet parallellt i SQL Server 2008: "Msg 548, infogningen misslyckades. Det står i konflikt med ett kontrollvillkor för identitet intervall"
365490975089KORRIGERA: Återställningen tar lång tid när du återställer en databas som har aktiverat-frågemeddelande i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
365492975090KORRIGERA: Dödlägen kan uppstå när flera samtidiga fråga meddelandeprenumerationer systemspårningshändelser utlöses på samma objekt i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
365455975134KORRIGERA: Versaler och dekorfärg ändringar på en användardefinierad datatyp sprids inte i SQL Server 2005 Sammanslagningsreplikering eller sammanfoga replikering i SQL Server 2008
365486975159KORRIGERA: För SQL Server Compact Edition (CE) prenumeranter replikeras endast schemat utan data för nya artiklar till en befintlig koppla publikation med hjälp av "ExchangeType.Upload"
351263975284KORRIGERA: Medelvärde och median rader visas inte när du visar en rapport som innehåller ett Lådogram diagram i SQL Server 2008 Reporting Services
361096975414KORRIGERA: Informationen är felaktig när du ansluter till en annan server innan den första anslutningen är klar i SQL Server Management Studio i SQL Server 2008 "Ändra anslutning"
365470975417KORRIGERA: Ett SELECT-uttryck som returnerar ett felaktigt resultat om en länkad server som används i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
354975975681KORRIGERA: Databasspeglingen uppehåll när du lägger till fler än en transaktion loggfilen till en mapp på servern princip som inte finns på den speglade servern i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
354794975719KORRIGERA: Ett kontrollfel kan uppstå när du kör en fråga som kopplar kolumner i en tabell med aktiverad komprimering i SQL Server 2008
365504975748KORRIGERING: Du kan inte bearbeta ett objekt när du ändrar eller tar bort en annan orelaterade objekt på samma gång i samma databas i SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services
355213975756KORRIGERA: Toggled objekt visas felaktigt när du skriver ut eller exporterar en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport
354793975772KORRIGERA: Ett åtkomstfel uppstår periodvis under meddelandebehandling för service broker när du har skapat en databasspegling mellan två servrar med SQL Server 2008
365509975783KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du kör en MDX-fråga mot en dimension som har en överordnad/underordnad-relation när du har installerat en kumulativ uppdatering i SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services
365513975860KORRIGERING: En fullständig säkerhetskopia med ögonblicksbild kan orsaka SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 slutar svara
356786975915KORRIGERA: Ett aritmetiskt dataspillsfel uppstår periodvis under fasen "Samla in en ögonblicksbild av sys.dm_exec_query_stats" när du har aktiverat datainsamlare i SQL Server 2008
365515976030KORRIGERING: Felmeddelande när du gör en Process-uppdatering på en dimension som används på en kub som innehåller en partition för tillbakaskrivning: "fel i motorn för hög relations. Datakällvyn inte innehåller en definition för den <tablename>tabell eller vy "</tablename>
365506976041KORRIGERING: Du får ett felaktigt resultat när du kör en fråga som använder en plan för parallell körning i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
359218976124KORRIGERA: Efter installation av SQL Server 2008 SP1 för IA-64-version av SQL Server 2008 med händelsen spårning för Windows (ETW) installerat SQL Server låser sig vid start och kan inte startas
360422976231KORRIGERING: Felmeddelande när du installerar SQL Server 2008 Express edition på en dator som kör den traditionella kinesiska versionen av Windows Vista för Hongkong: "prestandaräknare registret registreringsdatafilen konsekvens"
361939976359KORRIGERING: Felmeddelande när du exporterar en rapport som använder Code39(1:3) teckensnitt till en PDF-fil i SQL Server 2008 Reporting Services: "ett fel uppstod när en sida. Det gick inte att läsa den här document(135)"
353439976367KORRIGERA: Datatypen Datum kan skadas när du använder SAP BI målkomponenten 1.0 för Microsoft-anslutaren för SAP BI i en SQL Server 2008 Integration Services-paket
361363976391KORRIGERING: En MDX-fråga som berör flera beräknade mått kan returnera ett felaktigt resultat i SQL Server 2008 Analysis Services
362130976413KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker överföra data med hjälp av överföring-objekt med egenskapen WithDependencies aktiverat i SQL Server 2008: "Object reference not set to en instans av ett objekt."
362019976414KORRIGERA: Full-text search fungerar inte i SQL Server 2008 Express Edition även om du har installerat SQL Server 2008 CU2
364070976603KORRIGERA: Olika resultat kan returneras när du kör samma fråga samtidigt med alternativet RECOMPILE i SQL Server 2008
365337976761KORRIGERING: Felmeddelande när du utför en rullande uppgradering i SQL Server 2008-kluster: "18401, inloggningen misslyckades för SQLTEST\AgentService. Orsak: Servern är i uppgradera skriptläge. Endast administratörer kan ansluta just nu.[SQLState 42000]"
367233976935KORRIGERA: Körning av en fråga med parametrar CTE-baserade tar lång tid att slutföra i SQL Server 2008
347187977058KORRIGERA: Övergripande parametrar har felaktiga värden när du anpassa schemat för en prenumeration på en SharePoint-webbplats för SQL Server 2008 Reporting Services

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
Obs! Den kumulativa uppdateringspaket ingår inte korrigeringar för SQL Server Native Client (SNAC).

32-bitars version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2746.088,40810-Nov-200910:56x 86
Commanddest.dll2007.100.2746.0164,71210-Nov-200911:00x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2746.069,48010-Nov-200911:03x 86
Distrib.exe2007.100.2746.075,11210-Nov-200911:25x 86
DTS.dll2007.100.2746.01,429,86410-Nov-200911:26x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2746.0694,12010-Nov-200911:26x 86
Dtswizard.exe2007.100.2746.0804,71210-Nov-200911:26x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0173,41610-Nov-200911:47x 86
Excelsrc.dll2007.100.2746.0183,14410-Nov-200911:48x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0276,32810-Nov-200911:50x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0284,00810-Nov-200911:50x 86
Iftsph.dll2007.100.2746.038,23210-Nov-200912:12x 86
Logread.exe2007.100.2746.0423,25610-Nov-200913:11x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2746.0296,79210-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2746.0403,30410-Nov-200913:24x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200913:26x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2746.02,860,90410-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2746.0182,12010-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2746.01,083,24010-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2746.0141,16010-Nov-200913:27x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0173,92810-Nov-200913:46x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0186,72810-Nov-200913:46x 86
Rdistcom.dll2007.100.2746.0651,11210-Nov-200914:11x 86
Repldp.dll2007.100.2746.0191,33610-Nov-200914:11x 86
Replmerg.exe2007.100.2746.0341,35210-Nov-200914:12x 86
Replsync.dll2007.100.2746.099,68810-Nov-200914:12x 86
Snapshot.exe10.0.2746.013,16010-Nov-200915:40x 86
Spresolv.dll2007.100.2746.0179,04810-Nov-200915:41x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2746.013,67210-Nov-200912:50x 86
Sqllogship.exe10.0.2746.096,10410-Nov-200915:43x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2746.0192,85610-Nov-200915:43x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0113,51210-Nov-200915:45x 86
Sqlwep100.dll2007.100.2746.089,44810-Nov-200915:46x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0206,69610-Nov-200915:52x 86
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2746.075,62410-Nov-200911:03x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2746.042,84010-Nov-200911:03x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2746.013,67210-Nov-200912:50x 86
Sqlaccess.dll2007.100.2746.0405,35210-Nov-200915:41x 86
Sqlagent.exe2007.100.2746.0367,46410-Nov-200915:41x 86
Sqlctr100.dll2007.100.2746.072,55210-Nov-200915:41x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2746.014,69610-Nov-200915:44x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2746.03,379,04810-Nov-200915:44x 86
Sqlservr.exe2007.100.2746.042,741,60810-Nov-200915:45x 86
Sqsrvres.dll2007.100.2746.089,96010-Nov-200915:46x 86
Xpstar.dll2007.100.2746.0300,90410-Nov-200915:54x 86
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2746.0546,66410-Nov-200913:11x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2746.0227,17610-Nov-200913:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2746.0403,30410-Nov-200913:24x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2746.02,860,90410-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2746.0182,12010-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2746.01,083,24010-Nov-200913:27x 86
Msgprox.dll2007.100.2746.0202,60010-Nov-200913:30x 86
Replisapi.dll2007.100.2746.0272,23210-Nov-200914:12x 86
Replprov.dll2007.100.2746.0575,32010-Nov-200914:12x 86
Replrec.dll2007.100.2746.0789,86410-Nov-200914:12x 86
Replsub.dll2007.100.2746.0410,98410-Nov-200914:12x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2746.013,67210-Nov-200912:50x 86
Xmlsub.dll2007.100.2746.0192,36010-Nov-200915:54x 86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2746.0164,71210-Nov-200911:00x 86
DTS.dll2007.100.2746.01,429,86410-Nov-200911:26x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2746.0694,12010-Nov-200911:26x 86
Dtswizard.exe2007.100.2746.0804,71210-Nov-200911:26x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0173,41610-Nov-200911:47x 86
Excelsrc.dll2007.100.2746.0183,14410-Nov-200911:48x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0276,32810-Nov-200911:50x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0284,00810-Nov-200911:50x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2746.03,233,64010-Nov-200913:12x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2746.04,233,06410-Nov-200913:13x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2746.0333,65610-Nov-200913:13x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2746.02,828,13610-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2746.03,827,56010-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2746.0563,04810-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2746.083,81610-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2746.012,433,25610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2746.0903,01610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2746.0284,52010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2746.0198,50410-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2746.0145,24010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2746.04,339,56010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2746.0567,12810-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2746.0104,29610-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2746.0247,65610-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2746.0227,17610-Nov-200913:17x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2746.0280,42410-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2746.0759,64010-Nov-200913:23x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200913:26x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2746.0141,16010-Nov-200913:27x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.023,477,09610-Nov-200913:31x 86
Msmdpp.dll10.0.2746.06,131,04810-Nov-200913:31x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2746.08,567,14410-Nov-200913:32x 86
Msolap100.dll10.0.2746.06,536,04010-Nov-200913:32x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0173,92810-Nov-200913:46x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0186,72810-Nov-200913:46x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2746.01,324,90410-Nov-200914:12x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2746.013,67210-Nov-200912:50x 86
Sqldest.dll2007.100.2746.0180,07210-Nov-200915:42x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2746.07,559,01610-Nov-200915:43x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0113,51210-Nov-200915:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0206,69610-Nov-200915:52x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2746.0258,40810-Nov-200915:53x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.023,477,09610-Nov-200913:31x 86
Msmdpump.dll10.0.2746.06,183,27210-Nov-200913:31x 86
Msmdredir.dll10.0.2746.06,210,40810-Nov-200913:31x 86
Msmdspdm.dll10.0.2746.0178,02410-Nov-200913:31x 86
Msmdsrv.exe10.0.2746.021,969,25610-Nov-200913:32x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2746.08,567,14410-Nov-200913:32x 86
Msolap100.dll10.0.2746.06,536,04010-Nov-200913:32x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2746.013,67210-Nov-200912:50x 86
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2746.0164,71210-Nov-200911:00x 86
DTS.dll2007.100.2746.01,429,86410-Nov-200911:26x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2746.0694,12010-Nov-200911:26x 86
Dtswizard.exe2007.100.2746.0804,71210-Nov-200911:26x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0173,41610-Nov-200911:47x 86
Excelsrc.dll2007.100.2746.0183,14410-Nov-200911:48x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0276,32810-Nov-200911:50x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0284,00810-Nov-200911:50x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2746.0280,42410-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200913:26x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2746.0141,16010-Nov-200913:27x 86
Msmdpp.dll10.0.2746.06,131,04810-Nov-200913:31x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0173,92810-Nov-200913:46x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0186,72810-Nov-200913:46x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2746.013,67210-Nov-200912:50x 86
Sqldest.dll2007.100.2746.0180,07210-Nov-200915:42x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0113,51210-Nov-200915:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0206,69610-Nov-200915:52x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2746.0258,40810-Nov-200915:53x 86
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2746.0546,66410-Nov-200913:11x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2746.03,233,64010-Nov-200913:12x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2746.02,828,13610-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2746.03,827,56010-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2746.0563,04810-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2746.083,81610-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2746.012,433,25610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2746.0903,01610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2746.0284,52010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2746.0198,50410-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2746.0145,24010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2746.04,339,56010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2746.0567,12810-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2746.0104,29610-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2746.0247,65610-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2746.0227,17610-Nov-200913:17x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2746.08,567,14410-Nov-200913:32x 86
Msreportbuilder.exe10.0.2746.01,173,35210-Nov-200913:32x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2746.01,324,90410-Nov-200914:12x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2746.01,113,44810-Nov-200914:13x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2746.01,906,53610-Nov-200914:13x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2746.013,67210-Nov-200912:50x 86
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2746.088,40810-Nov-200910:56x 86
Commanddest.dll2007.100.2746.0164,71210-Nov-200911:00x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2746.0595,80010-Nov-200911:03x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2746.069,48010-Nov-200911:03x 86
DTS.dll2007.100.2746.01,429,86410-Nov-200911:26x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2746.0694,12010-Nov-200911:26x 86
Dtswizard.exe2007.100.2746.0804,71210-Nov-200911:26x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0173,41610-Nov-200911:47x 86
Excelsrc.dll2007.100.2746.0183,14410-Nov-200911:48x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0276,32810-Nov-200911:50x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0284,00810-Nov-200911:50x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2746.04,233,06410-Nov-200913:13x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2746.0333,65610-Nov-200913:13x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2746.0903,01610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2746.0280,42410-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2746.0296,79210-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2746.0759,64010-Nov-200913:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2746.03,290,96810-Nov-200913:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2746.08,968,04010-Nov-200913:24x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200913:26x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2746.0280,42410-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2746.0141,16010-Nov-200913:27x 86
Objectexplorer.dll10.0.2746.03,237,73610-Nov-200913:46x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0173,92810-Nov-200913:46x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0186,72810-Nov-200913:46x 86
Pfclnt.dll2007.100.2746.01,098,08810-Nov-200913:46x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2746.013,67210-Nov-200912:50x 86
Sqldest.dll2007.100.2746.0180,07210-Nov-200915:42x 86
Sqleditors.dll10.0.2746.01,226,60010-Nov-200915:43x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2746.07,559,01610-Nov-200915:43x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0113,51210-Nov-200915:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0206,69610-Nov-200915:52x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2746.0258,40810-Nov-200915:53x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
DTS.dll2007.100.2746.01,429,86410-Nov-200911:26x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2746.0694,12010-Nov-200911:26x 86
Dtswizard.exe2007.100.2746.0804,71210-Nov-200911:26x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0173,41610-Nov-200911:47x 86
Excelsrc.dll2007.100.2746.0183,14410-Nov-200911:48x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0276,32810-Nov-200911:50x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0284,00810-Nov-200911:50x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2746.03,233,64010-Nov-200913:12x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200913:26x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.023,477,09610-Nov-200913:31x 86
Msmdpp.dll10.0.2746.06,131,04810-Nov-200913:31x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2746.08,567,14410-Nov-200913:32x 86
Msolap100.dll10.0.2746.06,536,04010-Nov-200913:32x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0173,92810-Nov-200913:46x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0186,72810-Nov-200913:46x 86
Spresolv.dll2007.100.2746.0179,04810-Nov-200915:41x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2746.013,67210-Nov-200912:50x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0113,51210-Nov-200915:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0206,69610-Nov-200915:52x 86
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,681,25610-Nov-200911:00x 86
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,109,03210-Nov-200911:00x 86
Iftsph.dll2007.100.2746.038,23210-Nov-200912:12x 86
Infosoft.dll12.0.9730.0464,74410-Nov-200912:12x 86
Korwbrkr.dll12.0.9730.067,43210-Nov-200913:09x 86
Msfte.dll12.0.9732.02,430,82410-Nov-200913:30x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2746.013,67210-Nov-200912:50x 86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0194,40810-Nov-200915:54x 86

x 64-baserad version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2746.0103,78410-Nov-200913:44x 64
Commanddest.dll2007.100.2746.0247,14410-Nov-200913:45x 64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2746.093,54410-Nov-200913:47x 64
Distrib.exe2007.100.2746.086,88810-Nov-200913:54x 64
DTS.dll2007.100.2746.02,203,49610-Nov-200913:54x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2746.01,086,82410-Nov-200913:54x 64
Dtswizard.exe2007.100.2746.0800,61610-Nov-200913:54x 64
Exceldest.dll2007.100.2746.0260,45610-Nov-200914:02x 64
Excelsrc.dll2007.100.2746.0279,89610-Nov-200914:02x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0414,55210-Nov-200914:04x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0424,80810-Nov-200914:04x 64
Iftsph.dll2007.100.2746.054,61610-Nov-200914:13x 64
Logread.exe2007.100.2746.0510,82410-Nov-200914:34x 64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2746.0296,79210-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2746.0403,30410-Nov-200913:24x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200914:39x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2746.02,860,90410-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2746.0182,12010-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2746.01,083,24010-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2746.0141,16010-Nov-200913:27x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0259,94410-Nov-200914:49x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0286,05610-Nov-200914:49x 64
Rdistcom.dll2007.100.2746.0789,86410-Nov-200914:59x 64
Repldp.dll2007.100.2746.0191,33610-Nov-200914:11x 86
Repldp.dll2007.100.2746.0229,73610-Nov-200915:00x 64
Replmerg.exe2007.100.2746.0408,42410-Nov-200915:00x 64
Replsync.dll2007.100.2746.0125,28810-Nov-200915:00x 64
Snapshot.exe10.0.2746.013,16010-Nov-200915:40x 86
Spresolv.dll2007.100.2746.0215,91210-Nov-200915:47x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2746.014,18410-Nov-200914:27x 64
Sqllogship.exe10.0.2746.096,10410-Nov-200915:48x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2746.0229,22410-Nov-200915:48x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0161,12810-Nov-200915:50x 64
Sqlwep100.dll2007.100.2746.0119,65610-Nov-200915:50x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0306,02410-Nov-200915:53x 64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2746.075,62410-Nov-200913:47x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2746.042,85610-Nov-200913:47x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2746.014,18410-Nov-200914:27x 64
Sqlaccess.dll2007.100.2746.0412,00810-Nov-200915:47x 86
Sqlagent.exe2007.100.2746.0427,88010-Nov-200915:47x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2746.0108,39210-Nov-200915:48x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2746.072,55210-Nov-200915:41x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2746.015,72010-Nov-200915:49x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2746.03,378,53610-Nov-200915:49x 64
Sqlservr.exe2007.100.2746.057,892,20010-Nov-200915:50x 64
Sqsrvres.dll2007.100.2746.0105,83210-Nov-200915:50x 64
Xpstar.dll2007.100.2746.0546,66410-Nov-200915:54x 64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2746.0546,64810-Nov-200914:34x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2746.0227,16010-Nov-200914:34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2746.0403,30410-Nov-200913:24x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2746.02,860,90410-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2746.0182,10410-Nov-200914:40x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2746.01,083,24010-Nov-200913:27x 86
Msgprox.dll2007.100.2746.0202,60010-Nov-200913:30x 86
Msgprox.dll2007.100.2746.0246,12010-Nov-200914:41x 64
Replisapi.dll2007.100.2746.0272,23210-Nov-200914:12x 86
Replisapi.dll2007.100.2746.0377,70410-Nov-200915:00x 64
Replprov.dll2007.100.2746.0575,32010-Nov-200914:12x 86
Replprov.dll2007.100.2746.0727,40010-Nov-200915:00x 64
Replrec.dll2007.100.2746.0789,86410-Nov-200914:12x 86
Replrec.dll2007.100.2746.0976,74410-Nov-200915:00x 64
Replsub.dll2007.100.2746.0410,98410-Nov-200914:12x 86
Replsub.dll2007.100.2746.0492,39210-Nov-200915:00x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2746.014,18410-Nov-200914:27x 64
Xmlsub.dll2007.100.2746.0192,36010-Nov-200915:54x 86
Xmlsub.dll2007.100.2746.0308,07210-Nov-200915:54x 64
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2746.0164,71210-Nov-200911:00x 86
DTS.dll2007.100.2746.01,429,86410-Nov-200911:26x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2746.0694,12010-Nov-200911:26x 86
Dtswizard.exe2007.100.2746.0804,71210-Nov-200911:26x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0173,41610-Nov-200911:47x 86
Excelsrc.dll2007.100.2746.0183,14410-Nov-200911:48x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0276,32810-Nov-200911:50x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0284,00810-Nov-200911:50x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2746.03,233,64010-Nov-200913:12x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2746.04,233,06410-Nov-200913:13x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2746.0333,65610-Nov-200913:13x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2746.02,828,13610-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2746.03,827,56010-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2746.0563,04810-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2746.083,81610-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2746.012,433,25610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2746.0903,01610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2746.0284,52010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2746.0198,50410-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2746.0145,24010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2746.04,339,56010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2746.0567,12810-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2746.0104,29610-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2746.0247,65610-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2746.0227,17610-Nov-200913:17x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2746.0280,42410-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2746.0759,64010-Nov-200913:23x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200913:26x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2746.0141,16010-Nov-200913:27x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.023,477,09610-Nov-200913:31x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.044,437,35210-Nov-200914:41x 64
Msmdpp.dll10.0.2746.06,131,04810-Nov-200913:31x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2746.012,338,53610-Nov-200914:42x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2746.08,567,14410-Nov-200913:32x 86
Msolap100.dll10.0.2746.06,536,04010-Nov-200913:32x 86
Msolap100.dll10.0.2746.08,154,98410-Nov-200914:42x 64
Oledbdest.dll2007.100.2746.0173,92810-Nov-200913:46x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0186,72810-Nov-200913:46x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2746.01,324,90410-Nov-200914:12x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2746.014,18410-Nov-200914:27x 64
Sqldest.dll2007.100.2746.0180,07210-Nov-200915:42x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2746.07,559,01610-Nov-200915:43x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0113,51210-Nov-200915:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0206,69610-Nov-200915:52x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2746.0258,40810-Nov-200915:53x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.023,477,09610-Nov-200913:31x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.044,437,35210-Nov-200914:41x 64
Msmdpump.dll10.0.2746.07,431,52810-Nov-200914:41x 64
Msmdredir.dll10.0.2746.06,210,40810-Nov-200913:31x 86
Msmdspdm.dll10.0.2746.0178,02410-Nov-200914:41x 86
Msmdsrv.exe10.0.2746.043,710,82410-Nov-200914:41x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2746.012,338,53610-Nov-200914:42x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2746.08,567,14410-Nov-200913:32x 86
Msolap100.dll10.0.2746.06,536,04010-Nov-200913:32x 86
Msolap100.dll10.0.2746.08,154,98410-Nov-200914:42x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2746.014,18410-Nov-200914:27x 64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2746.0247,14410-Nov-200913:45x 64
DTS.dll2007.100.2746.02,203,49610-Nov-200913:54x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2746.01,086,82410-Nov-200913:54x 64
Dtswizard.exe2007.100.2746.0800,61610-Nov-200913:54x 64
Exceldest.dll2007.100.2746.0260,45610-Nov-200914:02x 64
Excelsrc.dll2007.100.2746.0279,89610-Nov-200914:02x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0414,55210-Nov-200914:04x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0424,80810-Nov-200914:04x 64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2746.0280,42410-Nov-200914:37x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200914:39x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2746.0141,16010-Nov-200913:27x 86
Msmdpp.dll10.0.2746.07,364,96810-Nov-200914:41x 64
Oledbdest.dll2007.100.2746.0259,94410-Nov-200914:49x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0286,05610-Nov-200914:49x 64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2746.014,18410-Nov-200914:27x 64
Sqldest.dll2007.100.2746.0264,55210-Nov-200915:48x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0161,12810-Nov-200915:50x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0306,02410-Nov-200915:53x 64
Txgroupdups.dll2007.100.2746.0478,05610-Nov-200915:53x 64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2746.0546,66410-Nov-200913:11x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2746.03,233,64010-Nov-200913:12x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2746.02,828,13610-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2746.03,827,56010-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2746.0563,03210-Nov-200914:34x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2746.083,81610-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2746.012,433,25610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2746.0903,01610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2746.0284,52010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2746.0198,50410-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2746.0145,24010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2746.04,339,56010-Nov-200913:16x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2746.0567,12810-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2746.0104,29610-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2746.0247,65610-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2746.0227,17610-Nov-200913:17x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2746.012,338,53610-Nov-200914:42x 64
Msreportbuilder.exe10.0.2746.01,173,35210-Nov-200913:32x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2746.01,324,90410-Nov-200914:12x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2746.02,075,49610-Nov-200915:00x 64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2746.01,906,53610-Nov-200915:00x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2746.014,18410-Nov-200914:27x 64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2746.0103,78410-Nov-200913:44x 64
Commanddest.dll2007.100.2746.0164,71210-Nov-200911:00x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2746.0595,80010-Nov-200911:03x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2746.069,48010-Nov-200911:03x 86
DTS.dll2007.100.2746.01,429,86410-Nov-200911:26x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2746.0694,12010-Nov-200911:26x 86
Dtswizard.exe2007.100.2746.0804,71210-Nov-200911:26x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0173,41610-Nov-200911:47x 86
Excelsrc.dll2007.100.2746.0183,14410-Nov-200911:48x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0276,32810-Nov-200911:50x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0284,00810-Nov-200911:50x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2746.04,233,06410-Nov-200913:13x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2746.0333,65610-Nov-200913:13x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2746.0903,01610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2746.0280,42410-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2746.0296,79210-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2746.0759,64010-Nov-200913:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2746.03,290,96810-Nov-200913:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2746.08,968,04010-Nov-200913:24x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200913:26x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2746.0280,42410-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2746.0141,16010-Nov-200913:27x 86
Objectexplorer.dll10.0.2746.03,237,73610-Nov-200913:46x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0173,92810-Nov-200913:46x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0186,72810-Nov-200913:46x 86
Pfclnt.dll2007.100.2746.01,098,08810-Nov-200913:46x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2746.014,18410-Nov-200914:27x 64
Sqldest.dll2007.100.2746.0180,07210-Nov-200915:42x 86
Sqleditors.dll10.0.2746.01,226,60010-Nov-200915:43x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2746.07,559,01610-Nov-200915:43x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0113,51210-Nov-200915:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0206,69610-Nov-200915:52x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2746.0258,40810-Nov-200915:53x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
DTS.dll2007.100.2746.01,429,86410-Nov-200911:26x 86
DTS.dll2007.100.2746.02,203,49610-Nov-200913:54x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2746.01,086,82410-Nov-200913:54x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2746.0694,12010-Nov-200911:26x 86
Dtswizard.exe2007.100.2746.0800,61610-Nov-200913:54x 64
Dtswizard.exe2007.100.2746.0804,71210-Nov-200911:26x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0173,41610-Nov-200911:47x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0260,45610-Nov-200914:02x 64
Excelsrc.dll2007.100.2746.0183,14410-Nov-200911:48x 86
Excelsrc.dll2007.100.2746.0279,89610-Nov-200914:02x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0276,32810-Nov-200911:50x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0414,55210-Nov-200914:04x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0284,00810-Nov-200911:50x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0424,80810-Nov-200914:04x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2746.03,233,64010-Nov-200913:12x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200913:26x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.023,477,09610-Nov-200913:31x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.044,437,35210-Nov-200914:41x 64
Msmdpp.dll10.0.2746.06,131,04810-Nov-200913:31x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2746.012,338,53610-Nov-200914:42x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2746.08,567,14410-Nov-200913:32x 86
Msolap100.dll10.0.2746.06,536,04010-Nov-200913:32x 86
Msolap100.dll10.0.2746.08,154,98410-Nov-200914:42x 64
Oledbdest.dll2007.100.2746.0173,92810-Nov-200913:46x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0259,94410-Nov-200914:49x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0186,72810-Nov-200913:46x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0286,05610-Nov-200914:49x 64
Spresolv.dll2007.100.2746.0179,04810-Nov-200915:41x 86
Spresolv.dll2007.100.2746.0215,91210-Nov-200915:47x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2746.014,18410-Nov-200914:27x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0113,51210-Nov-200915:45x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0161,12810-Nov-200915:50x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0206,69610-Nov-200915:52x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0306,02410-Nov-200915:53x 64
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,690,47210-Nov-200913:45x 64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,106,47210-Nov-200913:45x 64
Iftsph.dll2007.100.2746.054,61610-Nov-200914:13x 64
Infosoft.dll12.0.9730.0617,81610-Nov-200914:13x 64
Korwbrkr.dll12.0.9730.098,15210-Nov-200914:34x 64
Msfte.dll12.0.9732.03,812,71210-Nov-200914:41x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2746.014,18410-Nov-200914:27x 64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0265,57610-Nov-200915:54x 64

Version av Itanium-arkitektur

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2746.0177,00010-Nov-200911:47IA-64
Commanddest.dll2007.100.2746.0557,92810-Nov-200911:47IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2746.0190,31210-Nov-200911:50IA-64
Distrib.exe2007.100.2746.0205,67210-Nov-200911:57IA-64
DTS.dll2007.100.2746.04,250,98410-Nov-200911:57IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2746.02,020,71210-Nov-200911:57IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2746.0800,61610-Nov-200911:57IA-64
Exceldest.dll2007.100.2746.0584,04010-Nov-200912:05IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2746.0641,89610-Nov-200912:05IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0951,14410-Nov-200912:07IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0975,20810-Nov-200912:07IA-64
Iftsph.dll2007.100.2746.088,42410-Nov-200912:16IA-64
Logread.exe2007.100.2746.01,124,69610-Nov-200912:37IA-64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2746.0296,79210-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2746.0403,30410-Nov-200913:24x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200912:42x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2746.02,860,90410-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2746.0182,12010-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2746.01,083,24010-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2746.0141,16010-Nov-200913:27x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0586,08810-Nov-200912:52IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0653,67210-Nov-200912:52IA-64
Rdistcom.dll2007.100.2746.01,835,36810-Nov-200913:04IA-64
Repldp.dll2007.100.2746.0191,33610-Nov-200914:11x 86
Repldp.dll2007.100.2746.0522,60010-Nov-200913:04IA-64
Replmerg.exe2007.100.2746.0969,57610-Nov-200913:04IA-64
Replsync.dll2007.100.2746.0272,74410-Nov-200913:05IA-64
Snapshot.exe10.0.2746.013,16010-Nov-200913:52x 86
Spresolv.dll2007.100.2746.0504,68010-Nov-200913:52IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2746.019,30410-Nov-200912:30IA-64
Sqllogship.exe10.0.2746.096,10410-Nov-200913:53x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2746.0428,39210-Nov-200913:53IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0335,72010-Nov-200913:55IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.2746.0216,40810-Nov-200913:55IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0674,66410-Nov-200913:58IA-64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2746.075,62410-Nov-200911:50x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2746.042,84010-Nov-200911:50x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2746.019,30410-Nov-200912:30IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2746.0398,69610-Nov-200913:52x 86
Sqlagent.exe2007.100.2746.01,202,53610-Nov-200913:52IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2746.0135,01610-Nov-200913:53IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2746.072,55210-Nov-200915:41x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2746.020,84010-Nov-200913:54IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2746.03,384,68010-Nov-200913:54IA-64
Sqlservr.exe2007.100.2746.0111,097,19210-Nov-200913:55IA-64
Sqsrvres.dll2007.100.2746.0187,75210-Nov-200913:55IA-64
Xpstar.dll2007.100.2746.0936,80810-Nov-200913:59IA-64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2746.0546,66410-Nov-200912:37x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2746.0227,16010-Nov-200912:37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2746.0403,30410-Nov-200912:42x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2746.02,860,90410-Nov-200912:43x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2746.0182,10410-Nov-200912:43x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2746.01,083,24010-Nov-200912:43x 86
Msgprox.dll2007.100.2746.0202,60010-Nov-200913:30x 86
Msgprox.dll2007.100.2746.0534,37610-Nov-200912:44IA-64
Replisapi.dll2007.100.2746.0272,23210-Nov-200914:12x 86
Replisapi.dll2007.100.2746.0761,70410-Nov-200913:04IA-64
Replprov.dll2007.100.2746.01,640,80810-Nov-200913:05IA-64
Replprov.dll2007.100.2746.0575,32010-Nov-200914:12x 86
Replrec.dll2007.100.2746.02,125,16010-Nov-200913:05IA-64
Replrec.dll2007.100.2746.0789,86410-Nov-200914:12x 86
Replsub.dll2007.100.2746.01,111,91210-Nov-200913:05IA-64
Replsub.dll2007.100.2746.0410,98410-Nov-200914:12x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2746.019,30410-Nov-200912:30IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2746.0192,36010-Nov-200915:54x 86
Xmlsub.dll2007.100.2746.0559,46410-Nov-200913:59IA-64
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.023,477,09610-Nov-200913:31x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.057,548,64810-Nov-200912:44IA-64
Msmdpump.dll10.0.2746.08,946,52010-Nov-200912:44IA-64
Msmdredir.dll10.0.2746.08,507,24010-Nov-200912:44IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2746.0178,02410-Nov-200912:44x 86
Msmdsrv.exe10.0.2746.058,897,76810-Nov-200912:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2746.015,500,13610-Nov-200912:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2746.08,567,14410-Nov-200913:32x 86
Msolap100.dll10.0.2746.010,068,84010-Nov-200912:45IA-64
Msolap100.dll10.0.2746.06,536,04010-Nov-200913:32x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2746.019,30410-Nov-200912:30IA-64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2746.0557,92810-Nov-200911:47IA-64
DTS.dll2007.100.2746.04,250,98410-Nov-200911:57IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2746.02,020,71210-Nov-200911:57IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2746.0800,61610-Nov-200911:57IA-64
Exceldest.dll2007.100.2746.0584,04010-Nov-200912:05IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2746.0641,89610-Nov-200912:05IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0951,14410-Nov-200912:07IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0975,20810-Nov-200912:07IA-64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2746.0280,42410-Nov-200912:40x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200912:42x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2746.0141,16010-Nov-200913:27x 86
Msmdpp.dll10.0.2746.08,883,04810-Nov-200912:44IA-64
Oledbdest.dll2007.100.2746.0586,08810-Nov-200912:52IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0653,67210-Nov-200912:52IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2746.019,30410-Nov-200912:30IA-64
Sqldest.dll2007.100.2746.0602,98410-Nov-200913:53IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0335,72010-Nov-200913:55IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0674,66410-Nov-200913:58IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.2746.0941,92810-Nov-200913:58IA-64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2746.0546,66410-Nov-200913:11x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2746.03,233,64010-Nov-200913:12x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2746.02,828,13610-Nov-200912:37x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2746.03,827,56010-Nov-200913:14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2746.0563,03210-Nov-200912:38x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2746.083,80010-Nov-200912:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2746.012,433,25610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2746.0903,00010-Nov-200912:38x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2746.0284,52010-Nov-200912:38x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2746.0198,50410-Nov-200912:38x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2746.0145,24010-Nov-200912:38x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2746.04,339,54410-Nov-200912:38x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2746.0567,12810-Nov-200913:17x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2746.0104,29610-Nov-200912:38x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2746.0247,65610-Nov-200912:38x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2746.0227,17610-Nov-200912:38x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2746.015,500,13610-Nov-200912:45IA-64
Msreportbuilder.exe10.0.2746.01,173,35210-Nov-200913:32x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2746.01,324,90410-Nov-200913:05x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2746.03,397,48010-Nov-200913:05IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2746.01,906,53610-Nov-200913:05x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2746.019,30410-Nov-200912:30IA-64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2746.0177,00010-Nov-200911:47IA-64
Commanddest.dll2007.100.2746.0164,71210-Nov-200911:00x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2746.0595,80010-Nov-200911:03x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2746.069,48010-Nov-200911:03x 86
DTS.dll2007.100.2746.01,429,86410-Nov-200911:26x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2746.0694,12010-Nov-200911:26x 86
Dtswizard.exe2007.100.2746.0804,71210-Nov-200911:26x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0173,41610-Nov-200911:47x 86
Excelsrc.dll2007.100.2746.0183,14410-Nov-200911:48x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0276,32810-Nov-200911:50x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0284,00810-Nov-200911:50x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2746.04,233,06410-Nov-200913:13x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2746.0333,65610-Nov-200913:13x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2746.0903,01610-Nov-200913:15x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2746.0280,42410-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2746.0296,79210-Nov-200913:21x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2746.0759,64010-Nov-200913:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2746.03,290,96810-Nov-200913:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2746.08,968,04010-Nov-200913:24x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200913:26x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2746.0280,42410-Nov-200913:27x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2746.0141,16010-Nov-200913:27x 86
Objectexplorer.dll10.0.2746.03,237,73610-Nov-200913:46x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0173,92810-Nov-200913:46x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0186,72810-Nov-200913:46x 86
Pfclnt.dll2007.100.2746.01,098,08810-Nov-200913:46x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2746.019,30410-Nov-200912:30IA-64
Sqldest.dll2007.100.2746.0180,07210-Nov-200915:42x 86
Sqleditors.dll10.0.2746.01,226,60010-Nov-200915:43x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2746.07,559,01610-Nov-200915:43x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0113,51210-Nov-200915:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0206,69610-Nov-200915:52x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2746.0258,40810-Nov-200915:53x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
DTS.dll2007.100.2746.01,429,86410-Nov-200911:26x 86
DTS.dll2007.100.2746.04,250,98410-Nov-200911:57IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2746.02,020,71210-Nov-200911:57IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2746.0694,12010-Nov-200911:26x 86
Dtswizard.exe2007.100.2746.0800,61610-Nov-200911:57IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2746.0804,71210-Nov-200911:26x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0173,41610-Nov-200911:47x 86
Exceldest.dll2007.100.2746.0584,04010-Nov-200912:05IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2746.0183,14410-Nov-200911:48x 86
Excelsrc.dll2007.100.2746.0641,89610-Nov-200912:05IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0276,32810-Nov-200911:50x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2746.0951,14410-Nov-200912:07IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0284,00810-Nov-200911:50x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2746.0975,20810-Nov-200912:07IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2746.03,233,64010-Nov-200913:12x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2746.01,320,80810-Nov-200913:12x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2746.071,52810-Nov-200912:42x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.023,477,09610-Nov-200913:31x 86
Msmdlocal.dll10.0.2746.057,548,64810-Nov-200912:44IA-64
Msmdpp.dll10.0.2746.06,131,04810-Nov-200913:31x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2746.015,500,13610-Nov-200912:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2746.08,567,14410-Nov-200913:32x 86
Msolap100.dll10.0.2746.010,068,84010-Nov-200912:45IA-64
Msolap100.dll10.0.2746.06,536,04010-Nov-200913:32x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0173,92810-Nov-200913:46x 86
Oledbdest.dll2007.100.2746.0586,08810-Nov-200912:52IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0186,72810-Nov-200913:46x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2746.0653,67210-Nov-200912:52IA-64
Spresolv.dll2007.100.2746.0179,04810-Nov-200915:41x 86
Spresolv.dll2007.100.2746.0504,68010-Nov-200913:52IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2746.019,30410-Nov-200912:30IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0113,51210-Nov-200915:45x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2746.0335,72010-Nov-200913:55IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0206,69610-Nov-200915:52x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2746.0674,66410-Nov-200913:58IA-64
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,879,91210-Nov-200911:47IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,151,52810-Nov-200911:47IA-64
Iftsph.dll2007.100.2746.088,42410-Nov-200912:16IA-64
Infosoft.dll12.0.9730.01,911,65610-Nov-200912:16IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9730.0179,03210-Nov-200912:37IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,080,80810-Nov-200912:44IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2746.019,30410-Nov-200912:30IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0438,63210-Nov-200913:59IA-64

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet:
  1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på ändra eller ta bort program .
  3. Klicka på kryssrutan Visa uppdateringar om du vill se alla uppdateringar för SQL Server 2008-installation.
  4. Avinstallera den kumulativa snabbkorrigeringspaket.
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 975977 – senaste granskning 10/18/2013 02:06:00 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

  • kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbpubtypekc kbfix kbmt KB975977 KbMtsv
Feedback